?

Log in

No account? Create an account

Menghayati tarikh keramat kemerdekaan

Dakwaan bahawa Tanah Melayu terjajah melalui kejatuhan Kota Melaka pada tahun 1511 dan pelaksanaan doktrin nasihat seawal pengenalan Perjanjian Pangkor 1874 mudah diketepikan.

Ini kerana kedaulatan Raja-Raja Melayu sudah disahkan dalam beberapa kes sebelum pendudukan Jepun pada 1941, selain perbahasan yang dikemukakan dalam Kanun Melaka Perlembagaan Tanah Melayu (Berita Harian 25 Februari 2017), Takrifan Kedaulatan Negara (Berita Harian 5 Julai 2017) dan Perkara 181(1) Perkukuh Kedaulatan Raja (Berita Harian 13 Julai 2017).


TUNKU Abdul Rahman ketika mencapai kemerdekaan. - Foto NSTP.


Malah, pendudukan Jepun itu sendiri tidak melucutkan kedaulatan Raja-Raja Melayu sebaliknya merampas kedudukan British dalam hal-ehwal Tanah Melayu. Ramai dalam kalangan warga Malaysia percaya bahawa Tanah Melayu terjajah apabila sembilan Raja-Raja Melayu menandatangani perjanjian dengan Sir Harold MacMichael pada 1945 ('Perjanjian MacMichael').

Justeru Hari Kebangsaan diraikan sejak 1957 itu dianggap tarikh keramat kemerdekaan Tanah Melayu daripada penjajahan British, walaupun dalam laporan British-Malaya dan banyak kajian lalu, menunjukkan pendudukan British itu hanya bersifat satu campur tangan.

Menurut Porter dan Stockwell (1987-89), Perjanjian MacMichael itu dilaksanakan hasil rundingan semula dasar British bagi Tanah Melayu bermula seawal 1942.

Dasar sebelum Perang Dunia Kedua dilihat menyulitkan British untuk mengukuhkan pertahanan luar dan menyatukan penduduk Tanah Melayu yang tidak lagi didiami oleh orang Melayu sahaja. Justeru, Malayan Planning Unit ditubuhkan untuk merangka sebuah perlembagaan masa depan bagi Tanah Melayu yang menimbangkan pelbagai pandangan berbeza daripada pegawai British-Malaya.

Bidang kuasa British adalah terhad

Akhirnya, pada 31 Mei 1944, dasar baharu British bagi Tanah Melayu diluluskan dan Harold Mac Michael dilantik pada akhir 1944 untuk melaksanakan rundingan dengan Raja-Raja Melayu.

Rundingan itu berjaya mendapatkan bidang kuasa terhad British daripada Raja-Raja Melayu bagi membolehkan British menggubal sebuah perlembagaan Tanah Melayu melalui paksaan Harold Mac Michael yang berunsur ugutan.

Matlamat utama Perjanjian Mac Michael yang menjadi punca kuasa kepada British dalam hal ehwal Tanah Melayu terkandung dalam perjanjian 'preamble' itu sendiri, iaitu, Whereas it is expedient to provide for the constitutional development of the Malay States under the protection of His Majesty and for the future government of the State. Ia jelas tidak menyentuh kedaulatan Raja-Raja Melayu kerana status 'Negeri-negeri Melayu di bawah perlindungan British' masih kekal.

Kerajaan British, shall have full power and jurisdiction within the State dalam ruang lingkup yang dinyatakan oleh perjanjian 'preamble' MacMichael.

Keperluan itu timbul kerana Kerajaan British mendapati perjanjian yang lalu dengan Raja-Raja Melayu tidak pernah memberi bidang kuasa kepada pihak British dalam hal ehwal kerajaan-kerajaan Melayu seperti terkandung dalam Plans for Constitutional Reconstruction in the Far East 1943.

Tidak serah kedaulatan kepada kerajaan bukan Islam

Kenyataan-kenyataan di atas secara tuntas menafikan berlakunya penjajahan implikasi daripada pengenalan doktrin nasihat bermula dengan Perjanjian Pangkor 1874.

Selain itu, Perjanjian MacMichael itu tidak memberi sebarang kesan kepada kedaulatan Raja-Raja Melayu atas sebab berikut:

Perjanjian MacMichael itu tidak boleh bercanggah dengan Perlembagaan kerajaan-kerajaan Melayu yang menetapkan Raja-Raja Melayu sebagai pemegang amanah kedaulatan milik Allah SWT.

Justeru, baginda-baginda ditegah dan tidak mempunyai bidang kuasa untuk menyerahkan kedaulatan kepada kerajaan bukan Islam, atau secara alternatifnya orang bukan Islam.

Perjanjian MacMichael itu tidak sah kerana terdapat unsur-unsur paksaan (duress).

Perjanjian MacMichael ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu, sebahagian mereka tanpa kelulusan pembesar kerajaan-kerajaan Melayu yang dipanggil sebagai 'ahlul hilli wal 'aqdi.'

Bahkan, dari sudut bentuk kerajaan Malayan Union itu sendiri, ia didapati bercanggah dengan Perjanjian MacMichael.

'Preamble' Perjanjian MacMichael adalah asas persetujuan antara Raja-Raja Melayu dengan Raja England untuk menggubal sebuah perlembagaan moden bagi persekutuan kerajaan-kerajaan Melayu secara interim (sementara) di bawah perlindungan British sehingga bebas sepenuhnya daripada nasihat British tanpa melucutkan kedaulatan raja-raja di dalam negeri baginda.

Susulan daripada Perjanjian MacMichael, maka pentadbiran Malayan Union diisytiharkan pada 1 April 1946.

Oleh kerana Malayan Union dilihat oleh orang Melayu sebagai satu bentuk pemerintahan baharu yang melucutkan kuasa raja-raja dan menggugat hak keistimewaan orang Melayu, maka bantahan besar-besaran di seluruh Tanah Melayu dibuat sehinggalah Malayan Union dibatalkan.

Malayan Union ditentang oleh raja-raja dan orang Melayu kerana bentuk kerajaan Malayan Union yang diluluskan oleh Parlimen British adalah bercanggah dengan perjanjian tempatan dengan pihak British.

Perjanjian MacMichael juga disifatkan sendiri oleh sebahagian bekas pegawai-pegawai tinggi British-Malaya di Tanah Melayu sebagai memperkecilkan kedudukan istimewa orang Melayu yang sekian lama dilindungi sebelum tercetusnya peperangan.

Atas fakta sejarah perundangan Tanah air, kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 sewajarnya dihayati dan dirakam sebagai kelahiran sebuah Persekutuan Tanah Melayu yang bebas daripada campur tangan British-Malaya.

Menyorot Perjanjian Pangkor 1874

Dalam suasana kegembiraan kita menyambut Ulang Tahun Ke-60 Hari Kemerdekaan, barangkali satu kewajaran untuk kita menyoroti isu yang dekat dengan maksud Hari Kemerdekaan. Pandangan popular ada mendakwa Kerajaan Melayu mula terjajah apabila doktrin nasihat diperkenalkan seawal Perjanjian Pangkor 1874. Doktrin nasihat bermaksud Raja Melayu dikehendaki mendapatkan nasihat pegawai British dan bertindak di atas nasihat berkenaan.

Justeru, ada pandangan merumuskan implikasi daripada pengenalan doktrin nasihat, kedaulatan Raja-Raja Melayu berubah menjadi satu fiksyen, bersifat budaya yang melambangkan identiti politik semata-mata tanpa kekuasaan sebenar. Neraca yang diguna adalah kedaulatan pada pemikiran Barat, iaitu kuasa agung bersifat mutlak, bebas, merdeka tanpa kawalan pihak yang lebih tinggi daripadanya.


GAMBAR yang dirakam pada tahun 1875 menunjukkan pentadbir dan pegawai British yang terlibat dalam Perjanjian Pangkor yang ditandatangani pada 1874. Sir William Jervois (duduk tengah) merupakan Gabenar Baharu menggantikan Gabenor Clarke. Berdiri dari kiri; Dr. Anderson, Kapten Innes, Mejar F McNair, Lt. Henry Mc Callum, J.W.W. Birch, W. Knaggs (memakai suit terang), Kapten Speedy dan Frank Sweethenham. (Sumber: Akib Negara Malaysia)

Perbahasan doktrin nasihat dalam rencana ini adalah bersumberkan Fasal 6 Perjanjian Pangkor. Ia menyatakan bahawa Sultan Perak hendaklah menerima seorang Residen British yang nasihatnya hendaklah diminta, dan Sultan perlu bertindak menurut nasihat dalam semua persoalan melainkan perkara menyentuh agama Islam dan adat. Kebenaran dakwaan Fasal 6 Perjanjian Pangkor 1874 melucutkan kedaulatan Sultan Perak dan prinsip yang sama terkesan ke atas Raja-Raja Melayu, perlulah dirujuk pada peruntukan perjanjian antara Kerajaan Melayu Perak dan Kerajaan Melayu dengan Kerajaan British.

Demografi hubungan antara Kerajaan Melayu dengan Kerajaan British ditakrif melalui perjanjian, bukan akibat selepas peperangan. Satu aspek penting yang sehingga kini diabaikan apabila membahaskan implikasi Perjanjian Pangkor, Kerajaan Melayu Perak sudah memiliki perlembagaan, seawal Hukum Kanun Melaka dan diperkukuhkan lagi dengan Undang-Undang 99 Perak.

Perjanjian Pangkor sekiranya diperhatikan secara tersurat pada hakikatnya membuktikan wujudnya perhubungan diplomatik antarabangsa dan pengiktirafan bahawa Sultan Perak adalah seorang pemerintah yang berdaulat. Dari sisi prinsip undang-undang yang sudah mantap, Perjanjian Pangkor tidak boleh mengatasi Perlembagaan Kerajaan Perak sebagai undang-undang tertinggi. Apatah lagi prinsip yang dikembangkan sejak Perjanjian Keamanan Westphalia 1648 tidak membenarkan pencerobohan ke atas kedaulatan negara lain.

Komitmen British lindungi Kerajaan Melayu Perak

Dari sudut objektif Perjanjian Pangkor, ia terkandung dengan jelas seperti berikut:

Keadaan huru-hara dan kacau bilau mengakibatkan keperluan kepada: pertama, sistem politik mantap dalam Kerajaan Melayu Perak. Kedua, kuasa berkesan bagi perlindungan rakyat dan jaminan keberhasilan perusahaan.

Angka besar keturunan Cina dan jumlah pelaburan besar oleh rakyat British juga lain-lain pemastautin wilayah milik Kerajaan British yang terbabit dengan perusahaan perlombongan timah: situasi kawasan lombong dan harta yang tidak dilindungi sepenuhnya, berlakunya aktiviti pelanunan, kes pembunuhan dan jenayah pembakaran secara berleluasa di dalam negeri mengakibatkan kerugian kepada perdagangan dan kepentingan British, begitu juga ancaman kepada keamanan Negeri-Negeri Selat.

Pengakuan sebahagian pembesar yang tidak berupaya lagi untuk menangani masalah semasa dan permintaan bantuan daripada pihak berkepentingan dalam perusahaan di dalam negeri.

Komitmen Kerajaan British dalam perjanjian dimeterai untuk melindungi Kerajaan Melayu Perak dan membantu pemerintah.

Penyataan di atas amat penting dan perlu dilihat dalam konteks konsep dan prinsip pelaksanaan doktrin nasihat dalam Perjanjian Pangkor. Bahkan, sekiranya dilihat daripada tradisi pemerintahan kerajaan Melayu, pemerintahan atas nasihat atau rulers in council bukan baharu. Malah, Islam sendiri menuntut amalan syura dalam pemerintahan negara.

Jelasnya, Perjanjian Pangkor tidak memberi kuasa mutlak kepada Residen British untuk mengenakan paksaan sehingga boleh menghilangkan kedaulatan Sultan Perak atau kerajaan baginda. Ini adalah kerana pengenalan doktrin nasihat bertujuan untuk menguruskan sebab dan objektif yang dinyatakan dengan tersurat, dan ia mendahului semua terma lain dalam Perjanjian Pangkor.

Had bidang nasihat residen

Selain itu, Fasal 6 Perjanjian Pangkor mengehadkan bidang nasihat residen selain daripada perkara yang menyentuh agama Islam dan adat Melayu. Pengecualian itu memberi satu signifikan besar kerana takrifan Islam dan adat Melayu itu amat luas.

Dari sudut lain, suatu nasihat yang dipaksakan demi keselamatan dan keuntungan bersama, tidak wajar ditakrifkan sebagai satu penjajahan walaupun ada unsur indirect rule. Campur tangan British di Perak adalah tertakluk pada Perjanjian Pangkor dan Perjanjian Pangkor itu tertakluk pada Perlembagaan Kerajaan Melayu Perak.

Ringkasnya, walaupun Sultan Perak dikehendaki bertindak atas nasihat residen namun tugas asasi residen adalah untuk memberikan nasihat, bukannya memerintah. Posisi itu adalah dasar British yang dinyatakan dengan jelas kepada residen di Tanah Melayu.

Atas landasan sama, pelaksanaan dasar-dasar British, termasuk 'common law' sewajarnya dibataskan pada sumber kuasanya, iaitu Perjanjian Pangkor. Akhirnya, konsep kedaulatan Sultan Perak itu juga hendaklah disoroti menurut kerangka watan, bukanlah prinsip asing seperti ditegaskan dalam keputusan Kes Re: Yap Kwan Seng's Will (1924).

Rights of children in Islam

Protecting our offspring means helping them to fulfil their true potential.

EARLIER this month, the sentencing of a father who abused his biological daughter sexually and physically did not just become major news locally but also captured the attention of the international media.

We need to realise that for the child, the emotional and psychological impact of those horrendous acts would definitely be very difficult to overcome.

One cannot fully absorb the thought that such abuse has actually happened.

And whatever we might feel, it is truly not the same as what the victim felt when going through the ordeal of living in fear with someone who was supposed to protect and love her as a father should.

From the Islamic point of view, a child is bestowed upon his parents from Allah the Almighty as a trust (amanah). With this trust, comes responsibility.

The responsibility of a parent includes providing the child with a living environment in which he or she can feel safe and able to develop his or her individuality to achieve the best that life can offer.

It is stated in the Quran: “And they who say: O our Lord! Grant us wives and our offspring the joy of our eyes, and make us guides to those who guard (against evil)” (Al-Furqan, Chapter 25: Verse 74).

However, the word “irresponsible” is simply not enough to describe the acts of the father mentioned.

A parent’s monstrous abuse of a child cannot just be categorised as being irresponsible.

Somehow or other, this man has lost his sense of mercy, compassion and love that a normal man would have for his child. In short, his mental condition is indeed questionable.

When it comes to treating children, one must emulate the Prophet Muhammad.

Anas ibn Malik, the servant of the Prophet recollected: “I never saw anyone who was more compassionate towards children than Allah’s Messenger.

“His son Ibrahim was in the care of a wet nurse in the hills around Madinah. He would go there, and we would go with him, and he would enter the house, pick up His son and kiss him, then come back.”

In addition, the Prophet’s love, compassion and mercy were for all children and not just towards his own offspring.

Just as we are concerned with the individual rights of adults and constantly seek to improve the enjoyment of those rights, we must never forget the rights of children.

Children’s rights seldom receive the deserved attention in most societies. Specific focus on this must be given in policy-making and social development programmes.

Children’s rights are not just about giving them education and protection; it is ultimately about their right to have a normal childhood filled with happiness.

In the Islamic worldview, the framework of maqasid al-Shari’ah (the intentions of Syariah law) should be the best guidance for those with the power and responsibility to make decisions and formulate policies that aim to protect the welfare of children.

The higher intents of Syariah are principles, answers and the wisdom behind rulings and laws in Islam.

Muslim scholars and jurists have largely agreed that the broad objectives or these intents are to promote the overall welfare of mankind and prevent harm and evil.

The fundamental rule to be observed is that the intention behind a ruling must be directed towards the fulfilment of something good and the avoidance of something harmful.

Allah the Almighty says in the holy Quran: “[And they are] those who, if We give them authority in the land, establish prayer and give zakah and enjoin what is right and forbid what is wrong. And to Allah belongs the outcome of [all] matters.” (Al-Haj, Chapter 22: verse 41)

Therefore, any effort to protect the rights of children must also meet the objectives or the intentions of Syariah, which include the preservation of the five essentials of religion, life, mind, offspring and property. These essentials are so critical that without them, life may be impossible or chaotic.

Allal Al-Fassi explains: “The general higher objective of Islamic law is to populate and civilise the earth and preserve the order of peaceful coexistence therein; to ensure the earth’s ongoing well-being and usefulness through the piety of those who have been placed there as God’s vicegerents; to ensure that people conduct themselves justly, with moral probity and with integrity in thought and action, and that they reform that which needs reform on earth, tap its resources, and plan for the good of all.”

In this case, protection of the offspring is not just limited to upholding and formulating the laws and rules of the religion with regard to children; it must also include promotion of their right to benefit from what life can offer them.

Thus, to quote the former Sheikh of Al-Azhar, Dr Muhammad Sayyid Al-Tantawi, with regard to the rights of children in Islam: “Whoever violates one of the rights of children, who are tomorrow’s men and women, and the hope of each nation as its future leaders, actually disobeys Allah and contravenes the lofty heights of the Syariah.”

Enizahura Abdul Aziz The STAR Columnist IKIM Views September 2017


Rights of a child suspect

The death of 23 students and teachers of the Darul Quran Ittifaqiyah tahfiz in Jalan Datuk Keramat in a fire has shocked the nation.

At the time of writing, City police Chief Comm Datuk Amar Singh has informed the public in a press conference that seven people aged between 11 and 18 have been arrested in connection with the fire.

It would appear that the suspects are mostly children, and according to the police the fire was a deliberate arson attack arising out of a disagreement between the suspects and some students from the tahfiz.

Yet, even before the press conference, alleged details and photos of the suspects were already circulated on WhatsApp and social media platforms.

Regardless of our own personal feelings about the tragedy, we must remind ourselves that at this juncture the seven teenagers are still just suspects. They are not even charged for any offence yet at the time of writing.

We must remember that most of them are still children in the eyes of the law.

The Child Act 2001, amongst others, provides for the rights of a child offender and the procedure when it comes to a criminal charge against a child.

According to the Act, a child who is alleged to have committed an offence shall not be arrested, detained or tried except in accordance with the Act.

When a child is charged in Court, the child will be charged and tried in a Court for Children. If the child is jointly charged with adults, the case may be heard by a Court other than a Court for Children, but that Court is to exercise all powers relating to the child as a Court for Children.

A Court for Children consists of a Magistrate who is assisted by two advisors, one of whom must be a woman. The role of the advisors is to inform and advise the Court for Children with respect to the child.

The Court for Children has the jurisdiction to try all offences except offences punishable by death. Unless the child suspects in the tahfiz fire case are charged with murder, it is likely that they will be charged and tried in the Court for Children.

There are also additional protections for a child offender at the stage of sentencing. The Court for Children must consider a probation report of the child. Child offenders also cannot be sentenced like an adult.

The Child Act prohibits the media when reporting about criminal investigations or prosecution of a child from publishing the photograph or reporting the name, address educational institution, or include any particulars that can lead to the identification the child.

The Act also prohibits the publication - which includes sharing on social media -  photographs of any child suspect in a criminal investigation. Anyone contravening these provisions may be charged for an offence under the Act. Those who spread the photos and details of the child suspects in the tahfiz fire case may have committed an offence by doing so.

In any society, members have a responsibility to protect the weakest amongst the ranks. Children would most certainly fall within that category.

We may have our own personal thoughts about the guilt or innocence of the seven suspects, but at the end of the day the law must take its course and ensure that the rights of these suspects are not violated.

Tags:

Do not tinker with discipline of history

KUALA LUMPUR: “HISTORY’S different narratives” by Hazlina Aziz (NST, Sept 13) refers to those who want to “rewrite” history. Let us respect it as an established discipline of knowledge, and never tinker with it. Why pander to some vocal local views that history should be “inclusive”, a term propagandised in Malaysia. Whereas, it is well-known that “inclusiveness” is not the objective nor the purpose of history. History is simply a record of prominent events and personalities in the life of a civilisation, of which the country is just an edifice.

The call for a nurse, Sybil Kathigasu, who treated the injured during the Japanese occupation, to be included in the history textbook, is an example of this call for “inclusiveness”, so that the history of Malaysia would not be Malay-centric. But, was she so prominent during that historical episode? Must she be considered a national hero? Did she also fight British colonialism, and oppose the Malayan Union which sought to make Malaya a British colony?


History is simply a record of prominent events and personalities in the life of a civilisation, of which the country is just an edifice. NSTP file pic

Should we also include the names of all the 42 officers and men of the Malay Regiment who fought the Japanese all the way to Singapore and vanished?

The British might have recognised Sybil for whatever reason. But, for some of us, it is just “inclusiveness” or “political correctness” that requires Sybil’s inclusion. Should we also politicise history?

And, the accusation that the powers that be are “downplaying the role of Yap Ah Loy in the history of Kuala Lumpur”. Let us put the matter in perspective. Yap’s name first appeared in the history textbook as the “founder of Kuala Lumpur”. But, when it was later evidenced that he was only the third kapitan Cina, and could not, therefore, have been the founder of KL, the matter should have come to a rest, i.e. his name did not have to appear in the textbook again.

But, the “inclusiveness” argument then took a different tack, and insisted Yap should stay in the textbook because he contributed most toward building the early KL — this is what I call tinkering with the discipline of history. Of course, Yap can appear in the history of the city of KL, but does he have to appear in the textbook of the country’s history, too?

All my arguments above are to show that history writing in Malaysia has always been proper — there is no untoward racial bias. To prevent a Malay-centric Malaysian history cannot be the objective of history writing. The history of Malaysia will necessarily be Malay-centric because Malays and the natives are the founding population.

Yes, we should be revising our history so that a colonialist interpreted history is replaced by an indigenous narrative, but ethnic “inclusiveness” should not become a benchmark — that damages the essence of history itself.

Tags:

AS I was doing research for this article, I discovered something surprising. I think students in Malaysia have been learning something incorrect in history.

The following is a multiple-choice question in the Pahang SPM trial paper for history in 2014 (translated from Bahasa Malaysia):

“Barisan Sosialis win in the Hong Lim election in April 1961 worried the Singaporean Government led by Lee Kuan Yew. Why was the Singaporean Government worried by this win?”


The declaration on the formation of Malaysia being read by the Yang di-Pertuan Agong at the time, in September 1963. Photo: Information Department Malaysia

“A. It delayed the formation of Malaysia.

“B. It threatened national unity.

“C. It interfered with the plans for independence.

“D. It strengthened the position of the British.”

The mistake is that Barisan Sosialis did not contest in the Hong Lim by-election. It’s not just a mistake that appeared in that trial paper but also on various websites and in books I found online.

The thing is, I’ve spent part of the last three years researching the history of Malaya’s independence in 1957 and the formation of Malaysia in 1963. This was work done for a pair of documentaries titled Road To Nationhood: Journey To Independence, and Road To Nationhood: Formation Of Malaysia, the latter to be aired on Astro this weekend.

A little bit of background first on the Hong Lim by-election. It was held in April 1961 when Ong Eng Guan, the former PAP (People’s Action Party) assemblyman and Minister for Foreign Development, resigned from the Legislative Assembly in December 1960 because he was expelled from PAP after criticising the party’s policies.

He then tried to reclaim his seat by contesting in April 1961 against a candidate from PAP, his former party. So this election was more like a referendum on whether Ong’s expulsion was accepted by the voters or not.

What did this have to do with the independence of Singapore and the formation of Malaysia?

Singapore’s Lee Kuan Yew was pressing for independence from the British to happen through a merger with Malaya, partly because the British were not confident that Lee could contain the Communist threat in Singapore by himself. So defeat in the various by-elections (there was another in Anson soon after the Hong Lim one) would make Lee look weak politically, and he would risk falling out of favour with the British.

Coming back to the exam question, which of the four answers is correct? I can actually make a case for any of them.

Lee might be worried that the British had lost confidence in him, and this would have both delayed the formation of Malaysia and interfered with plans for independence (answers A and C).

But perhaps Lee would have been worried that the country was not rallying behind his leadership (answer B).

And, if Lee looked weak, then perhaps the British would have more leverage against him in any negotiation (answer D).

Incidentally, the “correct” answer is C. I know this because this was what was given in the answer key.

It’s also repeated in one revision text book that said that the Hong Lim by-election results would “disturb British plans to give Singapore independence”, and also that Barisan Sosialis contested in Hong Lim in 1961. This fact is repeated over and over again on various websites you find when you search for “SPM sejarah Hong Lim”.

There’s no way of saying this nicely – the books and websites are wrong. How do I know? Because I know how to use the Internet.

Specifically, if you search for the front page of The Straits Times on April 30, 1961, it specifically says “Mr Ong Eng Guan, the Independent candidate in the Hong Lim by-election”. So he was not a Barisan Sosialis candidate.

Why shouldn’t this be surprising? Because Barisan Sosialis did not exist in April 1961. The first mention in The Straits Times of the name “Barisan Sosialis” wasn’t until Sept 11, 1961.

The group that went on to form Barisan Sosialis was referred to as “PAP rebels” in the July 27, 1961, issue of the paper and, at that point, were only going to form an “opposition party”. So it was impossible for Barisan Sosialis to have even contested the Hong Lim by-election in April 1961.

Ong Eng Guan himself was never a member of Barisan Sosialis, and he founded the United People’s Party which was quite distinct from the left-wing Barisan Sosialis.

How on Earth could the SPM history text books get it so wrong?

I believe it’s because no student has ever had to check it. No student has been encouraged to read the newspapers of the time and compare them with what the books say. No student has been told that the real value in history comes from examining facts from a variety of sources.

As a result, no student has come across that perplexing situation when two sources referencing the same event say completely different things. And this is when history gets interesting.

The merger of 1963 that resulted in a country called Malaysia is an extremely complicated thing. Explaining why people wanted it to happen was probably one of the harder things to deal with in the documentary.

We didn’t even explicitly mention the Hong Lim by-election, except to say that Lee was under immense political pressure, and, ironically, Malaya’s Tunku Abdul Rahman’s fear that the communists would gain a foothold would have given him reason to support a merger with Singapore.

In the end, history is a story with many truths. And in a sense, the factual mistakes made in the exam question and the text books aren’t really that important. We are always discovering new facts about our past, after all.

What’s more important is whether we understand how to source the truth from legitimate sources; doing so while being aware of the traps we could get caught in because of our own bias; and not accepting at face value the things we are told – if we can teach our kids all this, they’ll find the truth on their own.

From STEM, STEAM to STREAM

“We need a STEM-based workforce, but yet there are many fields that are without competent people” Children should also enjoy learning voluntarily. That’s what can I capped out from the ‘Taking kids on the STEM route’. (August 13, 2017).

Going through some readings, the term STEM education (Science, Technology, Engineering and Math) is a product of No Child Left Behind had been around since 2004 and started to grow in the United States in 2006.

The Americans found out that their students were not prepared for the high-tech jobs of the future.

STEM (Science Technology Engineering Mathematics) was the original acronym that grew into STEAM by adding an A for Art.

Science is the study of the physical and natural world. Science is observing, questioning, making predictions, experimenting, and sharing what they’ve learned.

Technology is anything created by humans to meet a need or want that makes life easier. When children create a product that solves a problem that is technology.

Engineering is the design process used to solve problems and build things.

Art is activities children use tools to create a unique design. A also stands for “Language Arts.” Oral language, reading, and writing are integrated throughout the learning process.

Math includes numbers, shapes, quantities, operations, and measurement.


Georgette Yakman developed STEAM; science, technology, engineering, art, mathematics. This allows students to gain in technical skill but use creative ingenuity; thus STEM became STEAM.

Georgette took the inclusion of the arts and expanded on how it relates to the other STEM subjects. Her well-know quote is “Science and technology, interpreted through engineering and the arts, all based in elements of mathematics.” This is a rich beginning to our dive into the 21st century job market.

Both STEM and STEAM goals is outcome-based that is to become part of the workforce in one of the specified skill areas and become a responsible member of society.

Then enters SEA; science, economics, and arts. The focus for SEA is not to become part of the workforce, but to create the workforce.

Whatever acronym you use, STEAM emphasizes an integrated lesson that is project-based and shows children how school is integrated with their lives.


Some educators have added an R (STREAM) to represent Reading, while others suggest incorporating Language Arts with the A.

Science educators realize that the skills required by innovative STEM professionals include arts and crafts thinking.  National Science Foundation (NSF) and the National Endowment for the Arts (NEA) also realize that adding the Arts to STEM is not enough. Thinking skills embodied in Reading and wRiting need to be added and thus STEAM may condense into a STREAM.

Thus from STEM to STEAM and now STREAM that is science, technology, reading, engineering, arts, and math. This movement recognizes that reading (and wRiting) is foundational to all subjects and necessary in all fields of study and career.

To be prepared for the 21st century high-tech jobs, you will need to read, and read a lot. Students of today, who are being prepared for the unknown jobs of tomorrow need to be fluent in all of the core subjects.

Reading must always be in the mind of every educator. Teachers and educators must emphasis the critical importance of putting the skills of reading and writing first. It is our fundamental means of communication.

Writing, like any other art, teaches the entire range of "tools for thinking" that are required to be creative in any discipline.

W’R’iting isn't just working with words. W’R’iting enables mastery of creative process. W’R’iting are translation of facts, feelings, impressions, images and emotions into words requires the same imaginative skills as creative activity in other fields.

These acronyms are now seen everywhere especially in the educational materials, I am now confused but what about you?

So if we want to train innovative and successful scientists, technologist or whoever, I think we need to instill and teach them to love and cherish reading and writing.

But records show we are only picking up on readings, and also picking up on writings (a good sign indeed but still far away to meet the standards). Again the need of funding especially to teachers and educators to write and train them to teach writing effectively.

Writing provides all students a primary entrée into learning how to learn and how to imagine and create.

STEM, STEAM, STREAM, and even SEA have been taught for years in the western countries and we are still on STEM.

Any names of titles given, don’t let the names fool or confuse you, and just keep teaching the good stuff that you have been teaching this far.

Not everyone especially the children will be scientists, technologist, engineers or actuarists. As teachers and educators, just ensure to assist them to prepare them for their unknown future by just teaching them well and encouraging their areas of interest.

Education should prepare young people for life, work and citizenship. The true purpose of education should be to create and build up minds, not careers.

Thus, we really need to look at the STEM, STEAM and STREAM issues brought up, whether we need to go along or not. We need to look at the reading and writing of Malaysians as a whole. There are times when we need to say ‘no’ to what others tell us.

Though transforming STEM into STEAM will energize the sciences, and innovating STEAM to STREAM will produce the very strongest currents of creativity. We all have so much to learn from each other, let's integrate our most vital disciplines, not burdening ourselves by following other.

I heard there’s another concept of ‘R’ that is ‘religion’ integrated into STREAM, so aren’t you into a state of shock!

STREAM is a framework for creative teaching that enables teachers to focus in an interdisciplinary way on Science, Engineering, Technology and Math (STEM), while integrating the Arts (STEAM), and allowing ‘wRiting and ‘Reading’ to flow throughout the daily routine (STREAM).

Since it is not another educational modules, educators can proposed or fuses the greater part of the essential components of STEM and STEAM while joining real "religious" teaching as a characteristic and key component in a guidelines based, exploratory, and request based learning condition.

Consolidating 'religious studies' enables every student to investigate the history, conventions, and fundamentals of our faith as a necessary and intertwined some portion of their main curriculum. In 'religion', the new STREAM tends to the entire student. It has a living and advancing educational programs structure that builds up a youngster's valuation for God as the creator and motivation of each territory of learning.

From STEM (the art of circuits and the building of this venture), to STEAM (for this situation, making individuals from mixture), to STREAM (the venture is a visual for kids about associating with God and to each other), the training of the entire youngster is a dynamic procedure from which the majority of our school kids can profit.


Tags:

Media dan akhbar terkini sering memaklumkan mengenai perkhabaran tentang kehidupan pendidik di Malaysia yang kini agak terubah senario berbanding era sebelumnya.

Tidak kurang juga ada pendidik di Malaysia yang telah sampai ketahap emosi kritikal sehingga bertindak tidak wajar dan ada yang ‘membunuh diri’.

Bagi mana-mana pendidik, kemampuan mengawal emosi merupakan sesuatu yang perlu diberi perhatian utama kerana ia merupakan ‘titik’ kepada apa yang pendidik lakukan dan mengapa mereka melakukannya.

Pendidik hadir untuk berkongsi dan mengajar dengan impian mengubah peluang untuk anak-anak yang kurang bernasib baik, menginspirasi cinta untuk belajar, atau mengembangkan pemikir kritis.

Malangnya, kajian di negara barat menunjukkan bahawa 40-50 peratus pendidik akan meninggalkan kelas dalam tempoh lima tahun pertama dan ramai juga yang prestasi mereka menurun dan seakan sudah tidak seronok lagi menjadi seorang pendidik.

Tekanan di kalangan pendidik telah mencapai tahap yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mengikut MetLife Survey terbaru dari American Teachers, lebih dari separuh pendidik melaporkan bahawa mereka menghadapi "tekanan hebat sekurang-kurangnya beberapa hari dalam seminggu."

Pengajaran adalah amalan emosional, dan guru memerlukan sokongan dalam mengukuhkan kemahiran sosial dan emosi mereka untuk menguruskan tekanan yang datang dengan pengajaran dan kekal dalam profesion untuk jangka panjang.

Kecerdasan atau Kecekapan sosial dan emosi (Social Emotional Competencies) adalah penting untuk mengelak kekecewaan dan meningkatkan kesejahteraan guru.

Kemampuan untuk mengaitkan emosi dan perasaan kita sendiri sebelum bertindak balas kepada salah laku pelajar, mencari cara untuk berehat selepas agak sibuk seharian, atau mengenal pasti naluri dalaman kita adalah bagaimana untuk  menggunakan kecerdasan emosi untuk merasa lebih baik dengan diri kita dan dunia di sekeliling kita.

Oleh kerana kompentensi ini tidak diajar secara mandatori dalam mana-mana program pembangunan profesional atau program persediaan guru, maka kita tidak boleh membuat anggapan bahawa semua pendidik sudah sedia maklum akan pengetahuan sedia ada ini.

Sebahagian dari kemahiran ini mungkin hadir secara semula jadi dalam diri para pendidik, sebahagian yang lain mungkin memerlukan lebih perhatian dan pendedahan pembangunan tambahan. Seperti juga dengan pelajar dan murid kita, ada yang mempunyai kekuatan dan juga cabaran yang perlu dihadapi.

Kajian juga mendapati bahawa pelajar akan memperolehi ilmu,  pengetahuan dan kemahiran jika mereka berada di tempat dan persekitaran yang selamat, selesa dan  penuh sokongan. Begitu jugalah dengan orang dewasa. Kompetensi Sosial dan Emosi dipengaruhi oleh ‘konteks’.

Jika persekitaran tempat kerja dipenuhi dengan kisah umpatan (gossip) dan aduan serta adu-dumba, kita akan sering bersikap negatif.; dan jika persekitaran dan suasana tempat kerja mendapat perhatian positif dan penuh sokongan, suasana postif dan penuh keterbukaan, kita akan terdorong dan mampu mengatasi tekanan dan mampu untuk memohon bantuan dan pertolongan apabila memerlukan.

Cuba anda fikirkan suasana dan persekitaran ditempat kerja anda. Bagaimanakah ia mempengaruhi sikap dan cara anda berhubung dengan pelajar dan rakan sekerja? Adakah anda mampu dan bersedia untuk mempamirkan ‘kelebihan pada diri anda’? Mengenal pasti dan mngetahui keadaan sebenar persekitaran tempat kerja akan memberi kesan terhadap sikap anda dan membantu anda membuat pelbagai pilihan.

Berdasarkan kajian semasa, terdapat beberapa cara di mana ‘kompetensi sosio emosi’ mempengaruhi pelajar dan persekitaran pembelajaran:

Pendidik yang tenang, positif dan berpuas hati didapati akan bersedia melayan karenah pelajar dengan hati yang senang dan penuh sensitif walaupun sikap pelajar yang mencabar kedudukan pendidik. Kemampuan kompetensi sosial emosi pendidik akan mempengaruhi kualiti hubungan diantara pendidik dan pelajar.

Pendidik yang mampu mengawal situasi tekanan setiap hari akan diperhatikan oleh pelajar mereka. Pelajar akan belajar bagaimana pendidik mereka menguruskan kekecewaan, menangani konflik, atau mengekalkan kawalan di dalam bilik darjah. Pendidik akan menjadi ‘model’ kompetensi sosial emosi untuk pelajar, secara sedar atau tidak.

Pendidik mesti mengekalkan suasana tenang, memberangsangkan, teratur dan tersusun, dan membangun kepercayaan sosial jika mereka mahukan kelas yang teratur yang menggalakkan kreativiti atau autonomi pelajar. Pendidiklah yang akan mempengaruhi pengurusan dan kawalan bilik darjah yang  sistematik.

Untuk melaksanakan perkara ini, seseorang  pendidik perlulah bersikap dan memiliki kesedaran, menanam niat dan berhasrat tinggi.

Seseorang pendidik perlu tahu siapa diri mereka yang sebenar. Anda perlu tahu dan melihat dengan jelas apa yang ingin anda mahu lakukan, mengetahui kekuatan dan cabaran yang mampu anda hadapi , dan mengenali corak tingkah laku anda.

Pendidik perlu bertindak secara proaktif terhadap situasi dan bukannya bertindak balas pada ‘arahan kemestian’.

Pendidik harus meletakkan visi menjadi tindakan, mengetahui tujuan , dan melakukan sesuatu  dengan  alasan dan sebab yang kukuh..

Kita mengalami dan menghadapi ‘emosi’ sepanjang masa, namun kita tidak membuat refleksi terhadap emosi dan bagaimana ia memberi kesan terhadap pembelajaran.

Mungkin kita perlu untuk membangun dan memupuk kesedaran diri. Kesedaran emosi bermula dengan kemampuan kita untuk mengenal pasti perasaan kita, bukan hanya perasaan permukaan (yang jelas), tetapi juga yang tersembunyi.

Mungkin anda perlu ‘menamakan’ atau ‘melabelkan’ emosi secara spesifik  yang anda hadapi. Mengenalpasti dengan ‘menamakan’nya mampu menjinakkan kerana ia mungkin mengurangkan intensiti.

Emosi adalah data yang menyediakan maklumat mengenai diri kita sendiri dan juga persekitaran. Mencari maksud dan makna tentang emosi adalah sesuatu langkah penting terhadap pembangunan kesedaran diri.

Kita sering menyembunyikan, tidak memperdulikan atau menafikan perasaan yang kurang senang seperti malu, takut dan marah. Mengabaikan emosi tidak akan membantu menyelesaikan masalah. Emosi akan membuat kita bertindak dan kita mungkin akan terdesak untuk memberi tindak balas dalam satu situasi yang tidak memberi manafaat.

Mengambil masa untuk ‘melabelkan’ perasaan dan mencari makna mengenainya akan membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan berfaedah.

Kemahiran sosial dan emosi guru adalah penting dalam membantu mereka mengelak kecewaan, meningkatkan kesejahteraan, dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif. Pendidik  boleh mula mengembangkan kecerdasan emosi mereka dengan memupuk kesedaran diri. Apabila kita mengetahuii emosi kita, kita berasa lebih terkawal dan membuat keputusan yang lebih baik.


Tags:

Hentikan Budaya “Ya Tuan, Ya Puan”

Dimana saja anda bekerja atau berkhidmat, anda pasti akan bertemu, berjumpa dan mungkin bekerja dengan sebilangan rakan sekerja yang bersikap ‘menurut, mengangguk dan ‘mengiyakan’. Yang menjadi lazimnya , mereka ini jika bersama kita; mereka akan sering bercakap tidak baik mengenai mereka yang berstatus ‘ketua atau pihak atasan’.

Namun dalam sekelip mata,  kehadiran ‘ketua atau pihak atasan’  yang muncul entah dari mana atau dengan tiba-tiba, ‘mereka’ ini akan berubah sikap serta merta. Dengan nada dan cara penuh kepura-puraan akan tersembul perkataan  ‘Ya, puan’, ‘Ya, tuan’ atau yang kerap didengar ‘Ya, kak ….!’ (jika ketua itu seorang wanita).

Menurut Kamus Merriam-Webster, ‘a yes-man’ adalah seseorang yang akan bersetuju atau menurut apa sahaja yang terutama diperkatakan: seseorang yang akan menyokong atau mengesahkan tanpa kritikan setiap pandangan, pendapat atau cadangan dari sekutunya atau ‘pihak atasan’.

Ia bermaksud berkata ‘ya’ kepada setiap tugasan atau bersetuju dengan ‘ketua atau pihak atasan

Mengucapkan "ya" kepada setiap tugasan  atau bersetuju dengan ‘boss’ tetapi pada hakikat dan sebenarnya anda tidak setuju dengan arahan yang diberikan, ia mendorong kepada kekecewaan seseorang  kakitangan pekerja. Walaupun  arahan tugasan atau projek dimaklumkan pada minit terakhir,  beban kerja tidak dapat dielakkan, bagaimana pula dengan masa apabila kita sebenarnya boleh mengawal keadaan?

Sebagai seorang pemimpin atau pentadbir, bagaimanakah anda menguruskan masa dan merancang untuk mencegah sindrom atau penyakit  "pengurusan masa ala-Malaysia" atau "sindrom minit atau saat akhir"? Haruskah kita mempunyai pemikiran atau mentaliti "minit terakhir” atau adakah ia hanya sekadar alasan untuk mengelak dari diketawakan akibat dari kegagalan anda dalam mengurus masa  atau kekurangan kemahiran perancangan yang anda dimiliki.

Kemungkinan juga adalah lebih baik jika anda tidak berkata apa-apa pun.

Ketika  anda di alam persekolahan maupun ketika di pusat pengajian tinggi, tentunya anda diperkenalkan dengan subjek  ‘kemahiran berfikir’; dan kita diminta untuk mempelajari bagaimana berfikiran kritikal dan membuat, memberi dan menetapkan penghakiman serta  keputusan yang baik dan memuaskan.

Kita bukanlah tidak tahu untuk berfikir dengan baik untuk diri kita sendiri tetapi ini mungkin disebabkan oleh penerapan konsep untuk bersuara, berkongsi dan menyuarakan pendapat dan pandangan dengan rakan atau mempunyai pandangan sendiri sering di gagalkan atau ditolak oleh mereka yang lebih berkuasa. Mengapa perkara seperti ini terjadi?

Menurut kajian yang dijalankan oleh kumpulan penyelidik seranta Asia-Pacific , orang Barat mengamalkan persekitaran konteks yang rendah, di mana tumpuan diberikan kepada cara berkomunikasi dan bukannya konteks. Komunikasi langsung hendaklah jelas dan tidak meleret . Mesej yang hendak dan ingin disampaikan adalah pantas, jelas dan ringkas.

Tetapi kita di Timur, kita mengamalkan persekitaran konteks yang tinggi, orang Timur memberi tumpuan kepada cara kita berkomunikasi sambil memberi perhatian lebih kepada hubungan, emosi, gerak isyarat dan isyarat lisan dan bukan lisan yang lain. Dalam istilah yang lebih mudah, mesej kita adalah tidak langsung , berbunga dan kadangnya berbelit.

Terfikirkah kita cara bagaimana kita menyelesaikan masalah adalah merupakan suatu "budaya tersemat"? Dengan mengamalkan budaya  ‘ya tuan, ya puan ….’ maka ianya merupakan satu isu …

Sedarkah anda apabila anda ‘menjadi pak angguk’, anda sebenar menipu diri sendiri dan berpura-pura bersikap baik kepada orang lain. Namun, bagi yang ‘kaki bodek, kaki ampu’ tentunya inilah sahaja caranya untuk melepaskan diri dan cara mereka cuba menutup kelemahan mereka sendiri; mereka tidak akan mampu dan berupaya mencorak jati diri. Apabila ini berlaku, adalah penting untuk mengambil langkah melihat  dan menilai keadaan.

Adakah anda menggigit lebih banyak daripada apa yang anda boleh kunyah? Jika ya, mengapa? Mengatakan tidak kadang-kadang tidak membuat anda seorang yang egois. Ia tidak menjadikan anda tidak bertanggungjawab. Mengatakan tidak, menghantar mesej bahawa anda adalah individu lain yang ingin dihormati untuk pendapat dan perasaan anda, tanpa mengira kedudukan anda. Ia membantu anda melakarkan garis pemisah antara individu yang mudah tertipu dan tegas.

Apabila tugasan diberikan secara berterusan dan tidak perlu dikendalikan pada saat akhir, ia mungkin menandakan bahawa kita mengambil masa dan usaha orang lain dengan mudah. Ia juga membawa kepada pengambilan keputusan yang lemah dan lebih banyak ruang untuk berlakunya kesilapan.

Kajian oleh  Arnott dan Daco (Warwick Business School)  menunjukkan bahawa jika kita menjadikan kebiasaan menyempurnakan tugasan pada saat akhir, ianya  secara drastik mempengaruhi gred pelajar. Mereka mendapati bahawa pelajar yang sering menghantar tugasan mereka disaat akhir turut memperolehi dan mendapat markah yang rendah. Perkara yang sama boleh digunakan untuk persekitaran kerja kita.

Walaupun kita merasakan bahawa kita bekerja dengan lebih baik di bawah tekanan, bolehkah kita mengatakan bahawa kita telah menyediakan kerja yang terbaik?
Seseorang yang mengatakan ‘ya’ sepanjang masa tetapi sering merungut mengenai kekecewaannya dan meluahkan perasaan mereka di tempat lain, tidak patut dipuji atau di beri galakkan. Kita juga tidak harus mengucap tahniah kepada mereka yang sering “tidak pernah mengatakan tidak".

Sesiapa sahaja tentunya lebih suka dikelilingi oleh mereka yang mempunyai persamaan pendapat  atau mereka yang baik dengan kita dan bukan mereka yang ‘jujur ​​dengan pandangan mereka.’ Berada dalam budaya ‘pak angguk, pak turut’ memang menghiburkan dan rasa selamat.

Walau bagaimanapun, ia juga sangat berbahaya untuk berada di zon ini. Sekiranya kita mendapati pasukan kita mengikut dan menurut sahaja akan setiap tugasan yang diberikan  tanpa persoalan dan  mendapat apa yang kita mahu apabila kita memerlukan, sudah tiba masanya untuk mengkaji semula cara kita berkomunikasi. Adakah kita dikelilingi oleh "kaki sedut" atau dikelilingi oleh orang yang akan memberikan maklum balas yang jujur ​​tanpa rasa takut atau gentar.

Sesebuah organisasi akan ‘menerima pembaharuan atau inovasi’ idea baru dipersembahkan; apabila maklum balas diterima dengan terbukaan, dan apabila pengurusan tidak berdolak-dalik.  Kebanyakkan ‘pak angguk , pak turut’ mampu menjalankan tugas dengan baik tetapi mereka tidak akan mampu mencabar idea untuk melihat jika keberkesanan tugasan yang diberikan. Anda mungkin terlambat untuk mengetahui sama ada pasukan anda percaya dengan apa yang anda lakukan

Jika sebuah organisasi membenarkan dan  menanam budaya ‘pak angguk, pak turut’, mereka secara tidak sengaja membiakkan budaya penakut dan pengecut  dalam menyuarakan pendapat atau/dan  hanya berdiam  diri dan hujung bulan mengutip cek gaji mereka. Sesuatu persekitaran landskap organisasi  dengan ketua atau pemimpin yang tidak mengalukan perbezaan pendapat dan usaha kerjasama, akan terjebak dengan azab dan menjejaskan risiko urusan kerja. " (Lousia Devadeson: Lose the Yes Men)

Apabila kakitangan dan pekerja tidak mahu lagi berbincang dengan pihak pengurusan dan pentadbiran, ia menunjukkan rasa ketidakpuasan hati mereka. Semakin ramai kakitangan dan pekerja ‘menutup mulut’ mereka,  lebih banyak risiko sesebuah organisasi akan tanggung. Ia seperti mempunyai satu kumpulan robot yang melakukan tugas mereka tanpa rasa ikatan atau rasa kepunyaan.
Ketahuilah bahawa kita mempunyai pilihan. Sering kali, kita menjadi orang yang ‘menurut sahaja’  kerana takut kehilangan kerja kita, atau ‘ketua atau bos’ mungkin berfikir kita tidak cekap atau tidak cukup "rajin".  Anda mungkin merasa terperangkap. Ketahuilah bahawa tidak kira apa keadaan, kuasa pilihan berada di tangan anda. Tanyalah diri sendiri, "Jika saya tidak mengatakan ini untuk alasan yang baik, apakah hasil yang paling mungkin akan terjadi?"

Apakah perkara paling penting di fikiran anda sekarang? Adakah anda mampu menerima lebih banyak tugasan? Kadang-kadang kita menerima lebih banyak daripada yang kita dapat kendalikan kerana kita berfikir bahawa kita mampu memaksa diri kita sendiri. Tetapi ia lebih banyak memudaratkan daripada yang baik kerana anda akhirnya anda akan menyusahkan diri dan kesihatan anda.

Ingatlah bahawa kejujuran adalah ciri yang harus dipuji. Melengkapkan tugas yang diberikan kepada anda dengan kesempurnaan adalah sesuatu yang hebat. Mengetahui di mana dan bila untuk membuat garis pemisah adalah bahagian yang sukar. Ingatlah bahawa komunikasi terbuka sangat penting dalam menjayakan tugasan berkumpulan. Begitu jugalah dengan ‘mendengar dengan jujur dan ikhlas’. Bersedialah untuk mendengar secara telus apa yang dikatakan dan dirasakan oleh kakitangan dan pekerja atau rakan sepasukan anda (yang mungkin tidak terang-terang memberitahu anda) sebelum terlambat.

"Saya tidak mahu ‘pak angguk, pak turut’ di sekeliling saya. Saya mahu semua orang mengatakan kebenaran. Walaupun ia menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan mereka. "-Samuel Goldwyn


Stand up against toxic employees

I REFER to the article “Dealing with toxic people at work” (NST, Aug 25). In every workplace, everyone goes for quality management.

Everyone will be busy with ISO, MQA or star-rating verifications to ensure the organisation  meets the qualifications.

Quite a number will be proud to be elected as officers, coordinators or committee heads.

To meet these requirements, employees need a positive environment at the workplace.


No matter where you work, there will always be employees who contribute to a positive workplace, and there will always be toxic members who spoil the team’s morale. (FILE PIC)

Some toxic members are easy to identify while some are camouflaged.

The most common toxic employees are the know-all.

They may be experienced  in the organisation or industry and will assume they know better, showing off how to do job and provide advice.

You can listen to their advice, but do what you feel is right in the end. You may ask them to back off should they force you to follow their advice.

They can be annoying, especially when they are your superiors, but then approach the higher authorities if you can’t beat them.

With so many smart and qualified personnel in organisations, there will be colleagues, teammates or department heads who will borrow your ideas and say that those are theirs.

Though they may say that since both of you belong to the same team and that it does matter who presents the idea, it is wise to shut them up and give no second chances.

Remember to ask for due credit when you find yourself in these situations.

Some are in the bullying and gossiping group. Some are fond of making and engaging in well-intended humour, being aggressive or discriminating against people.

If you witness employees being bullied, stand up for them. Don’t let anyone bully you as it  should not be tolerated.

If you experience bullying, talk to the Human Resource Department.

Gossiping and making up tales about someone are bad.

Gossiping is human nature and this behaviour cannot be erased from workplaces.

Rumours should not be allowed for discussion.

Workaholics are toxic too. When people are on the way home or at home, they will have unfinished work to do.

Some even work during holidays.

They might appear friendly, but may back-stab people.

Though teamwork and team support are an important part of workplaces, some people are manipulative and will trick you into believing that they will always support you, but they don’t.

Nobody goes to work to become friends with two-faced colleagues.

Ensure that you confirm with others about what they let you know.

If  you think somebody is leading you on, be it with regards to work, a venture or a meeting, don’t put resources into building an enduring association with them.

AZIZI AHMAD Kuala Lumpur  New Straits Times Opinion Letters September 2, 2017 @ 11:11am

Kenali makhluk ‘virus’ di tempat kerja

17 OGOS — Dalam alam pekerjaan pastinya akan ada seorang (dua atau lebih) yang bersifat ‘virus’ atau ‘toksik’.

Orang jenis ini akan sentiasa menghimpit atau merapatkan diri dengan ‘orang nombor 1’ tidak kiralah dengan cara apa sekali pun tanpa mempedulikan rakan sekerja atau organisasi mana yang membayar gaji mereka.

Orang jenis ini pastinya tidak akan teragak untuk memperagakan kehebatan mereka dengan ‘berlakon baik’ dan ‘hebat’ dalam memastikan jawatan dan kenaikan pangkat adalah milik mereka.

Dalam bahasa mudah, mereka akan ‘memijak’ dan memastikan anda mahupun rakan sekerja lain tidak akan mendapat peluang atau hak diberikan kenaikan pangkat (dengan tidak perlu membuktikan kebolehan sebenar mereka).

Adakah anda membiarkan mereka yang tidak cekap dan amanah ini menjatuhkan reputasi anda? Namun anda perlu mengenal pasti rakan bersifat negatif sebelum ianya menjadi lebih parah.

Walaupun mungkin hanya seorang saja ‘virus’ yang bersikap buruk di tempat kerja anda, ianya boleh menjatuhkan moral organisasi secara keseluruhan.

Hakikatnya, pasti akan terdapat lebih dari seorang ‘virus’ yang akan cuba dan gemar menjatuhkan orang lain.

Bersikap tamak, pemalas, mementingkan diri sendiri dan menikam belakang adalah seperti lumrah dan budaya di mana sahaja.

Biasanya, mereka yang mempamerkan sikap yang dinyatakan tadi akan ‘menghancurkan’ keharmonian mereka yang cuba mencari sesuap nasi dengan jujurnya agar mereka dapat meneruskan niat dan hasrat buruk mereka.

Bagi virus yang bergelar ‘ahli politik’ mereka tidak akan menghargai ‘kenaikan pangkat berdasarkan merit atau usaha’.

Mereka lebih gemar melibatkan diri dalam politik pejabat; menampakkan dan menonjolkan diri mereka di pejabat atau bilik ‘ketua’ dengan kerapnya dan mencanangkan kehebatan diri.

‘Ahli politik’ mungkin sudah sebati dengan politik tempat kerja, dunia pekerjaan beliau umpama permainan untuk ‘memenangi’ tugasan, kenaikan atau projek, walaupun pada hakikatnya beliau hanya memberi sedikit atau tidak langsung memenuhi tanggungjawab sebenar yang ditetapkan.

Jika anda berhasrat untuk memperolehi kenaikan pangkat yang sepatutnya menjadi hak anda tanpa melibatkan politik pejabat, anda harus melihat dan menilai siapa ‘ketua’ anda dahulu.

Jika ‘ketua’ anda mempunyai ego yang tinggi (lebih kurang dengan sikap ‘ahli politik’) maka adalah sukar untuk mengalahkan ‘ahli politik’ kerana mereka lebih cekap dan mahir memainkan ego dan ‘menjilat’.

Sebaik sahaja anda tahu akan faktor motivasi ‘ketua’ anda barulah anda boleh menyaingi ‘ahli politik’ tanpa anda hilang tumpuan terhadap kerja anda.

Cara terbaik adalah dengan menyediakan fakta bertulis. Dokumentasi dan akauntabiliti adalah kelemahan bagi ‘ahli politik’.

Dengan memiliki dokumentasi yang betul, ‘ahli politik’ tidak akan mampu menyebarkan pembohongan kerana terdapat bukti yang menunjukkan siapa sebenarnya yang membuat kerja.

Simpan semua rekod e-mel dan ‘voicemail’ jika perlu, kerana anda akan memerlukannya.

Dalam memperkatakan mengenai dokumentasi, perlu diingat ‘ahli politik’ akan meminta anda agar salinan turut diberikan kepada mereka untuk ulasan, tetapi, mereka akan menghantarnya kepada ‘ketua’ anda dan mengaku bahawa e-mel tersebut adalah daripada mereka.

Maka, adalah lebih baik anda terus menghantar e-mel kerja anda terus kepada ‘ketua’ anda.

Tidak salah mengangkat diri sendiri, tonjolkan diri anda, angkatlah nilai diri anda kerana politik sihat mungkin membantu anda.

Karaktr menarik berikutnya, saya namakan sebagai ‘ayam kokok’. Mereka ini akan ‘berkokok’ mengenai kehebatan diri mereka dan mereka juga akan ‘bersikap diatas pagar’ apabila diminta membantu dalam membuat keputusan.

Si ‘ayam kokok’ biasanya bersikap ‘ego’ dan menjejaskan kebolehan beliau membuat keputusan.

Beliau pastinya risau jika egonya tercalar dan keputusan yang diambilnya tidak baik.

Beliau mungkin juga akan mengaku kekurangan pada diri beliau dan ini menyebabkan beliau lebih suka bersikap di atas pagar.

Jarang sekali beliau akan membantu dalam menyokong keputusan kerana bagi beliau lambat laun keputusan akan dinyatakan.

Pendekatan pasif ini membolehkan beliau mengekalkan tahap penafian.

Si ‘ayam kokok’ akan cepat menunding jari kepada orang lain. Beliau lebih  cenderung dan gemar mencari dan menyalahkan orang yang bertanggungjawab terhadap masalah daripada membantu menyelesaikan masalah.

Beliau lebih suka menghindari masalah dan berharap semua masalah akan selesai begitu sahaja.

Jika anda terpaksa bekerja dengan beliau, paksa beliau untuk membuat keputusan atau robohkan pagar dan biarkan beliau berlari tanpa arah. Anda perlu kesabaran yang tinggi apabila bekerja dengannya.

‘Pengarah pengebumian’ merupakan kelompok yang hidup dengan tenaga negatif dan bermotivasi dengan krisis. Mereka merupakan ‘pelakon drama’ yang hebat.

Walaupun mereka mempunyai masa yang mencukupi untuk menyelesaikan tugasan, namun, mereka akan tetap melengahkan atau melambatkan urusan kerja sehingga akan berlaku ‘krisis’ sehingga ‘sesuatu perlu dilakukan’.

Apa saja tugasan yang diberikan kepada mereka terpaksalah anda ‘menunggu hingga ke hujung dunia’ sebelum ia selesai.

Apabila bekerja dengan ‘pengarah pengebumian’, anda perlulah merubah penjadualan dengan memastikan tarikh akhir penghantaran dipercepatkan dari tarikh yang diperlukan bagi mengelak krisis ini bukan milik anda.

Pernahkah anda terfikir siapakah yang sering menyebar khabar angin berterusan? Atau bagaimana ‘ketua’ anda tahu mengenai kesilapan kecil anda dan rakan anda sebaik sahaja sesuatu perkara berlaku?

Tentunya tiada orang lain kecuali ‘si penglipur dongeng’. Sesetengah orang lebih suka menyampaikan berita yang baik tetapi bukan ‘si penglipur dongeng’.

Mereka akan ‘menglipurkan’ perkhabaran negatif, gosip, atau apa saja maklumat yang mereka fikirkan boleh membantu dan gunakan untuk memburukkan keadaan.

Mereka gemar berkongsi berita tidak baik, asalkan berita buruk itu mengenai orang lain dan bukan mereka.

Dengan mereka ini, adalah lebih baik mendiamkan diri dan jangan menceritakan apa yang anda tidak mahu orang lain tahu.

Apa yang anda boleh percaya tentang mereka adalah mereka akan mula ‘menglibur’ apa saja yang anda ceritakan kepada mereka jika perbuatan tersebut akan menaikkan mereka di mata pihak pengurusan. Beringatlah, apa sahaja yang anda ceritakan kepada mereka, boleh dan akan digunakan terhadap anda!

Namun, penglipur mempunyai nilai diri tersendiri. Jika anda ingin menyampaikan maklumat, maklumkan kepada beliau dan ingatkan beliau bahawa maklumat tersebut adalah sulit.

Pastinya beliau tidak akan dapat menahan desakan, dan mesej yang anda berikan akan diketahui oleh seluruh warga organisasi anda.

Turut merisaukan mana-mana organisasi adalah dengan adanya mereka yang asyik risau tentang apa yang orang lain sedang lakukan, sementelah mereka akan asyik merungut bahawa tiada siapa pun di tempat kerja yang bekerja dengan baik dan mereka pula dibebankan dengan tugasan yang diberikan. Golongan ini boleh digelar sebagai ‘pelaksana’.

Golongan ‘pelaksana’ akan cepat mengalihkan atau menyerahkan tugasan yang diberikan kepada orang lain untuk mengelak dari dipertanggungjawabkan, tetapi apabila selesai tugasan dilaksanakan, entah bagaimana ‘si pelaksana’ akan muncul untuk mengambil kredit terhadap tugasan yang diselesaikan.

Si pelaksana akan cuba menunjukkan bahawa beliau sahaja yang terbeban dengan sibukan.

Namun, yang sebenarnya beliau merupakan ‘aktor/aktres’ yang penuh dengan kepura-puraan, dan biasanya akan mengelak dari tugas hakiki.

Awas terhadap golongan ini, jarakkan diri dari beliau atau anda akan menanggung kerja beliau.

Si ‘mulut manis’ pula bersikap hampir sama dengan si pelaksana iaitu gemar meminta rakan sekerja membuat kerja untuk mereka.

Berselindung disebalik wajah yang kononnya baik (berpura-pura baik dan bagus), mereka lebih banyak bersosial untuk mencari mangsa untuk menyiapkan kerja mereka.

Molek jika menjauhi si mulut manis walaupun mereka ini rakan sekerja yang baik namun mereka akan meletakkan beban di atas bahu anda.

Bayangkan jika mereka dan golongan yang sejenis dengannya menguasai tempat kerja, tentunya produktiviti dan moral keseluruhan akan terjejas.

Yang penting, kita tidak dibelenggu dengan kehadiran mereka.

Carilah kaedah untuk melindungi anda dari mereka supaya anda memperolehi kredit yang anda patut perolehi dan tidak perlu anda memanjangkan waktu kerja anda untuk membantu mereka menyiapkan kerja mereka.

Bekerjalah dengan bijak dan anda pasti akan mendahului dalam semua bidang.


Azizi Ahmad Malay Mail Projek MMO Pendapat Ogos 17, 2017

Tags:

Latest Month

September 2017
S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow