kheru2006 (kheru2006) wrote,
kheru2006
kheru2006

Pengislahan radikalisme dan ekstrimisme

Syarahan Khas, Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bertajuk Pengislahan radikalisme dan ekstremisme di Auditorium Pusat Pengajian Islam Oxford (OCIS) Universiti Oxford, United Kingdom, hari ini

SAYA bercakap hari ini bukan sahaja sebagai seorang Muslim sejati, tetapi juga sebagai rakyat Malaysia dan mewakili umat Islam di dunia Melayu.

Islam sebagai agama yang ter­akhir diturunkan, dan Nabi Muhammad yang menjadi contoh kepada agama ini bukan diutuskan sebagai “rahmat bagi orang yang beriman” (al-Taubah: 61) “tetapi kepada semua makhluk.”(al-Anbiya‘: 107)

Al-Quran mengandungi ajaran yang menganjurkan umat Islam supaya berlaku adil kepada mereka yang dibenci. “Janganlah kebencian kamu terhadap sesuatu kumpulan membuat anda me­lakukan ketidakadilan. Keadilan dituntut kerana ia paling dekat dengan takwa.” (al-Maidah: 8)

Dalam sejarah panjang Islam di beberapa bahagian di dunia, seperti Sepanyol, beberapa bahagian di Afrika dan Timur Tengah, Balkan dan Asia Selatan dan Te­ngah dan dunia Melayu, prinsip-prinsip keadilan dan mengasihani ditegakkan oleh ramai pemimpin politik, cendekiawan dan pentadbir daripada pelbagai institusi politik, pendidikan dan undang-undang. Walaupun terdapat pelbagai cabaran dalaman dan luaran yang perlu dihadapi, ia adalah etika ketamadunan sejagat yang sebenar.

Kedatangan dan penyebaran Islam di Alam Melayu bermula pada abad ke-7 dengan transformasi pandangan dunia dan rangka kerja etika, budaya dan sosiopolitik daripada orang tempatan. Menjelang abad ke-12 dan ke-13 proses ini dipergiatkan de­ngan berkesan oleh generasi ulama dan individu lain yang berasal dari Hadramaut, tanpa sebarang bantuan ketenteraan.

Di sini, tamadun Islam bercambah untuk beberapa abad yang berpusat di beberapa bandar utama seperti Melaka dan Acheh. Ia telah bertahan sekalipun me­ngalami beberapa penaklukan dan penjajahan dalam tempoh jangka panjang di beberapa bahagian alam Melayu yang lain oleh Bu­ddha Thai, Portugis Katolik dan Sepanyol, Belanda Protestan, dan British Anglican, dan juga Shin­toist Jepun.

Malaysia pada hari ini menjadi pusat demokrasi pelbagai agama dan budaya yang menjadi kebanggaan kami, yang paling lama terjalin tanpa gangguan dalam sejarah dunia Islam moden. Sementara umat Islam membentuk majoriti dan dengan pematuhan kuat terhadap Islam, hak-hak agama, bahasa, budaya dan sosioekonomi rakyat yang menjadi penganut agama lain bukan sahaja diterima tetapi diraikan.

Kepentingan bahasa Melayu sejak sekian lama, sebagai bahasa kebangsaan, tidak menghalang kita daripada menyokong sekolah vernakular seperti Tamil dan Cina, program televisyen nasional dalam bahasa-bahasa vernakular pada waktu perdana. Majoriti rakyat Malaysia yang paling kaya, sejak merdeka, adalah bukannya daripada kalangan Melayu Islam atau Bumiputera tetapi daripada rakyat bukan Islam.

Toleransi unik ini, yang kita panggil muhibbah, berasal dari perkataan Arab iaitu ‘hubb’, yang bermaksud cinta, menimbulkan cabaran tertentu terhadap aspirasi integrasi nasional kita, namun kita berjaya melepasinya. Kita adalah satu contoh perpaduan dalam kepelbagaian di dunia ini. Rakyat dan kerajaan menyedari kepentingan utama dalam menolak segala bentuk ekstremisme, radikalisme, dan keganasan. Oleh itu, kita dapat menjalankan akti­viti harian tanpa rasa takut, tidak seperti di beberapa negara lain.

PUNCA RADIKALISASI

Terdapat banyak faktor saling berkait yang membawa kepada ekstremisme, radikalisme, pe­pe­rangan dan keganasan. Dalam dunia globalisasi, kesan radikalisme dan ekstremisme terhadap hubungan dan keselamatan antarabangsa dan kesannya tidak hanya terhad kepada umat Islam tetapi juga kepada mereka yang menganut agama lain dan ideo­logi sekular. Ini sering kali di­salahertikan dalam nama-nama agama, ideologi, raja, negara, kesucian etnik dan bahasa, bahkan kemanusiaan.

Penjajahan Eropah di Amerika Latin, beberapa bahagian Afrika dan Asia telah dilakukan atas nama Tuhan dan negara. Seperti yang kita semua tahu emas dan kekuasaan adalah tujuan sebenar ia dilakukan.

Perang Dunia Pertama dan Kedua serta perang Korea dan Vietnam boleh dikaitkan ter­utamanya di atas sebab-sebab ideologi. Tragedi Balkan pada asasnya berdasarkan atas alasan etnik-agama. Pembunuhan beramai-ramai di negara majoriti Kristian Rwanda adalah sebahagian besarnya didorong oleh fahaman berpuak; perang saudara Uganda disebabkan terutamanya oleh agama Kristian radikal, pembunuhan beramai-ramai umat Islam di Ivory Coast adalah diakibatkan oleh etnik-agama, yang dilakukan oleh orang asli dan Kristian.

Perang saudara Sri Lanka le­bih satu dekad antara kumpulan pemisah minoriti Hindu-Tamil yang menggunakan kaedah yang sama yang digunapakai pengganas Muslim menentang kumpulan majoriti Sinhalese Buddha didorong oleh faktor-faktor agama dan etnik.

Di sini, fokus kita adalah pe­ngakaran ekstremis Muslim, keganasan dan radikalisme. Fenomena ini telah memangsakan bukan sahaja orang yang disasarkan secara langsung, tetapi juga umat Islam di seluruh dunia dan me­nyemarakkan perasaan Islamofobia. Bagi memahami feno­mena ini, adalah penting untuk kita melihat faktor-faktor luaran dan dalaman.

Untuk mencabut pokok, ia tidak cukup sekadar hanya mencabut ia dari tanah, kerana baki akar pokok terbabit mungkin masih hidup dan akan terus hidup dan membiak. Menghapuskan pokok melibatkan juga mekanisme lain sehingga semua sisa tersembunyi dihapuskan dengan berkesan.

Dengan cara yang sama tetapi lebih rumit, pengislahan ekstremisme, radikalisme, dan keganasan dalam kalangan sebila­ngan kecil umat Islam melibatkan pemahaman yang betul dan tajam terhadap sebab-sebab sebenar dalaman dan luaran mereka, dengan penggunaan pendekatan yang bijak dan konsisten serta pelbagai dimensi dalam pencegahan, pembetulan dan hukuman.

FAKTOR DALAMAN:

Ekstremisme (ghuluw) adalah jenayah mengikut pandang­an dan etika Islam, manakala ke­sederhanaan (wasatiyyah), yang telah diamalkan secara universal sepanjang sejarah Islam, adalah suatu kebaikan yang terpuji (fadhilah). Umat Islam sederhana yang kebanyakannya tergolong dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah, telah menghasilkan ba­nyak risalah utama memperincikan pelbagai bentuk ekstremisme, radikal, dan trend keganasan yang telah muncul dari dalam masyarakat Islam bermula dari awal abad Islam.

Kita boleh menyebut kerja-kerja seperti Al-farq bayn al-Firaq oleh Abdul Qahir al-Baghdadi (d.1037), Tahafut al-Falasifah, Ihya Ulumuddin, dan Munqidh min al-Dalal oleh Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazzali (d . 1111), dan Kitab al-Milal wa al-Nihal, oleh Abdul Karim al-Shahrastani (d.1153) dan lain-lain lagi.

Ekstremisme wujud walaupun dalam kalangan ahli Sufi. Pemikir Sufi yang terkenal juga telah mengesan pelbagai trend ekstremisme dalam kalangan mereka yang mendakwa benar-benar mengikut ajaran kerohanian dan etika Islam.

Kita boleh melihat ini dalam dua daripada nukilan popular Islam seperti Risalah al-Qushairiyyah fi ‘Ilm al-Tasawwuf Abdul Karim al-Qushairi (d. 1072) dan Kashf al-Mahjub Ali Uthman al-Hujwiri (d. 1072). Dalam dunia Melayu, nukilan-nukilan salah seorang ulama terkenal iaitu Nuruddin al-Raniri (d. 1658) yang paling berharga iaitu Hujjat al-Siddiq li-Daf’i al-zindiq dan Lataif Al-Asrar juga boleh dirujuk.

Ini dan lain-lain kerja-kerja teologi, undang-undang, etika, dan kerohanian diajar dalam pelbagai peringkat pendidikan Islam tradisional dan membantu membentuk pandangan hidup dan amalan umat Islam dalam berurusan dengan pelbagai doktrin asas, prinsip-prinsip undang-undang dan politik serta kontroversi. Malah pembunuh upahan dari puak Khawarij dan Batini iaitu Hashashiyun, yang berjaya melakukan perbuatan yang keji yang amat besar untuk beberapa waktu, akhirnya dikalahkan secara intelektual tidak lagi dianggap signifikan secara sosial dalam sejarah kita.

Ketika ini, istilah “Islam Sederhana, fundamentalis, ekstremis dan radikal” ditafsirkan ter­utamanya dari perspektif Barat. Kebiasaannya, bagi umat Islam yang menolak atau mencabar banyak prinsip dan amalan Islam asas, dan pada masa yang sama tidak kritis menerima piawaian moral bukan Islam sekular, Barat dan lain-lain, mereka dianggap sebagai golongan sederhana dan inklusif.

Umat Islam yang dengan secara bijak menerima kebanyakan prinsip rohani, moral dan undang-undang Islam tradisional dan menghargai secara kritikal beberapa bahan bukan Islam sekular, Barat dan lain dijenamakan sebagai fundamentalis dan eksklusif. Mereka yang lebih vokal dituduh sebagai ekstremis, radikal dan mungkin akan disyaki cenderung secara tersembunyi melindungi keganasan.

Amalan wacana Islam de-tradisionalisasi dan de-spiritualisasi menjadi lebih ketara sejak abad ke-19. Pengaruh visi Islam yang lebih sempit dan lebih legalistik menjadikan kuasa politik elemen yang paling utama dalam amalan, wacana dan kesedaran agama. Undang-undang dan politik secara tradisinya telah diletakkan di kedudukan lebih tinggi berban­ding yang diperuntukkan secara tradisinya. Kajian tafsir al-Quran dan hadis-hadis yang sempit juga dibuat dari perspektif politik dan undang-undang. Kajian (teo­logi) dan pendapat dari ahli sufi dike­tepikan, seterusnya sumber etikal, spiritual dan intelektual banyak dihalang daripada minda umat Islam.

Kita juga dapat perhatikan bahawa ulama, penulis dan individu dan kumpulan-kumpulan lain berhaluan kiri yang mem­berontak terhadap pihak berkuasa Islam yang ditubuhkan, diberi status moral yang lebih tinggi daripada yang lain, berban­ding integriti sebenar kehidupan mo­ral mereka serta nilai sebenar sumbangan intelektual dan sosial mereka.

De-tradisionalisasi pendidikan Islam juga mewujudkan penolakan tafsiran yang dibuat oleh falsafah politik Islam. Oleh itu sesetengah penulis yang belajar sendiri dan pertubuhan Islam bermotifkan politik menolak ke­sahihan kerajaan Islam yang sedia ada dan mencanangkan penubuhan teokrasi Islam mengikut cara mereka dengan matlamat akhir membentuk Khalifah global.

Selain mengabaikan kedudukan politik konservatif majoriti ulama tradisional, individu-individu dan kumpulan ini juga tidak mengiktiraf pihak berkuasa agama yang dilantik oleh negara itu sendiri yang berperanan untuk menjaga kepentingan dan hal ehwal orang Muslim di negara berkenaan.

Pendidikan Islam tradisional menyemai kepentingan syariat Islam yang terhasil daripada pemahaman yang betul dan meluas secara beransur-ansur dan aplikasi Islam sebagai satu sistem falsafah dan etika. Tafsiran dan aplikasi Syariah telah di­semai dengan semangat Maqasid al-Syariah, yang adalah pantulan dari prinsip-prinsip falsafah dan etika utama Islam.

Ini mengambil kira aplikasi pelbagai konteks sosio-sejarah yang berkaitan apabila kedudukan undang-undang, dan konteks kontemporari kreatif, inovatif mereka. Dalam hal ini berijtihad dalam kalangan pihak berkuasa sentiasa digalakkan.

Golongan ekstremis dan radikal secara hampir literal mentafsirkan perundangan syariah tanpa pengiktirafan maqasid, konteks sejarah mereka dan juga syarat-syarat semasa. Namun begitu, terdapat satu lagi jenis ekstremisme dan radikalisme dalam Masyarakat Islam kini.

Mereka terdiri daripada kumpulan umat Islam yang vokal yang mahu meliberalisasi dan me­ngubah Islam dan syariah Islam, yang didasari daripada beberapa pandangan falsafah moden dan sekular yang melampau, meng­ilhamkan dan kebertanggungja­waban terhadap hak asasi manusia, serta tanggapan terhadap kemajuan, pembangunan dan kebahagiaan. Walaupun mereka ini sangat kritikal dalam apa jua cubaan untuk memberi nafas baharu kesedaran dan amalan dalam Masyarakat Islam, mereka nampaknya kurang kritikal dalam mengguna pakai kaedah konsep idea sekular yang ekstrem.

Walaupun mereka betul-betul menekankan kepentingan melihat tafsiran dan amalan dalam konteks sosiosejarah Islam tra­disional, mereka seolah-olah me­­ninggalkan kebanyakan konteks falsafah, agama, dan sosio-sejarah idea-idea dan institusi moden Barat. Walaupun mereka berhujah dan memperjuangkan pendirian mereka atas nama li­beralisme dan hak asasi manusia, mereka sering kali tidak menunjukkan semangat liberal tulen terhadap agama Islam konservatif.

Mereka dengan mudah dilihat mengetepikan hakikat bahawa pandangan hidup Islam tradi­sional dan pendidikan telah meletakkan kepentingan yang besar terhadap ilmu dan hikmah di pe­ringkat tertinggi, tanpa me­ngira asal-usulnya. Pemikiran dan ta­madun awal Islam telah mendapat manfaat daripada penilai­an kritikal, penerimaan dan pe­ne­rapan idea dan institusi asing se­belum Islam. Proses kritis dan kreatif ini dinamakan oleh ulama sebagai Islamisasi.

Golongan liberal yang di­te­rangkan sebelum ini, adalah tidak sederhana seperti yang diperkatakan oleh media dan penganalisis. Sama seperti golongan ekstremis agama, golongan liberal yang melampau tidak mewakili suara dan kesedaran majoriti di Malaysia dan di negara-negara lain. Dialog di antara mereka de­ngan rakan-rakan bukan Islam dan Barat tidak sampai kepada golongan sasaran. Sebaliknya, dialog ini telah tergelincir daripada matlamat mulia mereka, manakala yang meminggirkan dan me­radikalisasikan sesetengah umat Islam.

Ruang demokrasi yang sema­kin terbuka dan pengaruh media sosial dalam masyarakat Islam seperti di Malaysia boleh disalahgunakan oleh kedua-dua jenis ekstremis, yang boleh membawa kepada keganasan dan gangguan sosio politik, dan membawa kepada kesengsaraan kepada se­bahagian besar orang ramai. Kita mengambil semua langkah yang mungkin untuk mengelakkan senario itu. Ini adalah faktor dalam­an.

FAKTOR LUARAN

Sebahagian besar umat Islam adalah bukan ekstremis - walaupun beberapa etika-moral tradisional mereka tidak diterima oleh golongan sekularis moden sehinggakan mereka terpaksa mengambil tindakan ketenteraan untuk mempertahankan tanah air dan hak asasi manusia mereka.

Terdapat beberapa faktor-faktor luaran yang telah banyak menyumbang kepada kebangkitan ekstremis Muslim, radikalisasi dan keganasan di seluruh dunia. Serangan berterusan dalam pelbagai bentuk terhadap umat Islam dan Islam menjadi faktor luaran seperti yang kita maksudkan. Walaupun ini sudah tentu bukan perkara baharu, kejadian yang berterusan dalam zaman internet dan pergerakan mudah manusia secara global akan membangkitkan kebencian mendalam dalam kalangan ekstremis mahupun di kalangan umat Islam biasa, dan akan memberi motivasi kepada sebilangan kecil orang-orang yang hilang panduan untuk mengembangkan tindakan dan ideologi ekstrem dan radikal.

Serangan bertalu-talu terhadap Nabi Muhammad SAW dan al-Quran, kritikan yang tidak wajar terhadap sebarang percubaan Muslim untuk hidup menurut prinsip asas Syariah, diskriminasi terhadap umat Islam berlaku hampir setiap hari. Kebebasan ber­agama Islam di beberapa negara-negara liberal Barat, yang memperjuangkan hak asasi manusia global, kepelbagaian budaya dan toleransi, nampaknya semakin terhad dengan pelbagai alasan.


Tragedi Balkan telah ditamatkan selepas mengorbankan banyak nyawa. Tetapi penderitaan yang telah ditanggung sekian lama oleh rakyat Palestin, Rohingya di Myan­mar, Thai-Melayu di Selatan Thailand, Bangsamoro di Filipina, dan lain-lain minoriti pribumi Islam di Asia Tengah tidak diselesaikan. Kita lihat majoriti mangsa dalam krisis di Afghanistan, Iraq dan Syria adalah umat Islam.

Dalam beberapa kes penempatan semula umat Islam dari tanah air mereka, dan hak asasi manusia yang semakin berkurangan, penghinaan dan penderitaan tertentu sebagai rakyat di tanah air mereka sendiri, akan mencungkil kebencian mendalam dan kemarahan bukan sahaja terhadap pelaku langsung, tetapi juga sekutu mereka. Negara-negara Islam dan masyarakat antarabangsa mesti bekerja dengan lebih keras untuk mengatasi segala sisa rintangan untuk mencari penyelesaian kekal yang boleh digunakan.

Kita percaya bahawa ideologi ekstrem dan radikal adalah produk pemikiran yang amat sesat digabungkan dengan rasa putus asa dan terdesak yang serius. Pemikiran itu melahirkan keberanian melulu, yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap bukan sahaja semua undang-undang dan konvensyen antarabangsa, malah nyawa mereka sendiri. Insiden berulang Islamophobia dan ‘double standards’ yang seringkali berlaku terhadap Islam dan umat Islam akan digunakan oleh ekstremis dan militan Muslim untuk merekrut ahli baru mereka di seluruh dunia.

PENGISLAHAN 
RADIKALISASI DAN 
EKSTREMISASI

Kita di Malaysia agak bernasib baik. Dalam 59 tahun kewujudan negara moden kita, Malaysia, walaupun mempunyai pelbagai etnik, agama, bahasa dan budaya, telah menidakkan insiden oleh ekstremis agama atau etnik dan radikalisme. Sudah tentu tidak keganasan.

Rusuhan kaum yang paling buruk 1969, insiden Memali (1985) dan Kampung Medan, Petaling Jaya (2001) adalah tiga titik hitam dalam ruang luas kanvas putih kewujudan bersama yang harmoni dan aman. Mungkin ada satu atau dua insiden lain yang lebih kecil.

Kita juga setakat ini, tidak mengalami sebarang konfrontasi ganas besar antara orang Islam dan bukan Islam, atau di antara kumpulan yang berbeza daripada Islam berdasarkan tafsiran yang berbeza daripada Islam sama ada Sunni menentang Syiah, Wahabi menentang bukan Wahabi, dan lain-lain. Alhamdulillah. Walau bagaimanapun, saya fikir, serba sedikit ketegangan dan salah faham memang wujud dan ini tidak dapat dielakkan dalam mana-mana masyarakat majmuk yang besar.

Usaha kita untuk pengislahan ekstremisme, radikalisme dan keganasan melibatkan pendekatan serampang tiga mata dan saling berkait: i) pendidikan; ii) undang-undang; dan iii) ekonomi dan sosial.

i) Re-Tradisionalisasi dan Pendidikan:

Sistem pendidikan kita ketika ini daripada yang paling rendah hingga ke peringkat tertinggi telah secara relatifnya berjaya mewujudkan rakyat pelbagai budaya yang berpendidikan, ber­agama-beretika, mahir dan bersatu. Walau bagaimanapun kita mesti terus mengukuhkan ciri-ciri positif, menyemak dan membetulkan apa-apa kekurangan dan kecacatan serta menambah ciri-ciri baharu untuk menangani cabaran masa depan yang bakal muncul.

Dalam konteks spesifik wacana kita sekarang, kita perlu mentradisionalisasi semula kan­dungan sistem dengan mengu­kuhkan pandangan tradisional Islam se­perti yang dipersetujui oleh majoriti terbesar ulama tra­disional berwibawa dalam pelbagai bidang pemikiran dan kebudayaan Islam. Ini perlu dilakukan dengan mengambil kira konteks sejarah yang relevan dan keperluan semasa, serta apa yang bakal berlaku pada masa depan. Kaedah pengajaran dan peperiksaan perlu lebih analitik dengan membuat perbandingan antara agama dan kebudayaan sedunia yang lain.

Penerapan cara berfikir dan bertindak yang betul dan wajar bukan hanya dijalankan dalam pelarasan pendidikan formal. Ia adalah sebahagian daripada usaha untuk menyemai elemen utama ini ke dalam tradisi pendidikan dan budaya kita dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

Di Malaysia terutamanya di bandar dan bandar besar, semua program rasmi secara umumnya melibatkan pelbagai budaya dan agama. Yang paling menonjol terutamanya melalui tradisi ‘Rumah Terbuka’ pada musim perayaan tahunan semua agama utama di negara ini. Tetapi kita perlu mempunyai lebih banyak dialog antara agama dan interaksi terutamanya pada peringkat menengah dan pengajian tinggi yang akan membantu menggalakkan persefahaman, belas kasihan dan kebajikan antara kaum.

Kebersamaan perlu ditekankan, tetapi kita tidak boleh memaksa perpaduan tiruan berikutan perbezaan asas dan nyata kerana ini boleh membawa kepada penindakbalasan ekstremisme dan radikalisme. Mereka yang merasakan bahawa aspek asas agama, budaya dan identiti mereka secara konsisten ditindas demi pematuhan kepada kehendak yang kuat akan membangunkan kebencian mendalam, kemarahan, dan penentangan. Apabila kuasa yang dilihat menyusut, atau apabila iklim sosial teruja dengan kemarakkan acara ter­tentu, perasaan berkenaan akan menyemarak dengan ia tidak dapat dikawal dan dijangka.

Saya fikir, adalah lebih jujur untuk mengiktiraf dan mengakui perbezaan ini dan meletakkan ia di tempat yang sewajarnya. Hakikatnya, seperti yang diperhatikan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas, seorang ulama Islam semasa, yang mengkategorikannya menerusi pengetahuan dan perbezaan boleh dilakukan kerana ciri-ciri yang membezakan dari yang lain. Ingin saya tegaskan di sini bahawa hasil-hasil tulisan dan aktiviti ulama berwibawa seperti Syed Muhammad Naquib al-Attas di Malaysia dan di rantau ini telah secara signifikan menyumbang kepada pemahaman dan penggunaan Islam sebagai agama dan tamadun beretika yang lebih baik.

Penindasan, tindakan tidak bertamadun dan ketidakadilan telah dilakukan terhadap sesama manusia kerana kegagalan dan keengganan untuk memperbaiki dengan adil perbezaan antara kita.

Di sini saya ingin berkongsi berita gembira bahawa di Malaysia, kita telah agak berjaya dalam mengenal pasti dan menahan pelbagai trend radikal dan ekstremis. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) dengan bantuan pelbagai institusi telah membuat laporan yang kerap berhubung kumpulan-kumpulan dan individu-individu berkenaan. Langkah pencegahan secara sistematik dan serius serta program pemulihan dilaksanakan secara berterusan.

Juga langkah-langkah undang-undang dan pencegahan yang sedia ada dalam menangani radikalisme dan ekstremisme telah membolehkan kita untuk mengenal pasti dan menahan 230 individu yang terbabit dalam akti­viti Daesh sejak Februari 2013, 90 daripada mereka (74 lelaki dan 16 perempuan) telah terbabit dalam kegiatan di Syria.

ii) Berhubung Undang-Undang dan de-radikalisasi:

Dalam undang-undang, Malaysia telah memperkenalkan undang-undang yang berkaitan iaitu Akta Pencegahan Jenayah 2015 (POTA) dan Langkah-Langkah Khas terhadap Keganasan dalam Akta Negara Asing 2015 (SMATA). Kedua-dua undang-undang selaras dengan semangat dan tujuan mengikut Resolusi Majlis Keselamatan PBB (UNSCR) 2178 terutamanya dalam memantau dan mengawal selia Militan Pengganas Asing (FTFs).

Malaysia terus bekerjasama rapat dengan negara-negara lain dan pertubuhan antarabangsa dalam meningkatkan keselamatan sempadan untuk mengekang pergerakan pengganas. Pada 2 Oktober tahun lalu, kita telah menjadi tuan rumah Mesyuarat Khas Menteri-Menteri ASEAN berhubung Kebangkitan Keganasan Ekstremisme dan Radikalisme, yang mengukuhkan lagi komitmen serantau dan kerjasama untuk mengislah gejala ini terhadap keamanan global.

Seterusnya, pada 25 hingga 26 Januari 2016 kita telah menjadi tuan rumah Persidangan De-radikalisasi Antarabangsa un­­tuk menghasilkan prosedur operasi standard / SOP de-radikalisasi. Persidangan itu juga telah menarik penyertaan dari semua negara Asia Tenggara dan negara-negara lain termasuk United Kingdom, Arab Saudi, UAE, Jepun dan China.

Strategi de-radikalisasi di Ma­­­laysia memerlukan kerjasama strategik antara kerajaan, masyarakat awam termasuk sektor swasta untuk mengekang individu-individu atau kumpulan individu-individu daripada ter­babit dalam ‘aktiviti’ radikalisme/ekstremisme di dalam atau di luar negara.

Pendekatan berkesan dan kaun­seling dilakukan secara berterusan untuk memulihkan ekstremis berpotensi/pengganas. Ini dijalankan dengan kerjasama penuh daripada pelbagai Kementerian dan jabatan termasuk Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Jakim dan Jabatan Perdana Menteri.

Tahun lalu kementerian saya juga memperkenalkan program pemulihan yang agak komprehensif khusus untuk kumpulan ini, yang dipanggil Modul Bersepadu Deradikalisasi untuk Peng­­ganas (Kementerian Dalam Ne­geri, 2015). Ia adalah dokumen 263 muka surat yang mengandungi sub-modul berkaitan dengan diri dan pengurusan diri, kemahiran sosial, nilai-nilai kerohanian dan moral, pemikiran dan psikologi, tingkah laku jenayah, keselamatan, kerjaya dan keluarga, dan kenegaraan. Program de-radikalisasi ini melibatkan tiga fasa bagi tempoh dua tahun.

Malaysia terus memantau pergerakan pengganas menerusi semua saluran dan media yang bertujuan menafikan penyokong ekstremis mempromosikan ideologi salah mereka dan menidakkan peluang untuk meneruskan kegiatan mereka.

iii) Berhubung Sosio Ekonomi:

Untuk mengislah ekstremis­me, radikalisme dan keganasan dalam apa jua bentuk secara konsisten dan berjaya, kita perlu mengekalkan, atau sebenarnya meningkatkan perpaduan sosio-politik, integriti dan kestabilan negara. Kita juga perlu mengharungi cabaran ekonomi semasa yang dihadapi oleh semua negara di seluruh dunia. Keadaan ini adalah saling berkait antara satu sama lain, dan ia bergantung kepada orientasi rohani yang betul dan kompas etika dan moral rak­yat terutama kepimpinan di semua peringkat.

Sebagai umat Islam yang pri­­­hatin, kita sentiasa diingatkan dalam sabda Nabi SAW yang bermaksud: “Bahawa Allah tidak mengekalkan kerajaan yang tidak adil, walaupun ia seorang Islam; dan sebaliknya Dia akan menyokong kerajaan yang adil walaupun ia bukan orang Islam.”

Kita juga sentiasa diingatkan oleh sebuah hadis lain Nabi: “Allah menjawab doa-doa daripada orang yang telah dizalimi tanpa mengira orientasi agama mereka walaupun mereka bukan Islam.”

Dalam dunia Melayu, kedua-dua hadis direkodkan dalam ba­nyak hasil tulisan berkaitan tadbir urus, salah satu daripadanya adalah Taj al-Salatin pada abad ke-18 oleh Bukhari al-Jauhari.

Kita percaya bahawa jangka hayat panjang sistem kerajaan yang dipimpin oleh UMNO sejak kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 adalah kerana keupayaannya berlaku adil kepada pelbagai lapisan masyarakat berbilang budaya dan berbilang agama. Masih banyak yang perlu dilakukan. Perjalanan masih panjang, tetapi kita telah mencapai sejauh ini dengan gembira dan selamat. Kita mesti terus maju dengan berhati-hati tetapi dengan keyakinan dan harapan yang besar.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, saya ingin menggariskan bahawa ekstremisme, radikalisme, dan keganasan bukan sahaja didorong oleh kesesatan orientasi, tetapi juga oleh sekular tidak kena pada tempatnya, kesukuan, dan gabungan kepentingan manusia lain. Kita semua perlu menggalas tanggungjawab untuk mengislah semua elemen trend negatif dengan menangani kedua-dua faktor dalaman dan luaran secara serentak dan dengan bersungguh-sungguh. Ekstremisme, radikalisme, dan terutamanya keganasan sentiasa dikutuk dalam ajaran dan amalan Islam tradisional.

Walau bagaimanapun, tanggungjawab terhadap ajaran-­ajar­an sesat dan tindakan dahsyat minoriti yang sangat kecil daripada sebuah kumpulan tidak harus diletakkan di bahu majoriti yang tidak bersalah. Tindakan sedemikian adalah bukan sahaja tidak adil tetapi juga akan membayangkan satu bentuk ekstremisme, bahkan keganasan. Ini secara tidak sengaja akan menjadi alasan berguna untuk ekstremis sebenar dan pengganas untuk mewajarkan ketidakpercayaan mereka terhadap pendapat majoriti, dan undang-undang serta konvensyen antarabangsa, dan untuk merekrut ahli baharu mereka di seluruh dunia.

Sebagai umat Islam, kita mesti menggunakan segala sumber yang ada dan bekerjasama de­ngan semua pihak untuk men­cegah dan membendung trend ini. Kita di Malaysia akan terus menjadi penggiat pen­ting dalam tugas terpuji ini. Tiga tahun lalu, Oxford Centre for Islamic Studies (OCIS) dan Pusat Pe­ngajian Lanjutan mengenai Islam, Sains dan Tamadun, Universiti Teknologi Ma­­laysia (CASIS-UTM) telah me­ngadakan Perbincangan Meja Bu­­lat Kedua berhubung Kesederhanaan dan Toleransi dan dalam Pertubuhan Islam Kontemporari. Saya memuji usaha baik OCIS dan CASIS-UTM dalam usaha mereka untuk menyokong objektif mulia ini. -  Utusan Malaysia Rencana 10 November 2016 6:00 PM

Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments