Kebolehpercayaan Terhadap Pakar: Mengapa dan Mengapa Tidak?

Adakah kita mempunyai cukup pakar? Soalan berikut adakah pakar yang menerima diri sebagai pakar memang pakar?

Kita berhadapan dengan krisis kepercayaan sosial yang mendalam, atau kita mendengar setiap hari dari semua orang yang mempunyai telefon mega awam.

Kita tidak mempercayai sebilangan ahli politik kerana mereka berulang kali gagal menepati janji atau bertindak dengan niat baik. 

Sebilangan media, juga tidak memberikan laporan yang jujur ​​dan tidak berat sebelah, dan bagi ‘pakar’, ramai tidak mempercayainya kerana mereka di pihak elit dan didorong oleh minat menguntungkan diri sendiri.

Tidak ada tahap atau ragam kepercayaan yang sama yang dipertaruhkan dalam semua kes ini, tetapi penyebut umum adalah pengalaman bahawa mereka yang mengharapkan kepercayaan daripada orang ramai tidak bertindak demi kepentingan masyarakat dan oleh itu tidak layak mendapat kepercayaan kita.

Menurunnya tahap kepercayaan terhadap mereka yang dikatakan ‘pakar’, walaupun tidak pada peringkat kepercayaan  yang sama berbanding media atau ahli politik, telah menjadi perhatian dalam beberapa bidang kebijakan awam seperti dalam isu perlembagaan dan vaksin. 

Trump (2016) selalu berkata , ‘pakar adalah mengerikan’ dan reaksi Michael Gove yang terkenal kepada wartawan bahawa" orang di negara ini sudah memiliki cukup pakar"adalah percubaan terang-terangan untuk memanfaatkan suasana skeptisisme yang sudah muncul mengenai peranan pakar dalam keputusan dasar.

Tetapi kemarahan yang sebenar yang dialami kebanyakan orang dalam menghadapi penggunaan terang-terangan retorik “anti-elit” populis dapat mengalihkan perhatian kita dari penilaian yang terukur mengenai peranan pakar dalam demokrasi moden dan kepercayaan mereka.

Demagog bertanya, "siapa yang memerlukan pakar?", Jawapan mudah adalah: kita semua memerlukannya!

Kita bergantung pada mereka (pakar) setiap kali kita menjejakkan kaki di hospital, mengambil penerbangan, atau membawa komputer riba untuk diperbaiki.

Kepercayaan epistemik, kepercayaan yang terlibat dalam pembelajaran dari orang lain, juga terdapat di mana-mana dan penting untuk kelancaran fungsi komuniti kompleks yang semestinya bergantung pada pembahagian kerja kognitif.

Kita semua tidak sama berpengetahuan mengenai subjek yang diberikan atau mengetahui perkara yang sama.

Pembahagian tenaga kerja kognitif, dengan pengkhususannya, menghasilkan kepakaran tetapi juga memastikan pelbagai dan kerumitan masyarakat dan budaya yang pelbagai.

Pembahagian seperti ini bergantung pada kepercayaan epistemik, iaitu pada kesediaan kita untuk menerima orang lain sebagai sumber kewibawaan dalam hal-hal yang mereka anggap lebih tahu daripada kita.

Lebih jauh lagi, keputusan yang bijak adalah penting, mulai dari keselamatan makanan hingga perubahan iklim, dari pola penggunaan hingga perawatan kesihatan, dari perencanaan ekonomi hingga pendidikan, berpandu dari data dan nasihat dari "pakar".

Dalam sistem pemerintahan demokratik, di mana persetujuan dari warganegara adalah syarat pemerintahan yang baik, kepercayaan kepada pakar dan nasihat dasar mereka menjadi penting.

Dalam mempercayai pakar, kita harus mempercayai maklumat yang mereka berikan dan bergantung pada nasihat mereka, dan kita sering mengikut dan menurut kerana prestasi dan latihan mereka yang cekap.

Kita mempercayai pakar bukan hanya kerana kita mengharapkan mereka berpengetahuan tepat, tetapi juga kerana kita menganggap mereka jujur ​​dan berintegriti.

Ciri integriti itu adalah kesediaan untuk bertindak demi kepentingan kita atau menunjukkan niat baik, dengan kata lain, kita mengharapkan kebajikan dari para ahli pakar.

Elemen yang tidak jelas tetapi mustahak inilah yang dapat mengurangkan risiko yang kita ambil untuk mempercayai dan membenarkan harapan dan keyakinan yang kita berikan kepada mereka yang kita percayai.

Kita menolak atau menarik kepercayaan apabila pakar, secara individu atau kumpulan, dianggap telah melakukan kesalahan serius, atau lebih buruk lagi apabila mereka terbukti tidak jujur ​​atau berat sebelah secara ideologi; kita juga cenderung tidak menunjukkan kepercayaan ketika pakar tidak setuju, dan kita tidak dapat memutuskan mana yang betul.

Sebab-sebab keraguan atau skeptisism mengenai nasihat pakar sering kali secara tidak langsung hanya berkaitan bukti ilmiah yang mereka berikan, tetapi timbul dari pertimbangan ideologi dan psikologi berdasarkan harapan kebajikan dari para pakar.

Ini semua adalah masalah yang sah, tetapi tidak mustahil untuk ditangani.

 Latihan dan kewaspadaan, digabungkan dengan niat baik dan kerendahan hati intelektual, akan membantu menjadikan para pakar lebih dipercayai.

Di sisi lain , kesedaran dan penerimaan bahawa ilmu pengetahuan, yang merupakan dasar nasihat pakar, tidak dapat diterima dapat mendorong mereka yang bergantung pada pakar untuk hanya mencari penjelasan terbaik yang tersedia pada saat tertentu dan percanggahan pendapat yang paling besar bukannya bukti dan kepastian yang tidak diragukan lagi.

Forum warganegara, di mana pakar dan warganegara yang mewakili populasi umum terlibat dalam dialog mengenai bidang kepakaran tertentu dan implikasi kepakaran mereka dapat membantu kedua-dua belah pihak untuk mengatur harapan mereka dengan lebih baik mengenai kepercayaan.

Tetapi ada masalah kepercayaan yang lebih luas pada para pakar yang tidak selalu mendapat perhatian yang sepatutnya , sesesuatu isu yang juga dapat menjelaskan keraguan tentang kepakaran dalam masa di mana demokrasi itu sendiri berada dalam krisis.

Secara ringkas, pertanyaan yang harus diajukan bukan hanya apakah kita harus mempercayai nasihat yang diberikan oleh para pakar, tetapi apakah kita harus menerima, dan dalam pengertian itu juga mempercayai, peranan yang diberikan kepada para pakar dalam keputusan dasar.

Kebimbangannya adalah mengenai ketegangan antara cita-cita demokrasi, terutama dalam bentuk musyawarahnya, dan bergantung pada nasihat pakar untuk keputusan dasar. Maksudnya bukanlah perkara baru.

Masalahnya dibincangkan oleh John Dewey, ahli falsafah Pragmatik Amerika pada awal abad ke-20, dalam kritknya terhadap semangat wartawan Walter Lippmann untuk semangat teknokrasi "biro kepakaran".

Perkara ini diutarakan lagi, dengan nada yang lebih tajam, oleh Hannah Arendt yang, pada tahun 1960-an, mengumumkan bahawa ada beberapa hal yang lebih menakutkan daripada prestij yang semakin meningkat dari "kepercayaan pemikiran  yang berpikiran ilmiah" di dewan pemerintah.

Masalah yang diketengahkan oleh Dewey dan Arendt adalah bahawa kepercayaan kepada pakar melibatkan penghormatan terhadap pandangan mereka sementara demokrasi berkembang maju dalam perdebatan dan perselisihan.

Kebimbangan yang berkaitan ialah para pakar dapat memberitahu kita hanya fakta-fakta kosong tentang apa yang harus dilakukan, tanpa nasihat yang sangat diperlukan tentang bagaimana memikirkan etika dan nilai dari apa yang kita lakukan.

Oleh itu, kita menghadapi dilema: bergantung pada pakar, dan benar-benar mempercayai mereka, adalah keperluan hidup yang tidak dapat dielakkan dalam masyarakat teknologi yang kompleks, tetapi akibatnya kepada para pakar yang sama, ketidakmampuan untuk menjadikan mereka sebagai norma perdebatan sama rakyat sangat tidak demokratik.

Bagaimanakah kita untuk mengatasi ketegangan ini? Salah satu penyelesaiannya adalah dengan melihat dimensi kepakaran normatif dan etika dan membawanya selaras dengan nilai-nilai yang menjadi teras kepada idealisme demokrasi. Tetapi ini berfungsi untuk hari yang lain.

Azizi Ahmad adalah pembaca yang meniliti kebolehpercayaan para pakar

 

Error

default userpic

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded 

When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.