kheru2006

Puas

Kita telah lama membicarakan kadar penurunan dan keberkesanan  dalam profesion perguruan. Tetapi ketika kita fokus pada pengurangan, kita kehilangan gambaran yang lebih besar.

Isu utamanya bukan hanya siapa yang akan meninggalkan profesion dan bila, tetapi bagaimana kita dapat meningkatkan kepuasan kerja bagi guru sehingga mereka dapat berkembang dalam peranan mereka, bukan hanya bertahan.

Terdapat banyak penyelidikan mengenai tema ini dan pastinya ini bukan idea baru  atau idea yang mudah untuk ditangani.

Para pengkaji telah berusaha menghuraikan cara-cara di mana kepuasan dan kemerosotan saling berkait satu sama lain, termasuk pra-perkhidmatan pendidikan dan keadaan kerja.

Terdapat penemuan yang menunjukkan hubungan yang kuat tetapi tidak mengejutkan antara kepuasan dan kemerosotan.

Lebih penting lagi adalah penemuan yang menunjukkan cara kepuasan guru dapat di tingkatkan.

Banyak perkara perlu di laksanakan agar sistem dapat menghasilkan dan mengekalkan guru bermotivasi berkualiti tinggi.

Bakal guru perlu membuat pilihan samada mereka mahu mengajar menjadi tugas mereka, dan keperluan menamatkan pendidikan awal perguruan.

Guru-guru yang baru tamat pengajian ini perlu mendapatkan pekerjaan di institusi pendidikan, mendaftar, dan berjaya dalam lima tahun pertama pengajaran.

Pada saat ini mereka akan berada di zon yang memerah keringat, bahagia dan sentiasa dianggap sebagai guru yang mampan.

Sepanjang perjalanan ini kita dapat mengesan faktor-faktor yang akan mempengaruhi kepuasan dan kecerunan guru.

Sekiranya guru tidak bersedia dengan baik untuk pekerjaan itu, mungkin kita menyiapkan mereka untuk gagal ,  pendidikan pra-perkhidmatan (latihan pendidikan guru) mungkin mempengaruhi kepuasan mereka di masa depan.

Sekiranya guru mendapat penempatan pertama di persekitaran di mana mereka disokong dengan baik, maka ini dapat membantu melindungi mereka dari terkesan dalam beberapa tahun pertama pengajaran.

Sokongan awal kerjaya di dunia yang ideal ini, memerlukan  mentor yang membantu, program orientasi berkualiti, pengurangan beban pada tahun pertama pengajaran, dan waktu yang tersusun untuk melihat kebersanan tugasan dengan rakan sebaya.

Turut perlu diambil kira ialah faktor-faktor yang relevan dengan pekerjaan guru sekarang;  kepuasan kerja mereka secara keseluruhan dan faktor-faktor yang menggambarkan persepsi mereka terhadap keadaan pekerjaan.

Ini juga berkaitan dengan sekolah serta faktor luaran dan berkisar dari hal-hal seperti kualiti gaji dan status profesion (faktor luaran), hingga apa yang berlaku di dalam kelas, dan hubungan dengan pelajar (faktor di dalam kelas), melalui hubungan dengan ibu bapa, kepemimpinan sekolah, dan guru lain, dan beban kerja (faktor luar kelas) .

1. Guru yang merasakan mereka tidak berpuas hati dengan pekerjaan mereka lebih cenderung untuk merancang untuk meninggalkan profesion ini.

2. Tiada pemboleh ubah dalam pendidikan pra-perkhidmatan sangat berkaitan dengan kepuasan guru.

3. Tiga jenis sokongan kerjaya awal dikaitkan dengan kepuasan dalam pekerjaan

• mentor yang membantu,

• program orientasi yang bermanfaat, dan

• pengurangan beban kerja pada peringkat awal

4. Faktor-faktor yang berkaitan dengan keadaan pekerjaan yang paling berkaitan dengan keinginan untuk meninggalkan profesion.

• Jumlah kerja perkeranian / pentadbiran yang diperlukan

• Apa yang sedang dicapai oleh guru dengan pelajar

• Peluang untuk kemajuan kerjaya

• Nilai yang diberikan oleh masyarakat terhadap pekerjaan guru

• Hubungan dengan ibu bapa / penjaga.

• Jumlah pengajaran yang diharapkan

• Kebebasan untuk memutuskan bagaimana melakukan pekerjaan

• Gaji yang setimpal

Idea dari psikologi positif menunjukkan bahawa motivasi intrinsik dalam pekerjaan memerlukan pemilikan peluang untuk autonomi, kompetensi, dan hubungan dengan manusia lain.

Pelestarian semula pendidikan guru (sekali lagi) bukanlah cara yang paling berkesan untuk meletakkan usaha masa depan

Sekiranya kumpulan pra-perkhidmatan yang tidak mendapat sokongan yang baik dari mentor , sebilangan akan merancang meninggalkan profesion.

Fakta bahawa beban perkeranian / pentadbiran adalah salah satu faktor terkuat yang dipertimbangkan dalam menghubungkan keadaan di tempat kerja dengan niat untuk meninggalkan profesion menunjukkan bahawa ini mungkin merupakan tempat untuk mencari peningkatan kepuasan guru.

Dalam melihat set data mana-mana paradigma di mana seseorang melihatnya penting. secara peribadi, adalah dicadangkan agar pembuat dasar di seluruh negara dapat menerapkan paradigma psikologi positif, dan mengajukan pertanyaan tentang bagaimana guru dapat disokong untuk berkembang dalam pekerjaan mereka dan bukannya paradigma lama, untuk bertanya bagaimana kita dapat mengekalkannya dalam profesion. Mungkin ketika itu kita dapat benar-benar mengubah keadaan di mana guru menjalankan tugas penting mereka.

Error

default userpic

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded 

When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.