kheru2006 (kheru2006) wrote,
kheru2006
kheru2006

Tafsiran Holistik Perlembagaan

Perlembagaan Persekutuan sentiasa menjadi tajuk perbincangan dan perbahasan. Pernyataan dan pengucapan tentang Perlembagaan sentiasa menarik perhatian banyak pihak. Saya percaya ini berlaku kerana kesedaran dan kefahaman masyarakat tentang peri penting Perlembagaan. Isi kandungan Perlembagaan Persekutuan mula difahami. Tidak kira siapa, ramai yang sudah berani dan yakin dalam menyuarakan pandangan masing-masing. Ini perkembangan positif kerana Perlembagaan itu milik semua; milik setiap warganegara, tidak kira bangsa, kaum atau etnik.

Namun begitu, sebagaimana juga bidang-bidang lain, Perlembagaan mempunyai peraturan-peraturan dalam pengajiannya dan juga pentafsirannya. Oleh itu, dalam menyuarakan pendapat dan tafsiran kepada Perlembagaan, terdapat pra-syarat yang perlu diambil perhatian. Antara pra-syarat yang paling teratas ialah, Perlembagaan itu hendaklah difaham secara menyeluruh; secara holistik.

Holistik dalam ertikata, kita tidak boleh mengambil atau menggunakan sesetengah peruntukan Perlembagaan dengan mendiamkan peruntukan yang lain. Kita tidak boleh berhujah dengan peruntukan Perlembagaan yang difikirkan memberi manfaat kepada isu atau perkara yang kita hujahkan dan pada masa sama menyembunyikan peruntukan yang tidak menyokong hujah kita.

Semua peruntukan Perlembagaan hendaklah diberi pemberatan yang sama dan serupa. Semuanya hendaklah difahami atas kehendak peruntukan itu sendiri. Sekiranya didapati ada perbezaan dalam mana-mana peruntukan ia hendaklah dibaca dengan formula konstruksi harmoni (harmonious construction).

Sebagai contoh, ketika menyuarakan pendapat tentang kuota-kuota untuk Melayu di bawah Perkara 153, kita juga hendaklah meletakkan kepentingan sah kepada masarakat lain dalam perbahasan yang serupa. Kedua-dua perkara ini ada dalam perkara 153. Dalam mengetengahkan kuota-kuota untuk orang Melayu dan juga anak negeri Sabah dan Sarawak, kepentingan sah kaum lain hendaklah juga diambil kita. Begitu juga ketika kita mengambil kira kepentingan sah kaum lain, kuota-kuota yang disediakan kepada orang Melayu dan Anak Negeri juga hendaklah diberi perhatian sepenuhnya.

Begitu juga dalam mentafsir hal-hal berkaitan kebebasan asasi. Semua pengecualian dan syarat-syarat berkaitan kebebasan asasi hendaklah diambil kira. Pemberatan kepada keduanya, kebebasan dan pengecualiannya juga hendaklah serupa.

Keduanya, mentafsir Perlembagaan secara holistik juga membawa maksud perlembagaan itu perlu dibaca dengan semangatnya. Semangat Perlembagaan itu saya maksudkan sebagai perkara  yang tidak bertulis dalam Perlembagaan.

Peruntukan yang tertulis atau yang tersurat itu boleh dibaca dan ditafsir secara literal atau harfiah. Tetapi, adakalanya pendekatan literal itu tidak mencapai maksud kesaksamaan dan keadilan, maka semangat, atau yang tersirat dalam peruntukan itu juga hendaklah diambil perhatian. Dalam peraturan tafsiran, terdapat 'purposive rule' dan 'golden rule' untuk mencapai tujuan atau maksud sesuatu peruntukan undang-undang secara umum. Peraturan ini juga dipakai dalam mentafsir Perlembagaan Persekutuan.

Kepayahan juga akan berlaku di sini. Apakah pula yang dikatakan tujuan kepada sesuatu peruntukan itu. Dalam mencari maksud atau tujuan peruntukan itu, seringkali kita mendengar ungkapan 'kembali kepada niat Perlembagaan'. Seringkali juga kita diajak untuk kembali kepada waktu Perlembagaan itu dilahirkan.

Menentukan niat Perlembagaan semasa digubal bukan perkara mudah. Mudah untuk diungkap tentang 'niat' tapi payah untuk dibuktikan niat tersebut. Lihat saja perbahasan tentang Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan yang meletakkan Islam sebagai agama bagi negara. Pelbagai tafsiran tentang niat Perkara 3 tersebut. Ada yang mentafsir bahawa Perkara 3 untuk mempunyai niat atau tujuan maksud "Islam" dari segi istilah agama itu sendiri; iaitu  satu cara hidup. Tafsiran ini seterusnya mencadangakan bahawa ajaran agama tersebut hendaklah menjadi prisip asas dalam membentu dasar dan pentadbiran negara. Tetapi, ada juga yang mentafsir Perkara 3 itu dengan menyatakan ia hanya pernyataan yang tidak memberi kesan. Keduanya memberikan hujah masing-masing tentang 'niat' peruntukan terbabit.

Sebagai cadangan, dalam menentukan niat atau semangat peruntukan Perlembagaan -dokumen sejarah Perlembagaan 1957 dan juga dokumen berkaitan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 juga perlu dikaji dan diteliti dengan sempurna dalam menentukan niat. Kita perlu 'merakyatkan' dokumen berkaitan sejarah pengisian Perlembagaan, bukan hanya 'merakyatkan' Perlembagaan yang sedia ada dalam bentuk semasa sahaja. Semangat dan niat Perlembagaan boleh difahami dengan terang sekiranya sejarah juga di faham dengan jelas.

Ditulis oleh Prof. Madya Dr. Shamrahayu Ab Aziz. Posted in Berita Harian 11 Jun 2015
Tags: holistic, perlembagaan
Subscribe

Posts from This Journal “holistic” Tag

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments