kheru2006 (kheru2006) wrote,
kheru2006
kheru2006

Sivik dan Moral sama penting

Pelaksanaan Pendidikan Sivik di sekolah yang bermula sejak Jun lepas akan menumpukan kepada empat nilai teras iaitu kasih sayang, kegembiraan, hormat-menghormati dan tanggungjawab.


Pada Selasa lalu, perdana menteri Tun Dr Mahathir Mohamad membuat pengumuman rasmi mengenai Pendidikan Sivik Peringkat Kebangsaan


Pendidikan Sivik dilaksanakan selama sejam pada minggu keempat setiap bulan dalam waktu mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral dan Sejarah.


Ketiga-tiga tajuk berita ini jelas menunjukkan kepentingan perlaksanaan ‘pendidikan sivik’ yang sepatutnya (mungkin) sudah berada di dalam “pendidikan moral’.


Sayugia di ingatkan samada pendidikan moral atau sivik, perlaksanaannya adalah merupakan kaedah ‘merentasi kurikulum’ dimana dalam mana-mana matapelajaran diajar pendidik guru dikehendaki ‘menerapkan nilai-nilai murni’ dalam pengajaran dan pembelajaran.


Sama juga dengan isu ‘penulisan khat’, pendidik perlu menyelit elemen jawi khat ketika PdPc dan mungkin tidak menjadi kemestian kecuali kepada pendidik bijak yang sudah bersedia dan tahu akan tindakan sebagai ‘pemudahcara’.


Samada pendidikan Moral, Sivik , Kewarganegaraan dan apa saja, tentunya ‘etika’ merupakan elemen penting dalam pendidikan sepenunya yang bertujuan untuk memupuk nilai dan sikap positif pelajar melalui pembelajaran dan pengajaran pelbagai bidang utama subjek dan penyediaan pengalaman pembelajaran yang relevan.Atas sebab ini, ia adalah untuk membangunkan kemampuan pelajar untuk mengenal pasti nilai-nilai yang tertanam, menganalisis secara objektif dan membuat pertimbangan yang munasabah dalam pelbagai isu yang mungkin mereka hadapi di peringkat pembangunan yang berbeza supaya mereka boleh mengambil tindakan yang sewajarnya untuk menangani cabaran-cabaran dalam kehidupan masa depan mereka.


Empat nilai teras sivik iaitu kasih sayang, kegembiraan, hormat-menghormati dan tanggungjawab adalah dasar asas yang perlu disampaikan.


Jika dilihat dalam elemen Pendidikan Moral dan Sivik (sebelum ini) terdapat tujuh nilai dan sikap keutamaan: "Ketekunan", "Menghormati Orang Lain", "Tanggungjawab", "Identiti Kebangsaan", "Komitmen", "Integriti" dan " Mengambil Berat Terhadap Orang Lain".


Menanam nilai-nilai dan sikap positif sebagai hala tuju, pendidik harus menggunakan peristiwa seharian untuk mengukuhkan penyelarasan aktiviti pembelajaran, dan meningkatkan hubungan, di antara pelbagai domain merentasi kurikulum dalam pendidikan nilai, termasuk pendidikan moral dan etika, pendidikan sivik , pendidikan undang-undang asas, pendidikan hak asasi manusia, pendidikan kebangsaan, pendidikan anti-dadah, pendidikan hayat, pendidikan seks, pendidikan untuk pembangunan lestari, dan sebagainya untuk menyediakan pengalaman pembelajaran sepanjang masa kepada pelajar dengan pembangunan yang menyeluruh.


Kebanyakan pemikir, pengamal pendidikan, dan ibu bapa mengakui bahawa kanak-kanak dilahirkan tidak berdaya dan memerlukan penjagaan dan bimbingan orang dewasa ke dalam remaja dan sering di luar khususnya, kanak-kanak perlu belajar bagaimana untuk hidup harmoni dalam masyarakat.


'Pendidikan Sivik' telah mendapat sokongan menjadi pilihan pembuat dasar politik sebagai perihalan proses pemberdayaan dan pembebasan, tetapi ia mengekalkan beberapa cita-cita misi sosialisasi yang mana para pendidik perlu bijak melaksanakannya untuk  beroperasi dalam konteks yang bervariasi.


Memandangkan peranan pendidikan dalam membentuk semula konteks ini untuk menjadikannya sesuai untuk rakyat dan rakyat sesuai untuk memberi perhatian kepada perbezaan dan trajektori mereka.


Kefahaman  pendidikan sivik selalu bermula dengan penerokaan demokrasi dan istilah kewarganegaraan dan masyarakat sivil yang berkaitan.


Mereka yang terlibat dalam pendidikan sivik mempunyai visi warga yang diberi kuasa secara sukarela menganjurkan diri untuk berdikari dan dampak politik dalam masyarakat di mana demokrasi perwakilan dan penglibatan bagi menghasilkan keamanan, kemakmuran, dan pembebasan diri. Kesemua ini harus di mantapkan.


Visi utama dalam pendidikan sivik seharusnya bertumpu kepada kebajikan masyarakat termasuklah saling menghormati, toleransi, tanggungjawab bersama masyarakat, komitmen terhadap perlembagaan dan hak asasi manusia, serta kewujudan bersama dan persahabatan yang aman di dalam hal-hal tempatan dan nasional.


Bagi pendidik, penerapan kebaikan dan perlakuan adalah saling berkait. Pendidikan sivik mesti menerapkan tingkah laku yang membolehkan masyarakat membina cara hidup demokratik, tanpa mengira rejim tertentu di mana mereka berada.


Berdasarkan sejarah, misi sekolah adalah untuk perkembangan dan pembangunan golongan muda baik dari segi intelektual dan kebajikan moral. Kebimbangan terhadap kebajikan moral, seperti kejujuran, tanggungjawab, dan menghormati orang lain, adalah bidang pendidikan moral.


Pendidikan moral, kemudiannya merujuk kepada membantu kanak-kanak memperoleh kebaikan atau tabiat moral yang akan membantu mereka menjalani kehidupan yang baik dan pada masa yang sama menjadi produktif, menyumbang kepada komuniti mereka.


Dalam hal ini, pendidikan moral harus menyumbang bukan sahaja kepada pelajar sebagai individu, tetapi juga kepada perpaduan sosial komuniti.


Moral berasal dari perkataan Latin (mos, moris) dan bermaksud kod atau adat istiadat masyarakat, istilah sosial yang mendefinisikan bagaimana individu harus hidup bersama.


Sama seperti subjek formal lain seperti Sejarah atau Matematik, kedua-dua subjek Pendidikan Moral dan Sivik telah menetapkan sasaran kurikulum, objektif dan kandungan.


Subjek-subjek ini memerlukan guru-guru yang memiliki pengetahuan dan kepakaran profesional untuk menjalankan arahan dan bimbingan yang paling sesuai dalam mempelajari mata pelajaran


Walau bagaimanapun, disebabkan kurang guru pakar dalam kaedah Pendidikan Moral, ramai guru yang tidak menerima apa-apa bentuk pra-perkhidmatan dan latihan dalam perkhidmatan Pendidikan Moral sebenarnya dalam mengajar subjek di sekolah.


Ringkasnya, jika Kementerian Pendidikan serius melaksanakan Pendidikan Moral dan Pendidikan Sivik sebagai mata pelajaran formal, Kementerian Pendidikan (KPM) dan universiti perlu sama-sama serius memperluaskan kursus kaedah kedua-dua subjek ini dalam pra- program pendidikan guru perkhidmatan untuk menyediakan pengetahuan dan kemahiran profesional guru sebagai pakar mata pelajaran.


Azizi Ahmad Free Malaysia Today Pandangan 18 September 2019

Ori: 15 Ogos 2019


Tags: moral, sivik, writings
Subscribe

Recent Posts from This Journal

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments