kheru2006 (kheru2006) wrote,
kheru2006
kheru2006

Kokurikulum mengajar erti cinta

Falsafah daripada tema Hari Kemerdekaan Malaysia 2014, ‘Malaysia… Di Sini Lahirnya Sebuah Cinta’ diterjemahkan oleh mahasiswa menerusi bantuan tenaga, masa dan wang kepada mangsa-mangsa banjir. Seramai 42,000 mahasiswa telah menabur bakti di negeri-negeri yang terlibat de­ngan banjir, terutamanya Kelantan, Pahang, Terengganu dan Perak. Penglibatan mereka bukan sahaja didorong oleh rasa simpati mahupun empati tetapi juga atas dasar cinta kepada masyarakat dan negara. Dari mana lahirnya perasaan cinta yang mendorong mahasiswa menghulurkan bantuan secara sukarela kepada mangsa-mangsa banjir? Cinta itu lahir, antaranya hasil daripada penglibatan mereka dalam kokurikulum.

Kokurikulum, antara pengerti­an­nya ialah aktiviti pendidikan dan latihan yang dilaksanakan di luar bilik darjah. Antara matlamat kokurikulum ialah mengembangkan potensi diri mahasiswa secara seimbang dan berintegrasi dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (JERIS). Dalam proses mencapai matlamat tersebutlah, lahirnya perasaan cinta mahasiswa kepada insan yang memerlukan bantuan dan pertolongan.


Para peserta Sukan Mahasiswa Negeri Sembilan atau SUKNES@U 2015 bergambar beramai-ramai sempena majlis perasmian sukan itu di Universiti Sains Islam (USIM) yang berlangsung tiga hari bermula semalam. Temasya sukan itu dianjurkan Pertubuhan Mahasiswa Negeri Sembilan (MANIS) dengan kerjasama Pusat Sukan USIM dan sokongan Kerajaan Negeri Sembilan serta Yayasan Negeri Sembilan (YNS). – BERNAMA

Proses menyemai nilai cinta ter­hadap sesama insan dalam kalang­an mahasiswa dimantapkan menerusi transformasi falsafah dan strategi pelaksanaan kokurikulum, khususnya di institusi pengajian tinggi awam (IPTA).

Kokurikulum bukan sahaja untuk menjadi pelengkap kepada kurikulum, mengisi masa lapang, mengukuhkan perpaduan dan bersosial tetapi menjurus kepada membangunkan kemahiran insaniah mahasiswa. Kokurikulum menjadi pemangkin melahirkan graduan holistik, seimbang dan berintegrasi dari segi ilmu dan kemahiran yang dipelajari dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kenegaraan.

Mengapa kokurikulum yang di­pilih sebagai wadah pembangunan seimbang dan holistik mahasiswa? Diperjelaskan dalam Pelan Pengajian Tinggi Negara Fasa 2 (2011-2015) kokurikulum sesuai untuk dijadikan platform pembangunan holistik mahasiswa kerana kokurikulum mempunyai ilmu praktikal dan ilmu falsafah yang menyokong kepada pembangunan mahasiswa secara menyeluruh.

Di universiti-universiti awam di Malaysia, secara umumnya terdapat lapan teras kokurikulum: Teras Kesukarelawanan, Teras Khid­mat Komuniti, Teras Pengucapan Awam, Teras Keusahawanan, Teras Sukan, Teras Kebudayaan, Teras Daya Usaha dan Inovasi dan Teras Kepemimpinan. Menerusi teras-teras tersebut mahasiswa digilap potensi mereka untuk menguasai kemahiran memimpin, beretika dan bermoral, menyelesaikan masalah, bekerja dalam kumpulan, berkomunikasi dan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam konteks inilah, lahir­nya cinta kepada masyarakat dan negara di sanubari mahasiswa.

Bagi merealisasikan pembangun­an seimbang antara pengetahuan, kemahiran dan nilai cinta dalam kalangan mahasiswa, mereka diwajibkan untuk melaksanakan University Community Engagement (UCE). Terdapat dua strategi dalam melaksanakan UCE oleh pusat kokurikulum IPTA. Pertama melaksanakan projek khidmat masyarakat dan transformasi pengetahuan oleh Teras Khidmat Komuniti. Kedua pula melaksanakan projek UCE merentas teras kokurikulum. Contoh­nya walaupun teras yang diikuti mahasiswa ialah Teras Sukan, mereka juga dipimpin untuk me­laksanakan aktiviti kemasyarakatan dan transformasi pengetahuan dan kemahiran kepada masyarakat.

Menerusi UCE, mahasiswa di­bimbing untuk merancang dan mengenal pasti sumber dalam menentukan kejayaan projek-projek yang dilaksanakan. Mahasiswa ber­hadapan dengan masalah sebenar yang menguji potensi intelek mereka. Mahasiswa perlu mengaplikasikan teori kepada praktikal, menganalisis, menilai dan membuat keputusan menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT).

Mahasiswa digalakkan untuk mencari dana untuk melaksanakan UCE. Mereka digalakkan untuk menemui individu dan organisasi tertentu seperti tokoh korporat dan syarikat-syarikat perniagaan untuk memohon sumbangan dan penajaan. Pengalaman yang dilalui mengajar mahasiswa untuk turut menghulurkan bantuan dan derma kepada mereka yang memerlukan.

Oleh itu, tidak hairanlah apabila Malaysia dilanda banjir, ramai mahasiswa yang bukan sahaja memberi bantuan tenaga tetapi turut berkongsi emosi simpati dan empati dengan menghulurkan derma dari segi harta dan wang ringgit kepada mangsa-mangsa banjir.

Seterusnya apabila mendapat wang atau barangan penajaan, mahasiswa diingatkan membelanjakannya dengan penuh berhemat dan amanah serta tidak membazir. Dalam hal ini, pembangunan rohani mahasiswa dipupuk untuk menjadi insan yang berintegriti, saksama dan bertanggungjawab.

Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES), Kor Sukarelawan Siswa/Siswi (SUKSIS), Siswa-Siswi Pertahanan Awam (SISPA), Briged RELA Siswa Siswi (RELASIS), Persatuan Bulan Sabit Merah (PBSM) dan Pengakap telah mendedahkan mahasiswa dengan latihan bercorak fizikal, semangat kerja berpasukan dan mencintai negara. Mahasiswa berpanas dan berhujan ketika berkawad. Latihan fizikal yang berterusan membolehkan mahasiswa mencintai kerja-kerja yang melibatkan tulang empat kerat.

Menerusi latihan kawad, mereka juga menyedari peri pentingnya bekerja secara berpasukan manakala ceramah-ceramah kemasyara­ka­t­­an dan kenegaraan telah mening­katkan rasa cinta kepada agama, bangsa dan negara.

Apabila mahasiswa berada da­lam lingkungan masyarakat menerusi program UCE, mahasiswa berlatih untuk berbual de­ngan mereka yang berlainan usia, berbincang dengan berhemah, bergurau dengan kesopanan dan mempamerkan peribadi mulia. Ele­men sosial dalam diri mahasiswa dapat dikembangkan.

Di samping itu, perasaan cinta kepada permasalahan masyarakat turut dapat dirasai. Perasaan cinta itulah yang membawa mahasiswa mencurahkan bakti menolong mangsa-mangsa banjir tanpa me­ngira sempadan geografi, agama, bahasa, bangsa dan negara.

Selari dengan tujuan kokurikulum iaitu menjadi pelengkap kepada kurikulum, pengalaman mereka membantu mangsa banjir dapat melengkapkan lagi ilmu mereka dalam bidang pengajian yang mereka ikuti.

Dalam erti kata lain, bantuan yang mereka hulur kepada mang­sa banjir juga merupakan aktiviti kokurikulum yang dapat meningkatkan kecintaan mereka terhadap disiplin ilmu yang dipelajari.

Penyertaan mahasiswa dalam aktiviti kokurikulum telah merubah identiti mahasiswa masa kini daripada mahasiswa elit kepada mahasiswa massa, daripada mahasiswa milik universiti kepada mahasiswa milik masyarakat dan daripada mahasiswa yang menyendiri kepada mahasiswa yang ikut serta. Pas­tinya rasa cinta kepada masyarakat dan negara yang dipupuk menerusi kokurikulum akan melahirkan modal insan seimbang, holistik dan mempunyai Prof Madya Dr Ahmad Esa  Pengarah Pusat Kokurikulum Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Tags: kokurikulum
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments