kheru2006 (kheru2006) wrote,
kheru2006
kheru2006

Berhati-hati dan tiada diskriminasi

Pengumuman lembaga Peperiksaan pada Rabu la­lu tentang penangguhan syarat wajib lulus mata pe­la­jaran Bahasa Inggeris (BI) dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang sepatutnya berkuat kuasa mulai tahun depan, "menyelamatkan" prestasi banyak pi­hak.

Golongan pelajar, guru, pihak pentadbiran sekolah, dan ibu bapa serta pegawai Kementerian Pendidikan pas­ti menarik nafas lega.

Nampaknya pihak pembuat dasar pendidikan negara per­lu juga mengkaji persediaan guru dan pelajar. Jangan­lah nanti kementerian dilabel sebagai pihak yang suka mengubah dasar yang sedia ada apabila datang menteri ba­haru.

Kita faham semua perubahan diambil adalah untuk ke­baikan dan masa depan dan kemajuan anak-anak bangsa. Tetapi fikirkan juga, janganlah disebabkan gagal BI walaupun semua subjek lain lulus dengan baik, maka pe­lajar dianggap tetap gagal untuk mendapat sijil SPM.

Bagaimana masa depan pelajar tersebut hanya akibat subjek BI. Gelap masa depannya untuk menyambung pe­la­jaran.

Ingat bahawa bukan semua pelajar pandai dalam sub­jek BI. Ada yang sukar untuk memahami dan belajar BI. Syarat yang yang ditetapkan pada 2016 itu pasti me­le­mah­kan semangat pelajar yang bakal menduduki kelak. Mu­jur ia ditangguhkan.

Kita wajar ambil iktibar daripada masalah yang diha­da­pi majoriti pelajar yang menduduki sistem Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Ing­geris (PPSMI).

Program untuk meningkatkan penguasaan bahasa Ing­geris dalam kalangan pelajar itu akhirnya didapati ga­gal dan dimansuhkan.

Jangan hal yang sama atas kepentingan untuk me­mar­tabatkan BI maka pelajar Melayu dan bukan Melayu men­jadi bahan ujian - bukan sekali, malah banyak kali. Tak masuk akal jika gagal subjek BI, maka gagallah pe­la­jar mendapat sijil SPM. Malah mereka yang gagal sukar un­tuk mohon menyambung pelajaran ke peringkat sijil dan diploma.

Ini negara kita Malaysia. Maka lebih baik kita utamakan subjek Bahasa Melayu. Jangan kita terlalu mengagung-agung BI di peringkat sekolah, kesannya akan merebak dalam seluruh sistem kehidupan masyarakat.

Akhirnya bahasa Melayu juga yang akan dipinggirkan. Perkara ini sudah berlaku dan akan terus terjadi jika pe­mim­pin Melayu leka. Lihat bagaimana sistem bahasa pe­ngantar di universiti awam dan swasta.

Masalah utama pelaksanaan syarat wajib lulus BI da­lam SPM ialah persediaan. Banyak lagi pelajar sekolah ren­dah dan menengah yang jahil dan tidak fa­ham BI. Apatah lagi golo­ngan yang berada di ka­wa­san luar bandar dan pe­dalaman.

Wajarkah kita lupakan keadaan mereka? Patut­kah pelajar yang serba ke­ku­rangan itu dilabelkan malas?

Atau kita letakkan kele­mahan itu kepada guru. Kita label mereka sebagai tidak pandai mengajar?

Apa kepentingan baha­sa antarabangsa ini dalam kehidupan harian majoriti pelajar luar bandar. Ber­be­za dengan pelajar di ban­dar yang siang dan ma­lam berdepan dengan penggunaan BI.

Adil

Inilah masalah utama ba­gaimana hendak mene­rapkan minat pada subjek BI yang diguna hanya pada waktu sekolah sahaja.

Bagi pelajar kawasan ban­­dar, mereka seka­rang memerlukan baha­sa kedua ini untuk kelang­sungan hidup dan mencari ilmu.

Jadi elok dibuat dengan berhati-hati supaya semua masyarakat, pelajar dan guru berasa adil dan tidak wujud diskriminasi.

Perlu kajian menyelu­ruh dengan mengambil ki­ra pelajar di luar bandar dan pedalaman. Tidak bo­leh hanya merujuk kepada pelajar di bandar semata-mata.

Satu perkara lagi, pencapaian peratusan BI SPM setiap tahun yang bertambah baik bukan bermakna BI layak menjadi subjek wajib lulus SPM.

Jangan membuat perkiraan sama rata sedangkan pem­bangunan dan kemudahan belajar di bandar dan luar ban­dar jurangnya masih jauh.

Barangkali pegawai atasan Kementerian Pendidikan amat memahami dan membaca banyak laporan. Kaedah pengajaran BI sepatutnya lebih baik berbanding daripada dahulu.

Jangan dipandang sepi laporan tentang sistem pen­ga­jaran di negara kita tidak bersesuaian dengan tahap pe­lajar. Jika dari peringkat rendah lagi mereka sudah gagal, maka peringkat menengah makin susahlah mereka belajar BI.

Pendekatan ini sama dengan subjek Matematik. Kalau hendak mewajibkan tarikh baharu syarat lulus BI SPM, lakukanlah untuk beberapa tahun akan datang, bukan ta­hun terdekat ini.

Elok mulakan persediaan mental kepada guru dan ibu bapa dengan mempersiapkan murid daripada Tahun 1. Kalau dilaksanakan tahun depan, mungkin berpuluh ribu yang gagal dan tidak mendapat sijil SPM.

Sehingga hari ini syarat kelayakan untuk sijil SPM ialah pelajar wajib lulus subjek BM dan Sejarah sahaja.

Sekiranya Kementerian Pendidikan bercadang melak­sa­nakan tarikh baharu syarat wajib lulus BI itu, barangkali boleh difikirkan juga subjek Pendidikan Agama Islam sebagai syarat wajib lulus kepada pelajar beragama Islam untuk mendapatkan sijil SPM. - Utusan Malaysia Rencana 23 Ogos 2015

Tags: exam, pentaksiran, ppsmi, spm
Subscribe

Posts from This Journal “pentaksiran” Tag

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments