November 9th, 2012

Sekolah pondok dipertahan

Institusi pondok di negara ini masih relevan kerana ia menjadi benteng mempertahankan identiti Melayu-Islam yang berpegang kepada ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, berkata institusi ini perlu dipertahankan kerana ilmunya boleh diguna dan dirujuk untuk menangani pelbagai serangan ilmiah serta trend pascamodenisme yang sedang berlaku.

Beliau berkata, sistem pondok memenuhi maqasid syariah meliputi hal agama, akidah, kemanusiaan, pembangunan ekonomi, pendidikan dan keamanan.

“Banyak buku karya besar diambil daripada teks pondok, malah ia turut dibaca oleh orientalis Barat dan musuh Islam,” katanya berucap pada majlis pelancaran Yayasan Pembangunan Pondok Malaysia (YPPM) di Masjid Taman Bukit Indah di sini, semalam.

Beliau berkata, ulama dan intelek Islam perlu berdiri satu saf untuk melahirkan pemikiran Islam yang kukuh dan mantap serta meyakinkan bagi menghadapi musuh Islam.

“Bagi menghadapi isu kebebasan mutlak, rasionalisme tanpa had, sekularisme, liberalisme dan pluralisme agama, maka hujah daripada teks pondok sangat mantap.

“Banyak kitab lama seperti karangan Sheikh Nuruddin al-Raniri, Sheikh Abdul Qadir al-Patani dan Sheikh Zainal Abidin al-Patani mengandungi penerangan jelas mengenai pelbagai hal agama serta worldview bangsa Melayu,” katanya.

Sementara itu, Najib berkata, perlu disedari liberalisme dan pluralisme antara ancaman terbesar umat Islam di negara ini, malah fahaman itu sedang menular dan menggugat keharmonian serta kestabilan kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Katanya, ada pihak jelas silap konsep kemajmukan sehingga melihat semua agama sama, sedangkan soal akidah mesti dipertahankan tanpa kompromi walaupun wujud nilai sejagat yang dikongsi bersama antara agama.

Beliau berkata, sungguh malang apabila golongan mengamalkan fahaman silap itu disokong pihak berkepentingan yang bersekongkol dengan mereka.

“Mutakhir ini, banyak tuduhan dan kenyataan tidak bertanggungjawab dibuat mengenai agama Islam dan amalannya di negara kita. Majoritinya tidak berdasarkan ilmu dan dibuat bagi memenuhi agenda pihak tertentu.

“Malangnya lagi, pengikut orang yang mengeluarkan pendapat itu juga kurang pengetahuan, lalu mudah mempercayainya.

“Mereka hanya mengulangi apa yang didengar tanpa memahami konsep sebenar dan tidak mampu membuat penilaian secara objektif.

“Mereka berdebat serta mempertikai tanpa memahami asal-usul perkara itu secara mendalam atau berdasarkan ilmu pengetahuan secukupnya, malah sewenang-wenang menjatuhkan hukuman ke atas pihak yang benar,” katanya.

Najib berkata, agama, bahasa, pendidikan dan tempat ibadat adalah isu sensitif, justeru masyarakat jangan terbawa-bawa dengan sikap liberal melampau tanpa mengambil kira perasaan atau sensitiviti dan ketegangan kaum ketika membicarakannya secara terbuka dan bebas.Syuhada Choo Abdullah dan Nor Fariza Ramlan Berita Harian Online Nasional Jumaat, 09 November 2012

Mengembalikan kegemilangan institusi pondok

Masyarakat Arab jahiliyah adalah buta huruf kerana tiada sistem pendidikan. Semasa kedatangan Islam, hanya 17 orang Quraisy yang tahu menulis (Prof. Dr. Ahmad Shalaby dalam 'Sejarah Pendidikan Islam', Bulan Bintang, Jakarta, 1973:33). Menurut Ibn Khaldun, orang Mekah pertama yang tahu menulis ialah Subyan ibn Harb ibn Umayyah ibn 'Abd Shams, yang belajar di Hirah, satu tempat perdagangan yang lebih maju daripada Mekah.

Kumpulan orang terawal yang belajar menulis Arab telah mengembangkan kepandaian ini ke merata tempat, termasuk Anbar, Iraq, Hirah dan Mekah. Ketika Rasulullah belajar di Madinah, beberapa anak Arab diajar menulis oleh orang Yahudi. Mereka termasuk Mundhir ibn 'Amr, Ubay ibn Wahab dan 'Amr ibn Said. Rasulullah SAW juga pernah menyuruh Zaid ibn Thabit belajar bahasa Hebrew daripada Yahudi yang pandai.

Nabi Muhammad SAW menggalakkan umat Islam belajar menulis untuk membasmi buta huruf. Kepandaian ini seterusnya membolehkan umat Islam berpengetahuan dan membina tamadun. Pentingnya kebolehan ini boleh dilihat daripada keputusan Rasulullah SAW yang pernah menggantikan hukuman bunuh ke atas tawanan perang yang pandai menulis dengan hukuman mengajar anak-anak Muslim menulis. Kebolehan ini jugalah yang membolehkan para sahabat untuk mencatat wahyu Ilahi.

Rasulullah SAW juga mengajar akidah dan membaca al-Quran kepada para sahabat di rumahnya dan juga di rumah Arqam ibn Abi Arqam. Apabila terlalu ramai yang datang ke rumah baginda sehingga timbul keadaan tidak selesa, maka dakwah Islamiyah pada peringkat ini juga dibuat secara halaqah (bulatan) di dalam masjid.

Di Masjid Nabawi misalnya, para sahabat duduk mengelilingi Rasulullah SAW yang bertindak sebagai guru. Jadi, masjid adalah 'sekolah' pertama dalam tamadun Islam. Anas ibn Malik r.a meriwayatkan bahawa selepas Asar, para sahabat duduk dalam beberapa halaqah membaca al-Quran dan belajar perkara fardu dan sunat, termasuk kanak-kanak antaranya Ali bin Abi Talib dan Abdullah ibn Abbas (Dr. Shalaby, 1973: 27)

Masjid menjadi pusat pengajian Islam seperti al-Quran, menulis dan membaca. Guru-guru yang mengajar di masjid dipanggil qurra atau qaari (untuk bacaan al-Quran), al-rawi (untuk sampaikan riwayat daripada hadis) dan al-qaas (untuk sampaikan cerita bermoral daripada Quran dan kisah sahabat). Antara guru awal ialah Sa'd ibn al-Rabi'al-Khazraji, Bashir ibn Sa'd ibn Tha'labah dan Aban ibn Sa'id ibn Al-'As. Halaqah ilmu berkembang dengan tersebarnya Islam.

Sambutan kepada pendidikan Islam cukup menggalakkan. Menurut Muslim ibn Mashkam, Abu Darda' telah berkata kepadanya: "Pelajar-pelajar al-Quran dalam majlis ilmuku lebih dari 1,000 orang." Untuk kanak-kanak, ada kuttab (sekolah) khas untuk mereka. Pada akhir abad pertama Hijrah, sekolah seperti ini terdapat di mana-mana namun bilangan murid terus bertambah. Seorang guru, al-Dahhaq ibn Muzahim misalnya, ada 3,000 pelajar kanak-kanak.

Sistem pengajian yang diasaskan Rasulullah turut diamalkan oleh pondok di Malaysia dan beberapa negara lain di Nusantara. Dalam Sejarah Melayu, disebut mengenai pendidikan khas (tutor) bergelar syeikh, maulana atau makhdum di istana raja. Dalam Hikayat Abdullah, disebut mengenai seorang guru Quran bernama Lebai Abdul Razak yang mencadangkan supaya anak-anak belajar Quran dan selepas itu, belajar bahasa. Ringkasnya, sumbangan ulama secara individu atau kumpulan kepada perkembangan pendidikan Islam di Tanah Melayu sudah pun bermula sejak abad ke-13.

Pada awal abad ke-15, sekolah mula didirikan untuk menampung pertambahan pelajar. Guru-guru mengajar menulis dan mengaji al-Quran secara informal. Majoriti adalah daripada keturunan Arab yang datang ke Nusantara untuk berniaga dan berdakwah. Ada juga yang berasal dari Tanah Jawa. Antara mubaligh dan ulama generasi awal, ada yang berkahwin dengan wanita tempatan dan menetap di negara ini. Anak-anak mereka meneruskan bidang dakwah dan pendidikan Islam kepada generasi mereka.

Pada peringkat permulaan, pondok wujud kerana pertambahan bilangan murid dan atas permintaan untuk tempat belajar dengan tok guru yang bermastautin di sesuatu kampung. Rumah tok guru atau mudir tidak mampu menampung bilangan murid yang ramai, lantaran dibina pondok-pondok kecil untuk kediaman mereka. Balai besar atau madrasah (di Kelantan, dipanggil balaisah) ialah tempat belajar menadah atau mendabit kitab dan bersolat jemaah.

Pada awal abad ke-19, kebanyakan ulama yang mengasas pondok adalah mereka yang pulang setelah belajar di Mekah, Madinah, Aceh atau Patani. Antara yang terkenal termasuk Sheikh Abdul Malik bin Abdullah, Sheikh Daud bin Abdullah al-Fatoni, Sayid Abdul Rahman dan Sayid Mustaffa di Terengganu.

Beberapa tokoh pondok Kelantan yang terkenal ialah Tok Kemuning (Machang), Hj Abdul Samad bin Muhammad Salleh al-Kelantani (Tun Tabal), Guru Haji Ahmad (Tok Jelapang) dan Haji Muhammad Yusof Ahmad atau Tok Kenali, yang menjadi guru kepada ramai ulama, hampir kesemuanya mengasaskan pondong masing-masing di seluruh negara. Dengan cara ini, sistem pengajian pondok berkembang.

Ada kecenderungan dalam kalangan pondok untuk mengguna kitab dan mata pelajaran yang sama, justeru ada semacam keseragaman dari segi isi pengajian, kaedah pengajaran dan tasawur. Namun, terdapat kefleksibelan dari segi umur pelajar dan tempoh belajar. Pelajar dewasa dan warga emas tinggal di pondok, begitu juga kanak-kanak asalkan mereka pandai mengurus keperluan diri. Mereka boleh tinggal di pondok bertahun-tahun kerana tiada tekanan untuk menamatkan pengajian. Dalam sistem pondok, tiada ujian khusus atau persijilan. Pelajar yang bagus dan cekap dari segi bacaan, hafalan dan amali boleh sambung pelajaran ke Asia Barat.

Tetapi mulai abad ke-20, sistem pondok mendapat kritikan ulama yang balik dari Mesir, kebanyakan mereka mendapat pendidikan atau dipengaruhi pemikiran reformis seperti Sheikh Jamaluddin al-Afghani dan Sheikh Muhammad Abduh. Golongan kaum muda ini membuka sekolah Arab atau sekolah agama, yang berbeza dari segi kurikulum (ada subjek Sejarah, Geografi, Matematik), mengguna kerusi meja bersuasana kelas, mempunyai pembahagian peringkat yang jelas (ibtidai dan thanawi), ada jadual waktu dan tiada asrama. Pada tahun 1970-an, kebanyakan sekolah Arab dan agama ini diambil alih oleh Majlis Agama Islam Negeri atau di bawah Kementerian Pelajaran.

Justeru, penubuhan Yayasan Pembangunan Pondok 1Malaysia (YPP1M) pada 1 Ogos membuka lembaran baru dalam sejarah pengajian pondok di negara kita. Bermatlamat memelihara, mengembang dan memperkasakan institusi pondok, YPP1M mempunyai perancangan dan bakal melaksana pelbagai kegiatan untuk mendaulatkan pengajian pondok dan mengiktiraf jasa bakti ulama, tok guru dan mudir. Ia akan mengubah persepsi masyarakat bahawa pengajian pondok adalah terpinggir dan pelajarnya sebagai kelas kedua. Dalam konteks transformasi pendidikan dan kemanusiaan, sistem pondok akan diarusperdanakan.

Pembabitan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang melancar YPP1M pada Khamis 8 November di Masjid Taman Bukit Indah Ampang, Selangor dan bertindak sebagai penaungnya pasti memberi keyakinan kepada warga pondok terhadap masa depan yang lebih cerah.

Dengan gabungan pengalaman tokoh pondok, golongan intelek, ahli akademik dan pentadbir serta aktivis sosial yang menjadi tulang belakang YPP1M, masyarakat berharap kegemilangan institusi pondok seperti pada awal abad ke-19 dapat dikembalikan.
Juhaidi Yean Abdullah ialah Pengerusi Yayasan Pembangunan Pondok 1Malaysia. Utusan Malaysia Online Rencana 08/11/2012

Polemik perbandingan IPT tempatan

Pengumuman penilaian kecemerlangan akademik melalui Sistem Penarafan Institusi Pengajian Tinggi (SETARA) dan Instrumen Penilaian Penyelidikan Malaysia (MYRA) oleh Kementerian Pengajian Tinggi, baru-baru ini mencetus polemik perbandingan.

Umum membandingkan universiti mana lebih baik dalam kalangan universiti awam serta antara universiti awam dan swasta. Banyak manapun penjelasan mengenai pendekatan dan hasrat penilaian diberikan, masyarakat masih berminat untuk mengetahui universiti mana lebih baik.

Universiti bukan entiti keilmuan yang mudah dan seragam. Banyak faktor yang mendorong sifat dan hala tujunya meliputi objektif utama penubuhan, strategi pembangunan, kematangan, peruntukan tahunan dan tugas khas yang diamanahkan oleh masyarakat atau pihak berkepentingan.

Antara universiti awam dan swasta, faktor ketara yang membezakan sifatnya ialah universiti awam perlu akur dengan dasar pengajian tinggi negara dan kekangan kewangan serta autonominya.

Universiti swasta pula dikawal keupayaan modal dan strategi perniagaannya. Antara universiti awam, kerajaan menetapkan hala tuju berbeza berteraskan konsep universiti penyelidikan, komprehensif, teknikal dan universiti berfokus.

Pelajar warga utama


Apapun objektif dan hala tuju universiti, ia seperti negara kecil dengan warganya terdiri daripada ahli akademik, pelajar dan kakitangan sokongan pentadbiran. Pelajar adalah warga utama dan terbanyak. Mereka berada di universiti bagi menimba ilmu dan mengasah kemahiran untuk bekalan mengharungi kehidupan dalam dunia pekerjaan yang mencabar.

Kakitangan sokongan pula, sama seperti pegawai kerajaan mempunyai peranan mengurus dan mentadbir aktiviti akademik, bagi memastikan pengajaran, penyelidikan dan pemindahan ilmu berjalan lancar.

Ahli atau bakat akademik adalah warga tetap universiti yang istimewa dan menjadi penentu petunjuk kecemerlangan universiti. Mereka dilantik dalam kalangan ilmuwan (berkelulusan PhD) – dari dalam dan luar negara – yang mempunyai keupayaan intelek tinggi.

Setiap bakat akademik akhirnya mampu menjadi pakar dalam bidang atau pengkhususan ilmu tertentu dan seharusnya terbaik pada peringkat kebangsaan atau global.

Sama seperti ahli sukan atau seniman, sepanjang kerjaya ahli akademik, mereka perlu meneroka ilmu, pengejar kecemerlangan dan keunggulan sehingga mampu menyerlahkan bakatnya menjadi pakar rujuk yang dihormati serta berwibawa.

Dalam konteks ini, pembangunan akademia dan kecemerlangan universiti perlu didasarkan kepada pencapaian individu akademik, keutuhan institusi akademik dan penyuburan budaya akademik.

Penilaian keunggulan menyeluruh perlu memberikan perhatian kepada tiga unsur akademia ini.

Sebuah universiti perlu mempunyai ahli akademik dengan kepelbagaian ilmu yang menyokong urusan terasnya iaitu pengajaran dan pembelajaran. Setiap bakat akademik pula perlu menunjukkan kecemerlangan melalui penyelidikan sepanjang hayat dan penerbitan ilmiah di dalam jurnal berwasit.

Penyelidikan dan penerbitan dalam bidang pengkhususan adalah petunjuk prestasi utama kecemerlangan akademik walaupun untuk menilai keupayaan pengajaran dan aktiviti pemindahan ilmu.

Kreativiti, inovasi jadi panduan


Kecemerlangan universiti juga perlu dinilai berpandukan kreativiti dan inovasi yang ditunjukkan oleh institusi akademiknya, khususnya jabatan, sekolah, fakulti, pusat dan institut pengajian atau penyelidikannya. Ia meliputi bagaimana program dan aktiviti akademik dilaksanakan, keupayaan kepemimpinan menggembleng bakat akademik secara optimum dan strategi mengambil peluang untuk menjadi pemimpin akademik di ufuk ilmu.

Pada akhirnya, kecemerlangan akademik hanya dapat dirasakan apabila sesebuah universiti itu telah mengukuhkan tradisi, etika dan ekosistem akademik. Daripada imej kampus, infrastruktur, program dan jaringan akademik – budaya kecemerlangan dan kewibawaan terserlah serta sentiasa dihayati oleh setiap warga universiti.

Nilai meneroka, menyampai dan memindah ilmu dengan etika akademik yang tinggi sentiasa menjadi keutamaan dan amalan bersama. Warga kampus sentiasa ghairah dengan pelbagai penerokaan ilmu baru dan memberikan penghormatan tinggi kepada ilmuwan yang menyerlah.

Membina infrastruktur sebuah universiti boleh dilakukan dengan pantas, tetapi membina universiti bercirikan akademik berbudaya cemerlang memerlukan masa dan iltizam yang tinggi.

Ia memerlukan kepemimpinan universiti yang berwawasan, berwibawa dan sentiasa menghormati keunggulan akademik. Apakah SETARA dan MYRA mampu membawa universiti ke destinasi kecemerlangan dalam erti kata sebenar atau sekadar menjadi medan perbandingan saja?Dr Ibrahim Komoo ialah Naib Canselor UMT dan Pengerusi CAP Akademia, Kementerian Pengajian Tinggi. Berita Harian Online Rencana Jumaat, 09 November 2012

Jobs, Gates and Zuckerberg were dropouts

SPM is part of the rite of passage into adulthood which does not require any other overburdening parental expectation.

THE public examination season has started with the Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) kicking off on Monday with over 470,000 students sweating it out in school halls and classrooms throughout the country.

This will probably be the single most important examination they will take in their life because many people, rightly or wrongly, make judgments based on their SPM results.

Placing such unnecessary pressure on 17-year-olds is really ridiculous although the importance of the exam cannot be denied.

Finishing your SPM is part of a rite of passage. Somehow by finishing Form Five, which coincides with most teenagers turning 18, one seem to move on to another phase of one’s life.

That is how SPM should be treated and it is not the end of the world if one does not do well nor does it mean it will be smooth sailing if you score all A’s. It is another signpost in life just like the day you passed your driving test.

I am not advocating that students deliberately fail — one must pass all exams in life — their SPM but to place the exam in perspective as should their parents.

Parents should instead guide their children into this awkward rite of passage into adulthood — their first serious boyfriend or girlfriend will come after this, their first drive on their own in your car, and their first important career path decision.

As parents we want our children to go to the best universities in the world, get the best degrees, find the right partner and do well in life. And we all agree finishing the SPM marks the start of it all.

A couple of decades ago there were very few choices after you finished your SPM. If you wanted to further your education you could either go overseas immediately to do A-Levels, join a private college to do the same, do your diploma in some technical course and if you are capable, do your Form Six so that you can enter one of the five or six public universities then.

Things have changed. There are over 1,759 courses approved by the Malaysian Qualification Register for over 500 private institutes of higher learning, including 48 private universities and university colleges. There are 20 public universities run by either the federal or state governments.

Our 472,541 students sitting for the SPM are spoilt for choice. If they put their mind to it, none of them should be without tertiary education if that is what they (and their parents) want.This is where the problem gets complicated. Everyone wants their child to be a doctor, lawyer or engineer, but is that what their children want?

We must remember that Bill Gates, Steve Jobs and Mark Zuckerberg never finished their college degrees. They were all dropouts from Stanford and Harvard universities.

Many will agree with me that if they had stayed on in college we would have no Windows, Apple of Facebook today. All three of them quit college because they felt the daily grind was holding them back.

But having said that, not everyone can invent the iPhone or Facebook but yet everyone can be innovative regardless of their paper qualifications.

But we don’t have to look to the United States for examples of innovative builders of success because we have many such examples in Malaysia.

One is Public Bank founder Tan Sri Teh Hong Piow, who is among the richest Malaysians, who started his working life at the age of 20 with a Cambridge (Overseas) School Certificate which is equivalent to our SPM these days as it was also a Form Five exam.

“I think it takes more than paper qualification or a connection to be successful in your life or in your professional career. Though a paper qualification may be required for entry purposes, other things such as personal qualities and motivation matter for success. In real life, you need more than theories and subjects that were taught in a classroom.

“You need a wider perspective than just a classroom education to solve practical problems. In particular, you need a wide range of knowledge, right attitude and wisdom which can be developed on-the-job to continuously improve yourself. You must also have an open mind. For me, informal education and continuous learning are the cornerstones of my success,” Teh said in an interview in 2010.

The bank made a massive RM2.88bil profit in the first nine months of this year.

Then there is the founder of Genting Highland, the late Tan Sri Lim Goh Tong who came to then Malaya as a young man with minimum education.

Having met Lim many times, he and I always communicated in broken Hokkien, Cantonese and bahasa pasar or colloquial Malay. However, despite the lack of formal language, he always came across sharp and decisive.

He was for many years one of the richest men in the country.

Another self-made man who only had Form Five education is Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhary. He is today estimated to be worth over RM10bil and is said to be the sixth richest man in Malaysia.

After Form Five, Syed Mokhtar started working in his father’s cattle breeding business. He ventured into meat packing when his father’s venture was wiped out by the foot and mouth disease.

“I am nothing special. I am just a businessman from a small town with a Form Five education. I have no diplomas and I speak the layman’s language but I mean well. I just ask for things to be done properly,” he said in an interview with The Star in 2004.

Some may question the accumulation of his wealth but very few will question his business acumen.

“I never behaved like a big man because everyone, whether he is a Malay, Chinese or Indian, is the same. The most important thing is that we must be consistent and work our way up. There is no short cut to success,” said Syed Mokhtar who I am sure will climb a few more notches up the rich-list with his acquisition of Proton.

Teh, Lim and Syed Mokhtar are typical examples of self-made men who used their business acumen to succeed and never let their limited formal education handicap them.

Executive editor Wong Sai Wan only got two distinctions in his Form Five exam then called the Malaysian Certificate of Education and that forever changed his life. WHY NOT? By WONG SAI WAN saiwan@thestar.com.my The STAR Online Opinion Friday November 9, 2012

Teachers face anxiety as online submissions deadline nears

I REFER to “Nightmare for teachers doing online assessments” (The Star, Nov 7).

The writer has very accurately described the frustration experienced by her mother and many other teachers throughout the country in trying to key in the online reports for the School Based Assessment (SPPBS).

Countless valuable man hours have been lost in this seemingly impossible task.

My wife, a teacher in a secondary school, has been trying to submit her reports for over two weeks.

She has doggedly attempted to log in at various times in the daytime and even at the ungodly hours of the night and the wee hours of the morning. Yet, she has very little to show for all her efforts.

Finally, yesterday, after two hours of persistent work at the computer, she managed to submit the report for only ONE student but subsequently could not navigate the system for any of the others.

I write on seeing her frustration this morning after over two hours at the computer and not one report submitted.

She managed to go as far as to key in a student’s assessment details numerous times only to have the system hang on every attempt to submit the report.

My wife’s colleagues have also faced the same frustrating experience of the system hanging multiple times and being unable to navigate within the system.

The system keeps logging out and requiring the teachers to sign in all over again.

It is very unfair to require teachers to carry out a task with a system that is unable to support the demands on the server.

Adding to the problem is the anxiety faced by the teachers that they will not make the Nov 20 deadline for online submissions.

The unfair demands on the personal time and well-being of the teachers involved go beyond what is expected in any reasonable workplace and need to be addressed urgently.

SIVA Miri The STAR Online Opinion Friday November 9, 2012

System takes too much time, energy

WHILE waiting for my assessment page (SPPBS) to save the data, I write about my disappointment and frustration.

I woke up at four this morning in order to log in to the SPPBS webpage. I tried many times and managed to save only the co-curricular information of a student and that took more than 20 minutes.

After that, I had to wait and restart the webpage. Now, it’s 5am, and I managed to key in and save the information of only one student.

Just imagine, I had to key in 120 times, so how long should I take?

For co-curricular activities, Form One teachers are asked to key in the society or club, uniformed society, sports and extra-curricular activities. My class has 30 students and it will take me many days to key in the information.

Not to forget, before this I also keyed in SEGAK (the assessment for physical activities) which included the weight, height and physical achievements for each student.

On top of that, I had to key in the bands for the subject I’m teaching.

All the information requires lots of energy, endless effort, time and patience.

Tomorrow, I have to invigilate the SPM examination.

Fortunately, I have rejected the marking of SPM papers.

I’m exhausted just after five years of teaching. I wonder what is happening to my colleagues, those who have been teaching for more than 25 years.

I really look up to them if they still have the passion for the profession.

As an ordinary teacher, I have no choice. I have to adhere to all the deadlines (before Nov 20 ) given by the Education Ministry so that I’m considered to have abided by the government policy.

I would like to appeal to the relevant authority to look into this policy. It sounds good on paper but the implementation should be done wisely and systematically.

Otherwise, the new policy will be futile and end up like the PPSMI (Teaching of Science and Maths in English).

The teaching profession is no longer enjoyable. Many senior teachers have told me this and many have opted for early retirement.

As for me, a junior teacher, I have more than 25 years to go in this profession.

AN EXHAUSTED TEACHER Gurun, Kedah The STAR Online Opinion Friday November 9, 2012

Kelangsungan negara bangsa

Raja Berperlembagaan adalah satu kelangsungan pemerintahan beraja; kelangsungan yang dianggap ketinggalan zaman di kalangan setengah pihak yang rabun sejarah, lalu melakukan tafsiran dangkal, memilih untuk tidak mahu mengakui dan kurang mahu mendalami salasilah dan falsafah di sebalik institusi ini. Unsur-unsur ketidakselesaan peribadi telah mempengaruhi minda pihak-pihak tertentu, bersifat prejudis - berprasangka negatif terhadap institusi Raja, hingga ke tahap mengetepikan penilaian objektif, menidakkan penilaian rasional, menggugurkan penilaian adil, akan dinamik serta evolusi perkembangan pemerintahan beraja yang telah direkayasa dan ditakrifkan semula agar kekal relevan dan menetapi keperluan senario semasa.

Atas prinsip, Yang di-Pertuan Agong adalah Kepala Utama Negara, berkedudukan terulung dan mengambil keutamaan, dapat dirumuskan bahawa forum yang bertanggungjawab untuk melantik Yang di-Pertuan Agong, sebenarnya merupakan badan perundingan dan majlis syura tertinggi di dalam negara. Sepuluh perkara menurut yang termaktub dalam Perkara 2(b), Perkara 38(4) dan Perkara 159 (5) Perlembagaan Persekutuan, tidak boleh diluluskan dengan tiada persetujuan Majlis Raja-Raja.

Adalah amat menyimpang jika Majlis Raja-Raja dianggap sekadar institusi memenuhi keperluan ceremonial. Rejimen Askar Melayu Diraja, Pegawai Tadbir Melayu, status agama Islam, penggunaan Bahasa Melayu dalam pentadbiran, milik tanah, pendidikan bangsa, bidang kuasa penghulu dan kadi, emansipasi wanita Melayu, adalah antara tuntutan yang dizahirkan oleh Raja-Raja Melayu melalui DURBAR.

Semakin bertambah usia negara, warga bagaikan semakin lebih terpisah. Pelbagai istilah penyatuan diperkenalkan - pelbagai slogan direka cipta, pelbagai logo dilakar, pelbagai lirik dikumandangkan. Ia masih tidak memperlihatkan impak keberkesanan menurut yang diimpikan. Malah slogan ke arah membentuk satu warga bangsa, akhir-akhir ini, lebih banyak menimbulkan keraguan, lebih mengundang kontroversi; semakin dipolemikkan - semakin dipolitikkan.

Kerencaman agama, kaum, budaya dan bahasa, ditambah dengan taburan demografi, perbezaan antara warga bandar dengan warga desa, antara generasi tua dengan generasi muda, antara yang miskin dengan yang kaya telah mewujudkan jurang yang semakin merenggangkan warga. Ditambah dengan perbezaan pencapaian akademik, pencapaian sosioekonomi, perbezaan pendedahan antara siswazah Institusi Pengajian Awam dengan siswazah Institusi Pengajian Swasta, perbezaan nilai di kalangan produk sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan, sekolah agama, sekolah vernakular dan sekolah antarabangsa.

Begitu pula dengan perbezaan minda di antara tenaga kerja di sektor awam dengan tenaga kerja di sektor swasta. Kafilah-kafilah politik pula semakin mengadaptasi budaya berkonfrontasi dan semakin tidak menghargai budaya konsultasi. Warga kini semakin keliru, akibatnya warga semakin terpisah daripada bersatu.

Kesungguhan hasrat membina negara bangsa perlu dilandaskan atas minda dan melalui hati terbuka, diperkukuhkan dengan keikhlasan mahu mencipta penyatuan dan bekerja untuk mencapai penyatuan. Dalam mencari formula penyatuan, semangat perdamaian adalah kunci.

Perlu ada keberanian di pihak yang bertelagah untuk memeriksa kelemahan diri. Perlu ada kekuatan di pihak yang bertelagah untuk mengaku kesilapan sendiri. Dalam apa juga krisis dan dalam setiap konflik, tidak ada pihak yang betul semua dan tidak juga ada pihak yang salah semua.

Perdamaian akan hanya tercapai bila ego bersifat betul semua dan menang semua dapat digugurkan. Cahaya perdamaian akan ditemui jika kekalahan dalam persaingan dapat diterima dengan keredaan, sebagai hukuman Ilahi di atas kelemahan diri dan kesilapan sendiri.

Kini peristiwa yang semakin meningkatkan kegelisahan warga kian bertambah. Warga ketara kecewa, hampa, kesal dan mual dengan gelagat-gelagat politik yang semakin keterlaluan. Politik menjelma dalam bentuk ketaksuban dan mendominasi tata urus negara, hingga segala-galanya, penglihatan, pendengaran, pengucapan, kegiatan dan penggunaan sumber semakin berpaksikan politik. Matlamat jangka pendek politik bagaikan mengatasi kepentingan jangka panjang kelangsungan negara bangsa.

Lebih membimbangkan, apabila institusi-institusi utama negara, kini kelihatan mula terseret dalam kancah politik kepartian. Akibatnya, integriti, profesionalisme, imej neutral serta tidak partisan institusi-institusi tersebut semakin dipertikaikan. Apabila institusi-institusi utama negara, terutama yang diamanahkan untuk mendaulat dan menguatkuasakan undang-undang serta melaksanakan hukum dan keadilan, mula kehilangan integriti, akan terhakislah budaya hormat dan keyakinan warga.

Suasana ini jika berlarutan, memungkinkan warga beralih kepada opsyen-opsyen lain, memungkinkan berlakunya suasana ‘tanpa perundangan’ (lawlessness), memungkinkan negara terjerumus ke dalam anarki. Barang disimpangkan Allah, suasana sedemikian melanda negara bangsa kita. Oleh itu, trend yang tidak sihat ini perlu dihentikan demi penerusan hayat sebuah negara bangsa yang stabil, aman, makmur lagi sejahtera.

Istana mungkin berpagar tinggi, namun ia tidak menghalang kepada berita dan peristiwa menembusi jendela - menembusi pintu istana. Kebelakangan ini, semakin banyak cerita - semakin banyak berita yang diangkat sembah kepada Raja, secara langsung - secara perantaraan, secara percakapan - secara tulisan. Warga memohon restu Raja membantu untuk mendapat keadilan, untuk mendapat kesaksamaan, untuk membetulkan ketempangan, untuk meluruskan perjalanan.

Raja bersemayam di takhta kerajaan, memerintah dan bukan mentadbir, berada di atas segala urusan politik dan urusan pentadbiran harian negara. Apakah yang harus dilaksanakan oleh Raja. Adakah Institusi Raja hanya simbol dan monumen hiasan kaku, tanpa nyawa - tanpa jiwa, sekadar pelengkap memenuhi adat rakyat beraja - negeri bersultan; sekadar berfungsi untuk menyempurnakan acara keraian, memotong reben - melepas belon - memalu gong - menarik tirai.

Adakah dalam suasana kegelisahan warga ini, Raja dikehendaki bersifat pasif, membisu seribu bahasa. Ketika warga dilanda resah, adakah Raja diunjurkan terus bermain catur di dalam istana atau berburu ke padang datar atau menuba ikan di kuala sungai. Ketika warga dilambung resah, adakah Raja memadai terus beradu di kamar istana dan membiarkan masa hadapan negara bangsa ditangani secara eksklusif oleh kumpulan politik semata-mata.

Segala yang berlaku ketika ini sedang diikuti oleh istana secara dekat, diteliti dan dihalusi, ditimbangkan cerita - diimbangkan berita. Raja juga dikurniakan Ilahi dengan akal - dengan fikiran, dilengkapkan dengan deria - disempurnakan dengan hati. Raja juga memikul amanah Allah SWT yang wajib dipenuhi.

Nyatalah Raja mendukung amanah berat, dan peranannya bukan sahaja dinilai oleh warga di dunia ini, tetapi akan turut diadili di Padang Mahsyar nanti. Di Mahkamah Rabbuljalil, berhadapan Allah Yang Maha Esa, Raja ketika itu sudah tidak ada Peguam Negara; ketika itu Raja juga bergantung kepada amal makruf yang telah disempurnakan untuk menjadi Peguam Belanya. Raja, termaktub di dalam Perlembagaan diwujudkan berasas undang-undang. Sepuluh peratus atau 19 daripada 183 Perkara di dalam Perlembagaan Persekutuan adalah Perkara-Perkara berkaitan Raja. Berpandukan Perlembagaan, adalah jelas dan nyata, Raja Berperlembagaan di Malaysia berperanan penting dalam struktur Kerajaan dan negara bangsa.

Perlembagaan Persekutuan meletakkan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara, secara undang-undang menganggotai tiga cabang Kerajaan yang terdiri dari cabang Perundangan, cabang Eksekutif dan cabang Kehakiman. Parlimen mengandungi tiga komponen, terdiri dari Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Diperuntukkan supaya Yang di-Pertuan Agong menurunkan cap mohor kepada Rang Undang-Undang yang telah diluluskan oleh Badan Perundangan.

Baginda mempunyai kuasa memanggil, menangguh dan membubarkan Parlimen. Baginda adalah Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan. Baginda berkuasa mengampuni dan menangguhkan sesuatu hukuman. Baginda bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera serta kepentingan sah kaum-kaum lain.

Baginda diperuntukkan budi bicara melantik seorang Perdana Menteri, tidak mempersetujui permintaan membubarkan Parlimen, menitahkan supaya diadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja untuk membincangkan keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja.

Baginda adalah Ketua Agama Islam bagi negeri Baginda di samping berperanan sebagai Ketua Agama Islam di negeri-negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan. Baginda diperuntukkan kuasa melantik dan membatalkan lantikan jawatan Menteri dan Timbalan Menteri.

Baginda diperuntukkan kuasa membuat pengisytiharan darurat serta mengisytiharkan apa-apa ordinan sekiranya kedua-dua Dewan Parlimen tidak bersidang secara serentak. Baginda diperuntukkan kuasa atas nasihat Perdana Menteri untuk melantik ahli Suruhanjaya Pasukan Polis, dan menurut budi bicara setelah menimbang nasihat Perdana Menteri dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja melantik ahli-ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran.

Majoriti ahli-ahli Majlis Angkatan Tentera adalah atas lantikan Baginda. Bahagian Sembilan, Perlembagaan Persekutuan menggariskan peranan Yang di-Pertuan Agong dalam bidang Kehakiman.

Atas nasihat Perdana Menteri dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja Baginda melantik Juru Audit Negara, sementara Peguam Negara dilantik oleh Baginda atas nasihat Perdana Menteri. Pengerusi, Timbalan Pengerusi dan lima ahli Suruhanjaya Pilihan Raya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja dan Baginda dipertanggungjawab untuk memastikan Suruhanjaya Pilihan Raya mendapat kepercayaan awam.

Demikian senarai peranan dan tanggungjawab Yang Dipertuan Agong yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu amatlah tidak munasabah jika jawatan Ketua Utama Negara itu diwujudkan sekadar untuk menyempurnakan tugas-tugas ceremonial atau dianggap boneka untuk menurunkan mohor perkenan kepada setiap dokumen yang dipersembahkan, dengan mata tertutup, mulut terkunci dan tangan terikat, diwajibkan tanpa opsyen memberi sepenuh perkenan tanpa soal atas apa juga nasihat yang diangkat sembah kepada Baginda, meskipun nasihat tersebut menyimpang dari undang-undang atau tergelincir dari landasan keadilan atau berunsur penindasan atau boleh memudaratkan negara bangsa.

Landskap politik negara, sebenarnya telah berubah. Lebih cepat hakikat perubahan ini diterima, lebih cepat penambahbaikan dan perubahan positif dapat diperkenalkan. Warga perlu membina kekuatan - melakukan persediaan menghadapi realiti tata cara baru untuk membangunkan sebuah negara bangsa dalam budaya dan landskap politik yang baru. Meminjam kata-kata peringatan Perdana Menteri, bahawa “Era Kerajaan Tahu Semua Sudah Berakhir."

Dalam usaha ke arah melangsungkan survival negara bangsa, apakah perekayasaan yang harus dilaksanakan dalam iklim dan landskap politik di era ini. Senarainya pasti panjang, tuntutannya pasti banyak. Namun perjalanan seribu batu bermula dengan langkah pertama; yang utama didahulukan demi menjamin kelangsungan sebuah negara bangsa yang berdaulat, aman, makmur lagi sejahtera. Dalam batasan pengalaman yang ada, dengan ilmu panjang sejengkal, dengan kain panjang sehasta, Beta memilih menzahirkan enam unjuran.

Pertama: Kekal menghormati piagam awal yang telah dipersetujui bersama yang menjadi asas utama penubuhan Persekutuan Tanah Melayu dengan tidak menyentuh perkara-perkara sensitif yang telah dipersetujui, paling utamanya agama. Agama adalah perkara paling sensitif, berpotensi besar mencetuskan konflik yang memungkinkan persengketaan. Kebelakangan ini, garis sempadan menyentuh agama Islam kelihatan semakin berani dilanggar - malah ada di kalangan bukan Islam yang semakin lantang mencabar perkara-perkara berkaitan Islam melalui ucap kata, bernada mempersendakan syariat - memperkecilkan aqidah umat Islam, merendah-rendahkan amalan Islam.

Perbuatan tersebut, nyata telah melanggar sempadan, telah melanggar adat resam beragama secara aman dan damai - telah menghiris dan melukakan hati umat Islam.

Kedua: Memberi erti dan makna kepada prinsip kedua Rukun Negara, ia itu Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Raja adalah simbol penyatuan; Raja kepada setiap warga. Di masa lalu, setelah ditabalkan, dianjurkan lawatan rasmi Yang di-Pertuan Agong ke negeri-negeri, untuk memberi peluang kepada warga di setiap negeri dan di segala peringkat, merasakan Yang di-Pertuan Agong adalah Raja kita. Lawatan Diraja tersebut sangat simbolik - sangat signifikan, memberikan peluang kepada Baginda disembah taklimat secara langsung akan keadaan, kemajuan dan pembangunan di negeri-negeri di bawah payung naungan Baginda, malah pada masa yang sama dapat pula merangkaikan hubungan dua hala di antara Baginda dengan pemimpin dan warga di peringkat negeri. Setelah usia negara melangkaui lebih lima puluh tahun, adalah baik direnungkan semula perkara yang mungkin telah terlepas pandang.

Aspek ‘Kesetiaan Kepada Negara’ dimanifestasikan secara menghormati lambang negara; dua darinya adalah bendera negara, dinamakan Jalur Gemilang dan lagu kebangsaan dikenali Negaraku. Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz pernah mengatakan, apabila seseorang warga membuang sampah di serata tempat, ia sebenarnya telah membuktikan sikap tidak patriotik kepada negara kerana telah mencemarkan bumi tanah tumpah darahnya. Apatah lagi jika simbol kebesaran negara dihina, secara memijak Jalur Gemilang dan secara tidak menghormati lagu Negaraku dengan mempersenda lirik dan iramanya.

Ketika beta di bangku sekolah, beta diasuh untuk menghormati bendera negara dan lagu kebangsaan. Bendera negara bukan hanya tidak boleh dipijak, malah dipastikan ketika upacara menaikkan bendera, kain bendera tidak tercecah bumi. Bendera negara dimuliakan, dikibarkan di puncak tiang, dinaikkan di sebelah pagi, diturunkan sebelum malam; dan lambang negara ini tidak dibiarkan berkelana, tertinggal di tiang-tiang selepas selesai upacara, hingga berakhir sebagai kain reput, kain koyak dan kain usang. Ia bukan sahaja tidak boleh dipijak, malah turut dilarang dari dipotong-potong, dijadikan material, dijahit dijadikan baju, dijadikan topi, dijadikan selimut. Jika ditampal di baju sekalipun, ia dimuliakan, diletakkan di dada dan bukan di pinggul, di paha, di lutut atau di kaki.

Perkara ini amat asas, malangnya telah dilupakan. Hari ini, kelihatan ada kontinjen termasuk ketika menyertai perarakan Hari Kebangsaan turut menyalah gunakan pemakaian bendera negara. Kesilapan ini sepatutnya diberikan nasihat sewajarnya. Etika menghormati bendera negara wajib dihayati. Perbuatan menggunakan kain bendera sebagai material baju, material seluar dan material topi tidak harus dibenarkan berlaku.

Ketiga: Ketelusan dan integriti pentadbiran. Takhta Kerajaan didukung oleh tiga cabang utama Kerajaan; Perundangan, Eksekutif dan Kehakiman. Di bawahnya terletak pelbagai instrumen pelaksana kerajaan berbentuk institusi awam, institusi pertahanan dan institusi keselamatan. Kepincangan di mana-mana peringkat Perundangan, Eksekutif dan Kehakiman turut menjejaskan kedaulatan takhta. Demikian pula jika kepincangan merebak sampai di peringkat institusi pelaksana. Kedaulatan takhta tidak terlepas dari menerima tempias kerana kepincangan-kepincangan yang berlaku. Oleh yang demikian, kewibawaan cabang-cabang kerajaan demikian juga integriti institusi pelaksana wajib dipertahankan setiap masa.

Keempat: Keluhuran Perlembagaan dan kedaulatan undang-undang adalah kunci yang akan menentukan terjaminnya ketenteraman awam dan kestabilan politik. Undang-undang wajib dilaksanakan secara adil - secara saksama. Undang-undang jangan diizinkan untuk dilaksanakan secara selektif ataupun gagal dikuatkuasakan sepenuhnya. Jika undang-undang gagal dikuatkuasakan dan jika keadilan tidak lagi tercermin, akan pincanglah alam dan kehidupan ini, lalu membolehkan yang lemah menjadi mangsa yang kuat.

Apabila undang-undang dan keadilan mula diperdagangkan dengan ringgit dan sogokkan, akan menderitalah yang miskin dan akan bermaharajalelalah yang kaya. Negara maju amat menekankan aspek pentadbiran berlandaskan undang-undang dan keadilan. Dalam wawasan mencapai negara maju, aspek keluhuran Perlembagaan dan kedaulatan undang-undang sama sekali tidak boleh dikompromikan.

Kelima: Memahami dan mendalami konsep Federalisme berasaskan Perkara-Perkara 73 hingga 95E Perlembagaan Persekutuan.

Hubungan di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri kini menjelmakan dimensi baru; ia semakin memeningkan kepala kakitangan awam yang berkhidmat di negeri-negeri. Mereka kini menghadapi dilema ketika memenuhi tanggungjawab untuk mengimbangkan kesetiaan, di antara Pihak Berkuasa Negeri dengan Pihak Berkuasa Persekutuan, terutama di kalangan mereka yang ditempatkan di negeri yang dikuasai oleh kumpuan politik yang berlainan parti dengan Kerajaan Persekutuan. Telah berlaku keadaan, Pegawai-pegawai awam Persekutuan yang bertugas di negeri, di larang menghadiri acara-acara rasmi di peringkat negeri termasuk acara yang dihadiri oleh Raja Pemerintah. Demikian juga dilaporkan bahawa Pegawai-pegawai Negeri juga turut dilarang menyertai acara-acara anjuran Kerajaan Persekutuan. Senario sedemikian nyata tidak menunjukkan kematangan budaya politik negara bangsa dan kurang mendalamnya kefahaman di kalangan penjawat awam akan konsep Federalisme.

Bidang kuasa yang terkandung dalam konsep Federalisme, antara kuasa negeri dan kuasa Persekutuan kini menuntut kepada perlunya atur urusan order perhubungan yang baru, demi tidak menyulitkan kakitangan awam untuk menyempurnakan amanah dan demi memastikan warga tidak menjadi mangsa kepada pertelingkahan politik yang berpanjangan.

Keenam: Pilihan raya adalah salah satu instrumen utama dalam sistem kerajaan yang mengamalkan demokrasi berparlimen. Ia adalah proses warga diberikan hak untuk menentukan kerajaan. Kerajaan yang terbukti memenuhi janji dan mencipta rekod kejayaan membangunkan negara bangsa, sewajarnya memiliki keyakinan untuk kembali mendapat sokongan warga.

Pilihan raya bukan medan perang yang bermatlamatkan menang semua. Pilihan raya bukan satu peperangan sivil. Tanggungjawab besar memastikan pilihan raya tidak akan menggugat kestabilan negara dan menjejaskan keharmonian warga, terletak di bahu barisan pimpinan kafilah politik di kedua-dua belah pihak, untuk memastikan suhu politik tidak membahang terlalu panas.

Mengekalkan kuasa atau usaha untuk mendapatkan kuasa bukan segala-galanya. Negara bangsa lebih besar harganya dan tidak harus dileburkan dengan pendekatan politik yang memilih untuk berkerat rotan - berpatah arang, hingga pada akhirnya nanti yang menang menjadi arang - yang kalah menjadi abu.

Institusi Raja adalah penerusan tradisi untuk mengekalkan identiti negara bangsa, satu lambang kedaulatan - payung mahkota negara. Ia mungkin pelita lama tetapi kekal memancarkan cahaya. Pelita lama jangan terlalu cepat mahu dibuang kerana riak melihat fajar yang akan menyinsing; ingatlah hari siang juga akan berakhir, jangan nanti bila senja mendakap malam, warga mula teraba-raba, hilang haluan di selimuti kegelapan malam, kerana pelita lamanya sudah tiada lagi.

Semoga Raja kita selamat bertakhta dan warga kekal aman, makmur dan bahagia, membina sebuah negara bangsa yang merdeka lagi berdaulat. Amin, Ya Rabul Alamin.


Lihat juga http://kheru2006.livejournal.com/508262.html 


Utusan Malaysia Online Rencana 08/11/2012