?

Log in

No account? Create an account

Usah salahkan guru

Isu kemahiran dan penguasaan bahasa Inggeris dibangkitkan lagi melalui artikel ‘Kaji punca murid lemah BI, jangan salahkan guru ' bertarikh 19 Mei 2019 (Bernama).

Gesaan dan keperluan termasuklah agar satu kajian komprehensif dijalankan untuk mengetahui punca sebenar kelemahan penguasaan bahasa Inggeris (BI) dalam kalangan murid berbanding menuding jari terhadap tahap penguasaan BI oleh guru.

Namun, para guru yang mengajar bahasa Inggeris tidak seharusnya dipersalahkan diatas dasar kurangnya kemahiran penguasaan kerana terdapat juga guru bukan opsyen diminta oleh pentadbir sekolah untuk membantu mengajar akibat kekurangan guru, dan mereka turut diminta untuk menduduki Ujian MUET.

Dari segi logiknya, mengapa harus bersusah payah dan mengecam apabila subjek bahasa Inggeris bukanlah merupakan salah satu syarat untuk lulus dalam peperiksaan SPM; mengapa memaksa untuk memahami 'bahasa kedua' apabila kita harus mengekal dan mempertahankan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita.

Kenyataan yang bertentangan oleh pegawai KPM juga tidak membantu; apa yang sebenarnya kita inginkan dari semua ini.

Yang pasti, memang sudah terdapat kajian dan penyelidikan  mengenai kemahiran penguasaan bahasa Inggeris oleh pakar tempatan dan pakar asing; tetapi mengapa 'pakar dalam perkara ini' tidak dapat menentukan apa yang baik dan apa yang tidak.

Sudah tentu apabila kajian dilakukan, hasil penemuan harus diterima, sama ada ia cenderung positif atau negatif. Bersedia menerima dan mengakui fakta kebenaran seharusnya menjadi amalan realiti penemuan.

Bolehkah kita tidak bersetuju jika hasil penemuan kajian menyatakan majoriti pelajar berpandangan bahawa guru bahasa Inggeris, pensyarah dan jurulatih bahasa Inggeris sendiri adalah tidak terlatih atau kurang kompeten;

Sebagai contoh, mereka menggunakan atau menyelang seli ‘bahasa ibunda’ semasa mengajar, sehingga mereka tidak dapat melakukan yang terbaik untuk menarik minat pelajar.

Guru pelatih di IPG/Universiti dan pelajar juga tidak suka mendengar pengunaan loghat bahasa  Inggeris, Amerika atau Austraia dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.

Bagi mereka yang mengikuti perkembangan isu bahasa Inggeris pastinya mendapati dan berpandangan bahawa kurikulum yang digunapakai adalah tidak sesuai untuk membantu pelajar memperbaiki kecekapan bahasa Inggeris mereka.

Sungguh pun ada yang memberi pandangan dan pendapat serta memberi penekanan  tentang kurikulum yang diperlukan untuk digunakan tetapi ianya masih tidak berjaya dilaksanakan.

Menentukan kurikulum yang betul dan sesuai untuk Bahasa Inggeris adalah sukar seperti mana untuk menentukan kurikulum bagi mana-mana mata pelajaran lain.

Beberapa persoalan contoh mudah ialah; Adakah kurikulum TESL yang digunakan di  IPG/Universiti adalah selari dan memenuhi kurikulum sekolah? Apa persamaan yang ada pada mereka?

Oleh itu, kita memerlukan kurikulum yang sesuai untuk digunakan dan tentu saja tugasnya adalah untuk para pakar di KPM untuk membetulkannya.

Ada juga yang menyatakan, anak-anak kita dan pelajar kurang latar belakang asas berbahasa Inggeris tetapi bahasa Inggeris telah didedahkan walaupun di peringkat tadika.

Sekali lagi bagaimana kebolehan dan keupayaan penyampaian para guru atau pendidik maupun jurulatih yang dapat dan membantu mengubah keinginan untuk menjadikan bahasa Inggeris menarik untuk digunakan.

Pelajar dikatakan risau dan takut dikatakan ‘gagal’; dikatakan mereka kurang yakin menggunakan Bahasa Inggeris kerana mereka takut melakukan kesilapan dan malu.

Membenarkan mereka membuat kesilapan dan menerima kegagalan dijangka akan  memberi motivasi dan memberikan makna yang positif.

Walaupun bahasa Inggeris dikatakan sukar untuk dipelajari kerana pelajar tidak bermotivasi, para pengajar adalah digalakkan untuk mencorakkan strategi pengajaran dan pembelajaran yang bermakna; pelajar juga seharusnya diberi peluang untuk berlatih dan mengamalkan pengunaan berbahasa Inggeris di antara mereka sendiri dan seharusnya merupakan satu idea yang baik.

Keperluan untuk melihat semula perjalanan program di institut pendidikan guru menjalankan program Bahasa Inggeris mungkin langkah pertama dalam membantu perjalanan menyelesaikan isu-isu tersebut.

Pasukan pengajaran bahasa Inggeris harus melengkapkan segala kemudahan kursus latihan yang baik di institusi pendidikan atau di universiti.

Walaupun ini mungkin sukar untuk diperolehi atau direalisasikan, perekabentuk kurikulum harus memikirkan keperluan pelajar dalam pembelajaran bahasa ketika mereka merancang pembangunan kurikulum.

Saya masih menggunakan 'apa yang ingin diajar adalah apa yang kita taksirkan; apa yang kita mahu taksir adalah apa yang kita ajarkan' sebagai falsafah panduan.

Memupuk motivasi kepada pelajar juga harus menjadi keperluan bagi meningkatkan  keyakinan setiap kali mereka membuat kesilapan dalam kelas bahasa.

Keperluan menyediakan cara, kaedah, strategi untuk pelajar adalah digalakkan agar mereka mengamalkan penggunaan bahasa Inggeris samada di dalam dan luar bilik darjah.

Ibu bapa harus cuba menggalakkan anak-anak mereka terlibat secara aktif dalam mempelajari bahasa Inggeris di rumah dan sekolah.

Keperluan untuk terus menentukan amalan pedagogi pembelajaran dan pengajaran di negara ini dan pada masa yang sama, untuk mentaksir dan memantau kelayakan dan pengetahuan guru bahasa Inggeris sebelum membenarkan mereka mengajar dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan penggunaan bahasa kedua ini dengan jayanya.

Azizi Ahmad Utusan Malaysia Forum 27 Mei 2019

Pemimpin boleh menyesatkan orang lain

Sebelum diberikan kedudukan, kebanyakkan dari mereka adalah  baik dan hebat tetapi biasanya akan berubah dalam tempoh yang singkat setelah diberi dan memegang  jawatan maupun kedudukan.

Apabila seseorang diberikan 'sedikit' kuasa mutlak, sering mereka akan menukarkan kenyataan 'berkuasa mutlak yang merosakkan mutlak’.


Kenapa dan bagaimana pemimpin yang memegang kuasa menjadi ‘ korup’ adalah rumit tetapi jelas.

Pemimpin menggunakan kuasa mereka untuk menyelesaikan sesuatu. Kepimpinan juga adalah mengenai kuasa dan pengaruh.


Pemimpin yang bijak dan mampu bersosial akan menggunakan kuasa untuk memberi manafaat kepada orang lain.

Pemimpin yang mementingkan diri sendiri  akan menggunakan kuasa untuk mendapatkan keuntungan peribadi.

Mereka  yang terpilih,  harus berfikiran dan berkemampuan  bersosial dalam minda fikiran dan harus lebih peduli akan kepentingan terbaik para rakan mereka.

Kedua-dua bentuk kuasa yang dinyatakan adalah tidak saling eksklusif.

Seorang pemimpin boleh menggunakan kuasa beliau untuk memberi manafaat kepada orang lain, tetapi juga boleh memperolehi sesuatu untuk kepentingan  peribadi. Ini mungkin 'orang yang paling bijak' berkuasa.

Apabila kepentingan dan kuasa peribadi menguasai dan menguntungkan pemimpin, mangsa adalah mereka yang dibawah tapak kepimpinan.

Seringkali dilihat, pemimpin boleh menyesatkan orang lain dengan menggambarkan diri mereka bekerja untuk kebaikan (menggunakan kuasa bersosial), namun terbabas dan terlibat dalam tingkah laku yang tidak beretika.

Pada asasnya, ramai yang bercakap tentang 'peraturan dan undang-undang atau peraturan berdasarkan arahan'.

Rakyat Malaysia kini  seolah-olah percaya bahawa, peraturan adalah ‘yang mengawal apa yang betul’  dan pemimpin yang berkuasa merupakan mereka yang boleh dan dibenarkan melakukan kesalahan.

Sesetengah orang seolah-olah mempunyai idea bahawa 'mereka sentiasa betul, orang lain akan tetap ‘salah’  kerana mereka memiliki  kepentingan atau kedudukan untuk menunjukkan yang mereka tidak salah.

Tiada siapa yang berada di atas undang-undang adalah satu lagi kenyataan yang paling banyak diketahui.

Ramai pemimpin gila atau "mabuk" dengan kuasa.

Banyak yang kelihatan terlibat dalam tingkah laku dan tindakan yang salah semata-mata kerana mereka boleh dan mereka boleh lari dengannya.

Ramai yang fikiran dan hati mereka 'bercerita' mengenai  ‘ujian oleh Tuhan’.

Ramai yang tahu tetapi masih mengabaikan kenyataan  'tiada siapa yang sempurna'.

W
alaupun kebanyakkan pemimpin adalah berkelayakan dan mendapat pendidikan dari kolej dan universiti, ramai yang dibutakan oleh kuasa yang mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Kuasa membuat pemimpin semakin yakin diri dan berani bertindak membuat keputusan tertentu.

Ini membolehkan mereka bergerak ke hadapan dalam tindakan yang dipilih.

Pemimpin mesti menggunakan kuasa untuk "memastikan sesuatu kerja selesai."

Semakin banyak individu yang mempunyai kuasa, lebih banyak mereka memusatkan keinginan mereka sendiri yang ‘egosentris’ dan hilang daya  kemampuan untuk melihat dan menerima pandangan orang lain.

Dan selepas itu pastinya terdapat ‘perbezaan individu’.

Mereka yang gila  kuasa,  cenderung menggunakan kemampuan mereka untuk menindas orang lain,  dan mereka adalah "pemimpin-pemimpin meroyan".

Azizi Ahmad Sinar Harian Interaktif 22 Mei 2019


Making a difference

I am referring to the article “What teachers want” dated 12 May 2019 and would like to add some of what I think ‘teachers and educators’ want.

In my opinion, the article mentioned about the strong mutual parental involvement in their children’s education,  students to strive harder to become good and responsible citizens and of course teachers are to do their jobs well by reducing the workload of teachers so that they can focus on students.In view of the workload of teachers, Education Minister Dr Maszlee Malik has done his best but unfortunately, there are many little Napoleons who are still making teachers do irrelevant tasks which hampered the right call and we hope to see an end to this soon.

Any teachers will want to help their students learn, grow and develop their student’s lives to be successful. Each and every educator will have the passion for making differences in their students.

I doubt and don’t think most of the teachers would go into teaching just to show themselves as ‘meeting representatives of the institutions’, coordinators of endless initiatives (except for those who does not teach and forgotten how to teach), love administrative burdens (like to be the heads of departments or units) and champions of “office politics.”

However, within the present day educational environment, there has been detachment between teachers and administrators that takes hold, causing disappointment, discontent, and burnout among indeed the foremost enthusiastic and committed educators.

Many teachers and educators claim that they feel their administrators are out of touch with the realities of classroom life, and most have become ‘snobbish’ and making their lives more difficult rather than serving as inspiring leaders.

Of course it’s not the case in every school or district, but with so many teachers struggling with their administrators, especially during appraisal period.

Many teachers expect their administrators to model the behaviors that they expect from teachers and others within the school.

A headmaster, principal, or other leader is key to establishing the culture of the school, and teachers appreciate those leaders who adopt a “do as I do” approach to leadership, rather than a “do as I say” approach.

Leaders should demonstrate a willingness to listen and really learn about the issues that are affecting both teachers and students, working collaboratively to develop solutions, and creating a positive atmosphere. It reminds is of the term, ‘walk the talk’.

When educators are given fair share of authorization, which mean, the flexibility to assist confirm the school’s goals and policies, and exercise their skilled judgement because it relates to what and the way to show and the way to manage classrooms, they have an inclination to own higher levels of morale and productivity.

Nobody likes to be micromanaged and stalled by the never ending policies; so does teachers. Teachers just want to be known as the professionals they are; given the chance to be ‘artistic’, risk takings, making decisions on what’s best for their students and goals of the institutions.

A cooperative atmosphere is verified to be additional substantiate of direction, and teachers wish the chance to figure collaboratively each with one another and with administration.

A seat at the table, and the ability to be concerned within the choices that have an effect on their daily work will help too.

Effective and respectful administrators are protective of teachers’ time, only holding meetings when absolutely necessary and limiting the number of administrative tasks, such as discipline and school operations-related tasks, that they are asked to take on.

Yet all too often, teacher “professional development” is little more than that.

If possible, professional development opportunities are more meaningful to teachers by engaging them, allowing for the exchange of ideas, and encouraging discussion.

Teachers who do little more than stand in front of the class reading a PowerPoint presentation aren’t generally considered effective.

Teachers want to leave feeling inspired, and like they spent their time wisely, so facilitate that as best you can.

These are but a few of the most common requests that teachers make of their administrators, at all grade levels.
Teachers want administrators to understand the pressures they are under, and the challenges they face in the classroom each and every day and of course shifting away the group of ‘little Napoleons’.

When everybody works along toward that mutual affection, and educators given the voice they want and be than everyone’s jobs can become a lot of meaningful and fulfilling, to not mention simply a touch bit easier.

Azizi Ahmad The STAR Educate Let’s Hear It 19 May 2019

Kita kurang guru bahasa Inggeris

“Desak guru ambil MUET, NUTP minta menteri campur tangan” adalah berdasarkan cadangan Pusat Pengajaran Bahasa Inggeris (ELTC) yang sebenarnya tidak mempunyai dan cukup peserta untuk memberi latihan kepada mereka yang dimaksudkan.

Desakan yang tidak wajar dari pusat tersebut juga seharusnya mengambil kira kelulusan, kelayakan dan pengalaman guru-guru Bahasa Inggeris memandangkan keperluan yang dikehendaki hanyalah ‘tahap penguasaan atau ‘proficiency’.

Para guru dikehendaki MUET (acuan negara kita) tetapi perlu berada pada tahap penguasaan minimum C1 ‘Common Framework of Reference for Languages (CEFR)’ (acuan Barat).  Adakah MUET kita sama tahap dengan CEFR yang dimaksudkan?

Tokoh akademik juga didapati menegur para guru di sekolah yang didapati tidak cukup mahir untuk menggunakan bahasa Inggeris sebagai medium pengajaran.

Saya berpandangan dan tidak terkejut mengetahui perkara ini kerana walaupun telah lama rancangan memperkasakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dibincangkan namun masih tiada 'penyelesaian konkrit' dipenuhi untuk mengatasi masalah.

Oleh itu, benarlah gembar-gembur yang menyatakan para lulusan Pendidikan Perguruan yang dilahirkan dari Fakulti Pendidikan dan Institusi Pendidikan Guru tidak 'kompeten' atau cukup mahir untuk mengajar Bahasa Inggeris di sekolah.

Jadinya, ini merupakan sesuatu yang tidak harus dibiarkan dan sedihnya apabila liputan berita pula dengan bangga memuji dan memaklumkan dengan semua orang bahawa kita mempunyai, tenaga pengajar yang hebat lagi dikenali, 'pelatih guru kelas dunia', pelatih siswazah yang bersemangat, dan sebagainya.

Kenapa kita harus 'malu bossku' dalam memberitahu realiti dan kebenaran?

Namun, kita janganlah menunjuk jari untuk mempersalahkan mereka yang telah berusaha ‘memartabatkan penggunaan Bahasa Inggeris’ kerana sudah tentu ia tidak akan berakhir.

Ada juga rakan-rakan yang berbincang cuba mengaitkan tokoh ilmuwan seperti Majlis Profesor Kebangsaan (yang seharusnya membantu tapi sudah dibubarkan rasanya), jika majlis tidak dapat menyediakan penyelesaian konkrit yang sangat baik maka siapa yang lain adalah untuk mengatakan, bercakap, menulis atau mengemukakan jawapan yang terbaik.

Ada juga yang secara sinis, mengaitkan para lulusan PhD yang bergelar ‘Doktor’ dalam Bahasa Inggeris yang ‘memberi syarahan’ di Universiti dan Institut Pengajian Tinggi.

Tidakkah mereka ini yang bertanggungjawab sepenuhya memberi pengajaran, pembelajaran dan pemudahcaraan yang meyakinkan kepada para pelatih maupun lepasan graduan?

Malah YAB Perdana Menteri  pernah  berkata 'kita tidak memerlukan kecerdasan maupun kepintaran mereka; Saya fikir kita mempunyai kecerdasan dan kepintaran dalam diri kita ".

Kita mungkin boleh bertanya, apa yang kita mahukan sebenar dari pendidikan kita terutama dalam menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.

Kalau kita membaca beberapa karya, artikel, jurnal, apa yang kita perlukan adalah 'guru bahasa Inggeris yang sangat berkesan'.

Kita amat memerlukan untuk melihat akan kualiti guru bahasa Inggeris yang baik.

Melalui beberapa sesi sumbangsaran yang tidak rasmi dengan beberapa rakan saya, kami bersetuju bahawa untuk menentukan status guru dan atau guru bahasa Inggeris yang berkesan, perlulah mereka memiliki imaginasi yang baik, kebolehan berinteraksi, kemampuan inovatif, bebas untuk berfikir sendiri dan kemampuan saling berganding.

Adalah penting bagi para guru mempunyai kuasa imagnasi yang baik kerana beliau akan mempunyai idea-idea baru dan banyak untuk melestarikan persekitaran yang membosankan dan akan dapat membuat pelajar melibatkan diri dalam kelas.

Albert Einstein pernah mengatakan bahawa "imaginasi adalah lebih penting daripada pengetahuan".

Perkembangan dan kemajuan kehidupan manusia hanyalah melalui pendidikan.

Tanpa imaginasi, pendidikan adalah seolah proses intelektual kitar semula, pengetahuan yang sama disampaikan dari guru kepada pelajar dan kembali kepada guru melalui pengujian.

Pendidikan bukanlah sekadar menyampaikan maklumat; ia harus mengembangkan kemahiran seperti imaginasi yang mengubah pengetahuan kita dan memajukan kita sebagai satu spesis kumpulan.

Pengajar yang kreatif dan imajinatif dapat memberi dan menyediakan pengajaran terutama dengan mempelbagaikan bahasa kebiasaan kepada yang aneh dan secukupnya.

Mereka mampu membina imaginatif diri pelajar. Pendidik yang imajinatif mampu menerokai dan membuat perkara-perkara baru.

Pelajar biasanya amat menghargai bimbingan oleh pendidik imaginatif.

Mempunyai keupayaan imaginatif dapat menyemarakkan pemikiran untuk mana-mana pelajar.

Guru yang inovatif adalah orang yang cukup berani untuk mencuba perkara-perkara baru untuk berada di landasan yang sama.

Pelajar didapati kelihatan mesra dengan guru inovatif.

Inovasi bermaksud untuk memperkenalkan perubahan dan idea-idea baru, berani menjadi berbeza dan unik, mampu melakukan sesuatu diluar kebiasaan, bereksperimen perkara-perkara baru dan sentiasa segar.

Seorang guru yang tidak bercakap atau tidak mempromosikan interaksi dalam kelas tidak melakukan perkara yang betul untuk profesion mereka.

Seorang guru perlu memperkasakan pelajar dan membantu mereka mengembangkan kemahiran komunikasi mereka.

Guru harus memberi motivasi kepada pelajar mereka; mewujudkan peluang bagi mereka untuk berinteraksi antara satu sama lain melalui aktiviti hiburan (komunikasi melalui hiburan) seperti melakukan peranan, perbincangan kumpulan, wawancara dengan orang lain, dan lain-lain.

Pelajar perlu bebas untuk membangunkan pemikiran mereka; guru di sini hanya boleh memberi bantuan dan bimbingan.

Pemikiran bebas adalah proses untuk berfikir sendiri, tanpa orang lain yang membimbing anda.

Pemikiran bebas membayangkan pemikiran sendiri, kritikal terhadap apa yang anda lihat dan mendengar dan mempersoalkan maklumat dan andaian tidak rasional.

Sekarang, adakah anda tahu sesiapa dalam kumpulan anda yang merupakan pemikir bebas?

Pemikiran bebas biasanya membantu kumpulan pelajar mengembangkan keinginan dan keupayaan untuk berfikir sendiri.

Pemikir bebas menyumbang banyak kepada pasukan. Tugas pembelajaran bahasa biasa harus bertujuan untuk mengembangkan kemahiran berfikir pelajar.

Selain pemikir bebas, kita dinasihatkan untuk saling bergantung antara satu sama lain atau berharap, kerana ia adalah penting untuk orang yang berjaya.

Tahap-tahap dari peringkat kebergantungan kepada tahap bebas dan seterusnya untuk tahap saling bergantung sangat penting bagi pelajar.

Hubungan interpersonal adalah juga kunci kejayaan dalam dunia berdaya saing hari ini.

Sebagai manusia kita perlu bersosial. Seseorang yang mempunyai keupayaan untuk saling berhubungan satu sama lain boleh menjadi lebih berjaya berbanding jenis yang agak terhad.

Mereka yang saling bergantung menggunakan dialek positif dan memenangi hati individu.

Mereka merupakan yang sopan, menawan, merendah diri, menarik dan berkesan.

Seorang guru atau pendidik linguistik yang imajinatif, inovatif, interaktif, bebas dan saling bergantung dapat berjaya dalam bidang ini dan dapat memimpin siswa dari tahap yang bergantung pada tahap independen dan kemudian menjadi tahap saling berharap.

Azizi Ahmad Utusan Malaysia Forum 16 Mei 2019

In response to 'what teachers wants' ...

I am referring to the article “What teachers want” (May 12, 2019) and would like to add some of what I think “teachers and educators” want.

In my opinion, the article mentioned about the strong mutual parental involvement in their children’s education, students to strive harder to become good and responsible citizens and of course teachers are to do their jobs well by reducing the workload of teachers so that they can focus on students.

In view of the workload of teachers, Education Minister Maszlee Malik has done his best but unfortunately, there are many little Napoleons who are still making teachers do irrelevant tasks which hampered the right call and we hope to see an end to this soon.

Teachers will want to help their students learn, grow and develop their student’s lives to be successful. Each and every educator will have the passion for making differences in their students.

I doubt and don’t think most of the teachers would go into teaching just to show themselves as “meeting representatives of the institutions,” coordinators of endless initiatives (except for those who do not teach and have forgotten how to teach), love administrative burdens (like to be the heads of departments or units) and champions of “office politics.”

However, within the present day educational environment, there has been detachment between teachers and administrators that takes hold, causing disappointment, discontent, and burnout among indeed the foremost enthusiastic and committed educators.

Many teachers and educators claim that they feel their administrators are out of touch with the realities of classroom life, and most have become "snobbish" and making their lives more difficult rather than serving as inspiring leaders.

Of course it’s not the case in every school or district, but so many teachers are struggling with their administrators, especially during appraisal period.

Many teachers expect their administrators to model the behaviour that they expect from teachers and others within the school.

A headmaster, principal, or other leader is key to establishing the culture of the school, and teachers appreciate those leaders who adopt a “do as I do” approach to leadership, rather than a “do as I say” approach.

Leaders should demonstrate a willingness to listen and really learn about the issues that are affecting both teachers and students, working collaboratively to develop solutions, and creating a positive atmosphere. It reminds is of the term, "walk the talk."

When educators are given fair share of authorisation, which mean, the flexibility to assist the school’s goals and policies, and exercise their skilled judgement because it relates to what and the way to show and the way to manage classrooms, they have an inclination to own higher levels of morale and productivity.

Nobody likes to be micromanaged and stalled by the never ending policies; so do teachers. Teachers just want to be known as the professionals they are; given the chance to be “artistic,” risk taking, making decisions on what’s best for their students and goals of the institutions.

A cooperative atmosphere is verified to be additional substantiate of direction, and teachers wish the chance to figure collaboratively each with one another and with administration.

A seat at the table and the ability to be concerned within the choices that have an effect on their daily work will help too.

Effective and respectful administrators are protective of teachers’ time, only holding meetings when absolutely necessary and limiting the number of administrative tasks, such as discipline and school operations-related tasks, that they are asked to take on.

Yet all too often, teacher “professional development” is little more than that.

If possible, professional development opportunities are more meaningful to teachers by engaging them, allowing for the exchange of ideas, and encouraging discussion.

Teachers who do little more than stand in front of the class reading a PowerPoint presentation aren’t generally considered effective.

Teachers want to leave feeling inspired and like they spent their time wisely, so facilitate that as best you can.

These are but a few of the most common requests that teachers make of their administrators, at all grade levels.

Teachers want administrators to understand the pressures they are under and the challenges they face in the classroom each and every day and of course shifting away the group of “little Napoleons.”

When everybody works along toward that mutual affection, and educators are given the voice they want and be than everyone’s jobs can become a lot of meaningful and fulfilling, not to mention simply a touch bit easier.

Azizi Ahmad Malay Mail What You Think May 13, 2019

Untuk menilai dan menghakimi kerajaan Pakatan Harapan dalam tempuh setahun sejak 9 Mei 2018 adalah lebih baik atau kurang baik berbanding jika Barisan Nasional terus memenangi dan meneruskan pemerintahan selama lebih dari 60 tahun di negara ini adalah tidak adil.

Satu perkara yang pasti, sekiranya BN menang, kesalahan yang dilakukan oleh ahli politik dan kroni penjawat awam terutamanya mengenai perkara yang berkaitan dengan 1MDB akan berterusan.

Mujurlah tindakan segera telah diambil untuk menghentikan kerosakan dari terus berlaku dan menyekat urusan pengubahan wang haram berbilion ringgit dari 1MDB.

Setahun yang lalu, seluruh jentera kerajaan dikatakan ‘membusuk’ sehingga ke teras dan rakyat terutama pengundi telah mengambil keputusan untuk menukar ‘keburukan dan kebusukan’ dari terus dengan yang ‘baik’.

Pembaharuan yang bermakna telah dimulakan dan dilaksanakan untuk memastikan ‘apa yang dikatakan dan dianggap buruk’ untuk melakukan sesuatu pada masa lalu di ‘ubah’; dan kebertanggungjawaban, integriti, tadbir urus yang baik dan kedaulatan undang-undang diberikan keutamaan.

Institusi seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Suruhanjaya Pilihan Raya, Lembaga Tabung Haji, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan dan lain-lain  terus berfungsi dalam mod "perniagaan seperti biasa".

Mesej yang kuat yang ingin disampaikan adalah rasuah terutama penyalah gunaan maupun penyelewangan kuasa tidak boleh,  tidak akan diterima dan tidak dibenarkan.

Dalam hal ini, tuduhan dan dakwaan rasuah terhadap mantan perdana menteri dan ahli politik lain termasuk tokoh korporat menceritakan dan menggambarkan tentang kesungguhan dan betapa seriusnya kerajaan dalam menjalankan ‘apa yang dikata’.

Kita seharusnya memberi ‘tabik hormat’ untuk Perdana Menteri yang berani, jujur dan telus dalam memberikan hanya lima daripada 10 dalam penilaiannya terhadap kerajaan yang sedang memerintah.

Tentu sekali beliau, mengenalpasti, berpengetahuan dan mengakui banyak kelemahan pada barisan menteri Kabinet yang baru, yang pastinya  tidak serta kurang berpengalaman sebagai jentera pemerintahan.

Ini sememangnya satu pengakuan yang jujur dan telus terhadap prestasi tahun pertama parti gabungan yang baru terbentuk yang mengambil alih pemerintahan.

Dengan tadbir urus yang lebih baik dan penekanan kepada kerajaan yang bersih, penilaian antarabangsa kita juga telah meningkat dan  telah bertambah baik.

Pengiktirafan dan penghormatan dari badan antarabangsa yang diterima oleh PM mungkin adalah untuk beliau seorang tetapi bolehkah kita menganggapnya sebagai kejayaan bersama?

Kita telah belajar dengan cara yang sukar bahawa ‘seseorang’ tidak seharusnya memiliki kuasa besar yang dapat disalahgunakan dengan mudah.

Perbuatan dianggap ‘memusnahkan’ dan menyakitkan (seperti 1Malaysia) sedang beransur dihapuskan; begitu juga dengan menginstitusikan perpecahan kaum seperti kehadiran wajib kursus Program Latihan Khidmat Negara oleh Biro Tata Negara untuk satu kaum.

Namun begitu, masih banyak perkara yang perlu dilakukan kerajaan yang sedang memerintah dari segi menjaga kesejahteraan rakyat dan menangani kenaikan kos sara hidup.

Kerajaan Pakatan Harapan perlu bekerja dan berusaha keras untuk mendapatkan kepercayaan semua rakyat Malaysia.

Kerja dan usaha ini perlu dilakukan dan dilakukan dengan betul. Rakyat dan penduduk Malaysia  akan menilai kerajaan Pakatan Harapan  dengan apa yang mereka lakukan.

Tidak ada negara dan kerajaan memerintah negara di dunia ini yang  sempurna , namun  Malaysia adalah negara tanah air kita, dan kita harus bersyukur dilahirkan di Malaysia.

Tentunya kita berhasrat dan berharap bahawa ahli politik dan pemimpin kita tidak akan memisahkan dan membahagikan kita dengan ketaksuban agama, politik dan perkauman.

Kerajaan tidak boleh membezakan dan membenarkan mereka yang berkepentingan untuk mengeksploitasikan perbezaan kita sementara pada masa yang sama berusaha keras untuk menghilangkan negativiti hubungan kaum.

Azizi Ahmad Malaysia Dateline Rencana 11 Mei 2019

Rakyat akan terus menilai PH

Untuk menilai dan menghakimi kerajaan Pakatan Harapan dalam tempuh setahun sejak 9 Mei 2018 adalah lebih baik atau kurang baik berbanding jika Barisan Nasional terus memenangi dan meneruskan pemerintahan selama lebih dari 60 tahun di negara ini adalah tidak adil.

Satu perkara yang pasti, sekiranya BN menang, kesalahan yang dilakukan oleh ahli politik dan kroni penjawat awam terutamanya mengenai perkara yang berkaitan dengan 1MDB akan berterusan.Mujurlah tindakan segera telah diambil untuk menghentikan kerosakan dari terus berlaku dan menyekat urusan pengubahan wang haram berbilion ringgit dari 1MDB.

Setahun yang lalu, seluruh jentera kerajaan dikatakan ‘membusuk’ sehingga ke teras dan rakyat terutama pengundi telah mengambil keputusan untuk menukar ‘keburukan dan kebusukan’ dari terus dengan yang ‘baik’.

Pembaharuan yang bermakna telah dimulakan dan dilaksanakan untuk memastikan ‘apa yang dikatakan dan dianggap buruk’ untuk melakukan sesuatu pada masa lalu di ‘ubah’; dan kebertanggungjawaban, integriti, tadbir urus yang baik dan kedaulatan undang-undang diberikan keutamaan.

Institusi seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Suruhanjaya Pilihan Raya, Lembaga Tabung Haji, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan dan lain-lain  terus berfungsi dalam mod "perniagaan seperti biasa".

Mesej yang kuat yang ingin disampaikan adalah rasuah terutama penyalah gunaan maupun penyelewangan kuasa tidak boleh,  tidak akan diterima dan tidak dibenarkan.

Dalam hal ini, tuduhan dan dakwaan rasuah terhadap mantan perdana menteri dan ahli politik lain termasuk tokoh korporat menceritakan dan menggambarkan tentang kesungguhan dan betapa seriusnya kerajaan dalam menjalankan ‘apa yang dikata’.

Kita seharusnya memberi ‘tabik hormat’ untuk Perdana Menteri yang berani, jujur dan telus dalam memberikan hanya lima daripada 10 dalam penilaiannya terhadap kerajaan yang sedang memerintah.

Tentu sekali beliau, mengenalpasti, berpengetahuan dan mengakui banyak kelemahan pada barisan menteri Kabinet yang baru, yang pastinya  tidak serta kurang berpengalaman sebagai jentera pemerintahan.

Ini sememangnya satu pengakuan yang jujur dan telus terhadap prestasi tahun pertama parti gabungan yang baru terbentuk yang mengambil alih pemerintahan.

Dengan tadbir urus yang lebih baik dan penekanan kepada kerajaan yang bersih, penilaian antarabangsa kita juga telah meningkat dan  telah bertambah baik.

Pengiktirafan dan penghormatan dari badan antarabangsa yang diterima oleh PM mungkin adalah untuk beliau seorang tetapi bolehkah kita menganggapnya sebagai kejayaan bersama?

Kita telah belajar dengan cara yang sukar bahawa ‘seseorang’ tidak seharusnya memiliki kuasa besar yang dapat disalahgunakan dengan mudah.

Perbuatan dianggap ‘memusnahkan’ dan menyakitkan (seperti 1Malaysia) sedang beransur dihapuskan; begitu juga dengan menginstitusikan perpecahan kaum seperti kehadiran wajib kursus Program Latihan Khidmat Negara oleh Biro Tata Negara untuk satu kaum.

Namun begitu, masih banyak perkara yang perlu dilakukan kerajaan yang sedang memerintah dari segi menjaga kesejahteraan rakyat dan menangani kenaikan kos sara hidup.

Kerajaan Pakatan Harapan perlu bekerja dan berusaha keras untuk mendapatkan kepercayaan semua rakyat Malaysia.

Kerja dan usaha ini perlu dilakukan dan dilakukan dengan betul. Rakyat dan penduduk Malaysia  akan menilai kerajaan Pakatan Harapan  dengan apa yang mereka lakukan.

Tidak ada negara dan kerajaan memerintah negara di dunia ini yang  sempurna , namun  Malaysia adalah negara tanah air kita, dan kita harus bersyukur dilahirkan di Malaysia.

Tentunya kita berhasrat dan berharap bahawa ahli politik dan pemimpin kita tidak akan memisahkan dan membahagikan kita dengan ketaksuban agama, politik dan perkauman.

Kerajaan tidak boleh membezakan dan membenarkan mereka yang berkepentingan untuk mengeksploitasikan perbezaan kita sementara pada masa yang sama berusaha keras untuk menghilangkan negativiti hubungan kaum.


Azizi Ahmad Utusan Malaysia Rencana Forum 11 Mei 2019
Baru-baru ini, media dipenuhi dengan cerita 'laskar (musketeers) adalah professor kangkung' dan perkataan ‘tong kosong’.

Nama panggilan ini bermula dari isu Statut Rom yang melibatkan 4 tokoh akademik yang dikononnya ‘tidak memenuhi kriteria dan kehendak’ orang tertentu.

Panggilan ‘bodoh’ juga keluar dan diungkap oleh pembesar negara dan para menteri dan ianya seolah ikutan, jika ‘boss’ sudah mengeluarkan kenyataan, pengikut pun tumpang ‘membodohkan’ orang yang belum tentu ‘bodoh’ walaupun mereka dari golongan bangsawan, ilmuan atau sesiapa sahaja.

Namun, saya bersetuju dengan "apabila anda tidak tahu apa-apa, jangan bercakap" tetapi menambah lagi 'bodoh' mungkin tidak baik.

Nama panggilan atau pelabelan adalah dari orang yang dihormati di negara ini.

Pada tahun-tahun sebelumnya, dalam keadaan suasana politik yang memanafaatkan pihak tertentu, pastinya tidak mendatangkan masaalah.

Ia tidak seperti apa yang sedang berlaku di peringkat kebangsaan sekarang, ada yang mungkin secara politiknya tidak tahu apa sebenarnya yang sedang berlaku tetapi hanya mendengar dan tidak memahami kandungan dan pergolakkan sebenar tetapi hanya berdasarkan sikap prejudis masing-masing.

Sesetengah penonton dan pembaca memang bersemangat tidak sabar untuk bersuara, dan ada yang menambahkan ‘minyak kedalam api’.

Kebanyakkan penulisan yang tidak begitu enak dan kurang baik dikongsi dalam kumpulan Facebook atau di viral melalui WhatsApp dengan rentetan maklumbalas oleh pembaca.

Saya berharap saya tidak menyertai untuk menulis seperti yang mereka lakukan walaupun saya mungkin tidak bersetuju dengan beberapa perkara tentang mereka yang tidak baik atau disukai.

Walaupun kita bersetuju atau tidak setuju atau mereka mungkin betul atau tidak betul, saya tidak akan melakukan perkara yang boleh menjejaskan dan melibatkan kehidupan keluarga dan anak-anak saya.

Adakah kita menetapkan dan menunjukkan contoh yang baik?

Keadaan sekarang adalah seolah-olah seperti ‘lakukan atau buat seperti saya kata, bukan, buat seperti apa yang baik saya lakukan’

Kesedaran diri adalah penting dalam membincangkan topik sensitif.

Di manakah seruan nilai-nilai yang baik lagi murni yang dilaungkan tetapi sebaliknya peningkatkan menggelar, memburukkan, menjatuhkan maruah dengan ‘membodohkan’ orang lain menjadi mainan dibibir.

Tiada apa-apa yang baik datang dari memanggil atau menggelarkan orang lain dengan panggilan ‘yang tidak menyenangkan’ sungguhpun memang ada dari mereka yang patut diberi gelaran yang dipanggil.

Tidak akan ada pemenang atau juara dalam penghujahan ‘buruk’ yang yang dikeluarkan; ia juga tidak akan menyebabkan ‘mereka’ yang anda burukkan bersetuju dengan tindakan anda.

Malah ianya menjadi tidak berkesan, tidak membina, tidak matang dan pastinya tidak baik.

Ia menyakitkan, merosakkan dan menjadi tidak bermakna.

Dan saya fikir itu adalah punca kepada semua masalah kita dalam masyarakat.

Sama ada kita bercakap mengenai politik atau agama atau subjek teras atau apa sahaja, ramai yang tidak tahu bagaimana untuk menyampaikan pandangan perbezaan mereka dan bersikap baik pada masa yang sama.

Anda boleh tidak bersetuju dan bersikap baik. Ia adalah satu kemungkinan.

Tetapi ramai daripada kita tidak belajar dan diajar cara  ini dari kecil .

Dan apabila kita membesar menjadi orang dewasa; apabila kita mendapati diri kita terlibat dalam penghujahan atau dalam usaha untuk meluahkan pandangan kita, maka bermulalah epsiod penghinaan.

Kita memang tahu untuk tidak berkata ‘perkara maupun ungkapan yang kurang baik’ namun kita ‘tetap’ bertindak mengeluarkan suara penghinaan semata-mata kerana melayani ‘ego’.

Semua orang tahu dan akan tetap terus melakukan ‘kejelikan’ bila perlu dan berasa ‘besar diri’.

Memanggil dan menggelar orang lain dengan penggilan yang tidak menyenangkan memang tidak baik; selagi kita memberi nama atau sebarang panggilan gelaran yang tidak baik, ia memang tetap memberi makna dan menyakitkan.

Tidak salah mempunyai pendapat yang berbeza. Kita boleh tidak bersetuju. Kita boleh berdebat. Kita boleh berhujah.

Ayuh, mari kita menjadi orang dewasa tentangnya, kerana anak-anak kita sedang mendengar.

Ahmad Malaysia Dateline Rencana 08 Mei 2019

Kenali pemimpin meroyan

Sebelum diberikan kedudukan, kebanyakkan dari mereka adalah  baik dan hebat tetapi biasanya akan berubah dalam tempoh yang singkat setelah diberi dan memegang  jawatan maupun kedudukan.

Apabila seseorang diberikan 'sedikit' kuasa mutlak, sering mereka akan menukarkan kenyataan 'berkuasa mutlak yang merosakkan mutlak’.

Kenapa dan bagaimana pemimpin yang memegang kuasa menjadi ‘ korup’ adalah rumit tetapi jelas.

Pemimpin menggunakan kuasa mereka untuk menyelesaikan sesuatu.

Kepimpinan juga adalah mengenai kuasa dan pengaruh.

Pemimpin yang bijak dan mampu bersosial akan menggunakan kuasa untuk memberi manafaat kepada orang lain.

Pemimpin yang mementingkan diri sendiri  akan menggunakan kuasa untuk mendapatkan keuntungan peribadi.

Mereka  yang terpilih,  harus berfikiran dan berkemampuan  bersosial dalam minda fikiran dan harus lebih peduli akan kepentingan terbaik para rakan mereka.

Kedua-dua bentuk kuasa yang dinyatakan adalah tidak saling eksklusif.

Seorang pemimpin boleh menggunakan kuasa beliau untuk memberi manafaat kepada orang lain, tetapi juga boleh memperolehi sesuatu untuk kepentingan  peribadi. Ini mungkin 'orang yang paling bijak' berkuasa.

Apabila kepentingan dan kuasa peribadi menguasai dan menguntungkan pemimpin, mangsa adalah mereka yang dibawah tapak kepimpinan.

Seringkali dilihat, pemimpin boleh menyesatkan orang lain dengan menggambarkan diri mereka bekerja untuk kebaikan (menggunakan kuasa bersosial), namun terbabas dan terlibat dalam tingkah laku yang tidak beretika.

Pada asasnya, ramai yang bercakap tentang 'peraturan dan undang-undang atau peraturan berdasarkan arahan'.

Rakyat Malaysia kini  seolah-olah percaya bahawa, peraturan adalah ‘yang mengawal apa yang betul’  dan pemimpin yang berkuasa merupakan mereka yang boleh dan dibenarkan melakukan kesalahan.

Sesetengah orang seolah-olah mempunyai idea bahawa 'mereka sentiasa betul, orang lain akan tetap ‘salah’  kerana mereka memiliki  kepentingan atau kedudukan untuk menunjukkan yang mereka tidak salah.

Tiada siapa yang berada di atas undang-undang adalah satu lagi kenyataan yang paling banyak diketahui.

Ramai pemimpin gila atau "mabuk" dengan kuasa. Banyak yang kelihatan terlibat dalam tingkah laku dan tindakan yang salah semata-mata kerana mereka boleh dan mereka boleh lari dengannya.

Ramai yang fikiran dan hati mereka 'bercerita' mengenai  ‘ujian oleh Tuhan’. Ramai yang tahu tetapi masih mengabaikan kenyataan  'tiada siapa yang sempurna'.

Walaupun kebanyakkan pemimpin adalah berkelayakan dan mendapat pendidikan dari kolej dan universiti, ramai yang dibutakan oleh kuasa yang mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Kuasa membuat pemimpin semakin yakin diri dan berani bertindak membuat keputusan tertentu.

Ini membolehkan mereka bergerak ke hadapan dalam tindakan yang dipilih.

Pemimpin mesti menggunakan kuasa untuk "memastikan sesuatu kerja selesai."

Semakin banyak individu yang mempunyai kuasa, lebih banyak mereka memusatkan keinginan mereka sendiri yang ‘egosentris’ dan hilang daya  kemampuan untuk melihat dan menerima pandangan orang lain.

Dan selepas itu pastinya terdapat ‘perbezaan individu’.

Mereka yang gila  kuasa,  cenderung menggunakan kemampuan mereka untuk menindas orang lain,  dan mereka adalah "pemimpin-pemimpin meroyan".

Azizi Ahmad Malaysiakini Surat 3 Mei 2019

Let's not scrap school examinations

The issue of scrapping examinations was highlighted again through Dr Maszlee’s statement “Matter of time before parents agree with scrapping exams” dated April 30, 2019.

Parents were mentioned as if parents are the one who is going for the exams.

Maybe the best thing for us and our children is to stop complaining about exams being stressful because 'stress is a part of life'.

If we cannot withstand and face ‘stress’ that comes with ‘exams’ then we will definitely be poor in character building.

We might also call off studying and learning in schools as it will be a waste of time, energy and money.

Children are said to be complaining of exams, and parents are so scared that their children might not do well in examinations, tests or assessments.

In my opinion, all we need to do is attend schools, learn the best we can and of course in facing the assessments; every learners need to do ‘revisions’.

Even in our Dewan Rakyat, our ministers cum lawmakers need to understand the pressures of revisions before answering questions in the House of Commons.

Revision is important. One has to revise, be prepared to answer questions thrown.

Pressures, stress and hard work are a part of people's lives.

Very few people succeed in what they want to do without preparing as well as they can and working hard.

Testing in schools has been the subject of great debate, with recent figures revealing half of primary school pupils and a third of parents suffer stress and anxiety over school tests.

Though many had mentioned that we need to prepare children for life, not just for exams but I still think we still need ‘assessments’ in our holistic life.

Rather than abolishing exams, we should instead be asking what mix of assessment tasks is most appropriate for each subject. Where might exams fit? And what are their benefits?

Exams are necessary in schools and colleges to find out the real skills, talents and knowledge of the students.

Without conducting the exams and test students don't concentrate in their studies and learn their lessons properly.

Consider students who are interested in getting good marks in the exam and study hard to achieve it, without exam there is no chance to express about our knowledge, skills as well as our studying activity.

To date, some people may think that exams are not necessary for school and college students, but this kind of attitude is wrong.

Without exams students will be tension free, they don't concentrate in their studies and lessons.

Some students don't go to the school or college, if the examination system is cancelled from school/college.

Students will get motivation towards their studies to achieve in their examination.

Exams are very important for the studies, every person wish to get highest mark in the class and study hard to achieve their dream.

This kind of attitude gives competition among the students and they study hard for achieving a good result in exam.

Exam is the way to express our real knowledge and ability in the written form.


Exams teach us lot of things and give training to various things like punctuality, writing skills, timing sense, expressing our thoughts and opinions and so on.

Without exam it is very hard to find out the real knowledge of an individual student as well as students will lost their motivation with their studies.

Exams don’t just provide a targeted, fit-for-purpose opportunity for students to demonstrate what they know: they also have the power to enhance what students know.

Let’s not scrapped examinations and continue with the assessments.

Azizi Ahmad Malaysiakini Letters 02 May 2019

Latest Month

May 2019
S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow