Ke mana lulusan KV hendak pergi?

SEKOLAH Menengah vokasional (SMV) merujuk kepada sekolah-sekolah yang menawarkan latihan kemahiran berbanding pendidikan akademik.

Pada awal penubuhannya pada tahun 1964, pendidikan vokasional lebih ditumpukan kepada murid-murid yang mempunyai pencapaian akademik yang rendah supaya mereka tidak terus tercicir daripada arus pendidikan perdana.

Walau bagaimanapun, perubahan dasar baru kerajaan telah mengangkat pendidikan vokasional ke tahap yang lebih tinggi dan tidak lagi dianggap pendidikan vokasional sebagai pendidikan kelas kedua.

Kementerian Pendidikan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM 2013-2025) telah meletakkan pendidikan Teknikal dan Vokasional (TVET) sebagai salah satu bidang teras yang perlu diberi perhatian bagi melahirkan modal insan yang berkemahiran dan berkualiti serta memenuhi hasrat negara dalam melahirkan ramai tenaga kerja mahir.

Justeru, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melalui Bahagian Teknik dan Vokasional berusaha menjayakan misi ini dengan memperkasakan lagi bidang Teknik dan Vokasional melalui penjenamaan semula bidang-bidang yang dijangkakan dapat melahirkan ribuan tenaga mahir untuk kegunaan negara pada masa hadapan.

Pada Mei 1995, KPM telah membentangkan memorandum bagi Penstrukturan Sekolah Menengah Vokasional (SMV) kepada Sekolah Menengah Teknik (SMT) kepada Kabinet, dan telah mendapat kelulusan.

Cadangan penstrukturan Sekolah Menengah Vokasional (SMV) kepada Sekolah Menengah Teknik (SMT) adalah bertujuan untuk meningkatkan bilangan pelajar yang mengambil mata pelajaran dalam bidang teknikal sehingga ke peringkat ijazah.

Memandangkan Malaysia kekurangan tenaga kerja mahir dalam bidang teknikal seperti juruteknik dan jurutera, KPM mengambil pendekatan mengetengahkan bidang Teknik dan Vokasional (TVET) bagi keperluan melatih tenaga kerja muda serta memberi peluang kepada murid-murid menceburi bidang teknikal dan vokasional selain daripada aliran biasa yang lebih tertumpu kepada bidang sains dan sastera.

Penstrukturan semula Sekolah Menengah Vokasional (SMV) diharapkan dapat melonjak bidang kemahiran teknikal sebagai aliran pendidikan arus perdana negara dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir sejak di bangku sekolah lagi.

Transformasi ini meletakkan bidang kemahiran teknikal atau vokasional yang cukup relevan dalam konteks keperluan melatih tenaga kerja bagi keperluan negara pada masa akan datang.
Perubahan drastik terhadap teknologi dan perkembangan ekonomi menuntut kepada keperluan tenaga mahir dan organisasi latihan dalam melahirkan murid yang mampu bersaing dalam era globalisasi.

Unit Perancang Ekonomi Malaysia (EPU) pada 2006 menyatakan bahawa Malaysia perlu memperbaiki dan meningkatkan kualiti tenaga kerja dengan meningkatkan modal insan berpendidikan dan berkemahiran.

Justeru, kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif termasuk menaik taraf Sekolah Menegah Teknik di Malaysia bagi menjayakan misi dan visi melahirkan lebih ramai tenaga mahir.

Sekali lagi KPM merancang pengstrukturan semula Sekolah Menengah Teknik kepada Kolej Vokasional dengan tujuan yang sama iaitu memperkasakan bidang Teknik dan Vokasional (TVET) dengan menawarkan lulusan dengan Sijil Diploma setelah menamatkan pengajian di Kolej Vokasional (KV).

Kesinambungan Sekolah Menengah Teknik (SMT) kepada Kolej Vokasional (KV) adalah salah satu pendekatan yang dilakukan oleh KPM bagi mengurangkan jurang ketidakpadanan (mismatch) dalam kalangan pelajar dengan keperluan tenaga kerja dalam sektor industri.

Sistem pembelajaran di Kolej Vokasional yang telah diperkenalkan pada tahun 2012 menjadi titik tolak kepada sistem Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) yang telah bermula sejak tahun 1964 lagi.

Tuntasnya, adakah KPM telah mengkaji sedalamnya dengan perancangan rapi terhadap penstrukturan semula SMT kepada KV? Sejauh manakah ianya benar-benar berhasil melahirkan tenaga mahir yang diperlukan oleh negara atau ianya hanya sekadar omong kosong bagi mengaburi mata pelbagai pihak?

Melihat kepada lulusan Diploma KV yang telah melalui proses pembelajaran di Kolej Vokasional, rata-rata mereka merasa gusar terhadap masa depan mereka yang tidak menentu memandangkan Sijil Diploma yang diperolehi hanyalah setara dengan sijil kemahiran (SKM3).

Mereka memang mendapat kemahiran yang baik ketika belajar di KV dan boleh menjadi tenaga mahir di peringkat bawahan kerana tahap kelulusan mereka tidak setara dengan pemegang diploma lain.

Itu antara penyebab mengapa sukar bagi mereka untuk melanjutkan pengajian di peringkat ijazah. Apa yang dapat dirumus daripada hasil lulusan KV menunjukkan tahap kemahiran yang diberikan kepada pelajar KV sangat bagus tetapi tidak disusuli dengan penguasaan akademik yang setara dengan SPM.

Subjek akademik yang ditawarkan kepada pelajar KV sangat rendah dan tidak setara dengan subjek-subjek yang dipelajari oleh murid-murid tingkatan empat dan lima di aliran perdana. Justeru, kualiti akademik pelajar-pelajar ini tidak menyokong kualiti kemahiran yang diperolehi.

KPM pada awalnya cuba untuk mengstruktur semula Sekolah Teknik kepada Kolej Vokasional yang memberi peluang kepada pelajar untuk menceburi bidang kemahiran. Namun, pelaksanaannya yg dilihat sambal lewa menjadikan pelajar-pelajar tidak dapat meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi.

Diploma yang disandang oleh lulusan KV juga hanya sekadar menjadi pekerja mahir bawahan sedangkan mereka seharusnya diketengahkan sebagai golongan pakar dalam bidang yang diceburi.

Ini kerana perancangan rapi tidak dijalankan sebaiknya ketika penstrukturan semula. Jika di Amerika, lulusan High School Diploma telah dirancang ketika pelajar-pelajar masih di sekolah menengah rendah sehingga ke menengah atas. Mereka perlu menghabiskan 48 jam kredit untuk melayakkan mereka mendapat High School Diploma.

Pelajar Freshmen, Sophomore, Junior dan Senior perlu lulus kesemua subjek yang diambil untuk mendapat sijil. Mereka boleh terus memohon ke peringkat ijazah dengan menggunakan High School Diploma.

Namun, apa yang berlaku kepada lulusan Diploma Kolej Vokasional adalah berbeza. Lebih parah lagi apabila lulusan KV tidak mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Kementerian Pendidikan menetapkan syarat kemasukan ke universiti awam mestilah lulus Sijil Pelajaran Malaysia.

Ke manakah pelajar-pelajar lulusan KV hendak pergi?

Ke depan salah ke belakang sesat. Dilema ini menjadikan mereka terumbang ambing untuk memilih kerjaya masa depan mereka.

Jika ingin meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi, mereka terpaksa mengambil diploma sekali lagi dan mengambil masa yang lebih panjang untuk mendapat segulung ijazah.

KPM seharusnya memandang serius akan hal ini bagi tujuan mencapai misi yang diuar-uarkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025.

Penstrukturan semula Kolej Vokasional perlu dilakukan bukan hanya sekadar merombak kurikulum namun lebih daripada itu dengan memberi latihan semula kepada guru-guru yang mengajar di Kolej Vokasional.

Bukan sekadar menukar nama Sekolah Teknik kepada Kolej Vokasional, tahap pembelajaran juga perlu diperkasakan dengan menyediakan silibus yang seimbang antara kemahiran dan penguasaaan akademik. Guru-guru yang berkualiti juga perlu ditempatkan di Kolej Vokasional.

Sehingga kini masih ada lagi guru-guru lama yang tidak mempunyai ijazah dan masih mengajar di Kolej Vokasional sedangkan Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia (SPMV) telah lama dibubarkan dan dinaik taraf kepada diploma.

Apakah kita ingin melihat lulusan Diploma Kolej Vokasional hanya sekadar lulusan kelas ketiga sedangkan ada di antara mereka berpotensi menjadi insan yang suatu hari nanti boleh memacu negara?

Justeru, acuan yang bagaimana yang kita ingin bentuk hasil daripada keluaran Kolej Vokasional?

Adakah sekadar melepaskan batuk di tangga dengan mengorbankan jiwa anak bangsa yang mempunyai masa depan yang panjang untuk berbakti kepada negara?

Oleh Dr. Abd. Razak Zakaria* Penulis Tamu Bebas News Suara/Opinion Pendapat 21/09/2023

*Penulis merupakan Pengerusi, Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Keluarga Universiti Malaya (UMFRDC), dan boleh dihubungi di abdrazak@um.edu.my

(Artikel ini merupakan pendapat peribadi penulis semata-mata dan tidak mewakili BebasNews.)

— BebasNews

Markah PAJSK tidak sepadan prestasi pelajar

SAUDARA PENGARANG,

SUDAH sampai masanya Kementerian Pendidikan memberi penjelasan bagaimana penilaian Sistem Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan Kokurikulum (PAJSK) dilaksanakan berikutan markah, gred dan laporan yang tidak konsisten dengan pencapaian sebenar murid. Ketika ini masih ramai ibu bapa tertanya-tanya, bagaimana penilaian dan pemarkahan aktiviti kokurikulum dan di luar bilik darjah dilaksanakan?


Ketika ini, pengiraan markah merit merangkumi 10 peratus kokurikulum bagi pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang ingin memohon melanjutkan pengajian melalui sistem Unit Pusat Universiti (UPU).

  • Oleh Meja Rencana

  • 6 Julai 2023, 9:00 am

Objektif kewujuan PAJSK sangat baik, namun pelaksanaan penilaian, penggredan, perekodan dan pelaporan serta keupayaan sistem itu perlu dipantau dan dikaji semula khususnya berkaitan kesahan, ketelusan dan ketepatan penilaian dilakukan oleh guru

Ramai ibu bapa tidak peka malah segelintir guru mengambil remeh tentang pemarkahan dan pelaporan ini, seolah-olah tidak penting berikutan hanya membawa markah 10 peratus.

Ketika ini, pengiraan markah merit merangkumi 10 peratus kokurikulum bagi pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang ingin memohon melanjutkan pengajian melalui sistem Unit Pusat Universiti (UPU).

Perkara ini dibangkitkan berikutan terdapat insiden murid yang aktif di sekolah tidak dinilai sebaiknya. Apabila penilaian dan perekodan tidak dilaksanakan dengan baik, sudah tentu memberi kesan kepada nilai pencapaian dan gred purata murid.

Rentetan itu, kestabilan sistem berkenaan perlu dipantau berikutan terdapat rungutan pemarkahan direkodkan dengan baik oleh guru, namun ketidakstabilan sistem telah menjejaskan penilaian, perekodan dan pelaporan pencapaian murid. Apa yang dimasukan di dalam sistem tidak sama dengan apa yang tercatat di dalam laporan diberikan kepada murid.

Sekiranya pelaporan terhadap pencapaian murid dalam kegiatan kokurikulum terjejas, apa tindakan segera pihak sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dan Jabatan Pendidikan Negeri ( JPN) dalam memperbetulkannya Wajarkah dibiarkan murid menanggung kesan daripada kesilapan individu yang menilai, kelemahan dan ketidaktelusan prosedur pemarkahan mahupun ketidakstabilan sistem, atas alasan sistem telah ditutup?

Oleh demikian, wajar diadakan satu bentuk penilaian yang telus untuk menilai pencapaian kokurikulum dan aktiviti luar bilik darjah atau sekolah sekiranya pemarkahan ini ingin digunapakai sebagai mata merit kemasukan ke pusat pengajian awam setelah tamat SPM.

Diharapkan pemantauan dan penambahbaikan dapat dilaksanakan bagi memastikan murid tidak menjadi mangsa keadaan oleh kelemahan sistem pengurusan penilaian itu sendiri.-UTUSAN

PROFESOR MADYA DR. ZUWATI HASIM
Universiti Malaya  Utusan Malaysia Rencana Forum 06 Julai 2023

Hari Ibu : Inspirasi kepada Hari Bapa

"Hari Ibu" yang kita sambut setiap tahun berpunca daripada kempen perdamaian dan berbaik semula era pasca Perang Saudara (Civil War). Semasa tahun 1860-an, atas desakan aktivis Ann Reeves Jarvis, satu bandar West Virginia yang dibahagikan meraikan "Hari Kerja Ibu" yang menghimpunkan ibu-ibu tentera Gabungan dan Kesatuan.

Adakah kamu tahu? Terdapat lebih daripada 70 juta bapa di Amerika Syarikat.

Walau bagaimanapun, Hari Ibu tidak menjadi cuti komersial sehingga tahun 1908, apabila–diilhamkan oleh anak perempuan Jarvis, Anna Jarvis, yang ingin menghormati ibunya sendiri dengan menjadikan Hari Ibu sebagai cuti kebangsaan–kedai serbaneka John Wanamaker di Philadelphia menaja perkhidmatan yang didedikasikan untuk ibu di auditoriumnya.

Terima kasih sebahagian besarnya kepada persatuan dengan peruncit ini, yang melihat potensi keuntungan yang besar dalam percutian, Hari Ibu disambut dengan segera. Pada tahun 1909, 45 negeri merayakan hari itu, dan pada tahun 1914, Presiden Woodrow Wilson meluluskan resolusi yang menjadikan Ahad kedua pada bulan Mei sebagai hari cuti sebagai penghormatan kepada "tentera yang lembut dan baik ia itu, ibu-ibu Amerika."

Asal-usul Hari Bapa

Kempen untuk meraikan kaum bapa negara tidak disambut dengan semangat yang sama–mungkin kerana, seperti yang dijelaskan oleh seorang penjual bunga, "bapa tidak mempunyai daya tarikan sentimen yang sama seperti yang dimiliki ibu."

Pada 5 Julai 1908, sebuah gereja West Virginia menaja acara pertama negara secara jelas sebagai penghormatan kepada bapa, satu khutbah Ahad untuk mengenang 362 lelaki yang telah meninggal dunia dalam letupan Disember sebelumnya di lombong Syarikat Arang Fairmont di Monongah, tetapi ia adalah peringatan sekali sahaja dan bukan cuti tahunan.

Pada tahun berikutnya, seorang wanita Spokane, Washington, bernama Sonora Smart Dodd, salah seorang daripada enam anak yang dibesarkan oleh seorang duda, cuba mewujudkan persamaan rasmi dengan Hari Ibu untuk ibu bapa lelaki. Dia pergi ke gereja-gereja tempatan, YMCA, pekedai dan pegawai kerajaan untuk menyokong ideanya, dan dia berjaya: Negeri Washington meraikan Hari Bapa di seluruh negeri yang pertama di negara itu pada 19 Jun 1910.

Perlahan-lahan, sambutan cuti itu merebak. Pada tahun 1916, Presiden Wilson menghormati hari tersebut dengan menggunakan isyarat telegraf untuk mengibarkan bendera di Spokane apabila beliau menekan butang di Washington, D.C. Pada tahun 1924, Presiden Calvin Coolidge menggesa kerajaan negeri untuk merayakan Hari Bapa.

Hari ini, hari menghormati bapa disambut di Amerika Syarikat pada Ahad ketiga bulan Jun: Hari Bapa 2021 berlaku pada 20 Jun.
Di negara lain–terutamanya di Eropah dan Amerika Latin– para bapa diberi penghormatan pada Hari St. Joseph, cuti tradisi Katolik yang jatuh pada 19 Mac.

Hari Bapa: Kontroversi dan Komersialisme

Ramai lelaki, bagaimanapun, terus menghina ayau menolah menyambut hari itu. Seperti yang ditulis oleh seorang ahli sejarah, mereka "mengejek percubaan sentimental percutian untuk menjinakkan kejantanan dengan bunga dan pemberian hadiah, atau mereka mencemuh percambahan percutian seperti gimik komersial untuk menjual lebih banyak produk-sering dibayar oleh bapa sendiri."

Semasa tahun 1920-an dan 1930-an, satu gerakan telah timbul untuk membatalkan Hari Ibu dan Hari Bapa sama sekali bagi memihak kepada satu cuti, Hari Ibu Bapa. Setiap tahun pada Hari Ibu, kumpulan pro-Parents' Day berhimpun di Central Park di Bandaraya New York–sebuah peringatan umum, kata aktivis Hari Ibu Bapa dan penghibur radio Robert Spere, "bahawa kedua ibu bapa harus disayangi dan dihormati bersama."

Walau bagaimanapun, secara paradoks, Great Depression telah menggagalkan usaha ini untuk menggabungkan dan menyahkomersialkan cuti tersebut. Peruncit dan pengiklan yang bergelut menggandakan usaha mereka untuk menjadikan Hari Bapa sebagai "Krismas kedua" untuk lelaki, mempromosikan barangan seperti tali leher, topi, stoking, paip dan tembakau, kayu golf dan barangan sukan lain serta kad ucapan.

Apabila Perang Dunia II bermula, pengiklan mula berhujah bahawa meraikan Hari Bapa adalah cara untuk menghormati tentera Amerika dan menyokong usaha perang. Menjelang akhir perang, Hari Bapa mungkin bukan cuti persekutuan, tetapi ia adalah institusi kebangsaan.

Pada tahun 1972, di tengah-tengah kempen pemilihan semula presiden yang sengit, Richard Nixon menandatangani pengisytiharan yang menjadikan Hari Bapa sebagai cuti persekutuan akhirnya. Hari ini, ahli ekonomi menganggarkan bahawa rakyat Amerika membelanjakan lebih daripada $1 bilion setiap tahun untuk hadiah Hari Bapa.

Azizi Ahmad adalah pembaca yang minat dengan isu budaya

Sejenak Mengenang Hari Bapa?

Hari Bapa ialah cuti yang meraikan dan menghormati bapa serta pengaruh mereka dalam kehidupan kita. Anda tidak perlu menghormati bapa kandung anda pada hari cuti ini sahaja—anda boleh meraikan datuk, bapa tiri, bapa angkat dan orang lain yang anda anggap sebagai figura bapa.

Sejarah Hari Bapa

Sejarah Hari Ibu kembali ke tahun 1860-an, dan Hari Ibu telah diisytiharkan sebagai cuti kebangsaan pada tahun 1914. Kemudian perayaan ibu membuka jalan untuk Hari Bapa. Sejarah Hari Bapa bermula pada tahun 1908, apabila sebuah gereja di Virginia Barat mengadakan khutbah untuk menghormati 362 lelaki yang telah terbunuh pada tahun sebelumnya dalam letupan perlombongan arang batu. Ini adalah acara pertama di negara ini untuk menghormati bapa secara ketat, tetapi ia hanya sekali dilakukan, sekurang-kurangnya dalam komuniti itu.

Pada tahun berikutnya, bagaimanapun, seorang wanita bernama Sonora Smart Dodd memulakan usahanya untuk menetapkan Hari Bapa sebagai cuti kebangsaan. Dodd adalah salah seorang daripada enam anak yang dibesarkan oleh bapa tunggal mereka, dan dia berpendapat bapa harus dihormati dengan cara yang sama seperti ibu.

Selepas dia membuat petisyen kepada komuniti dan kerajaan tempatannya selama setahun, negeri asal Dodd di Washington meraikan Hari Bapa rasminya yang pertama pada 19 Jun 1910. Selama bertahun-tahun, sambutan Hari Bapa tersebar dari negeri ke negeri, dan selepas sekian lama. melawan, ia akhirnya diisytiharkan sebagai cuti kebangsaan pada tahun 1972, apabila Presiden Richard Nixon menandatanganinya menjadi undang-undang. Kini, penduduk Amerika Syarikat meraikan dengan petikan ucapan Hari Bapa yang lucu, petikan untuk kaum ayah, petikan bapa-anak dan juga petikan ayah tiri untuk ayah atau bapa sebagai bonus dalam hidup kita.

Ia mengambil masa lebih daripada 60 tahun dari kelahiran idea itu hingga Hari Bapa sebenarnya diiktiraf sebagai cuti persekutuan, dan banyak yang berlaku mengancam cuti perayaan ibu bapa pada masa itu. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, terdapat gerakan kebangsaan untuk menghapuskan kedua-dua Hari Ibu dan Bapa dan menggantikannya dengan satu "Hari Ibu Bapa." Selain itu, sesetengah lelaki tidak mahu Hari Bapa bermula. Mereka melihatnya sebagai "percutian tanda istimewa," dicipta untuk tujuan gimik komersial semata-mata, dan kerana ramai bapa adalah pencari nafkah tunggal pada masa itu, mereka tidak mahu wang tunai hasil titik peluh mereka dibelanjakan untuk bunga dan coklat.

The Great Depression dan Perang Dunia II, bagaimanapun, membantu meningkatkan idea Hari Bapa. Peruncit yang bergelut mendorong percutian pemberian hadiah semasa Era Kemurungan, dan semasa perang, Hari Bapa menjadi cara untuk menghormati ramai bapa yang berkhidmat di luar negara. Pada masa Presiden Nixon menandatangani pengisytiharan yang menjadikan Hari Bapa sebagai cuti, ia sudah menjadi institusi kebangsaan.

Bilakah Hari Bapa disambut di bahagian lain di dunia?

Hari Bapa disambut pada hari yang berbeza di negara yang berbeza. Sebagai contoh, di Eropah, Amerika Syarikat dan majoriti negara lain, cuti itu disambut pada hari Ahad ketiga pada bulan Jun. Di banyak negara Katolik, terutamanya di Amerika Latin, hari bapa disambut pada Hari St. Joseph, yang jatuh pada 19 Mac. Di banyak negara Pasifik, termasuk Australia, New Zealand dan Fiji, Hari Bapa berlaku pada Ahad pertama pada bulan September.

Azizi Ahmad adalah pembaca yang minat dengan isu budaya

Sambutan Hari Bapa

Hari Bapa disambut di seluruh dunia untuk mengiktiraf sumbangan yang dilakukan oleh bapa dan tokoh bapa kepada kehidupan anak-anak mereka. Hari ini meraikan keibubapaan dan keibubapaan lelaki. Walaupun ia disambut pada pelbagai tarikh di seluruh dunia, banyak negara merayakan hari ini pada hari Ahad ketiga pada bulan Jun.

Tarikh Hari Bapa disambut berbeza dari satu negara ke negara. Ia disambut di Kanada, United Kingdom, dan Amerika Syarikat pada Ahad ketiga bulan Jun. Ia juga diperhatikan di negara seperti Argentina, Kanada, Perancis, Greece, India, Ireland, Mexico, Pakistan, Singapura, Afrika Selatan dan Venezuela. Di Australia dan New Zealand Hari Bapa adalah pada hari Ahad pertama pada bulan September. Di Thailand ia disambut pada 5 Disember, iaitu hari lahir raja negara itu. Bapa Brazil diberi penghormatan pada hari Ahad kedua bulan Ogos.

Pada Hari Bapa ramai orang membuat usaha khas untuk bapa atau tokoh bapa mereka. Sesetengah orang melawat bapa mereka, manakala yang lain memberi kad, bunga atau hadiah lain, seperti pakaian atau peralatan sukan, atau barangan makanan mewah. Hari Bapa adalah percutian yang agak moden, jadi keluarga yang berbeza mempunyai tradisi yang berbeza. Ini boleh terdiri daripada panggilan telefon mudah atau kad ucapan kepada parti besar yang menghormati semua tokoh bapa dalam keluarga besar. Tokoh bapa boleh termasuk bapa, bapa tiri, bapa mertua, datuk, datuk dan juga saudara lelaki lain.


Hari Bapa di India adalah konsep yang agak baru tetapi ia disambut dengan cara yang sama seperti di United Kingdom atau Amerika Syarikat, walaupun dalam skala yang lebih kecil. Terdapat kesedaran yang lebih besar tentang acara Hari Bapa di bandar metropolitan dan bandar yang lebih besar disebabkan oleh pendedahan yang lebih meluas orang kepada budaya barat di kawasan ini. Di Mexico, Hari Bapa dirujuk sebagai "Día del Padre", di mana banyak keluarga berkumpul, menyediakan makanan dan mengedarkan hadiah kepada bapa atau tokoh bapa. Di Afrika Selatan, banyak masyarakat sosial dan budaya menganjurkan sambutan Hari Bapa untuk menekankan peranan penting bapa dalam mengasuh anak-anak dan membina masyarakat yang lebih kuat.

Hari Bapa bukanlah cuti persekutuan di kebanyakan negara, kecuali Thailand kerana ia jatuh pada hari yang sama dengan Hari Keputeraan Raja, yang merupakan cuti umum. Bagi negara lain, Hari Bapa adalah pada hari Ahad, jadi pejabat awam ditutup pada hari ini dan sangat sedikit organisasi yang dibuka untuk perniagaan. Sistem pengangkutan awam berjalan mengikut jadual hujung minggu mereka. Adalah penting bagi mereka yang ingin menjamu selera di restoran pada Hari Bapa untuk memikirkan tentang tempahan lebih awal kerana restoran mungkin lebih sibuk daripada biasa, kerana ramai orang membawa bapa mereka keluar untuk menjamu selera.

Terdapat beberapa cadangan bahawa idea Hari Bapa mungkin berasal dari penyembahan matahari pagan. Beberapa cabang paganisme melihat Matahari sebagai bapa alam semesta. Solstis Jun berlaku sekitar masa yang sama dalam setahun dengan Hari Bapa jadi sesetengah orang melihat hubungan antara kedua-duanya.

Idea hari istimewa untuk menghormati bapa dan meraikan bapa telah diperkenalkan dari Amerika Syarikat. Di sana, seorang wanita bernama Sonora Smart Dodd telah diilhamkan oleh sambutan Hari Ibu Amerika untuk merancang hari untuk menghormati bapa. Di Amerika Syarikat, Hari Bapa telah disambut pada bulan Jun sejak 1910. Perayaan di United Kingdom dan negara-negara lain dianggap telah diilhamkan oleh adat Amerika iaitu Hari Bapa. Ini berbeza dengan Hari Ibu, yang mempunyai sejarah yang sangat berbeza di Amerika Syarikat dan United Kingdom.

Azizi Ahmad adalah pembaca yang minat dengan isu budaya

Jurulatih bukan penentu utama kejayaan atlet

SAUDARA PENGARANG,

SUSULAN kekalahan skuad badminton wanita negara di tangan Filipina dalam acara berpasukan di Sukan SEA Kemboja 2023 baru-baru ini, beberapa pihak yang terbabit dengan latihan pemain termasuk Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Badminton Malaysia (ABM), Michelle Chai telah meletakkan jawatan.

Dalam kes ini, saya teringat ada pihak pernah menyebut bahawa jurulatih biasanya mendapat terlalu banyak pujian apabila pasukan menang dan terlalu banyak disalahkan apabila pasukan kalah.

AKSI pemain badminton beregu wanita negara ketika menentang pasukan Filipina pada peringkat separuh akhir Sukan SEA 2023 di Kemboja pada 8 Mei lalu. – UTUSAN/AMIR KHALID Oleh Meja Rencana 17 Jun 2023, 9:00 am

Sumber: https://www.utusan.com.my/wp-content/uploads/f-bdm.jpg

Kita harus akui jurulatih memainkan peranan bagi meningkatkan prestasi pasukan tetapi dia bukan satu-satunya faktor yang memberi kesan kepada kemenangan atau kekalahan pasukan.

Seperti kita tahu, jurulatih membantu atlet mengembangkan potensi penuh mereka. Jurulatih bertanggungjawab menganalisis prestasi atlet, memberi arahan bagi meningkatkan kemahiran berkaitan dan memberikan galakan.

Kebanyakan atlet bermotivasi tinggi dan oleh itu, tugas jurulatih adalah untuk mengekalkan motivasi dengan menjana keseronokan dan semangat pada setiap kali perlawanan.

Jurulatih harus membantu atlet dengan menyediakan program latihan, berkomunikasi secara berkesan, membantu membangunkan kemahiran baharu, menggunakan ujian penilaian untuk memantau kemajuan latihan dan meramal prestasi atlet.

Tetapi kita perlu tahu bahawa terdapat faktor lain seperti bakat atlet yang turut mempunyai pengaruh dalam memastikan kejayaan pasukan selain bimbingan jurulatih.

Mempunyai bakat hebat walaupun bukan keperluan untuk menang adalah perkara sangat biasa untuk pasukan yang sering menjadi juara.

Walaupun melatih personaliti besar yang mempunyai bakat lebih mencabar, kebanyakan jurulatih akan menerima ‘masalah’ itu dan membangunkan kaedah mereka sendiri untuk melatih pemain bintang yang berbakat.

Malah, jurulatih hebat di peringkat profesional telah bergelut tanpa pemain bintang yang berbakat, memberikan kredibiliti kepada hujah bahawa pemain berbakat menjadikan pasukan lebih hebat. – UTUSAN

AZIZI AHMAD, Segambut Luar, Kuala Lumpur

Azizi  Ahmad Utusan Malaysia Rencana Surat Pembaca 17 Jun 2023

Berkata benar, apakah itu kebenaran?

APABILA seseorang bercakap tentang “kebenaran mereka”, ia merujuk kepada pandangan atau pendapat yang mereka anggap benar berdasarkan keyakinan, persepsi, atau pengalaman mereka sendiri. Contoh-contoh yang diberikan, seperti dalam temu bual Oprah Winfrey dengan Putera Harry dan Duchess of Sussex Meghan Markle, atau dalam kisah Samantha Imrie, menunjukkan bagaimana ungkapan ini digunakan dalam konteks tertentu.


Gambar hiasan - Foto Internet


Namun, konsep relativisme kebenaran ini menimbulkan isu tertentu. Relativisme kebenaran berpendapat bahawa kebenaran adalah relatif kepada individu dan ditentukan oleh apa yang mereka percaya atau rasakan, bukannya berdasarkan realiti objektif. Ini menyebabkan perdebatan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara yang beralasan, kerana tidak ada landasan yang jelas untuk memutuskan kebenaran. Ini dapat mempersulit perbincangan dan menciptakan kekeliruan tentang hal-hal yang sebenarnya.

Alternatif kepada relativisme kebenaran adalah mempertimbangkan konsep kebenaran yang tidak relatif. Ini bermaksud mengakui bahawa terdapat kebenaran objektif di dunia yang ada secara bebas dari fikiran, bahasa, dan budaya kita. Contohnya, dalam hal-hal yang dapat diukur secara objektif seperti sifat asidik lemon dan coklat susu, terdapat kebenaran yang dapat ditentukan berdasarkan fakta-fakta yang dapat diverifikasi.

Menolak relativisme kebenaran tidak bermakna mengabaikan perspektif yang berbeza.

Sebaliknya, ia mengakui kepentingan mendengar dan menghormati pandangan yang berbeza untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan mencari kebenaran yang lebih penting tentang dunia. John Stuart Mill, dalam bukunya On Liberty, menyatakan bahawa jika kita tidak mempertimbangkan pelbagai perspektif, kita mungkin tidak akan mencapai kebenaran yang lebih besar.

Penting untuk diingat bahawa ketika seseorang mengatakan mereka bercakap “kebenaran mereka”, ia mungkin tidak bermaksud mereka mempertahankan relativisme kebenaran. Setiap individu mempunyai kebebasan untuk mengungkapkan pandangan mereka sendiri, tetapi itu tidak bermakna bahwa kebenaran sepenuhnya subjektif. Kita harus menghormati hak setiap orang untuk berbicara, sambil tetap menghargai konsep kebenaran yang objektif.

Dalam konteks contoh yang diberikan mengenai Meka Whaitiri yang menyatakan “kebenarannya” dalam menyertai Te Pāti Māori, dia sebenarnya menekankan kepentingan keturunan dan tanggungjawab sebagai sebahagian daripada masyarakat Māori. Ini menunjukkan bahawa walaupun dia menggunakan ungkapan “kebenaran saya”, dia tidak bercakap dalam konteks relativisme kebenaran, tetapi lebih kepada menekankan motivasinya dan identitinya.

Secara keseluruhannya, kita perlu menghormati identiti, pengalaman, dan pendapat orang lain, sambil mengakui kepentingan kebenaran yang objektif. Kebenaran adalah matlamat utama perdebatan yang beralasan, dan ia penting dalam menangani isu-isu penting yang dihadapi masyarakat New Zealand dan dunia pada umumnya.

(Artikel ini merupakan pendapat peribadi penulis semata-mata dan tidak mewakili BebasNews.)

Azizi Ahmad Bebas News Suara Opinion Pendapat 06 Jun 2023


Kebenaran umpama bawang ...

Sejak awal perkenalan tentang ilmu falsafah, kewujudan kebenaran telah diperdebatkan. Kita semua bercakap tentang kebenaran. Kita semua meminta kebenaran. Kita menuntutnya, walaupun kadang-kadang kita menafikan kewujudannya.

Dalam dunia kewartawanan, kebenaran sering disamakan dengan fakta: "Terdapat kemalangan di sudut ini-dan-itu, pada hari ini-dan-itu pada jam begini-begitu dan begitu ramai orang cedera." Ini adalah konsep kebenaran yang bermaklumat semata-mata, berdasarkan peraturan "5 'W's", yang merangka cerita: "Siapa, apa, bila, di mana, mengapa."

Tetapi kita tidak boleh mengambil fakta sebagai kebenaran. Bagaimana jika seseorang datang dan berkata: “Itu bukan kemalangan. Salah seorang pemandu mabuk”? Di sini kita memasuki dunia tafsiran.

Tidak ada kebenaran … ?

Dalam Posthumous Fragments, ahli falsafah Jerman Friedrich Nietzsche menulis frasanya yang paling terkenal: "Tiada fakta, hanya tafsiran."

Frasa itu menarik kerana ia kontroversi dan disalahtafsirkan. Ia telah digunakan untuk memutuskan kematian kebenaran dan untuk menunjukkan bahawa setiap orang boleh mempunyai tafsiran mereka sendiri, iaitu kebenaran mereka sendiri.

Secara paradoks, frasa Nietzsche jatuh ke dalam perangkap tafsirannya sendiri. Apabila dia mengatakan bahawa terdapat tafsiran, dia tidak berusaha untuk merelativisasikan konsep kebenaran, tetapi sebaliknya untuk mengatakan bahawa apabila sesuatu berlaku, orang mencari tafsiran yang berbeza tentang peristiwa itu.

Ahli falsafah Perancis Michel Foucault menyokong teori Nietzsche, tetapi menambah tanda dagangannya: kuasa. Menurut Foucault, terdapat pelbagai tafsiran fakta, tetapi kuasa bertanggungjawab untuk mengenakan tafsirannya (kebenarannya) dan menjumlahkannya. Apabila kita membayangkan kuasa, kita sering memikirkan lelaki dalam sut mahal duduk di sekeliling meja sambil berfikir "apa yang boleh kita aturkan sekarang?".

Tetapi bagi Foucault, kuasa hanyalah kapasiti untuk meletakkan tafsiran sendiri sebagai kebenaran umum. Ia boleh menjadi warganegara dari rangkaian sosial, ahli politik dari sebarang tanda dan ideologi, ahli perniagaan atau bahkan jiran yang memulakan khabar angin di kawasan kejiranan dan menetapkannya sebagai kebenaran mutlak. Ini juga bagaimana konsep pos-kebenaran (post-truth) dilahirkan.

Kebenaran adalah seperti bawang

Namun begitu, adalah dicadangkan cara yang lebih mudah, tetapi tidak kurang canggih, untuk memahami konsep kebenaran. Pertama sekali, semua teori adalah sebahagiannya betul. Kebenaran sebagai konsep itu sendiri adalah luas. Kebenaran adalah jumlah semua tafsiran, fakta, dahulu dan sekarang. Dan seseorang mungkin tertanya-tanya apa kaitan masa lalu dengan kebenaran masa kini. Salah satu petikan daripada ahli falsafah eksistensialisme Jean-Paul Sartre menjelaskannya dengan baik: “Kita bukanlah segumpal tanah liat; yang penting bukanlah apa yang orang buat daripada kita, tetapi apa yang kita sendiri buat daripada apa yang mereka buat daripada kita.” Masa kini tidak boleh dipisahkan dari masa lalu, kerana kita adalah akibatnya. Tanpa memahami masa lalu, adalah mustahil untuk memahami masa kini.

Untuk menjadikannya lebih jelas, mari kita bayangkan konsep kebenaran sebagai bawang. Bawang adalah sayuran yang terdiri daripada beberapa lapisan yang menutupi inti. Jika kita membuat persamaan, intinya akan menjadi fakta konkrit: kemalangan di sudut jalan, sebagai contoh. Lapisan yang meliputinya ialah penglihatan saksi dan protagonis kemalangan itu. Lapisan seterusnya adalah masa lalu mereka yang terlibat. Oleh itu, lapisan bertindih, bergerak lebih jauh dari acara itu sendiri.

Tetapi tidak dapat dielakkan, dalam satu cara atau yang lain, semua lapisan terlibat dalam fakta yang kita analisiskan. Oleh itu, kebenaran adalah bawang itu. Kebenaran ialah set tafsiran dan pandangan makro yang menjadikan gambaran global dan lengkap tentang semua fakta mungkin.

Kebenaran bukanlah dalam jangkauan kita

Jadi, adakah perkara seperti itu sebagai kebenaran? Jawapan yang boleh diberikan ialah ya. Adakah mungkin untuk memiliki kebenaran? Jawapannya adalah tidak kukuh. Melainkan seseorang itu Tuhan atau makhluk yang maha hadir, maha kuasa, maha segalanya, adalah mustahil untuk memiliki atau mencapainya.

Tetapi kepercayaan kepada kewujudan kebenaran adalah asas. Dalam karyanya Tema moden, ahli falsafah Sepanyol José Ortega y Gasset menjelaskan mengapa ini penting: “Hidup tanpa kebenaran tidak boleh didiami. Dengan cara sedemikian, maka kebenaran wujud, yang bertimbal balik dengan manusia. Tanpa manusia tiada kebenaran, tetapi sebaliknya, tanpa kebenaran tiada manusia. Manusia boleh ditakrifkan sebagai makhluk yang benar-benar memerlukan kebenaran dan, sebaliknya, kebenaran adalah satu-satunya perkara yang diperlukan oleh manusia, satu-satunya keperluan tanpa syaratnya."

Ini menjadikan konsep kebenaran sebagai utopia. Dan apakah itu utopia? Wartawan dan penulis Uruguay Eduardo Galeano menerangkannya dengan cara yang luar biasa dengan menguraikan seorang rakan:

“Utopia berada di kaki langit. Saya berjalan sepuluh langkah dan dia berjalan sepuluh langkah. Jadi untuk apa utopia? Itulah gunanya, untuk memberi kami alasan untuk berjalan."

Azizi Ahmad adalah gemar mencari kebenaran

Ramai orang bercakap tentang 'kebenaran mereka', bagaimana kita tahu apakah kebenaran itu sebenarnya

Apabila bos Anugerah Akademi, Bill Kramer baru-baru ini memuji pelawak Chris Rock kerana bercakap mengenai "kebenarannya" tentang ditampar oleh Will Smith pada majlis Oscar 2022, dia menggunakan giliran frasa yang pantas yang menjadi sebahagian daripada ucapan setiap hari di seluruh dunia.

Ambil temu bual Oprah Winfrey dengan Putera Harry dan Duchess of Sussex Meghan Markle, sebagai contoh. Oprah bertanya, "Bagaimana perasaan anda tentang istana mendengar anda bercakap benar hari ini?"

Atau pertimbangkan kisah Samantha Imrie, seorang juri dalam tuntutan sivil berhubung peranan Gwyneth Paltrow dalam kemalangan ski 2016 dengan Terry Sanderson. Ditanya mengenai keterangan Sanderson, Imrie menjawab, "Dia memberitahu kebenarannya [...] Saya rasa dia tidak berniat untuk memberitahu kebenaran yang bukan kebenarannya."

Tetapi apakah ertinya bagi seseorang untuk bercakap "kebenaran mereka"? Mungkin sudah tiba masanya untuk mempertimbangkan semula cara kita menggunakan ungkapan ini, memandangkan ia boleh disalahtafsirkan dengan mudah sebagai menyokong pandangan bermasalah tentang perkara yang diperlukan untuk dakwaan itu benar.

Relativisme kebenaran

Pada mukanya, bercakap tentang "kebenaran saya" atau "kebenaran anda" menunjukkan bahawa kebenaran adalah relatif kepada individu. Ahli falsafah memanggil pandangan ini "relativisme kebenaran". Ia mengatakan bahawa apabila seseorang membuat tuntutan, dakwaan itu menjadi benar atau palsu oleh apa yang mereka percaya atau perasaan mereka, bukannya dengan cara dunia sebenarnya.

Masalah dengan relativisme ialah ia seolah-olah meninggalkan perdebatan yang beralasan tanpa sebarang matlamat yang jelas. Katakan, sebagai contoh, kita sedang membincangkan sama ada Program Pembaharuan Tiga Perairan kerajaan akan "mengekalkan dan menambah baik infrastruktur perkhidmatan air".

Mungkin matlamat kita adalah untuk menentukan sama ada benar pembaharuan itu akan mengekalkan dan menambah baik infrastruktur perkhidmatan air. Walau bagaimanapun, jika tiada kebenaran untuk dikenal pasti di sini - hanya "kebenaran anda" dan "kebenaran saya" - maka tidak jelas mengapa kita harus mengadakan perbincangan ini sama sekali.

Apakah alternatif kepada relativisme kebenaran, kemudian? Menolak relativisme bermaksud membenarkan bahawa sekurang-kurangnya beberapa dakwaan kita adalah benar atau palsu kerana dunia - yang wujud secara bebas daripada fikiran, bahasa dan budaya kita - adalah cara tertentu.

Sebagai contoh, kerana lemon lebih berasid daripada coklat susu, dakwaan bahawa lemon lebih berasid daripada coklat susu adalah benar, dan dakwaan bahawa coklat susu lebih berasid daripada limau adalah palsu. Begitu juga, kerana vaksin tidak menyebabkan autisme, dakwaan bahawa vaksin menyebabkan autisme adalah palsu, dan dakwaan ia tidak menyebabkan autisme adalah benar.

Kebenaran dan penghormatan

Anda boleh berpegang pada pandangan lurus ini tentang kebenaran dan masih menyedari bahawa semua orang berhak untuk didengari dan dihormati. Seperti yang dinyatakan oleh John Stuart Mill dalam bukunya On Liberty (1859), jika kita gagal untuk mempertimbangkan pelbagai perspektif, malah pandangan yang akhirnya mungkin menjadi palsu, kemungkinan besar kita tidak akan dapat menemui kebenaran penting. tentang dunia.

Ini bermakna menghargai kebenaran sebenarnya harus menggalakkan anda untuk melibatkan diri dengan sudut pandangan yang berbeza daripada anda.

Perlu juga diperhatikan bahawa, dalam beberapa kes, orang yang mendakwa bercakap "kebenaran mereka" mungkin sebenarnya tidak menyokong relativisme. Ini mungkin dikatakan mengenai pengumuman oleh Meka Whaitiri bahawa dia berhasrat untuk menyertai Te Pāti Māori.

Menawarkan penjelasan yang tulus tentang alasannya untuk membuat keputusan itu, dia menyimpulkan dengan bercakap secara langsung kepada konstituen Ikaroa-Rāwhitinya: "Saya telah bercakap akan kebenaran saya." Tetapi dia juga menjelaskan:


Intinya di sini, whanau, ialah aktivisme politik Māori. Ia sebahagian daripada menjadi Māori. Ia berasal dari keturunan kami. Dan kita sebagai Māori mempunyai tanggungjawab untuknya. Bukan orang lain - kita. Hari ini, saya mengiktiraf penggambaran itu. Saya mengakui tanggungjawab saya terhadapnya, dan ia memanggil saya pulang.

Ini menunjukkan bahawa dalam bercakap "kebenarannya", Whaitiri sebenarnya menggariskan alasannya untuk menyertai Te Pati Māori. Objektif utamanya adalah untuk menekankan kepentingan keturunan, bukannya untuk mempertahankan relativisme kebenaran.

Alasan Whaitiri sememangnya kukuh, walaupun membingkainya dari segi "kebenaran saya" boleh menyebabkan orang lain tersalah tafsir. Lebih-lebih lagi, jika Pākehā bertindak balas kepada Whaitiri dengan mengatakan "ini adalah kebenarannya, bukan kebenaran kami", maka kami akan kembali lagi dengan masalah relativisme.

Kita perlu menghargai identiti unik orang, pengalaman dan sebab untuk melakukan sesuatu, dan kita juga perlu menghargai kebenaran. Kebenaran ialah matlamat utama perdebatan yang beralasan, dan itu pastinya kita perlukan apabila menangani banyak isu mendesak yang sedang dihadapi Aotearoa New Zealand dan dunia.

Azizi Ahmad mencari kebenaran

Kerjasama atlet, strategi ampuh pendorong utama kejayaan pasukan

Antara perbincangan yang hangat dalam kalangan peminat sukan adalah sejauh mana bimbingan seseorang jurulatih memberi kesan kepada sukan berkaitan. Ia termasuk kejayaan sukan itu dalam permainannya, kemahiran pemain dan perkembangan bakat pelapis

Tidak dinafikan sebahagian peminat sukan melihat kesan kehadiran jurulatih ini dari sudut yang positif, namun ada juga sebaliknya. Jika kita melihat dengan pandangan luas terdapat beberapa nama jurulatih pada peringkat antarabangsa misalnya, berupaya membawa pasukan kendalian mereka mencapai kejayaan.

Keadaan ini mendorong kita untuk memikirkan kesan kejurulatihan terhadap kejayaan pasukan serta pemboleh ubah lain di luar kejurulatihan yang mempunyai kesan menang dan kalah. Adakah jurulatih bertanggungjawab sebahagian besarnya untuk kejayaan pasukan?

Ramai percaya, jika sesebuah pasukan mempunyai atlet berbakat, faktor itu akan melonjak kemenangan. Bakat semula jadi ini dilihat sebagai kuasa sakti dan kelebihan yang membantu kejayaan sesebuah pasukan. Namun, bakat tanpa pengurusan dan latihan yang baik tidak banyak memberi kesan.

Ada kala pemain, terutama pada peringkat awal pembabitan mereka, kurang yakin dengan bakat sedia ada. Malah ada juga pemain tidak tahu mereka berbakat. Di Malaysia, bakat atlet dikesan guru di sekolah yang turut berperanan sebagai jurulatih. Bakat mereka digilap dan diurus dengan baik, selain dihalakan ke saluran yang betul bagi membina mereka sebagai pemain hebat.

Namun, orang berbakat dan hebat ini, terutama apabila sudah popular memiliki ego sendiri yang ada kala mendatangkan masalah kepada pasukan dan membebankan jurulatih. Hal ini disebabkan jurulatih adalah insan yang bertanggungjawab untuk mengurus personaliti dan membangunkan pelan permainan bagi memenangi kejuaraan.

Bakat pemain taruhan utama

Dalam apa-apa perancangan, terutama kejayaan pasukan, tentu saja bakat pemain jadi taruhan utama. Namun tidak semua orang lahir dengan bakat. Malah jika seseorang pemain berbakat dia mesti memiliki kemahiran yang baik dan terasah untuk menjadi juara. Apabila bakat pemain sahaja tidak menyelesaikan tugas, apakah faktor lain untuk menang selain jurulatih?

Dalam hal ini budaya dan persekitaran memainkan peranan besar dalam menetapkan jangkaan kejayaan. Jika pada peringkat sekolah atau komuniti, persekitaran misalnya sokongan ibu bapa dan masyarakat juga guru memberi mereka motivasi cukup besar untuk terus maju.

Apabila memasuki ruang profesional, pasukan adalah tulang belakang kejayaan. Bakat dan jurulatih tidak ke mana jika kebajikan mereka tidak dijaga dengan baik. Ia termasuk dari segi pendapatan dan kesihatan mereka merangkumi kecederaan serta risikonya. Pasukan yang mengabaikan faktor kebajikan jurulatih dan atlet selalunya turun motivasinya selain sukar mencipta kejayaan.

Ada yang menyebut jurulatih akan mendapat pujian terlalu banyak apabila pasukan kendaliannya menang. Namun, dia akan disalahkan apabila pasukan itu kalah.

Hal ini menunjukkan jurulatih mempunyai ikatan serta peranan cukup penting dengan prestasi pasukan. Namun, jurulatih bukan satu-satunya faktor yang memberi kesan kepada kemenangan dan kekalahan.
Pemain bintang mampu melonjakkan pasukan tetapi mereka yang tidak 'berbintang' pun berupaya menggalas tanggungjawab dengan latihan dan pelan kejayaan yang betul. Rahsia sebenar kejayaan pasukan adalah kerjasama dan saling memahami antara sesama ahli, selain pelan perancangan.


Azizi Ahmad,
Segambut

Azizi  Ahmad Berita Harian Rencana Minda Pembaca Jun 2, 2023

Lihat Juga Sejauh manakah Impak Jurulatih Terhadap Kejayaan Pasukan?