kheru2006 (kheru2006) wrote,
kheru2006
kheru2006

Menangani Ekonomi Semasa

PERTAMA-TAMANYA, marilah kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga ke hadrat Allah SWT atas limpah kurnia-Nya dapat kita berkumpul pada pagi yang berbahagia ini. Begitulah ucapan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW.

Dalam majlis ini, kita berhimpun bersama-sama, sebahagian pimpinan dan para pentadbir, penjawat awam, ketua-ketua industri dan orang-orang korporat, wakil-wakil kedutaan, golongan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan para sukarelawan. Seterusnya, yang dikasihi seluruh rakyat Malaysia, sama ada yang di dalam dewan, atau yang sedang menonton juga mendengar perutusan khas ini.

Tujuan saya berucap, adalah untuk memberi penjelasan terkini tentang perkembangan ekonomi semasa dan kedudukan kewang­an negara. Mutakhir ini, terdapat laporan-laporan, kebimbangan dan pertanyaan terutamanya berkait harga minyak dan kedudukan nilai mata wang ringgit.

Ketahuilah bahawa, kerajaan memang sentiasa memantau kea­daan ini sejak awal. Sehubungan itu, hari ini, kerajaan akan mengumumkan beberapa langkah proaktif, untuk membuat pengubahsuai­an yang spesifik, bagi menjajar semula dasar-dasar kita, beriring dengan perubahan senario ekonomi global, yang faktor-faktornya, berada di luar kawalan kita. Ini dilakukan, untuk kita terus mencapai pertumbuhan ekonomi yang me­yakinkan lagi boleh dibanggakan.

Dalam erti kata lain, I am here today to announce specific and proactive measures to align ourselves with the recent global economic developments.

We are not in crisis. Indeed, we are taking preemptive measures following the changes of the external global economic landscape, which are beyond our control.

This is to ensure that our economy continues to attain a respectable and reasonable growth. And at the same time, we want to ensure the development of the nation and socio economic welfare of the people to be continue to be the main focus of the government.

Sesungguhnya takwim 2014 yang lalu, adalah tahun yang amat mencabar dan begitu menduga bagi kita dengan pelbagai tragedi.

Pada penghujung tahun lepas, Malaysia diuji dengan musibah banjir yang luar biasa. Banjir telah melanda beberapa buah negeri di Pantai Timur dan Utara Semenanjung, antaranya Kelantan, Terengganu, Pahang, Kedah dan Perak.

Di beberapa negeri lain, sungguhpun tidak begitu kritikal, banjir turut memberi kesan kepada penduduk di sesetengah tempat di Johor, Sabah dan Sarawak.

Demikianlah, seperti yang difirmankan bahawa, manusia meran­cang, Allah merancang, sesungguhnya Allah jualah sebaik-baik perancang.

Apa yang ingin saya nyatakan di sini ialah, dalam segala kudrat kerajaan dan pentadbiran, kita telah cuba merencana, merangka, menyusun dan berikhtiar untuk me­laksanakan setiap sesuatu dengan sehabis baik demi kepentingan dan keperluan rakyat.

Justeru, jika diimbau, secara keseluruhannya, kira-kira hanya sekitar tiga bulan lebih yang lalu, sewaktu Bajet 2015 dibentangkan, perancangan kerajaan adalah berpremiskan, antaranya, pertama, unjuran harga minyak Dated Brent pada kadar AS$100 setong.


Kedua, pertumbuhan ekonomi atau Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) dijangka mencatat antara 5 hingga 6 peratus.

Ketiga, kadar pertukaran matawang yang kekal stabil pada 3.2 ringgit berbanding dolar Amerika; dan

Keempat, semasa bajet itu digubal, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2015 diunjurkan oleh World Bank dan IMF adalah pada kadar 3.4 dan 3.9 peratus. Kini, mereka telah mengkaji semula kadar tersebut antara 3 hingga 3.8 peratus.

Perlu difahami juga, sewaktu Bajet 2015 digubal, it was based on strong fundamentals, yakni asas 2014 yang teguh. Oleh sebab itulah, defisit fiskal tahun 2015 telah diunjurkan pada kadar 3 peratus, berbanding pada kadar 3.5 peratus pada 2014.

Walau bagaimanapun, kontemporari ini, mahu tidak mahu, kita harus menerima hakikat bahawa, persekitaran dan percaturan ekonomi dunia telah berubah, yang secara langsungnya memberi impak kepada Malaysia sebagai, antara negara yang mempunyai dagangan terbesar di dunia.

Maksudnya, berbanding situasi beberapa bulan yang lepas, kini, the global economic landscape has changed in very significant ways. Beberapa perkara pokok yang telah kerajaan unjurkan, bagi merancang ekonomi dan kewangan negara, kini perlu disemak dan diperjelaskan kedudukan semasanya.

Turut dibangkitkan adalah keupayaan kerajaan untuk mencapai sasaran fiskal pada tahun 2015. Ramai ingin tahu, persoalannya, berdasarkan situasi semasa ini, adakah ekonomi dan kewangan negara akan terjejas?

Oleh yang demikian, perutusan khas hari ini disampaikan supaya rakyat Malaysia mendapat penjelasan langsung daripada kerajaan tentang perkara ini. Saya turut akan mengumumkan beberapa strategi, berikutan kedudukan ekonomi semasa.

Sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, kita akan terus merintis serta mencari jalan bagi memastikan negara terus membangun dan kesejahteraan rakyat terjamin.

Kita sedar mutakhir ini, wujud pertanyaan dalam kalangan rakyat, komuniti perniagaan dan para peng­analisis bersabit kejatuhan mendadak harga minyak mentah dunia ke atas ekonomi Malaysia.

Merujuk kepada trend harga minyak mentah global, dalam tempoh enam bulan kebelakangan ini, telah menjunam lebih 50 peratus. Ini disebabkan, salah satu­nya, oleh kerana lebihan bekalan dan permintaan global yang berkura­ngan.

Selain itu, ini juga di­sebabkan oleh pengeluaran gas dan minyak shale yang meningkat ketara di Amerika Syarikat berikutan kemajuan teknologi industri pengeluaran minyak.

Dalam masa yang sama, keada­an ini menjadi lebih buruk, de­ngan pertambahan bekalan dalam kalang­an negara bukan OPEC. Manakala, negara-negara OPEC pula enggan mengurangkan pengeluaran mereka bagi mengekalkan penguasaan pasaran.

Di sinilah pihak kerajaan sering ulang-ulangkan dan berharap, agar rakyat dapat sama-sama memahami bahawa, isu harga minyak mentah bukanlah sesuatu yang berada dalam kawalan langsung Kerajaan Persekutuan kita.

Kerana itulah, penanda aras harga minyak mentah Dated Brent terkini telah turun kepada sekitar AS$48 setong semalam, yakni 19 Januari 2015. Walaupun begitu, para penganalisis menjangkakan harga minyak akan mengambil tempoh tertentu untuk kembali stabil.

Apabila berlakunya penurunan harga minyak seperti sekarang ini, hikmahnya, telah membawa manfaat kepada negara pengimport bersih minyak seperti Malaysia.

Sebagai contoh, apabila pe­ngurangan harga runcit petrol dan diesel pada 35 dan 30 sen seliter baru-baru ini, tambahan pendapatan boleh guna atau disposable income pengguna rakyat Malaysia secara kasarnya adalah sekitar RM7.5 bilion. Dengan andaian pengguna membelanjakan 40 peratus daripada jumlah tersebut, ini akan mening­katkan penggunaan swasta sebanyak RM3 bilion.

Selain itu, Bank Dunia meng­unjurkan bahawa, harga minyak mentah yang lebih rendah akan memberi impak positif kepada pertumbuhan ekonomi global. Malah, penurunan harga minyak sebanyak 30 peratus, mampu meningkatkan pertumbuhan KDNK dunia sehingga 0.5 peratus.

Ini secara tidak langsung, akan juga memberi kelebihan kepada permintaan produk buatan Malaysia. Dengan kedudukan ekonomi Amerika Syarikat yang semakin kukuh pula, permintaan terhadap eksport Malaysia terus mampan terutama bagi produk elektrik dan elektronik.

KEJATUHAN HARGA MINYAK MENTAH DUNIA
Ironisnya, kejatuhan harga mi­nyak mentah dunia, memberi impak secara langsung dalam mengurangkan pendapatan negara. Pendapatan inilah, yang kerajaan gunakan bagi tujuan pembangunan seperti membina sekolah-sekolah, jalan raya dan rumah-rumah ibadat.

Pendapatan itu juga digunakan antaranya, untuk perbelanjaan termasuklah gaji penjawat awam, kos ubat-ubatan di hospital kerajaan, subsidi pertanian dan kos perbelanjaan keselamatan untuk anggota RELA, tentera dan polis.

Seperti yang saya nyatakan tadi, harga minyak mentah dunia telah menjunam. Berdasarkan paras ter­tinggi minyak mentah Dated Brent, iaitu sebanyak AS$115 setong, yang direkodkan pada 19 Jun 2014, harga semasa telah menunjukkan kemerosotan melebihi 50 peratus.

Selaras itu, ahli-ahli ekonomi berpendapat bahawa unjuran paras harga asas AS$100 setong semasa Bajet 2015 diumumkan, adalah tidak lagi realistik. Mereka kini, menganggarkan purata harga mi­nyak bagi tahun 2015 adalah antara AS$40 hingga AS$70 setong.

Lantaran itulah, kerajaan telah menyemak semula untuk merendahkan unjuran purata paras harga asas minyak, kepada AS$55 setong bagi tahun 2015 ini.

Jika berasaskan kepada harga minyak mentah pada AS$100 dolar setong, serta mengambil kira penjimatan daripada pelaksanaan mekanisme pengapungan terkawal harga runcit minyak mulai Disember 2014, kerajaan dijangka memperoleh tambahan lebihan semasa akaun fiskal, sebanyak RM3.7 bi­lion.

Dalam kata lain, seandainya harga minyak mentah kekal pada AS$100 setong, kerajaan mampu menampung pelaksanaan semua langkah yang telah diumumkan dalam Bajet 2015 tersebut, dengan sasaran defisit fiskal tidak melebihi tiga peratus.

Namun begitu, pada harga AS$55 setong yang diunjurkan sekarang, kerajaan akan mengalami pengurangan hasil sebanyak RM13.8 bi­lion.

Maknanya di sini, jika dibuat perbandingan, di antara angka-angka semakan terkini dengan Bajet 2015, yang telah dibentangkan pada Oktober lalu, sekali pun peruntukan subsidi bahan api dapat dijimatkan sebanyak RM10.7 bilion, melalui pelaksanaan mekanisme pengapungan terkawal harga runcit minyak, namun, kerajaan masih mengalami kekurangan hasil sebanyak RM8.3 bilion, bagi menampung langkah-langkah Bajet 2015.

Jelasnya, jika dibiarkan, paras defisit, tanpa intervensi kerajaan, akan meningkat kepada 3.9 peratus daripada KDNK, berbanding sasaran tiga peratus bagi tahun 2015.

Keadaan ini, memerlukan kerajaan mengambil langkah untuk mengurangkan defisit, selaras de­ngan komitmen kerajaan ke arah konsolidasi fiskal.

Oleh itu, dengan mengambil kira unjuran yang disemak tersebut, kita dengan ini, menetapkan sasaran defisit yang dikaji semula kepada 3.2 peratus, daripada KDNK pada tahun 2015.

Kadar ini masih rendah berban­ding defisit fiskal 3.5 peratus daripada KDNK pada tahun 2014. Dan realitinya, dengan faktor luaran ini, kita harus menerima hakikat, bahawa kita tidak mungkin mencapai sasaran asal Bajet, dengan defisit fiskal pada kadar tiga peratus daripada KDNK seperti yang telah diumumkan. Namun yang penting, adalah komitmen kita, untuk terus mengurangkan defisit fiskal dari paras 3.5 peratus.

Yang paling utama juga, kita tidak akan berkompromi ke atas perancangan pembangunan negara, kerana akan meningkatkan kapasiti produktif kepada ekonomi negara. Sekali gus, kita tidak akan sesekali mengabaikan kebajikan semua rakyat, khususnya golongan pendapatan isi rumah 40 peratus terbawah atau the bottom 40.

PENGARUH EKONOMI GLOBAL

Seperkara lagi yang perlu diketahui oleh kita semua, perihal turun-naik nilai mata wang, asasnya, adalah berdasarkan pengaruh ekonomi global. Oleh kerana itu, ringgit bukanlah satu-satunya mata wang yang nilainya menyusut berban­ding dolar Amerika. Malah, hampir semua mata wang serantau turut menyusut berbanding dolar Amerika sejak September 2014.

Ketidaktentuan dalam aliran modal dan penyusutan nilai ringgit yang signifikan baru-baru ini juga, disebabkan oleh kebimbangan ter­hadap impak kejatuhan harga mi­nyak yang mendadak ke atas ekonomi.

Sehubungan itulah, kerajaan perlu memastikan perkara-perkara berikut dipantau dengan sebaik mungkin.

Pertama, akaun semasa dalam imbangan pembayaran, perlu sentiasa kekal dalam lebihan.

Kedua, meneruskan langkah-langkah fiscal reform and consolidation dan ketiga, aktiviti ekonomi negara perlu terus dipelbagai de­ngan sewajarnya, supaya negara mampu menghadapi kejatuhan harga minyak dan komoditi.

Namun begitu, kerajaan yakin kadar tukaran ringgit, akan meng­alami penyesuaian dalam tempoh tertentu dan kembali ke paras yang menggambarkan asas ekonomi yang kukuh. Apa yang penting, our financial system continues to function in an orderly manner.

Paling mustahak, tiada gangguan kepada pengantaraan kewangan atau financial intermediation de­ngan aktiviti pinjaman kekal lancar. Selanjutnya, aktiviti perniagaan terus mendapat akses kepada pembiayaan kewangan daripada institusi perbankan dan pasaran modal.

Pucuk pangkalnya, kerajaan ya­kin, kesemuanya ini, diiringi de­ngan polisi yang lebih dinamik, ri­zab antarabangsa yang mencukupi, pasaran kewangan yang pelbagai dan mendalam, sistem perbankan yang teguh serta pelabur institusi tempatan yang kukuh, seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, akan terus meningkatkan daya tahan Malaysia untuk menampan sebarang turun naik aliran modal.

Menyentuh tentang Imbangan Akaun Semasa negara pula, perlu diketahui bahawa ia berkait langsung dengan imbangan perdaga­­ng­an import dan eksport.

Seperti yang ramai tahu, kita merupakan negara pengeksport minyak. Maka, wujudlah tanggapan bahawa, apabila harga minyak merudum baru-baru ini, pendapat­an daripada eksport keseluruhan kita, akan turut merosot secara mendadak, yang seterusnya meng­akibatkan berlakunya defisit akaun semasa.

Sesungguhnya, tanggapan ini ti­dak benar. Sebetulnya, bagi minyak mentah, kita merupakan pengeksport bersih dengan nilai lebihan eksport sebanyak RM7.7 bilion, untuk tempoh bulan Januari hingga bulan November 2014.

Manakala, bagi produk petroleum, kita adalah pengimport bersih dengan nilai lebihan import seba­nyak RM8.9 bilion untuk tempoh yang sama.

Justeru, dengan gabungan ke­dua-dua minyak mentah dan produk petroleum ini, kita sebenarnya adalah pengimport bersih dengan nilai lebihan import seba­nyak RM1.2 bilion.

Oleh itu, tanggapan atau persepsi umum selama ini, bahawa Malaysia merupakan pengeluar minyak yang surplus atau berlebihan, adalah juga tidak benar.

Sebaliknya, jika dicampur eks­port serta import minyak mentah, dan ditolak produk petroleum, maka, Malaysia sebenarnya, merupakan negara pengimport bersih petroleum. Perkiraan ini tidak termasuk Gas Cecair Asli atau LNG, di mana Malaysia masih merupakan negara pengeksport bersih.

Tambahan lagi, situasi kita masih utuh, berikutan kejayaan kita selama ini dalam mempelbagaikan ekonomi negara, sehingga dapat menampung kejatuhan harga minyak.

Sememangnya lagi, kesan kejatuhan harga minyak, dijangka dapat ditampung oleh peningkatan permintaan bagi barangan pembuatan seperti barangan elektrik dan elektronik, produk berasaskan kayu-kayan, produk tekstil serta lain-lain, yang terdiri daripada 76 peratus jumlah eksport. Manakala, eksport minyak mentah hanyalah mewakili 4.5 peratus daripada jumlah eksport.

Bersandarkan yang demikian, kerajaan yakin imbangan akaun semasa akan kekal mencatat lebihan pada tahun ini, walaupun nilainya mengecil kepada dua hingga tiga peratus, daripada Pendapatan Negara Kasar atau PNK, berbanding pada 2014, imbangan lebihan semasa dianggar mencatat 5.1 peratus daripada PNK.

Jelasnya, sebentar tadi, saya te­lah menghuraikan beberapa isu atau perkara yang akan memberi impak yang besar kepada ekonomi negara. Berdasarkan situasi ini, kerajaan perlu mengambil langkah-langkah bagi memastikan pertumbuhan ekonomi berada pada landasan yang kukuh. Insya-Allah, kita mampu mencapai pertumbuhan KDNK antara 4.5 hingga 5.5 peratus pada tahun ini, dengan melaksanakan strategi-strategi berikut.

Pertama: Memastikan pertumbuhan ekonomi yang balanced, inclusive and sustainable yakni seimbang, inklusif dan mampan;

Kedua: Meneruskan fiscal reform and consolidation; serta

Ketiga: Menyediakan bantuan kepada rakyat dan komuniti perniagaan bagi membina semula infrastruktur yang terjejas akibat banjir.

Strategi Pertama: Memastikan Pertumbuhan Ekonomi Yang Seimbang, Inklusif Dan Mampan.

Bagi merancakkan eksport barangan dan perkhidmatan, beberapa tindakan berikut akan diambil:

Pertama, mempromosi secara aktif perkhidmatan gantian-import atau import-substitution seperti perkhidmatan perkapalan, pelabuhan, pendidikan dan profesional. Ini, bagi mengurangkan kebergantungan kepada sumber luar bagi perolehan barangan dan perkhidmatan;

Kedua, menyegerakan pe­lak­sana­an cadangan daripada National Export Council iaitu, membantu pengeksport terutamanya Perusahaaan Kecil dan Sederhana atau PKS untuk mendapat prospek pelanggan baharu di pasaran yang baharu, di bawah program jaringan antarabangsa menggunakan penghubung pasaran dan pakar industri.

Seterusnya, mempergiat program promosi eksport di 46 negara meliputi Asia, Eropah, Timur Te­ngah dan Amerika Syarikat; memperkenalkan SME-Go melalui SME Bank, sebuah program eksport untuk PKS, dan memanfaatkan Dana Perkhidmatan Eksport serta program promosi PKS untuk mening­katkan kemampanan eksport ke luar negara;

Ketiga, menambah baik last mile connectivity ke Pelabuhan Klang seperti jalan masuk, jaring­an landasan dan sistem pengurus­an trafik, bagi mempercepatkan pelaksanaan Logistik dan Fasilitasi Dagangan.

Selain itu, menaik taraf terminal kereta api Padang Besar; menambah baik kecekapan operasi proses import dan eksport, serta me­nubuhkan sistem hab dan jaringan perhubungan udara;

Keempat, mempergiatkan ke­seluruhan industri pelancongan negara;

Kelima, mengambil langkah-langkah untuk mengkaji semula kadar levi yang dikenakan ke atas pekerja-pekerja asing; dan

Keenam, visa diberi secara percuma kepada para pelancong antaranya dari negara China.

Selanjutnya, bagi meningkatkan penggunaan swasta pula, kerajaan akan melaksanakan inisiatif-inisiatif berikut:

Pertama, memberi keutamaan kepada kontraktor tempatan kelas G1 yakni kelas F, G2 yakni kelas E dan G3 yakni kelas D, yang berdaftar dengan CIDB, untuk melaksanakan kerja-kerja baik pulih di kawasan masing-masing yang terjejas akibat banjir;

Kedua, mempergiatkan promosi pembelian barangan buatan Malaysia;

Ketiga, meningkatkan kekerapan dan memanjangkan tempoh operasi jualan mega di seluruh negara;

Keempat, mempergiatkan promosi pelancongan domestik de­ngan menawarkan tambang penerbangan yang kompetitif; dan

Kelima, menggalakkan sektor swasta meraih peluang daripada pewujudan Komuniti Ekonomi ASEAN.

Seterusnya, dalam usaha merancakkan pelaburan swasta di Malaysia, kerajaan akan:

Pertama, menubuhkan Skim Jaminan Sektor Perkhidmatan berjumlah RM5 bilion kepada PKS dalam Sektor Perkhidmatan, dengan pembiayaan maksimum 5 juta ringgit dan jaminan Kerajaan sebanyak 70 peratus;

Kedua, menggalakkan GLC dan GLIC melabur dalam negara;

Ketiga, mengurangkan kos kendalian perniagaan melalui penangguhan cadangan kenaikan tarif elektrik pada tahun 2015; dan penangguhan cadangan kenaikan harga gas untuk sektor industri pada tahun 2015;

Keempat, memperuntukkan 30 peratus daripada perbelanjaan tahunan agensi kerajaan dan GLC untuk perolehan bekalan serta perkhidmatan kepada PKS tempatan bertaraf pembuat; dan

Kelima, mempergiatkan penggunaan bahan, barangan dan perkhidmatan tempatan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya;

Strategi Kedua: Meneruskan Fiscal Reform and Consolidation

Antara langkah yang akan diambil bagi meningkatkan hasil kerajaan adalah:

Pertama, meluaskan asas percukaian dengan menggalakkan syarikat mendaftar dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia, bagi me­ningkatkan hasil daripada kutipan GST. Ini akan menyumbang kepada tambahan kutipan GST sebanyak RM1 bilion. Sehingga pertengahan Januari 2015, lebih 304,000 syarikat telah berdaftar; dan

Kedua, meningkatkan kutipan dividen daripada GLC dan GLIC serta badan-badan kerajaan yang lain yang dapat menyumbang tambahan hasil sebanyak RM400 juta.

Bagi langkah merasionalisasi perbelanjaan pula, kerajaan akan:

Pertama, mengoptimumkan per­belanjaan ke atas bekalan dan perkhidmatan, penganjuran majlis dan mesyuarat serta perkhidmatan profesional yang memberi penjimatan sebanyak RM1.6 bilion;

Kedua, menangguhkan Program Latihan Khidmat Negara tahun 2015, dengan penjimatan sebanyak RM400 juta bagi membolehkan program dikaji semula dan ditambah baik;

Ketiga, mengkaji semula pemberian dan geran kepada Badan Berkanun Persekutuan, GLC serta Tabung Amanah Kerajaan, terutamanya yang mempunyai aliran pendapatan yang konsisten dan rizab yang tinggi. Langkah ini dijang­ka memberi penjimatan sebanyak RM3.2 bilion; dan

Keempat, menjadualkan semula pembelian aset tidak kritikal terutamanya peralatan pejabat, perisian dan kenderaan yang mampu memberi penjimatan sebanyak RM300 juta.

Strategi Ketiga: Penyediaan Ban­tuan Kepada Rakyat Dan Komuniti Perniagaan Serta Membina 
Se­mula Infrastruktur Yang Terjejas Akibat Banjir

Banjir baru-baru ini, telah melibatkan sekitar 400,000 mangsa di seluruh negara. Anggaran terkini kemusnahan infrastruktur mence­cah hampir RM2.9 bilion.

Antara tindakan yang telah dan akan dilaksanakan oleh kerajaan kepada mangsa-mangsa banjir, adalah seperti berikut:

Kerajaan telah menyalurkan pe­runtukan tambahan sebanyak RM500 juta sebagai bantuan permulaan, atau initial allocation un­tuk kerja-kerja baik pulih, dan program kebajikan mangsa banjir, tambahan kepada tabung Majlis Keselamatan Negara, menjadikan jumlah keseluruhannya sebanyak RM787 juta;

Sebagai peruntukan awalan, kerajaan menyediakan RM800 juta untuk membaiki dan membina semula infrastruktur asas seperti sekolah, hospital, jalan raya dan jambatan;

Menyediakan RM893 juta bagi Bajet 2015 untuk rancangan tebatan banjir;

Membina rumah-rumah kampung bertiang atau stilt houses se­tinggi lapan kaki yang telah musnah akibat banjir kepada mereka yang mempunyai tanah sendiri;

Menyerahkan 1,000 unit rumah kos rendah yang sudah siap di Gua Musang;

Memberi bantuan RM500 bagi setiap keluarga yang terlibat bermula hari ini; dan

Menghulur sumbangan RM5,000 kepada mereka yang kehilangan ahli keluarga.

Bagi perniagaan yang terjejas pula, tambahan RM100 juta disediakan kepada TEKUN dan RM100 juta kepada Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM), bagi menyediakan pinjam­an mudah untuk menyokong PKS serta perusahaan mikro.

BSN, Agrobank, SME Bank, TEKUN dan AIM akan menangguhkan tempoh bayaran balik pinjam­an yang telah diambil, sehingga enam bulan.

Berkait itu, Bank Negara Malaysia akan menubuhkan Special Relief Facility, berjumlah RM500 juta untuk menyediakan pembiayaan pinjaman SME pada kadar yang lebih rendah (concessionary rate) iaitu 2.25 peratus, dengan penangguhan tempoh bayaran balik pinjaman sehingga enam bulan melalui institusi pembangunan kewangan dan perbankan.

Bank Rakyat pula, akan menawarkan Skim Pinjaman Peribadi hingga RM50,000 pada kadar keuntungan serendah 3.9 peratus, dan bayaran balik pinjaman bermula selepas enam bulan dari tarikh pengeluaran.

Selain itu, sejumlah RM500 juta akan disediakan oleh institusi kewangan dengan jaminan pembiayaan sebanyak 70 peratus di bawah Skim Jaminan Pinjaman Bantuan Banjir. Skim ini akan diuruskan oleh ProKhas; dan

Pengecualian pembayaran levi oleh majikan kepada Tabung Pembangunan Sumber Manusia, untuk tempoh enam bulan bagi PKS di kawasan yang terjejas berkuat kuasa 1 Februari 2015.

Secara keseluruhannya, dalam perutusan saya pada pagi ini, dapat saya rumuskan enam perkara as the key take-away points:

Pertama, kita bukan di dalam keadaan gawat atau krisis, seperti pada tahun-tahun 1997 dan 1998, bahkan tidak juga seperti tahun 2009 yang lalu, sehingga pakej-pakej stimulus perlu dilaksanakan.

Kedua, strategi-strategi kerajaan yang diumumkan tadi, adalah langkah proaktif untuk melakukan penyesuaian atau adjustment, berikut­an faktor-faktor luaran yang di luar kawalan kita. Ini merupakan satu reality check, berikutan antaranya perubahan harga minyak dunia.

Ketiga, Akaun Semasa dalam Imbangan Pembayaran kita, Insya-Allah, dijangka kekal positif dan tidak berada dalam defisit.

Keempat, pasaran kewangan tetap teratur dan kukuh. Malah, matawang ringgit, walaupun meng­alami penyesuaian ketika ini, akan kembali ke paras yang menggambarkan asas ekonomi yang kukuh. Insya-Allah.

Kelima, Perbelanjaan Pem­ba­ngu­n­an atau Development Expenditure yang diperuntukkan untuk Bajet 2015 sebanyak RM48.5 bili­on tidak berubah dan akan tetap di­belanjakan.

Ini termasuklah, projek-projek bersifat people economy, yakni perumahan rakyat, tebatan banjir, bekalan air, elektrik dan infrastruktur pengangkutan awam seperti Lebuhraya Pan Borneo.

Di samping itu, projek-projek MRT jajaran kedua, LRT3 dan High Speed Rail Kuala Lumpur-Singapura dan RAPID Pengerang akan tetap diteruskan.

Malah, pada bulan Mei nanti, saya akan membentangkan Rancangan Malaysia Ke-11 (RMK-11), bagi merencanakan pula perbelanjaan pembangunan negara hingga tahun 2020, dan akhirnya;

Yang keenam, Perbelanjaan Mengurus atau Operating Expenditure akan dikurangkan sebanyak RM5.5 bilion, dengan mengutamakan perbelanjaan yang benar-benar diperlukan sahaja.

Akhir kalam, marilah kita perbanyakkan berdoa, dan bertawakal supaya Allah SWT sentiasa memberi bantuan-Nya, kepada ikhtiar-ikhtiar kita dalam terus memba­ngun dan memakmurkan negara.

Sesungguhnya jua, dalam segala kudrat manusiawi, kepada Allah kita bergantung dan mengembalikan segala urusan. Apa yang pa­ling mustahak, kepada seluruh rak­yat Malaysia, sederap dalam satu solidariti, kita mampu menongkah dan melangkah apa jua cabaran serta rintangan yang mendatang.

Pastinya, pada setiap kesukaran itu, ada janji-janji kesenangan dan bahagia yang menanti.

Mudah-mudahan, Tuhan yang Maha Berkuasa terus melindungi tanah air tercinta ini, daripada segala keburukan dan marabahaya. Bak kata orang tua-tua, kita berserah rugi dan untung, kepada Allah meminta tolong.

Sekian, Wabillahiitaufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima ka­sih.

Tags: ekonomi
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments