kheru2006 (kheru2006) wrote,
kheru2006
kheru2006

Teks Penggulungan Naib Presiden UMNO 2014

Bismillahhirahmanirrahim

Assalamualaikum WHT

Yang Berhormat Tan Sri Pengerusi Tetap

Yang Berhormat Tan Sri Timbalan Pengerusi Tetap

Yang dikasihi Yang Amat Berhormat Dato' Seri Mohd Najib Tun Abd Razak Presiden UMNO

Yang dikasihi Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin

Timbalan Presiden UMNO

Rakan - rakan Yang Berhormat Naib - Naib Presiden

Ketua Pergerakan Wanita, Ketua Pergerakan Pemuda dan Ketua Pergerakan Puteri

Ahli - Ahli Majlis Tertinggi

Sidang Perwakilan yang dihormati sekalian.

Najib panggil saya 'lanun' ...


Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurniaNya maka kita dapat bersama- sama hadir pada petang ini.

Dua perkara yang akan saya timbulkan di dalam ucapan saya pada persidangan kali ini adalah pertama, mengenai isu pendaftaran ahli dan daftar pemilih dan keduanya bagaimana kita harus menangani dan mengurus perbedaan di dalam negara ini.

ISU : PENDAFTARAN KEAHLIAN & DAFTAR PEMILIH

• Jumlah terkini keahlian UMNO mencecah 3.47 juta

• Bagi daftar pemilih pula, statistik menunjukkan:

- Dari Jun 2013 hingga September 2014, sejumlah 5,939 pendaftaran pengundi telah dibuat oleh UMNO seluruh Malaysia,

MCA - 256

MIC - 266

Gerakan - 373

- Perbandingan dengan Pembangkang,

PAS - 1775

PKR - 2103

DAP - 9309

Dalam hal ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa gerak kerja daftar pemilih bukanlah satu perkara "one off" atau "touch & go".

Setiap pengundi yang didaftarkan mestilah diikuti dengan gerak kerja dan engagement.

Justeru, saya mencadangkan agar gerak kerja kita perlu berdasarkan kepada 2 strategi utama :

Pertama, RETAIN di mana kita fokus kepada kawasan yang perlu kekal kemenangannya

Dan kedua, REGAIN di mana kita fokus kepada kawasan yang perlu ditawan kembali dalam PRU14.

Kedua - dua gerak kerja ini membawa pendekatan yang berbeza namun kedua-duanya perlu bergerak berasaskan kepada cawangan di bahagian dan negeri.

Lebih banyak cawangan dan ahlinya, maka lebih banyaklah jentera kita di bawah.

GAME OF NUMBERS

KITA TIDAK ADA MASA LAGI

MEMASTIKAN KEMENANGAN BARISAN NASIONAL PRU 14

MENANGANI DAN MENGURUS PERBEDAAN

Sidang perwakilan sekalian,

Sebagai sebuah parti yang memperjuangkan kepentingan bangsa, adalah penting bagi kita untuk menangani dan mengurus perbezaan yang ada.

Saya ingin memetik surah Al -Kaafiruun.

Bismillaah ar-Rahman ar-Raheem

Qul yaa ayyuhal kaafiruun


Laa 'abudu maa t'abuduun


Walaa antum 'aabidunna maa a'abud


Walaa ana 'aabidun maa 'abadttum


Walaa antum 'aabiduuna maa a'abud


Lakum deenukum wa liya deen

Yang bermaksud :

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Katakanlah (wahai Muhammad): "Hai orang-orang kafir!

"Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.

"Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) yang aku sembah.

"Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.

"Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.

"Bagi kamu agama kamu, dan bagiku agamaku".

Begitu juga dalam pembinaan di kota Madinah. Sebagai langkah pertama terhadap penyatuan masyarakat Islam di Madinah, Nabi Muhammad s.a.w. mempersaudarakan kaum Ansar dengan kaum Muhajirin :

i. Muahahjirin dengan Muhajirin.

ii. Ansar dengan Ansar.

iii. Muhajirin dengan Ansar

Semangat Asabiyah telah digantikan dengan semangat ummah mengikut akidah Islam. Hubungan persaudaraan mengatasi masalah perbezaan dari segi sosial dan ekonomi. Kedua-dua golongan bergaul dan bekerjasama untuk kebaikan agama Islam dan negara.

Apa yang terkandung di dalam surah Al - Kafiruun tadi, semangat ayat tersebut juga dimasukkan ke dalam Perlembagaan Persekutuan.

Di mana Perlembagaan Persekutuan juga meletakkan bahawa:

• Perkara 3 (1) Agama Islam ialah agama rasmi bagi Persekutuan; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan.

• Perkara 152, iaitu kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan tanpa menafikan hak-hak etnik lain menggunakan bahasa mereka.

• Perkara 153, iaitu kedudukan istimewa orang Melayu tanpa menafikan kepentingan sah kaum-kaum lain.

ISU: AGAMA ISLAM DI PERINGKAT NEGERI DAN PERSEKUTUAN, KEDUDUKAN ISLAM DAN RAJA-RAJA

- Fatwa berbeza-beza antara negeri.

- Penguatkuasaan lemah.

- Tiada penyelarasan dalam hal ehwal agama Islam terutamanya melibatkan keputusan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil

- Rakyat keliru dan beranggapan institusi agama lemah.

- Terdapat sesetengah pihak yang sengaja bersikap provokatif, tidak menghormati perlembagaan.

PENYELESAIAN:

Pertama, kita perlu ada penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas dan jangan biarkan ada pihak yang mengambil kesempatan

Kedua, kita perlu mewujudkan penyelarasan dan koordinasi antara institusi agama sebagai contoh Majlis Fatwa Kebangsaan bersama majlis agama Negeri.

Ketiga, memantapkan penguatkuasaan majlis agama dan Mahkamah Syariah

Ini semua, mengikuti saranan ahli sunnah wal jamaah, Imam Shafie

ISU : PEMBASMIAN KEMISKINAN

- Pembasmian kemiskinan merupakan perkara yang penting dan perlu dilaksanakan dalam mencapai status negara maju.

- Ketika ini terlalu banyak agensi pembasmian kemiskinan yang menjalankan tugas yang sama. Sebagai contoh setakat ini terdapat 18 agensi yang bertanggungjawab membasmi kemiskinan.

- Oleh kerana terlalu banyak agensi menyebabkan tidak ada koordinasi dan fokus pembasmian kemiskinan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna dan efektif.

PENYELESAIAN

Justeru saya melihat satu perubahan struktur / structural change perlu dilakukan.

Kita perlu mengkaji semula peranan kesemua agensi dan keberkesanan program sedia ada.

Dan saya ingin mencadangkan agar satu badan khusus diwujudkan bagi mengkoordinasi sekali gus memantau program - program pembasmian kemiskinan. Badan ini akan bertanggungjawab menyelaras, menetapkan KPI dan sebagai monitoring body kepada agensi-agensi ini.

ISU: PEMBIAYAAN KEUSAHAWANAN

- Dalam konteks keusahawan, ramai di kalangan usahawan yang menghadapi masalah. Antaranya, kesukaran mendapatkan pembiayaan kewangan, kurang pengetahuan mengenai kemudahan pembiayaan, terlalu banyak dokumentasi dan syarat yang dikenakan.

- Masalah kedua adalah terlalu banyak agensi yang melaksanakan inisiatif yang sama. Antaranya TEKUN, MARA, MITI, KKLW dan lain-lain lagi.

- Ada di antara kemudahan yang disediakan bertindih di antara satu sama lain yang mana telah menyebabkan sumber peruntukan kewangan yang disalurkan tidak digunakan secara maksimum.

- Tiadanya koordinasi dalam penawaran pelbagai kemudahan yang telah menyebabkan para usahawan keliru.

PENYELESAIAN

- Oleh itu, satu koordinasi dan penstrukturan semula berkenaan kemudahan pembiayaan kewangan ini perlu diwujudkan.

- Saya mencadangkan agar Bank Pembangunan Luar Bandar / Rural Bank diwujudkan dengan mengambil alih peranan lembaga / agensi sedia ada khusus dalam penyediaan suntikan modal perniagaan di luar bandar.

- Bank ini berperanan mengkoordinasi dan menstruktur semula pelbagai kemudahan keusahawanan sedia ada.

- Dengan kewujudan bank ini, sudah pasti para usahawan terutamanya di luar Bandar mendapat manfaat besar melalui perubahan struktur kemudahan yang diurus dengan efisien.

ISU: PERUMAHAN LUAR BANDAR

- Daripada tahun 2001 hingga 2014 iaitu daripada Rancangan Malaysia ke-8 hinggalah ke Rancangan Malaysia ke-10, sejumlah 117 ribu buah rumah di bawah Program Bantuan Rumah telah dilaksanakan.

- Pada masa ini, rakyat luar Bandar menikmati Program Bantuan Rumah (PBR) dengan peruntukan RM 40,000 bagi sebuah rumah.

- Walau bagaimanapun, program ini adalah bersyarat iaitu pemohon perlu mempunyai tanah/tapak bagi membina rumah tersebut.

- Namun begitu, hakikatnya ramai orang luar Bandar yang layak tetapi tidak mempunyai tanah yang akhirnya menyebabkan mereka tidak berpeluang menikmati program ini.

PENYELESAIAN

Sehubungan dengan itu, saya menyarankan agar :

Pertama : Peruntukan Program Bantuan Rumah ini dinaikkan. Melalui inisiatif ini, kos tersebut bukan sahaja bagi membina rumah tapi turut meliputi kos memiliki tanah kepada mereka yang layak.

Kedua : Saya ingin menyarankan agar Program PRIMA turut diperluaskan kepada penduduk luar bandar bagi membolehkan mereka yang layak turut mengecapi kemudahan serupa dengan masyarakat bandar.

ISU: JURANG BANDAR & LUAR BANDAR

• Jurang Pendapatan antara isi rumah bandar dan kampung juga meningkat sejak 1990. Jika pada tahun 1990 isi rumah purata bulanan bandar adalah 67% lebih dari luar Bandar, peratusan ini meningkat kepada 86% pada tahun 2012.

• Dari segi pemilikan aset, sebanyak 63% isi Rumah luar Bandar tidak mempunyai apa apa aset Kewangan, dan dari segi simpanan, 90% isi Rumah luar Bandar tidak mempunyai simpanan.

• Sabah dan Sarawak hanya menerima 14% daripada bajet persekutuan bagi tempoh RMK-3 hingga RMK-9 berbanding kawasan utara dan pantai timur Semenanjung (44%) serta pantai barat Semenanjung (44%)

• Ini tidak menghairankan, memandangkan median gaji di luar Bandar masih rendah, iaitu RM 1040 sebulan pada tahun 2013 berbanding gaji di Bandar yang 61% lebih tinggi.

PENYELESAIAN

Saya mencadangkan agar Rancangan Pembangunan Malaysia Ke-11 mewujudkan :

Pertama : Satu dasar yang komprehensif untuk pembangunan desa dan luar Bandar secara mapan.

Kedua : Mewujudkan beberapa institusi baru serta memperkemas institusi sedia ada untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan luar Bandar.

Ketiga : Menetapkan projek-projek yang berdaya maju untuk dilaksanakan dalam meningkatkan mutu hidup desa dan luar Bandar.

Keempat : Menyediakan beberapa KPI pelaksanaan dasar pembangunan luar Bandar yang baru supaya ianya tidak diabaikan kelak.

Tags: politik
Subscribe

 • Menteri

  Peranan menteri pendidikan dan kesihatan sangat penting untuk mengembangkan modal insan yang penting untuk pembangunan ekonomi yang mampan.…

 • Adakah inflasi gred baik atau buruk

  Anda tentunya mahu memperoleh gred yang baik di sekolah, kolej atau universiti. Dengan keputusan peperiksaan yang baik atau cemerlang pastinya…

 • SPM 2020: 3 persoalan kejayaan sistem pendidikan negara

  TAHNIAH diucapkan kepada 401,105 murid-murid yang telah mendapat keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) mereka hari ini untuk tahun…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments