kheru2006 (kheru2006) wrote,
kheru2006
kheru2006

Harapan terhadap Rancangan Malaysia Ke 11

RANCANGAN Malaysia Ke-11 (RMK-11) (2016-2020) adalah rancangan pembangunan sosioekonomi lima tahun yang terakhir dalam usaha Malaysia mencapai matlamat Wawasan 2020. Saya percaya ramai rakyat Malaysia menung­gu dengan penuh minat pembentangan Perdana Menteri hari ini untuk mengetahui apakah intisari baru dan inovatif dalam RMK-11 ini.

Saya menduga RMK-11 akan mempunyai matlamat dan pendekatan yang konsisten dengan dasar dan program sosioekonomi lain yang dibentuk di bawah kerangka Wawasan 2020 seperti Model Baru Ekonomi (NEM), Program Transformasi Ekonomi (ETP) dan Program Transformasi Kerajaan (GTP). Saya percaya RMK-11 akan memberi penekanan terhadap pelaksanaan program dan strategi-strategi ke arah mencapai matlamat negara berpendapatan tinggi; ekonomi yang berorientasi pasaran, berdaya saing dan inklusif; memastikan keadilan sosio­ekonomi bagi segenap lapisan rak­yatnya; dan memelihara kelestarian alam sekitar.


PERDANA Menteri, Datuk Seri Najib Razak membentangkan Rancangan Malaysia Kesebelas (RMK11) yang akan
menjadi landasan hala tuju pembangunan lima tahun negara, di Dewan Rakyat, pagi ini. - Foto Yazit Razali

Saya ingin berkongsi dengan pembaca beberapa pemikiran saya tentang intisari dasar dan strategi baru yang saya ingin diberi perhatian dalam RMK-11.

Pertama, berkait dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi lestari. Sering diungkapkan oleh banyak pihak pentingnya ekonomi negara untuk tumbuh secara lestari atau mapan. NEM yang dilancarkan pada 2010, seiring dengan bermulanya RMK-10, telah menyerlahkan konsep dan kepentingan pertumbuhan ekonomi secara lestari. Namun Malaysia sehingga kini belum memiliki kayu ukur atau petunjuk makro yang boleh memperlihatkan sama ada ekonomi negara tumbuh atau berkembang secara lestari. Prestasi ekonomi secara lazimnya dilihat berdasarkan ukuran Keluaran Dalam Negara Kasar (GDP) atau GNI. Namun ukuran ini hanya mengira nilai tambah daripada pengeluaran barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan negara, tanpa mengambil kira nilai penyusutan atau perubahan stok sumber-sumber asli dan faktor-faktor pengeluaran yang diguna untuk mengeluarkan output tersebut.

Justeru, ukuran ini tidak dapat memberi gambaran sebenar apakah ekonomi negara sedang tumbuh secara lestari atau mempunyai daya tahan (resilient). Begitu juga kesan pencemaran alam sekitar akibat proses-proses ekonomi tidak direfleksi dalam pengukuran GDP atau GNI secara konvensional.

Saya mengharapkan di bawah RMK-11, Malaysia akan berusaha membangun dan melaksanakan pengukuran prestasi ekonomi makro yang melangkau ukuran GDP. Antara petunjuk prestasi ekonomi alternatif yang boleh diperkenal di Malaysia ialah Genuine Progress Indicator (GPI) dan Genuine Savings (GS). Indikator-indikator ini telah diguna pakai di beberapa negara lain bagi memberi petunjuk sama ada ekonomi negara tumbuh secara lestari atau sebaliknya.

Satu aspek kelestarian yang pen­ting ialah kesan perubahan iklim dan kebergantungan terhadap tenaga fosil. Diharapkan RMK-11 akan memaparkan dasar dan strategi yang praktikal ke arah penyesuaian dan mitigasi terhadap kesan perubahan iklim terutama dalam sektor utama seperti tenaga, janakuasa, pengangkutan, dan perubahan guna tanah khususnya dalam sektor perladangan. Sumber tenaga hijau dan terbaharu seperti solar, sisa biomas, biodisel, dan sebagainya harus diperluaskan dengan menawarkan pelbagai insentif ekonomi.

Saya menyarankan Malaysia meneroka kemungkinan membangunkan tenaga nuklear sebagai satu opsyen tenaga hijau, tentunya dengan mengambil kira pengalaman dari negara-negara tertentu.

Dewasa ini banyak sumber tenaga terbaharu dibiayai oleh dana da­ri­pada program ‘Feed in Tariff’ (FiT). Saya menganggap ini belum mencukupi kerana perkembangannya sangat perlahan. Saya berpendapat Petronas wajar memperuntukkan sebahagian hasil ‘sewa sumber’ daripada ekstraksi minyak dan gas kepada dana tenaga terbaharu bagi mempergiat lagi perkembangan industri tenaga terbaharu di Malaysia khususnya dalam sektor janakuasa.

Sistem percukaian alam sekitar seperti cukai karbon bagi sektor atau industri tertentu bagi menangani isu perubahan iklim juga wajar diperkenal di dalam tempoh RMK-11.

Kedua, saya merasakan sudah sampai masanya Malaysia mengkaji semula peranan dan pencapaian institusi akar umbi yang berkait dengan pembangunan petani dan pertanian. Secara spesifik, saya ingin merujuk kepada institusi peladang atau gerakan Pertubuhan Peladang yang merangkumi Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK), Pertubuhan Peladang Negeri (PPN) dan Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) - kesemuanya di bawah naungan Lembaga Pertubuhan Peladang.

Sejak ditubuhkan pada 1973, di era RMK-2, sehingga kini tidak diketahui secara objektif sejauhmanakah keberkesanannya dalam meningkatkan sosioekonomi ma­sya­rakat luar bandar khususnya petani-petani kecil dan apakah kerangka pengoperasiannya masih relevan di era masa kini yang dico­rak oleh ledakan teknologi komunikasi dan informasi serta struktur ekonomi kompetitif dan terbuka.

Saya beranggapan reformasi struktur dan kerangka pengoperasian gerakan pertubuhan peladang perlu dilakukan agar benar-benar menjadi gerakan milik petani dan peladang yang berdaya maju, berorientasi pasaran, dan kurang bergantung kepada bantuan kerajaan.

Ketiga, era RMK-11 akan menyak­sikan suasana keterbukaan dan integrasi ekonomi yang lebih luas. Ini ekoran liberalisasi pelbagai halang­an perdagangan melalui pelbagai perjanjian perdagangan bebas bila­teral dan multilateral yang dimeterai Malaysia.

Kita boleh menjangka lebih ba­nyak aliran perdagangan serantau yang lebih bebas termasuk mobi­liti modal dan sumber manusia di bawah kerangka Komuniti Ekonomi Asean (AEC) yang akan dilancarkan pada tahun ini. Kita mungkin juga boleh menyaksikan pelaksanaan perdagangan bebas yang lebih luas dalam AEC sebelum berakhirnya tempoh RMK-11 ini. Antaranya kerangka perdagangan bebas Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang sedang dirundingkan. Kesemua ini menuntut entiti perniagaan dalam negara, termasuk syarikat berkait dengan kerajaan untuk lebih berdisiplin, berdaya saing, berorientasi inovatif dan pasaran, serta mengurangkan kebergantungan terhadap sokong­an kerajaan.

Saya menaruh harapan RMK-11 mempunyai dasar dan strategi ke arah mempersiap negara menghadapi suasana keterbukaan ekonomi global ini.

Keempat, Dasar Ekonomi Baru (DEB) dikatakan telah berjaya melahirkan golongan profesional Bumiputera dalam hampir semua lapangan. Misalnya dominasi Bumiputera dalam sektor awam, pendidikan dan beberapa sektor lain boleh dikaitkan dengan kejayaan DEB. Namun pemilikan ekuiti atau kekayaan masyarakat Bumiputera masih di tahap yang menggusarkan. Ini banyak dikaitkan dengan hakikat bahawa ekonomi Bumiputera masih belum bercorak keusahawanan. Banyak usa­ha dilakukan kerajaan untuk membina masyarakat usahawan Bumiputera, misalnya melalui program Komuniti Komersial dan Industri Bumiputera (BCIC) yang diperkenalkan di bawah Dasar Pembangunan Baru (NDP).

Saya harap di bawah RMK-11 lebih banyak strategi inovatif akan diperkenal bagi membentuk budaya dan set minda keusahawanan dalam kalangan masyarakat Bumiputera. Sekolah teknik/vokasional, institusi kemahiran seperti IKM, ILP, Giat MARA dan sebagainya perlu diberi daya untuk melahirkan graduan yang berjiwa keusahawanan. Begitu juga subjek keusahawanan wajar diwajibkan kepada semua pelajar di institusi pengajian tinggi untuk menyediakan mereka tentang keusahawanan dan menjadi pencipta pekerjaan. Pendekatan baharu seperti kerangka wakaf dan infak juga wajar diteroka ke arah membina masyarakat usahawan dan menambah milikan kekayaan Bumiputera.

Kelima, keperluan para akademik dan penyelidik untuk mendapat akses terhadap data sosioekonomi yang terkini untuk menjayakan aktiviti penyelidikan dan perancangan pembangunan tidak dapat dinafikan. Namun kalangan akademik dan penyelidik masih berhadapan dengan ketidakcekapan agensi-agensi ter­tentu dalam menyediakan data yang diperlukan. Misalnya Jadual Input-Output terkini yang sangat diperlukan dalam analisis dan pemodelan ekonomi hanya setakat 2010 dan disediakan lima tahun sekali. Para akademik dan penyelidik juga wajar diberi lebih akses terhadap data-data mentah yang diperoleh daripada pelbagai proses kaji selidik oleh Jabatan Perangkaan.

Saya berpendapat di bawah RMK-11, jabatan itu perlu diperuntukkan sumber dan pemberdayaan yang cukup agar mampu menyediakan dan menyelaras pelbagai data sosioekonomi makro secara komprehensif dan terkini. Pemberdayaan ini harus juga merangkumi agensi lain yang perlu menyediakan data-data tertentu dari semasa ke semasa.

Saya menjangkakan kerajaan di bawah RMK-11 akan mencadangkan langkah-langkah baru dan inovatif untuk mengurangkan kebergantungan terhadap pendapatan Petronas dan memastikan kelestarian fiskal negara. Ini termasuklah menambah baik pelaksanaan sistem GST, reformasi sistem percukaian langsung, dan memperkenal mekanisme percukaian baharu seperti cukai ke atas keuntungan modal dan juga cukai ke atas pendapatan luar pesisir.

Prof Dr Jamal Othman ialah Timbalan Ketua Kluster Ekonomi dan Pengurusan, Majlis Profesor Negara. Utusan Malaysia Rencana 21 Mei 2015

Tags: ekonomi
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments