July 19th, 2012

The Window from which we look

A young couple moves into a new neighborhood.
The next morning while they are eating breakfast, 
The young woman sees her neighbor hanging the
 

ATT305935

Wash outside.

"That laundry is not very clean", she said.
"She doesn't know how to wash correctly. 
Perhaps she needs better laundry soap."


Her husband looked on, but remained silent.

Every time her neighbor would hang her wash to dry, 
The young woman would make the same comments.


About one month later, the woman was surprised to see a
Nice clean wash on the line and said to her husband:


"Look, she has learned how to wash correctly.
I wonder who taught her this."


The husband said, "I got up early this morning and
Cleaned our windows."

And so it is with life. What we see when watching others
Depends on the purity of the window through which we look!
 

This is a good one.ATT305936 Pass it on.

via kanesh


Perlembagaan dan perpaduan etnik

NEGARA ini telah melalui proses pembentukan negara bangsa selama hampir 55 tahun walaupun prosesnya bermula berdekad lamanya. Asas pemikiran kesemua pemimpin adalah ke atas pendefinisian identiti nasional sebagai warga Malaysia. Yang mahu dicari adalah titik keseimbangan memberikan definisi kepada budaya bangsa dan kemunculan alam Melayu dengan pengaruh Hindu, Buddha, Cina, Aceh, Bugis serta kehadiran Islam.

Alam negara dan pemimpin juga diikat dengan intervensi penjajahan yang cuba menggugat kedaulatan bangsa, membentuk negara-bangsa acuan mereka serta unsur kapitalisme yang mempengaruhi dasar kolonialisme ketika itu termasuk dasar 'pecah dan perintah' yang mentadbir-urus Persekutuan Tanah Melayu dengan pembahagian kepada tiga termasuk Negeri Bersekutu, Tidak Bersekutu dan Negeri-negeri Selat. British tidak pernah membuat usaha mentadbir sebagai unit yang sama, malahan lebih tertarik dengan limpahan sumber tanah air.

Ada juga yang menganggap Perlembagaan dirangka untuk melindungi kepentingan ekonomi dan pertahanan British. Ketika itu, ia turut mempengaruhi kedudukan Raja-Raja Melayu tetapi ramai yang tidak mengetahui bahawa persetujuan Raja-raja Melayu amat signifikan dalam membawa kemerdekaan kepada tanah air.

Penjajahan juga tidak membawa perubahan besar kepada masyarakatnya dan ia ketara ketika kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Jika diteliti; yang diperlukan oleh negara bangsa yang merdeka adalah pembentukan sebuah kerajaan yang ampuh, memahami persekitaran dan sejarah kedaulatannya.

Yang memudahkan kepimpinan waktu itu adalah perkongsian kuasa gabungan besar bercirikan kepelbagaian. Memandangkan kekuatannya adalah kepelbagaian, maka ia memberikan motivasi dan keazaman kepada kepimpinan tersebut untuk 'berkorban dan berkompromi' kerana asas kepada warisan kepimpinan adalah kepada 'demografi dan geografi' negara ini terutama faktor penghijrahan akibat pengaruh dagangan dan agama.

Yang ketara, asas pemikiran pembentukan Perlembagaan adalah untuk membina dan mengisi sebuah negara-bangsa, maka apakah bentuk yang perlu dibina dan apakah pengisian yang diperlukan?

Sudah pasti pembinaannya adalah berpaksikan kepada 'Kontrak Sosial': Agama, Bahasa, Institusi Raja-Raja Melayu, Kedudukan bumiputera dan kaum lain serta Kewarganegaraan. Ia selari dengan pendirian kepimpinan hari ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak dalam perutusan Hari Kebangsaan Ke-53 pada 31 Ogos 2010 bahawa - 'teras perpaduan kita haruslah bersifat mapan. Untuk itu, asas integrasi rakyat Malaysia perlu bersandarkan nilai-nilai yang dikongsi dan dipersetujui bersama oleh semua kaum sepertimana terkandung dalam ideologi kebangsaan yakni rukun negara dan termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai kontrak sosial nasional'.

Teras utama keluhuran Perlembagaan adalah melahirkan identiti bangsa. Kesinambungan yang wujud hari ini adalah berasaskan kepada pendirian kepimpinan yang mahu mencari titik keseimbangan dalam pentadbiran sebuah negara yang rencam dengan alam persekitaran dan kehidupan yang unik ini.

Dalam mengukuhkan kedudukan tadbir- urus apatah lagi dengan pemerintahan sendiri, formulanya adalah tanggungjawab bersama daripada lensa 'perkongsian' dan 'kepunyaan' dalam lingkaran politik yang terasnya adalah etnik. Asas pemikiran kepimpinan adalah untuk 'mengurus hubungan antara etnik' sebagaimana yang terbukti dari formula 4+1 di bawah Kontrak Sosial.

Pemimpin mengetepikan beberapa kepentingan etnik masing-masing; semangat perkongsian hidup sebagai satu keluarga besar; toleransi, hormat-menghormati; saling faham memahami. Kepelbagaian memberi kekuatan.

Prinsip asas negara tidak boleh dikompromi dan generasi baru perlu sedar kepentingannya. Ini kerana tanggungjawab kewarganegaraan adalah tanggungjawab bersama sebagaimana termaktub dalam Perlembagaan. Ia bukan Perlembagaan bukan orang Melayu dan ia juga bukan Perlembagaan untuk orang bukan Melayu; Perlembagaan Malaysia adalah untuk keseluruhan warga Malaysia yang bertanggungjawab ke atas tanah airnya.

Sewaktu pembentukan Perlembagaan, kita berhadapan dengan desakan luaran terutama penjajah dan desakan dalaman dari orang Melayu dan bukan Melayu tetapi akhirnya sumbangan untuk ketika itu yang juga membawa kepada penubuhan Malaysia dan penentangan komunis adalah Perlembagaan.

Keunikan politik gabungan membolehkan lahirnya Perlembagaan. Tanpa Kontrak Sosial, tidak mungkin wujud Perlembagaan dan tanpa ada Perlembagaan, Malaysia tidak akan mengecapi 55 tahun merdeka tahun ini. Kontrak Sosial adalah gambaran hubungan etnik, kemerdekaan, Perlembagaan dan pemerintahan sendiri.

Kepelbagaian etnik harus dilihat memberikan kekuatan dan bukan sebagai liabiliti. Perlembagaan pernah diuji pasca-peristiwa 13 Mei 1969; diuji mengenai resolusi konflik termasuk dilema ke atas formula yang dipersetujui sebelumnya.

Cabaran besar adalah krisis identiti dan pembentukan negara bangsa akibat desakan dan bangkangan dan tentangan dari dalam dan luar. Ekspektasi menggunung tinggi dan pemimpin baru ketika itu yang mahu melanggar arus kerana kurang yakin dengan politik akomodasi; membawa kepada politik komunalisme yang ketara pada 1969.

Di manakah 'politik perkauman' dalam konteks persekitaran politik hari ini; apakah selepas Mac 2008, masing-masing yakin bahawa kita sudah bergerak melangkaui politik perkauman atau ia semakin menjadi tebal dalam kalangan segelintir warganya?

Dalam berhadapan dengan krisis pengisian ke atas negara bangsa, kepimpinan masih meletakkan kepercayaan ke atas 'mengurus hubungan etnik' bersaratkan kepada nilai 'perkongsian' walaupun boleh memilih untuk bersifat homogenus dari keutamaan kepada masyarakat yang heterogenus. Legitimasi ini lahir dari Perlembagaan sendiri dan bukan dokumen lain walaupun kita turut akan menghubungkaitkan dengan Rukunegara, Wawasan 2020 dan dasar kerajaan yang lain.

Partisipasi politik dan pendemokrasian juga menjejaki fasa baru dalam persekitaran yang kompleks. Budaya menyanggahi kepimpinan ketika itu wujud secara halus dan kritikal.

Dalam alam yang penuh emosi dan kemarahan, kerajaan membuktikan kewibawaan dalam mengurus demografi dan geografi negara ini untuk menunjukkan bahawa masing-masing perlu bertanggungjawab ke atas persekitaran yang mereka huni. Kaedah untuk berhadapan dengan isu sensitif terutama sebagaimana yang sudah dipersetujui di bawah Formula Kemerdekaan; memperluaskan konsensus politik dengan penjenamaan 'kerajaan perpaduan nasional' diperkenalkan.

Memahami Perlembagaan dan Kontrak Sosial akan menggambarkan kekuatan dirinya untuk menjadi warga Malaysia yang setia, bangga dan mahu bersama dalam pertahankan hubungan etnik dan hak sebagai warga.

Siapa Warganegara? Apa hak warganegara? Jika merasakan ada 'kebebasan'/hak hari ini, persoalan dari mana datangnya 'kebebasan'/hak ini mesti dijawab. Hak mempunyai beberapa elemen termasuk peri-pentingnya hak asasi; kepentingan nilai manusia; pentingnya akal; hak pemilikan dan kesejahteraan; nilai warisan keturunan dan sistem persanakan yang terurus dengan baik; dan hak jati diri manusiawi.

Jangan disalahkan Perlembagaan jika memilih untuk melihat ia hanya dari satu belah kacamata tanpa mahu melihat keseluruhannya. Perkara 3 (Agama bagi Persekutuan); Perkara 152 (Bahasa kebangsaan); Perkara 153 (Perezapan kuota mengenai perkhidmatan, permit dsb., untuk orang Melayu); Perkara 39 (Kuasa memerintah Persekutuan) dan Bahagian III (Kewarganegaraan) mesti diketahui secara menyeluruh dan bukan sekadar kiasan semata-mata.

Perlembagaan dan perpaduan juga bergantung kepada hubungan resiprokal penggubal, pelaksana dan kumpulan sasar jika mahu mantapkan kemuafakatan dalam kalangan ahli masyarakat.

Perkembangan kenegaraan telah menyebabkan ada yang terkehadapan dan ada masih terkebelakang. Namun, kepentingan 35 peratus di bawah garis kemiskinan perlu dijaga kebajikan akan tidak songsang dengan kehidupan berkualiti.

Indikator terbaik adalah tanggungjawab meringankan beban kelompok dari mana-mana etnik sekalipun dengan kemudahan asas dan keperluan seharian agar jiwa merdeka Malaysia tidak dicabut dari dirinya.

Titik peluh mereka juga menyumbang kepada kemerdekaan dan pengisian ke atas kemerdekaan serta pembinaan Perlembagaan. Perlembagaan turut memelihara hak mereka sebagaimana hak warga lain kerana Perlembagaan Malaysia adalah untuk keseluruhan rakyat Malaysia tanpa wujud Perlembagaan yang berbeza mengikut latar belakang etnik dan kelas masyarakat.

Ketika menyingsing 2020, nilai 'kepunyaan' dan 'perkongsian' akan mampu melahirkan bangsa Malaysia dengan pendefinisiannya merujuk kepada seorang yang bangga menjadi warga Malaysia, fasih berbahasa Melayu dan menjunjung ketertinggian Perlembagaan sebagaimana yang dikonseptualisasikan oleh bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad.Sumber: Utusan Malaysia Online Rencana 17/07/2012

Jangan salah guna kebebasan

MINGGU lalu, Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan langkah berani untuk memansuhkan Akta Hasutan 1948 dan menggantikannya dengan satu rang undang-undang baru yang dikenali dengan nama Akta Keharmonian Nasional.

Langkah itu termasuk dalam pelan transformasi politik yang sebelum ini menyaksikan pemansuhan undang-undang lapuk seperti Akta Buang Negeri, Akta Kediaman Terhad dan Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) 1960.

Walaupun Akta Keharmonian Nasional masih di peringkat penggubalan, gambaran awal seperti diumumkan oleh Najib adalah ia tidak akan menyekat kebebasan bersuara seperti diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan memastikan daya kreativiti serta sifat inovatif dapat disuburkan.

Bagaimanapun, kebebasan itu bukan bermakna pihak tidak bertanggungjawab boleh menimbulkan perkara-perkara yang bersifat cauvinisme, ekstremis dan isu-isu sensitif yang boleh memecahbelahkan perpaduan nasional.

Dalam erti kata lain, akta baru itu menekankan keseimbangan antara kedua-duanya. Dalam masa sama, ia mempunyai peruntukan yang memberi penekanan kepada pemupukan semangat harmoni dan saling menghormati dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan agama.

Akta baru itu juga tidak akan menghalang rakyat untuk mengkritik kerajaan dan pihak mahkamah yang melaksanakan pentadbiran keadilan. Ia berbeza sama sekali dengan Akta Hasutan yang mula diperkenalkan semasa darurat yang dianggap pihak pembangkang sebagai alat pemerintah untuk merencatkan tindakan dan pandangan yang tidak sealiran dengan kerajaan.

Ketika menjelaskan lebih lanjut mengenai akta baru itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz berkata, ia tidak akan menghalang mana-mana pihak membuat kritikan terhadap kerajaan dan pemimpinnya.

"Kerajaan berpendapat kritikan kepada pemerintahan dan pemimpinnya adalah 'legitimate' (sah) dan selaras dengan hak kebebasan bersuara yang termaktub dalam Perlembagaan.

"Kita juga berasa kritikan yang dibuat kepada kerajaan boleh menjadikan perimbangan supaya kerajaan sedar mungkin ada kelemahan mengenai perkara yang dikritik rakyat itu," jelasnya.

Bagaimanapun, katanya, berikutan Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai latar belakang agama, budaya dan adat resam yang berbeza yang mesti dipelihara keharmoniannya, maka akta baru itu tidak akan memberikan kebebasan bersuara yang mutlak.

Sehubungan itu, sekatan-sekatan yang masih dikekalkan adalah tidak boleh menimbulkan kebencian kepada Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja, penghinaan terhadap kaum lain dan tidak boleh mempersoalkan hak dan keistimewaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Perkara 152, 153 dan 181 Perlembagaan Persekutuan.

Walaupun ada sekatan-sekatan berkenaan, kita yakin semua rakyat akan bersetuju bahawa Malaysia tidaklah seteruk seperti Singapura dan Mynmar yang langsung tidak membenarkan rakyatnya untuk bersuara.

Dalam pada itu, ketika semua pihak menyambut baik pengumuman Najib, lain pula ceritanya dengan pihak pembangkang yang seperti 'cacing kepanasan' melihat peningkatan sokongan kepada kerajaan berikutan transformasi terbaru itu.

Sehubungan itu, mereka mula mencipta pelbagai dakyah bagi menidakkan usaha itu. Antara yang lantang menentangnya ialah Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR), Nurul Izzah Anwar yang menyifatkan pembaharuan itu membuktikan Najib seorang 'demokrat palsu'.

Label demokrat palsu itu ditimbulkan kerana pembangkang sengaja berprasangka buruk dengan menuduh Akta Hasutan itu akan digantikan dengan akta baru yang menurut mereka akan mempunyai kuasa-kuasa drakonian yang sama.

Cukup aneh! Belumpun akta baru itu siap digubal, pihak pembangkang sudah cepat membuat andaian negatif dan menyerang kerajaan. Sikap mereka jelas sekali tidak dikongsi oleh para ilmuwan dan pemimpin pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang bersikap lebih positif.

Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Sarawak (Unimas), Dr. Jeniri Amir misalnya menyifatkan tindakan kerajaan itu bertepatan dengan kematangan pemikiran rakyat masa kini.

Beliau berkata, akta sedia ada memang sudah sampai masanya dimansuhkan kerana tidak sesuai dengan perkembangan politik dan tidak mampu menangani isu perpaduan serta hubungan antara kaum yang kian mencabar.

"Ini transformasi kerajaan yang amat kena pada masanya dengan tuntutan rakyat pada masa kini dan akan datang," katanya.

Beliau berkata, langkah kerajaan itu juga belum terlambat, malah ia tindakan yang responsif dan sesuai dengan slogan 1Malaysia.

Bagi penganalisis politik, Prof. Dr. Ahmad Atory Hussain, langkah itu sepatutnya dialu- alukan oleh seluruh rakyat kerana pemerintah negara bersikap semakin terbuka.

"Walaupun tanpa akta baru berkenaan, kerajaan sentiasa memberi ruang kepada rakyat untuk dikritik bagi memperbaiki kelemahan. Saya melihat kerajaan yang ada hari ini sentiasa dikritik rakyat dan tidak pernah menyekat rakyat daripada terus mengkritiknya," katanya.

Mengulas perkara sama, Setiausaha Agung Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM), Datuk Dr. Maamor Osman berkata, perubahan yang dilakukan itu membuktikan kerajaan prihatin terhadap situasi semasa negara.

"Kami percaya segala usaha membawa transformasi ini adalah bukti kerajaan mendahulukan rakyat. Pada masa sama, masyarakat perlu lebih matang dalam menyuarakan pendapat agar keharmonian masyarakat pelbagai kaum di negara ini dapat terus dijaga," katanya.

Perbezaan pandangan antara pihak pembangkang dengan penganalisis politik dan pemimpin NGO tersebut sebenarnya sudah dijangka. Kelonggaran yang diberikan oleh kerajaan menerusi akta baru itu sudah pasti akan disalahgunakan pihak pembangkang dan penyokong mereka untuk mengkritik kerajaan dengan pelbagai dakyah palsu.

Jika sebelum ini, mereka 'bersembunyi- sembunyi' mengkritik kerana takut dikenakan tindakan di bawah Akta Hasutan, selepas ini mereka sudah pasti akan bersuara lebih lantang.

Dalam menghadapi sikap lebih lantang pembangkang itu, semua rakyat seharusnya sedar bahawa kritikan yang tidak berlandaskan kepada fakta hanya akan merosakkan negara.

Janganlah kita menyelar kerajaan kerana perbezaan fahaman politik sehingga yang hitam pun dikatakan putih. Segala teguran yang dibuat seharusnya bersifat membina bagi mewujudkan negara Malaysia yang lebih baik.


Oleh NIZAM YATIM nizam.yatim@utusan.com.my Sumber: Utusan Malaysia Online Rencana 17/07/2012

Memerangi kumpulan ajaran sesat di Malaysia

PENYELEWENGAN akidah dan masalah ajaran sesat boleh merencatkan usaha kerajaan dalam membangun ummah dan menyebarkan fahaman Islam di Malaysia. Faktor ini boleh menyebabkan beberapa perubahan negatif terhadap kepercayaan, sikap dan amalan dalam masyarakat umat Islam di negara ini.


Di Malaysia, kajian mendapati bahawa ajaran dan amalan sesat bergerak secara senyap- senyap atau tanpa disedari semasa Islam mula bertapak di negara ini pada abad ke-15 lagi. Ia dipercayai turut dibawa secara imigrasi yang membawa fahaman asal yang ada antaranya ciri-ciri ajaran animisme dan adat yang tidak selaras dengan Islam.

Ajaran sesat yang bergerak cergas di seluruh Malaysia sebelum 1980an bukan sahaja telah mengalami pengurangan bahkan kebanyakan dapat dibanteras oleh pihak berkuasa agama negeri-negeri dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) dari semasa ke semasa dengan kerjasama yang berkaitan.

Berdasarkan kajian Jakim, ajaran sesat yang dikategorikan sebagai aktif sehingga Mac 2001 adalah sebanyak 26 kumpulan meliputi pelbagai bentuk amalan seleweng, penggabungan dengan amalan pembomohan, persilatan serta amalan khurafat seperti amalan sihir, penggunaan jin atau hantu. Beberapa daripada kumpulan berkenaan telah difatwa dan diwartakan oleh negeri-negeri sebagai sesat. Gambar fail mangsa yang terlibat dalam serangan ke atas Balai Polis IPD Batu Pahat, Johor
oleh kumpulan ajaran sesat Jubah Putih dalam tragedi berdarah pada 18 Oktober 1980. 

Ajaran sesat adalah sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam atau bukan Islam yang didakwanya berdasarkan kepada ajaran Islam atau didakwa tidak berlawanan dengan ajaran Islam, tetapi sebenarnya ajaran atau amalan itu berlawanan dengan akidah dan syariah Islam berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah.

Hasil daripada tindakan agresif yang dilakukan oleh agensi-agensi yang terlibat dalam usaha membanteras ajaran sesat ini maka jumlah ajaran sesat tegar di Malaysia akhir- akhir ini dikenalpasti sebanyak tujuh kumpulan. Kumpulan tersebut adalah kumpulan Al- Arqam/Rufaqa'/Global Ikhwan Sdn. Bhd, Pertubuhan Kerabat Raja Sakti-penjenamaan semula dari Ajaran Azhar Wahab (Al-Mansur), Ajaran Ilmu Hakikat, Ajaran Islam Jamaah, Ajaran Qadiani Ahmadiah, Tarikat Naqsyabandiah Kadirun Yahya dan Ajaran Aurad Ismailiah.

Golongan pengamal ajaran sesat kerap menggunakan beberapa taktik sebagai umpan untuk mendapatkan pengaruh daripada kalangan masyarakat. Di antaranya adalah janji dan jaminan yang boleh merangsang seseorang itu terpengaruh untuk mendapat manfaat duniawi dan ukhrawi.

Sementara itu, cara pergerakan ajaran sesat adalah dengan mendekati mereka yang mempunyai ciri-ciri seperti jahil, mudah terpengaruh dengan kawan, ghairah dengan kerohanian, tertipu, ingin berubat penyakit, kesilapan memahami asas-asas akidah dan disebabkan faktor kekayaan dan mencari pengaruh.

Selain itu, antara faktor penyebab penyelewengan akidah umat Islam di negara ini adalah kerana tersebarnya buku berunsur ajaran sesat atau melalui koleksi khas para guru ajaran sesat berkenaan serta individu yang cuba menonjolkan diri sebagai orang yang arif dalam ilmu-ilmu pengubatan dan agama yang semata-mata bertujuan memperolehi kepentingan diri atau lain-lain kepentingan.

Ada pelbagai ciri amalan yang dilakukan oleh kumpulan ajaran sesat ini di Malaysia dan dikenalpasti oleh pihak berkuasa agama. Antaranya, mempercayai orang mati boleh memberi pertolongan apabila diseru namanya, bersumpah tidak akan menceritakan ajaran yang diikutinya kepada orang lain, mengaku dirinya atau gurunya sebagai nabi, mengaku dirinya memiliki barang-barang peninggalan Rasulullah SAW seperti pedang dan sebagainya, mempercayai semua ajaran adalah sama, semua menuju ke syurga, mengakui diri sebagai wali atau mempunyai keramat, mempercayai gurunya boleh memberi syafaat di akhirat, mengakui dirinya atau gurunya sebagai Imam Mahdi, meninggalkan sembahyang Jumaat kerana bersuluk dan lain-lain.

Dalam usaha mengatasi masalah itu, pihak berkuasa agama Islam negeri dan Jakim bekerjasama erat melalui pelbagai program yang bertujuan mengembalikan mereka kepada akidah seperti proses pemulihan akidah, program-program penjelasan akidah dan penerbitan bahan penerbitan.

Selain itu, kerajaan mempunyai strategi dan platform khusus untuk mengenalpasti dan membanteras ajaran sesat ini antaranya melalui Jawatankuasa Menangani Ajaran Sesat Peringkat Kebangsaan (JAPAS), proses pewartaan fatwa yang bermula dari penerimaan aduan, kajian, pembentangan melalui Panel Kajian Akidah (PKA) seterusnya melalui Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan.

Jakim juga sentiasa memaklumkan perkembangan melalui Majlis Raja-raja dan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam (MKI) yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Jakim turut mewujudkan strategi Rancangan 5 Tahun Membanteras Ajaran Sesat yang dibentuk pada setiap lima tahun bagi membendung perkara ini hingga ke akar umbi.

Secara keseluruhan, saya mendapati dengan wujudnya undang-undang yang disertakan penguatkuasaan diyakini dapat membendung gejala ini. Walaupun pelbagai perancangan dilakukan oleh pihak kerajaan, namun ia tidak akan memberi kesan tanpa kerjasama, bantuan dan kesedaran dari masyarakat bagi mengatasi gejala tersebut dari terus berleluasa.


Datuk Othman Mustapha ialah Ketua Pengarah Jakim. Sumber: Utusan Malaysia Online Rencana 17/07/2012


Martabatkan Bahasa Melayu

Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) ditubuhkan di bawah akta DBP (Pindaan dan Perluasan) 1995 dan Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967(Disemak 1971) yang mana secara rasminya meletakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara, bahasa ilmu, dan bahasa perpaduan antara kaum di negara ini.

Di bawah peruntukan 152 Perlembagaan Persekutuan, bahasa Melayu telah diiktiraf sebagai rasmi negara. Melalui peruntukan tersebut, bahasa Melayu haruslah digunakan dalam apa bentuk sekali pun, dan perlu digunakan dalam majlis-majlis rasmi kerajaan mahupun di peringkat jabatan.

Namun, pengiktirafan yang diterima oleh bahasa Melayu ini bukan bermakna bahasa kaum-kaum lain terbantut perkembangannya. Contoh yang terdekat adalah bahasa Mandarin dan bahasa Tamil yang tidak dihalang oleh kerajaan untuk dikembangkan. Ini terbukti apabila bahasa Mandarin dan Tamil bebas diajar di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT), serta sedikit di sekolah kebangsaan jika mendapat permintaan.

Langkah DBP memperkenalkan sistem audit bahasa di semua peringkat jabatan, terutama jabatan-jabatan kerajaan adalah wajar. Hal ini penting kerana ia sebagai satu langkah mengembalikan fungsi asal bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di bawah peruntukan 152 Perlembagaan Persekutuan.

Ini disebabkan fenomena masyarakat yang gemar menggunakan bahasa Inggeris sehingga merebak kepada urusan-urusan rasmi, menyebabkan bahasa Melayu semakin hari semakin dipinggirkan. Tidak hairanlah jika wujudnya ungkapan 'sekerat belut, sekerat ular' yang menggambarkan penggunaan bahasa rojak yang semakin serius dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini. Penggunaan bahasa yang bercampur-campur ini menyebabkan bahasa Melayu semakin hari semakin hilang identitinya kebahasaannya.

Tidak dinafikan, banyak faktor yang menyumbang kepada wujudnya fenomena sedemikian. Antaranya ialah kepesatan pembangunan negara dari segi ekonomi dan juga pengaruh media massa. Namun, kedua-dua faktor ini bukanlah penyumbang utama dalam kemerosotan penggunaan bahasa Melayu. Yang paling penting ialah kesedaran dan kecintaan kita terhadap bahasa Melayu itu sendiri. Malah, kita juga tidak boleh mengharapkan orang lain mempertahankan bahasa Melayu jika orang Melayu sendiri tidak mahu mempertahankannya.

Tambah menyedihkan apabila terdapat segelintir umat Melayu yang suka menggunakan bahasa Inggeris tidak kena pada tempatnya. Malah kadang kala yang dibawa lawan bercakap itu bukannya orang asing tetapi orang Melayu sendiri. Persoalannya, di manakah sensitiviti kita sebagai penutur jati bahasa Melayu sehinggakan berat mulut untuk berkomunikasi di dalam bahasa sendiri? Hal ini kita kembalikan kepada persoalan utama iaitu soal jati diri dan kecintaan kita terhadap bahasa Melayu.

Justeru, langkah DBP mewujudkan sistem audit bahasa harus dipuji kerana sudah sekian lama DBP seolah-olah mati dari fungsi asalnya dalam memartabatkan bahasa Melayu sebagai rasmi dan bahasa perpaduan negara.

Malah, cukup menggembirakan apabila cadangan ini turut mendapat sokongan daripada banyak pihak, termasuk Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang akan melaksanakan audit bahasa terhadap papan iklan luar selain mewujudkan penarafan bintang kepada Pihak Berkuasa Tempatan(Sinar Harian 13 Julai 2012).

Di samping itu, Kementerian Kewangan juga turut mengarahkan bank dan syarikat-syarikat insurans untuk menggunakan bahasa kebangsaan, terutama dalam urusan-urusan rasmi.

Malah, tidak ketinggalan Kementerian Pengajian Tinggi yang meletakkan sasaran penggunaan bahasa Melayu yang lebih meluas di IPT.

Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran, Tan Sri Muhyiddin Yassin, mahu melihat peranan bahasa Melayu tidak seharusnya terbatas pada peringkat negara semata-mata, sebaliknya perlu diangkat menjadi bahasa serantau dan antarabangsa yang diiktiraf sebagai salah satu bahasa penting di dunia.

Maka, langkah pengauditan bahasa ini adalah salah satu titik awal menuju ke arah pengantarabangsaan bahasa Melayu di peringkat yang lebih global.MOHAMAD SHAFIQ Universiti Malaya, Kuala Lumpur Sumber: Utusan Malaysia Online Forum 18/07/2012