kheru2006 (kheru2006) wrote,
kheru2006
kheru2006

Taksonomi Bloom: Satu pandangan

Tajuk ‘Taksonomi Bloom ciptaan Yahudi’ oleh Abdul Naser Tun Rahman Sinar Harian Cetusan 9 Januari 2018 adalah dirujuk.

Pada tahun 1956, Benjamin Bloom dengan beberapa orang rakan beliau iaitu Max Englehart, Edward Furst, Walter Hill, dan David Krathwohl menerbitkan satu rangka kerja untuk mengkategorikan matlamat pendidikan: Taksonomi Objektif Pendidikan yang juga dikenali sebagai Taksonomi Bloom. Rangka kerja ini telah digunakan oleh generasi guru peringkat sekolah rendah atau K-12 dan juga oleh pengajar kolej dalam pengajaran mereka.


Rangka kerja yang dikemukakan oleh Bloom dan rakan-rakannya terdiri daripada enam kategori utama atau domain: Pengetahuan, Pemahaman, Aplikasi, Analisis, Sintesis, dan Penilaian.

Kategori selepas Pengetahuan dipersembahkan sebagai "kemahiran dan kebolehan," dengan pemahaman bahawa pengetahuan adalah prasyarat yang diperlukan untuk memastikan kemahiran dan kebolehan ini dapat diamalkan dan digunakan.

Walaupun setiap kategori mengandungi subkategori, semuanya terletak di sepanjang kontinum dari aras mudah ke aras sederhana hingga ke aras tinggi atau tahap rumit dan konkrit hingga ke abstrak. Taksonomi itu dikenang secara umum mengikut enam kategori utama.

Dalam Taksonomi Asal Bloom (1956) , beberapa penjelasan mudah dan ringkas tentang kategori utama ini boleh diperolehi dari Lampiran Taksonomi Objektif Pendidikan (Buku Panduan Satu, ms 201-207):

• Pengetahuan "melibatkan mengingat semula perkara spesifik dan alam semesta, kaedah dan proses, atau balik corak, struktur, atau penetapan."

• Pemahaman "merujuk kepada jenis pemahaman yang mana individu tahu apa yang diperkatakan dan boleh menggunakan bahan atau idea yang disampaikan tanpa melibatkannya dengan bahan lain atau melihat implikasi sepenuhnya."

• Mengaplikasi pula  merujuk kepada "penggunaan abstraks dalam situasi tertentu dan konkrit."

• Analisis mewakili "pecahan komunikasi ke dalam unsur-unsur konstituennya atau bahagian-bahagian sedemikian rupa sehingga hierarki idea relatif dijelaskan dan / atau hubungan antara idea yang dinyatakan dinyatakan dengan jelas."

• Sintesis melibatkan "menyusun unsur-unsur dan bahagian-bahagian untuk membentuk keseluruhan."

• Penilaian membolehkan "penghakiman mengenai nilai bahan dan kaedah untuk tujuan yang diberikan."

Dalam tahun 2001, sekumpulan ahli psikologi kognitif, ahli teori kurikulum dan penyelidik pengajaran, dan pakar ujian dan penilaian telah  menyusun semula Taksonomi Bloom dan telah menerbitkan sebuah penulisan  baru dengan tajuk ‘A Taxonomy for Teaching, Learning, and Assessment’ (Taksonomi untuk Pengajaran, Pembelajaran dan Pentaksiran). Buku ini telah  menarik perhatian dari pengertian yang agak statik tentang "objektif pendidikan" (dalam tajuk asal Bloom) dan membentuk konsepsi yang lebih dinamik mengenai pengklasifikasi.

Pengarang taksonomi semakan ini menggariskan beberapa dinamisme, menggunakan kata kerja atau nahu dan gerund untuk melabelkan kategori dan subkategori mereka (bukan nahu taksonomi asal). "Kata kerja" menggambarkan proses kognitif yang mana para pemikir temui menggunakannya bersama dengan pengetahuan:

• Mengingat – menyedari , ingat semula

• Memahami – menginterpretasi, memberi contoh, mengelaskan, menyimpulkan, menyatakan, membandingkan, menjelaskan

• Mengaplikasi – melaksanakan, menjalankan, melakukan 

• Menganalisis – membezakan, menganjurkan, menyumbang

• Menilai – memeriksa, mengkritik

• Membina – membuat, menjana, merancang, merencana, menghasilkan

Dalam semakan taksonomi ini, pengetahuan adalah berdasarkan enam proses kognitif, tetapi pengarangnya mencipta taksonomi berasingan tentang jenis pengetahuan yang digunakan dalam menjana pemikiran:

• Pengetahuan Fakta - Pengetahuan pengistilahan, Pengetahuan mengenai butiran dan elemen khusus

• Pengetahuan Konsep - Pengetahuan klasifikasi dan kategori, Pengetahuan prinsip dan generalisasi, Pengetahuan mengenai teori, model, dan struktur

• Pengetahuan Prosedural -  Pengetahuan kemahiran dan algoritma subjek khusus, Pengetahuan teknik  dan kaedah subjek khusus , Pengetahuan tentang kriteria untuk menentukan masa untuk menggunakan prosedur yang sesuai

• Pengetahuan metakognitif - Pengetahuan Strategik, Pengetahuan tentang tugas kognitif, termasuk pengetahuan kontekstual dan bersyarat yang sesuai, Pengetahuan diri

Bagi memastikan taksonomi semakan ini boleh digunapakai, pengarang taksonomi telah  mencadangkan jawapan yang pelbagai untuk persoalan  ini, dan telah menambahkan beberapa penjelasan:

1. Objektif (matlamat pembelajaran) adalah penting dan mesti dibina dan dibentuk dengan baik supaya guru dan pelajar sama-sama memahami tujuan pembentukan tersebut.

2. Guru boleh mendapat manfaat daripada penggunaan kerangka untuk menganjurkan objektif kerana menyusun objektif yang baik membantu menjelaskan objektif untuk diri mereka sendiri dan bagi pelajar.

3. Memiliki satu set objektif yang disusun membantu guru untuk:

"merancang dan menyampaikan arahan yang sesuai";

"merancang tugas dan strategi penilaian yang sah"; dan

"memastikan arahan dan penilaian sejajar dengan objektifnya”

Oleh itu, taksonomi semakan 2001 ini harus digunakan sebagai satu cadangan pandangan yang lebih luas dan lebih menyeluruh oleh pendidik, guru, pengajar, jurulatih profesional, dan perancang kurikulum.

Selain itu, para penilai yang berhasrat untuk memajukan pemikiran dan kemahiran pelajar untuk menjadikan mereka pemikir, pencipta, penemu, pembina, dan pemikir kritis yang baik akan berada dalam kedudukan yang lebih baik untuk berkhidmat kepada masyarakat dan negara dengan cara yang baik dan produktif  dalam Era Teknologi Maklumat ini.

Azizi Ahmad Sinar Harian Pendapat Cetusan Januari 16,2018
Tags: assessment, bloom, pentaksiran, taksonomi, taxonomi, writings
Subscribe

Posts from This Journal “pentaksiran” Tag

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments