June 12th, 2014

Hormati keluhuran Raja Berperlembagaan

Saya pernah bangkitkan perbincangan berkaitan pemahaman dan penerimaan kita terhadap sistem Raja Berperlembagaan. Rumusannya ialah kita tidak mempunyai definisi khusus terhadap istilah ‘Raja Berperlembagaan.’

Kita hendaklah membentuk tradisi dan amalan Raja Berperlembagaan kita sendiri.

Kita juga sebenarnya sudah cuba membentuk acuan dan pendekatan khusus dan diterima dalam bentuk undang-undang bertulis, terutama Perlembagaan Malaysia, iaitu Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan negeri. Dalam kita menekuni peredaran semasa, sama ada dari segi politik dan gelombang demokrasi dan hak asasi, kita dapati peruntukan Perlembagaan mengenai Raja Berperlembagaan, terutama kuasa budi bicara, sentiasa menjadi tumpuan dan perbahasan. Keadaan ini menjadikan ia amat penting untuk difahami dan mendapat penjelasan supaya institusi raja tidak diheret dalam kontroversi.


Fahami hak kuasa eksekutif raja

Raja Berperlembagaan dalam Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan negeri mempunyai pendekatan khusus. Seumpama negara lain, Perlembagaan Malaysia meletak hak kuasa eksekutif ke atas institusi raja. Pada peringkat Persekutuan, ia diletak hak kepada Yang di-Pertuan Agong, manakala pada peringkat negeri, kepada sultan atau raja bagi negeri.

Pada peringkat Persekutuan, fungsi eksekutif ini boleh dilaksana oleh Yang di-Pertuan Agong, jemaah menteri atau mana-mana menteri atau mana-mana orang yang diberikan fungsi eksekutif oleh Parlimen, manakala peringkat negeri, fungsi eksekutif ini boleh dilaksana oleh raja atau EXCO, atau mana-mana orang yang diberi kuasa oleh undang-undang.

Sama ada pada peringkat Persekutuan atau negeri, antara kuasa eksekutif raja ialah membuat lantikan kepada apa-apa jawatan yang diperlukan dalam undang-undang. Fungsi eksekutif raja terbahagi kepada dua, iaitu perkara yang dilaksana dengan nasihat dan kuasa yang boleh dilaksana tanpa nasihat.

Dalam prinsip umum, semua fungsi raja hendaklah dilaksana dengan nasihat. Ini dipanggil kuasa bukan budi bicara, manakala dalam beberapa perkara tertentu, raja boleh bertindak sendiri tanpa nasihat pihak kerajaan. Ini dinamakan kuasa budi bicara.

Fungsi budi bicara raja disenaraikan dengan jelas dalam Perlembagaan dan bilangannya agak sedikit. Dalam Perlembagaan Persekutuan, tiga sahaja perkara yang disenaraikan secara khusus. (Walaupun ada perbahasan akademik dalam perkara berkaitan proklamasi darurat, sama ada ia di bawah budi bicara atau bertindak atas nasihat). Antara kuasa budi bicara raja ialah melantik Perdana Menteri atau Menteri Besar. Dalam Perlembagaan Persekutuan, kita lihat perkara 40(2).

Perlembagaan negeri juga begitu. Fungsi budi bicara raja disenaraikan dengan jelas. Negeri menyenaraikan tujuh fungsi yang boleh dilaksana dengan budi bicara, iaitu tanpa menepati nasihat EXCO. Antara lain, fungsi raja yang boleh melantik menteri besar, tidak memperkenan permintaan pembubaran DUN, permintaan diadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja, fungsi sebagai Ketua Agama Islam, lantikan Raja Muda/Putera Mahkota dan Majlis Perajaan Negeri, lantikan atau penganugerahan darjah kehormat dan berkenaan peraturan Istana.


Bertindak atas nasihat

Mana-mana fungsi yang tidak disenaraikan sebagai budi bicara hendaklah dilaksanakan dengan nasihat kerana ia adalah fungsi bukan budi bicara. Prinsip umum terpakai. Maka, dalam melaksanakan kuasanya yang bukan budi bicara, raja hendaklah bertindak atas nasihat pimpinan kerajaan, iaitu jemaah menteri pada peringkat Persekutuan atau barisan EXCO di peringkat negeri.

Sekiranya sesuatu undang-undang itu menjadikan kuasa bukan budi bicara sebagai kuasa budi bicara, walaupun undang-undang itu berjaya diluluskan oleh DUN, kemungkinan undang-undang itu boleh dikatakan tidak sah kerana bercanggah dengan Perlembagaan.

Dari aspek perundangan, sekiranya sesuatu undang-undang itu memberi kuasa kepada raja, maka hendaklah dipastikan terlebih dulu sama ada ia termasuk dalam skop budi bicara raja atau tidak. Sekiranya ia bukan fungsi budi bicara raja, maka undang-undang itu hendaklah menyatakan mengenai perlunya raja bertindak menurut nasihat.

Dalam pelaksanaan undang-undang itu nanti, rakyat, kerajaan dan istana hendaklah sentiasa menepati dan menghormati prinsip Perlembagaan. Perlembagaan adalah perjanjian yang perlu ditaati. Keluhuran Perlembagaan hendaklah sentiasa dihormati kerana ia adalah resepi kesejahteraan dan faktor kepada kelangsungan demokrasi berparlimen dan juga Raja Berperlembagaan. Berita Harian Agama  2014/06/11 - 08:32:38 AM Shamrahayu A Aziz

Cari ilmu untuk kekayaan negara

SEKARANG adalah musim anak-anak muda dan ibu bapa berdebar-debar menunggu jawapan, universiti manakah yang akan menjadi tempat untuk mengikuti pengajian nanti.


Hari ini, yang diharapkan bukan lagi keupayaan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi pada masa sama adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang berkualiti tinggi untuk keperluan masa hadapan.

Yang diharapkan ialah anak-anak akan melangkah kaki masuk ke universiti, mengikuti pengajian mengikut selera, keinginan, cita-cita atau aspirasi tertentu - yang akan keluar nanti dengan segulung ijazah dan akhirnya mendapat kerja dan memberi kesenangan material kepada anak-anak muda ini.

Sesetengahnya akan masuk dengan sejuta harapan bahawa universiti akan memberi sepenuhnya apa yang mereka perlukan dan jika tidak memperolehinya universiti dianggap gagal, apatah lagi jika terpaksa menganggur dan sukar mencari pekerjaan.

Pendidikan universiti dianggap berjaya apabila semua mereka yang masuk ke universiti berjaya melangkah keluar dengan segulung ijazah dan mendapat kerja yang diinginkan di mana sahaja, di dalam negara mahu pun di luar negara.

Dalam budaya kita, bekerja sendiri belum diterima sepenuhnya sebagai telah bekerja. Hanya dengan makan gaji sahajalah baharu seseorang itu dianggap beroleh kejayaan, lagi tinggi meniti pengiktirafan dan pendapatan, maka makin berjayalah seseorang itu.

Jarang yang risau jika siswazah yang dikeluarkan itu tidak berupaya berfikir dalam mengubah masyarakatnya, menjaga alamnya atau tidak memiliki integriti tinggi. Yang dirisaukan, bila agaknya seseorang siswazah akan mendapat kerja dan berapa pendapatan yang bakal diperolehinya.

Kerana itu jugalah maka, tumpuan besar diberikan kepada usaha ini. Walaupun dalam beberapa tahun kebelakangan ini, usaha keras dibuat untuk membangunkan keusahawanan dalam kalangan mahasiswa, namun kejayaan yang dicapai belumlah sampai ke tahap yang boleh dibanggakan di mana mereka yang keluar dari universiti akan lebih berbangga jika berupaya bekerja sendiri.

Walaupun hakikatnya, seseorang siswazah seharusnya dididik untuk berfikir, menggunakan ilmunya dengan baik, mampu berdikari dan menjadi seorang yang mencipta pekerjaan daripada mengharapkan kepada orang lain, namun hal ini belum dapat dilihat hasilnya secara menyeluruh.

Pendidikan universiti dianggap sebagai satu jambatan untuk terus bekerja makan gaji daripada menjadikan universiti untuk mencari dan mencuri peluang bagi membina jaringan untuk masa hadapan dalam membangunkan peluang-peluang baharu.

Ini juga sebahagian dari sebab mengapa misalnya satu ketika dahulu, begitu sukar untuk mendapat mereka yang menyokong usaha penyelidikan negara. Sebahagian besar siswazah yang keluar universiti lebih tertarik untuk terus bekerja daripada menyambung di peringkat lebih tinggi sebagai sokongan kuat kepada usaha penyelidikan.

Hanya apabila beberapa tahun kebelakangan ini, apabila kerajaan melalui kementerian-kementerian seperti Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi dan beberapa kementerian lain menyediakan insentif termasuk insentif cukai pendapatan, maka bilangan itu nampak berubah dengan ketara.

Semua usaha ini harus dilihat dengan serius jika kita ingin merakyatkan ilmu dan membudayakan penyelidikan bagi mencapai status sebuah negara maju pada masa hadapan.

Keusahawanan misalnya menyediakan pelbagai peluang dan ruang yang cukup luas untuk diterokai bukan sahaja di dalam negara malah juga di pentas dunia.

Kebergantungan kepada majikan untuk memberikan pekerjaan dalam ekonomi yang terhad tentu sahaja akan memberi kesan kepada pendidikan di universiti. Walaupun hakikatnya universiti berusaha keras untuk memahami dan kerap kali juga memenuhi kehendak industri, yang tidak sering juga mengharapkan sumber manusia terlatih untuk bekerja, namun terdapat banyak faktor lain yang perlu diberikan perhatian yang sewajarnya.

Secara idealnya, universiti diharapkan dapat mengeluarkan siswazah yang mempunyai peribadi, perwatakan dan keupayaan diri yang holistik - bijak berkomunikasi, mampu berfikir, berilmu pengetahuan yang luas, sedia mengubah diri dengan keperluan pasaran dan pelbagai lagi.

Kriteria ini juga akan terus bertambah - penguasaan pelbagai bahasa, boleh bertoleransi budaya yang kuat, mempunyai nilai antrabangsa dan pelbagai lagi yang boleh dianggap "prominence" dan hebat dalam pasaran terbuka.

Hakikatnya, jika mereka memiliki kesemua nilai holistik sedemikian, sewajarnya mereka menerokai kemampuan diri untuk berdikari dan mencipta pekerjaan baharu dengan ilmu pengetahuan dan jaringan yang ada - tentu sahaja dengan dorongan, bantuan dan segala yang perlu untuk mereka memasuki dunia sebenar.

Pada masa sama, mereka yang berpeluang mengikuti pengajian di peringkat lebih tinggi, dengan keupayaan berfikir, membuat pertimbangan, kelulusan dan kemampuan untuk menerokai penyelidikan dan inovasi yang lebih luas, berupaya pula untuk menghasilkan produk baharu dan ilmu-ilmu baharu yang segar sesuai dengan keperluan industri dan dunia seluruhnya.

Kedua-duanya perlu berjalan seiring dan lebih berdaya maju dalam merakyatkan ilmu dan penyelidikan secara menyeluruh. Usaha-usaha yang lebih realistik dengan keanjalan pemikiran dan mental perlu dilihat secara bersama. Hal ini perlu difahami tatkala anak-anak mula melangkah masuk ke universiti nanti.

Adakah misalnya mereka akan meneruskan apa yang sedia ada - belajar dan mendapat segulung ijazah serta kemudiannya bekerja atau pilihan-pilihan lain yang terbuka luas untuk diterokai seawal mungkin.

Misalnya mereka menguasai segala ilmu fundamental dalam pengajian di universiti, sama ada sains dan teknologi mahu pun kesusasteraan, budaya, sains sosial dan sebagainya dengan sebaik mungkin, meneruskan ke peringkat lebih tinggi dan menjadi peneroka ilmu yang akan meneruskan usaha penyelidikan dan inovasi.

Atau pun menjadi pencipta peluang-peluang baharu - dalam bidang ilmu apa sahaja dengan melihatnya sebagai kaedah menghasilkan kekayaan dan akhirnya membangunkan ekonomi diri tanpa bergantung kepada orang lain secara kreatif dan inovatif dengan bersikap bijaksana dan jiwa usahawan yang akan mencorakkan masa hadapan yang bermakna.

Atau kita masih jauh daripada impian itu?

MOHAMAD ABDULLAH ialah Timbalan Pendaftar Kanan Pejabat Naib Canselor, Universiti Sains Malaysia Utusan Rencana 20140612

Isu-Isu Akhbar Cina ~ Menteri MCA dan JAIS

BILANGAN MENTERI MCA

AKHBAR Nanyang Siang Pau bertarikh 6 Jun 2014 menyiarkan ura-ura bahawa Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak akan merombak barisan Kabinet dalam waktu terdekat ini.

Artikel bertajuk Bilangan wakil MCA dalam Kabinet mendapat perhatian yang merupakan rencana pengarang akhbar berkenaan disiarkan dalam ruangan Pendapat Yan Lun halaman W3.

Terdapat ramalan bahawa sekarang adalah masa paling sesuai untuk Perdana Menteri membuat rombakan Kabinet.

Sememangnya rombakan Kabinet tidak boleh ditangguhkan begitu lama, kerana ada perkara lebih penting lain selepas ini yang perlu diberi tumpuan iaitu untuk menghadapi Pilihan Raya Umum Ke-14 (PRU-14).

Jika benar rombakan akan dibuat, yang paling mendapat perhatian adalah bilangan ahli Kabinet kaum Cina daripada MCA dan Gerakan.

Berikutan kejayaan Presiden Gerakan, Datuk Mah Siew Keong membantu Barisan Nasional (BN) merampas kembali kerusi Parlimen Teluk Intan daripada DAP, sudah pasti yang paling layak mendapat jawatan menteri ialah Gerakan.

Ini adalah janji-janji Perdana Menteri sebelum Pilihan Raya Kecil (PRK) berkenaan dan sepatutnya tidak berlaku sebarang perubahan dan perkara di luar jangkaan kita. Gerakan juga mungkin mendapat satu jawatan timbalan menteri.

Bagaimanapun, yang paling mendapat perhatian ramai ialah bilangan ahli Parlimen MCA yang akan menyertai Kabinet.

Pada PRU-13, MCA bertanding di 40 kerusi Parlimen dan hanya menang tujuh kerusi berikutan tindakan kebanyakan orang Cina untuk berpihak kepada pembangkang. Hakikat ini menyebabkan MCA tidak mempunyai kekuatan politik untuk merebut jawatan menteri.

Jika Perdana Menteri menggunakan markah merit dalam pembahagian jawatan menteri, sudah pasti susah bagi MCA untuk mendapat lebih banyak jawatan menteri dan timbalan menteri.

Pada zaman kegemilangan MCA dahulu, parti itu pernah mendapat empat jawatan menteri dan tujuh jawatan timbalan menteri.

Sebelum ini, pemimpin MCA ada menyuarakan hasrat untuk mendapat sekurang-kurangnya tiga jawatan menteri dan lima jawatan timbalan menteri.

Hasrat berkenaan dijangka sukar untuk dipenuhi oleh Najib. Besar kemungkinan MCA hanya akan mendapat dua jawatan menteri dan tiga jawatan timbalan menteri. Ada juga yang beranggapan, paling banyak MCA akan dapat ialah dua jawatan menteri dan dua timbalan menteri.

Ramalan itu adalah lebih baik berbanding hanya mendapat satu jawatan menteri. Sebelum ini, ada pemimpin atasan MCA yang menyatakan, jika parti itu hanya mendapat satu jawatan menteri, lebih baik MCA tiada wakil dalam Kabinet.

Garis panduan paling minimum yang diguna oleh MCA adalah parti itu tidak boleh mempunyai bilangan menteri yang kurang daripada menteri yang mewakili MIC. Buat masa ini, parti mewakili kaum India itu mempunyai dua jawatan menteri.

Dari segi rombakan Kabinet, pertimbangan Perdana Menteri sudah pasti mempunyai kaitan dengan bilangan ahli Parlimen yang dipunyai setiap parti dan beberapa fakta politik lain. Beliau tidak mungkin akan menyerahkan jawatan menteri yang dipegang ahli Parlimen UMNO kepada MCA.

Oleh itu, jika mahu menambah bilangan jawatan menteri untuk memenuhi permintaan MCA dan Gerakan, salah satu caranya adalah dengan menambah bilangan kementerian.

Cara lain adalah dengan mengambil jawatan menteri yang dipegang ahli Parlimen daripada parti selain UMNO untuk diserahkan kepada MCA dan Gerakan.

Bagaimanapun, semua kuasa rombakan Kabinet terletak di tangan Perdana Menteri. Sama ada bilangan ahli Kabinet diperbesarkan ataupun dikecilkan saiznya, sama-samalah kita menunggu keputusan beliau.

PERTIKAI TINDAKAN JAIS

AKHBAR Sin Chew Daily bertarikh 9 Jun 2014 menyiarkan artikel mengenai tindakan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) melakukan pemeriksaan ke atas Zarena Abdul Majid ketika majlis perkahwinannya sedang berlangsung di sebuah kuil di Petaling Jaya pada 1 Jun lalu.

Status agama Zarena dalam sijil kelahiran dan MyKad didaftarkan sebagai seorang Islam setelah bapanya memeluk agama itu ketika dia masih kecil, namun dia tidak pernah mengamalkan ajaran Islam. Dia pernah cuba menukar status agama di kad pengenalannya sejak tujuh tahun lepas namun gagal.

Artikel bertajuk Tiada cara penyelesaian yang lebih baikkah? yang ditulis oleh Lim Yan Ching disiarkan di halaman 30.

Berkaitan kes Zarena yang ditahan ketika upacara perkahwinannya sedang berlangsung dan dibawa ke pejabat JAIS, bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad berpendapat, perkara itu berlaku kerana jabatan berkenaan tidak mengikut peraturan dan ajaran al-Quran sebenar.

Katanya, kakitangan dan pegawai JAIS hanya mengikut pandangan mereka sendiri dalam melaksanakan tugas.

Beliau juga beranggapan, jika pihak JAIS mahu melakukan siasatan, jabatan itu tidak sepatutnya menghalang majlis perkahwinan.

Pendapat Dr. Mahathir wajar diberi perhatian serius memandangkan beliau pernah memegang jawatan Perdana Menteri di Malaysia yang rakyatnya berbilang kaum selama 22 tahun.

Kata-kata beliau begitu ringkas tetapi dapat menjelaskan tentang ajaran sebenar Islam yang mahukan umatnya menghormati kaum dan agama lain di negara ini.

Pandangan Dr. Mahathir ini menunjukkan beliau adalah seorang yang bersikap terbuka dan berlapang dada. Sikap beliau sepatutnya dijadikan contoh oleh pemimpin-pemimpin lain dalam kerajaan.

Yang paling mengecewakan, Menteri Besar Selangor, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim dan kerajaan negeri langsung tidak mengambil tindakan terhadap kakitangan JAIS yang berani merosakkan perpaduan antara agama.

Ini menyebabkan orang ramai beranggapan kerajaan Parti Keadilan Rakyat (PKR) itu mengambil sikap lepas tangan, tidak bertanggungjawab dan secara tidak langsung menyokong tindakan JAIS itu.

Sebenarnya dalam isu ini, JAIS sepatutnya menggunakan budi bicara yang berasaskan pertimbangan terutama sekali apabila pihak pengantin perempuan dilihat sanggup bekerjasama.

Lebih-lebih lagi apabila pengantin perempuan dan adik-beradiknya tidak tahu apa-apa. Selepas mereka ditinggalkan oleh ayah sejak kecil, mereka dibela oleh ibu kandung yang beragama Hindu.

Walaupun mempunyai nama Islam, mereka sejak kecil menyembah berhala dan tidak pernah mengamalkan ajaran agama itu.

Satu realiti yang tidak boleh dinafikan adalah nasib yang menimpa Zarena bukanlah kes terpencil. Dalam beberapa tahun ini, ramai anak bukan Islam yang telah ditukar agama secara senyap-senyap oleh bapa yang berpisah dengan isteri dan memeluk agama Islam.

Anak-anak tidak tahu apa-apa dan dibesarkan oleh ibu kandung atau penjaga yang bukan beragama Islam. Apabila dewasa, mereka sudah pasti akan menghadapi masalah menukarkan status agama secara rasmi kepada bukan Islam berikutan undang-undang yang ketat.

Isu ini sepatutnya diberi perhatian serius kerana ia berpotensi untuk mewujudkan perpecahan dan pergeseran antara agama jika tidak ditangani dengan baik.   Utusan/Rencana/20140612

Isu perumahan perlu komitmen semua pihak

SEMUA pihak tidak kira peringkat pemimpin mahupun rakyat perlu sedar bahawa isu perumahan perlu dilihat dari pelbagai sudut sebelum kita melihat ia dari sudut politik atau komersial semata-mata.

Tanpa merujuk kepada mana-mana isu sebagai rujukan, isu perumahan adalah masalah nombor satu rakyat di negeri-negeri tertentu khususnya negeri yang berkembang maju seperti Selangor.

Ia menjadi isu nasional kerana kebanyakan yang bekerja di Selangor dan Lembah Klang seperti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah warga negeri dari seluruh negara malahan dari seluruh dunia.

Di Johor isu perumahan memasuki dimensi baru apabila Rang Undang-undang bagi menubuhkan Lembaga Perumahan dan Hartanah Johor (LPHJ) yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Johor tidak memberi kuasa mutlak kepada Sultan Johor, sebaliknya peranan baginda tertakluk atas nasihat Menteri Besar.

Kita harus melihat komitmen setiap penguasa negeri untuk memberi kemudahan kediaman kepada semua rakyat atas dasar kepentingan untuk menjadikan ia institusi yang menjana kemajuan negara dari sudut ekonomi dan soial itu sendiri.

Di Selangor rakyat negeri tersebut dan rakyat yang datang dari negeri lain berlumba-lumba memiliki rumah sendiri hingga menyebabkan kenaikan harga rumah ibarat batu berlian yang mahal harganya. Pangsapuri tiga bilik boleh melambung hingga RM150,000 lebih mengalahkan rumah atas tanah dua tingkat dengan keluasan 70 kali 20 kaki persegi.

Sebagai bekas peguam yang menjadi saksi kepada perjanjian pembelian rumah beratus buah rumah pembeli atau peminjam turut menghadapi masalah membayar yuran guaman sehingga ada yang gagal menyelesaikan urusan pembelian rumah memakan masa berbulan-bulan. Adakala sebagai peguam, penulis melihat sendiri kepayahan pembeli rumah untuk membeli rumah walaupun mempunyai kedudukan kewangan mereka agak stabil.

Pernah terjadi kes di mana, apabila bakal pembeli mahu membeli rumah namun malangnya pinjamannya ditolak kerana harga rumah yang hendak dibeli dengan nilai harga semasa jauh berbeza. Kadangkala berlaku suasana pelik apabila harga rumah baru tinggi tetapi rumah lama yang sudah bergeran tidak senilai dengan harga rumah semasa. Apakah permainan sebenar penjual rumah yang merupakan pemaju perumahan?

Sebaiknya semua pihak perli sedar bahawa rumah adalah syurga pemiliknya dan di situlah pemiliknya membina keluarga dan mendidik anaknya .

Projek Perumahan Rakyat 1 Malaysia (PR1MA) misalnya adalah komitmen kerajaan untuk membina syurga untuk rakyat di negara ini. Di Selangor dengan nilai premium tanah yang tinggi rumah PR1MA terpaksa melabuh sauh di negeri lain. Kalau premium tanah tinggi bagaimana pula harga jualan boleh dijual pada kadar RM150,000?

Di Pahang kecekapan pentadbiran Menteri Besar, Datuk Seri Adnan Yaakob perlu dipuji. Inilah yang boleh dikatakan tentang projek pembinaan rumah mampu milik PR1MA Pahang, yang terkandung di dalam Manifesto Barisan Nasional (BN) negeri semasa Pilihan Raya Umum Ke-13 (PRU-13), berjanji membina 15,000 unit dalam tempoh lima tahun di antara 2014 dan 2018.

Namun, hanya dalam tempoh setahun selepas PRU-13, sebanyak 13,257 unit atau kira-kira 88 peratus daripada sasaran 15,000 unit telah pun bermula serta dalam pelbagai peringkat pembinaan. Kesemua 13,257 unit ini meliputi seluruh daerah di negeri ini, merangkumi 29 kawasan dengan keluasan tanah kerajaan kira-kira 669 hektar.

Di bawah PR1MA Pahang ini, spesifikasi unit rumah ditetapkan, yang utama, harga jualannya cuma RM150,000 untuk rumah berkembar setingkat berkeluasan lantai minimum 93 meter persegi (1,000 kaki persegi) berbanding harga di pasaran antara RM270,000 dan RM300,000.

Sebaiknya komitmen semua pihak dari pihak Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Syarikat Perumahan Negara Berhad, Perbadanan Kemajuan Negeri-negeri dan pemaju-pemaju perumahan perlu melihat masalah perumahan sebagai masalah nasional jika ia gagal ditangani dengan sempurna.

Ini disebabkan dengan masalah rakyat yang masih menyewa dan bersaing dengan warga asing untuk mempunyai kediaman sendiri mahupun menyewa maka masalah perumahan perlu dilihat dari luar kotak bukan melibatkan masalah tempat tinggal itu sendiri. Masalah gelandangan di kota raya bukan melibatkan bangsa asing tetapi rakyat negara ini yang tersepit antara kemampuan kewangan dan kos hidup yang tinggi.

Maka semua pihak perlu berhenti menjadikan isu rumah sebagai isu titik bengik sesebuah negeri dan kelompok sahaja, kerana tanpa rumah sendiri yang selesa maka segala bentuk masalah sosial akan terbit dari rumah itu. Masalah sumbang mahram, buang bayi, dadah, remaja lari dari rumah semuanya berpunca dari rumah.

Namun adakah kita mahu terus tuding-menuding bahawa ia tidak boleh diselesaikan kerana tiada tanah, kos meningkat, perbezaan politik dan lain-lain alasan memperbanyakkan rumah, jika Pahang boleh mengapa negeri lain tidak boleh?

Apa yang penting komitmen semua pihak dalam soal ini dan yang penting jangan menangguk di air keruh, kerana isu rumah bukan untuk dijadikan modal politik.   ABDUL RAZAK IDRIS Utusan/Rencana/20140612

A father’s love for his family

You don’t need words to express how you feel when deeds can clearly get the message across

BEING close to 1,000km away from home by air indirectly means that a lot of times, I will miss out on many celebrations in Kuching.

Earlier this month, the Sarawakians were celebrating Gawai, or the harvest festival in the state.

Although the Dragon Boat Festival is also celebrated here, it is not the same without my mother’s home-made dumplings.

The faster pace of life here coupled with the number of activities I can do keep me occupied and provide me with a sense of fulfilment.

However, when I slow down, I will feel homesick once in a while.

Not long ago, I called my father to tell him that I would like to fly back to Kuching for a break.

He told me to save the flight money and “rest” because he thinks that flying can be a bit of a hassle.

It may sound odd as to why a father would tell his daughter not to go home for those reasons.

Flight tickets are very affordable these days especially during the off peak seasons or when the airlines are running a promotion.

And while it does take some effort to get to the airport, check-in and fly back all that usually takes about four hours (assuming there is no delay with the flight).

For a round trip back to my hometown, it possibly costs me a few hundred ringgit and eight hours of travelling but that, according to my father, is an unnecessary waste of time and money.

“Save your hard-earned money for better use,” he would say.

So, usually, I will fly back twice a year; once during Chinese New Year and another trip will be made as and when I want to.

“There really is no need to come back so often. It is such a chore. All you have to do is call us more often,” he argued.

I did not argue that it would not be the same because my father’s logic is slightly different from others’ and he is a bit stubborn.

“A bit” may be an understatement based on my mother’s standard but that is my father.

A man of few words who sometimes says things that people least expect and to a certain degree, mysterious.

Mysterious in a sense that no one in the family knows what he really thinks and how he really feels.

Sometimes I ask, “Why?”, and he will reply, “Don’t ask so much”.

Surprisingly, asking questions is part and parcel of what I do for a living now.

Compared to my mother, who will show her concern and express her thoughts overtly (and most of the times excessively), my father appears somewhat “emotionally detached”.

My mother is the kind who will impose her values and what she thinks is good on her children but my father appears cool and easy-going with many of the decisions his children make in life.

The difference in their approaches became antecedent to their arguments but my mother will usually have the last word.

When my mother gets angry, we usually know the reason but when my father becomes furious, the cause is mostly unknown.

Hence, that makes me wonder more, “Why?”

I cannot even comprehend the kind of food he loves – duck neck and fish head.

Most people prefer the meaty parts.

After countless “whys” on the subject, I finally realised that, all these are just the ways my father expresses his love.

He leaves the best for his family.

He swallows his pain, conceals his emotions because he does not want others to worry.

It is also because “by default” based on most societies’ standards, a man has to put a strong front to provide for and to protect his family.

His love is in his actions but not words, subtle yet powerful, silent yet beautiful. That, is a father’s love for his family.

Ng Bei Shan, a business journalist with The Star, salutes all the fathers for being a warrior of their families. She hopes those who are able to celebrate the coming Father’s Day to treasure the moments with their heroes and gently reminds those who cannot make it back home to give their fathers a warm greeting.The views expressed are entirely the writer’s own. The STAR Home News Opinion  Columnist June 11, 2014

I am Sabahan - and that is that

As much as we value our individual heritage and history, the barriers built by colour, race and ethnicity are immaterial.

THOUGH I was born in Kota Kinabalu, most of my formative years were spent living away from Malaysia. Life and circumstance brought me back to my hometown some eight years ago, and the differences in lifestyle, culture and pace were a shock to my system. Seriously, there wasn’t even a Starbucks in town at the time.

But I digress. Despite the changes, I very quickly fell back in love with Kota Kinabalu, and with Sabah itself.

Time passed and I began to learn about the things I didn’t love so much. Some may call it treason, but I discovered how little I cared for Malaysian food, and as a consummate nerd and career computer geek, the beautiful environment, balmy weather and wealth of outdoor activities were thoroughly wasted on me.

Still I lived on in Sabah, and my friends wondered why I bothered staying so long. The answer is simple. I stayed out of an unexpected fondness for Sabah’s people. I stayed to reconnect with my family, and for the basic reality that a man is nothing if he doesn’t understand or acknowledge his roots.

The people of Sabah are generally hospitable and friendly, but it’s really everyone’s attitude about race that stands out. Nobody cares about the colour of your skin. Racial harmony comes as naturally as the inexplicable tendency to finish sentences with the expression “bah”.

Warrior Dance by the Muruts of Sabah's interior Tenom area
performing at the closing ceremony  of the 46 th Merdeka Day celebrations in Kota Kinabalu.

We have the standard mix of Indians, Chinese and Malays, of course, but the staple Malaysian races are just specks compared to the various peoples and cultures found in Sabah. There are well over 30 ethnicities in the state alone, several of which are indigenous, such as the Kadazandusun, the state’s most populous ethnic group.

That still doesn’t count the rich variety of foreigners who migrated to Sabah to make it their second home. The list of acquaintances and colleagues I’ve met in Sabah alone have hailed from various parts of Asia, Europe, Africa, Australia, the Americas – pretty much the entire world, really.

And for all the havoc that this tremendous mix of ethnicities might have caused, Sabah remains one of the most racially tolerant places I’ve had the pleasure to call home.

It boils down to how people are not judged for where they’re from, the food they eat, or the customs they keep.

Call it good fortune, but I never experienced or observed racial bigotry or discrimination in Sabah, which is especially unusual given my own ethnic mix.

My father is Chinese, Dusun and Banjarese, and my mother is Chinese, Filipino and American German. I look more Chinese than anything else, but everyone in my family is Muslim. I also speak with a very obvious Filipino accent. It’s a complicated combination, to say the least.

It’s great fun to tell people that I’m a sort of multicultural mongrel, or an international buffet gone totally wrong. I’ve met friends who are not as keen to explain themselves to people who might be unfamiliar with or confused by Sabah’s spectrum of ethnicities. To these friends, and to all people who live in Sabah, there is a more simplistic response: “I am Sabahan.”

It’s a phrase that has been adopted by both natives and foreigners who have since gone local, a way for us to express how proud we are to live on our own little slice of Borneo. The statement doubles as an accidental motto for tolerance.

As much as we value our individual heritage and history, the barriers built by colour, race and ethnicity are immaterial. A Sabahan is a Sabahan, and that is that.

I met many interesting characters in Sabah, and each new encounter gave me more insight on how easy it was to integrate into the community.

There were West Malaysians who flew in for work and ended up wanting to stay and retire. I knew Caucasian Brits and New Zealanders who could order pisang goreng or haggle at the tamu using Sabah’s unique brand of Bahasa Malaysia.

One friend was a Chinese-Indian who looked Malay and used her command of four different languages to great personal and professional advantage.

Then there was the Australian couple who migrated when they noticed that Sabahans had no shortage of smiles to give to both friends and strangers. There’s also my personal favourite, a Chinese family who served halal dishes to their Muslim friends at Lunar New Year feasts.

This isn’t to say that Sabah is a magical rainbow-filled utopia completely free of racism. Discrimination, whether racial, religious or sexual, still exists in Sabah, as it does everywhere else in the world.

These isolated incidents are the exceptions and not the norm, and certainly aren’t enough to ruin the social tranquillity of Sabah, where the vast majority go about their lives in peaceful coexistence.

I like to think that Sabahans have had plenty of practice living in quiet acceptance of each other’s quirks and customs, and it’s a point of pride that the state is constantly praised as a model for racial harmony.

Life and circumstance have once again plucked me from my homeland, and my time in Sabah has ended. All those years have taught me that I will never learn to love Malay food, and that I definitely won’t be missing Sabah’s brutal sun.

I will, however, remember its people with fondness.

It doesn’t matter if my lineage makes me Bajau, Murut or Banjarese, or if my complexion is ruddy, dark or pale. The colour of our skin doesn’t matter because the same red blood runs underneath.

A part of me will always remain rooted in the proud and ancient earth of the Land Below the Wind, for regardless of my ethnicity, or that of my three million brothers and sisters, above all things else, we are Sabahans. Nazri Noor is a freelance writer specialising in stories on travel, food, entertainment, and personalities. His work has appeared in various publications in Malaysia, the Philippines, and Hong Kong. The views expressed are entirely the writer’s own.The views expressed are entirely the writer's own. The STAR Home News Opinion Columnists 16 April 2014

Langkah kanan jadi hab pendidikan serantau

Pernahkah anda tertanya: Apakah pendapat rakyat di negara lain mengenai pengajian tinggi Malaysia? Baru-baru ini ketika saya mengiringi Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak membuat lawatan kerja ke Abu Dhabi (Emiriah Arab Bersatu - UAE), Kazakhstan dan China, banyak pihak yang memuji keupayaan dan pencapaian pengajian tinggi di Malaysia.

Di Abu Dhabi, misalnya kami disambut oleh seorang pegawai kerajaan yang dahulunya belajar di Universiti Malaya. Beliau menyambut kami dengan ucapan “Assalamualaikum! Selamat datang!” dengan penuh bersemangat. Beliau memberitahu saya bahawa Malaysia adalah destinasi pengajian tinggi yang menarik kepada rakyat di Asia Barat dan ramai anak muda berkejar untuk belajar di Malaysia. Selain kos yang berpatutan, keistimewaan Malaysia datangnya daripada pendekatan dalam agama Islam yang moderat/wasatiyyah membebaskan Malaysia daripada masalah ekstremisme.

Beliau merasai ‘ketenangan rohani’ ketika belajar di Malaysia. Ujarnya, walaupun kadangkala ada ketegangan antara kaum, namun ia bukanlah masalah besar dan beliau selalu menyertai rakan Universiti Malaya berbangsa Melayu, Cina dan India di kedai mamak. Makanan kegemaran? Nasi lemak ayam goreng. Rakyat Malaysia, katanya, harus bersyukur dengan keamanan yang ada.

Begitu juga apabila saya mengiringi Perdana Menteri melawat Kazakhstan, negara ke-9 terbesar dunia. Dengan populasi kira-kira 18 juta orang, 70 peratus beragama Islam, 23.9 peratus Kristian Ortodoks dan 6.1 peratus lain-lain agama, negara itu agak sama dengan Malaysia. Begitu hormat mereka kepada Malaysia sehinggakan ibu negeri dimajukan seperti Putrajaya!

Di Kazakhstan, saya tidak menyangka begitu ramai orang berpandangan tinggi sistem pengajianUniversiti Malaya berada dalam kumpulan sama dengan universiti terkemuka dunia seperti New York, Duke dan Columbia dalam rating 5 bintang QS Intelligence Unit.
di Malaysia. Menariknya, saya sempat bersembang dengan seorang rakyat Kazakhstan yang bekerja di Kedutaan Malaysia di sana. Menurutnya, beliau pernah melanjutkan pengajian di Universiti Lim Kok Wing, Cyberjaya. Baginya dan rakan-rakannya, Malaysia negara stabil dan progresif dan beliau sangat yakin Malaysia akan menjadi antara destinasi pengajian tinggi paling popular untuk pelajar dari Asia Tengah. Setakat ini kita mempunyai lebih 1,700 pelajar Kazakhstan yang melanjutkan pengajian di Malaysia. Dari Asia Tengah sahaja, bilangannya kira-kira 2,500 dan semakin meningkat.

Di Kazakhstan juga saya sempat berjumpa dengan rektor sebuah universiti pertanian yang juga mantan Menteri Pendidikan di negara bekas Kesatuan Soviet itu. Beliau berterus-terang mengatakan mahu datang ke Malaysia dalam masa terdekat untuk belajar dan memantapkan penguasaan bahasa Inggerisnya. Beliau teruja dengan kefasihan bertutur dalam bahasa Inggeris ahli perniagaan dan pegawai awam Malaysia yang ditemui.
Selepas meneliti banyak negara, beliau berpendapat Malaysia destinasi terbaik yang memenuhi segala keperluannya untuk belajar bahasa Inggeris.

Pengalaman di Malaysia sangat positif

Di China, saya sebahagian daripada rombongan Perdana Menteri dalam acara sambutan hubungan diplomatik 40 tahun. Saya sempat juga bertemu seorang rakyat China bernama Xu Zhen, bekas graduan Kolej Damansara Utama, Pulau Pinang, yang sudah lebih 10 tahun bekerja di Education Malaysia di Beijing. Beliau memberitahu saya bahawa pengalaman belajar di Malaysia sangat positif dan ini mendorong beliau terus berkhidmat mempromosikan pengajian tinggi Malaysia di tanah airnya. Beliau amat merindui Malaysia, tetapi satu rungutan beliau adalah keenakan pelbagai makanan tempatan menyebabkannya naik berat badan sebanyak 10 kilogram yang sehingga kini sukar dikurangkan!

Semangat Xu Zhen saya dapat lihat pada alumni Universiti Malaysia seperti Universiti Malaya, Universiti Putra Malaysia, SEGi, dan UCSI, yang saya temui di suatu karnival pendidikan di Beijing yang mana dianggarkan dikunjungi lebih 100,000 orang. Mereka begitu memuji Malaysia dan percaya bahawa peluang melanjutkan pengajian tinggi di Malaysia haruslah diketahui. Oleh itu, mereka secara sukarela pula mempromosikan negara kita sebagai hab pendidikan serantau kepada pengunjung karnival pendidikan berkenaan, walaupun sudah lama meninggalkan Malaysia.

Antara tahun 2012 dan 2013, ada peningkatan kemasukan pelajar China ke Malaysia sebanyak 73 peratus. Sehingga tahun ini, lebih daripada 6,800 pelajar China di Malaysia.

Secara keseluruhannya, ada kira-kira 123,000 pelajar antarabangsa di Malaysia daripada 163 negara. Kerajaan mensasarkan 200,000 pelajar menjelang tahun 2020. Menurut laporan, Malaysia adalah destinasi pendidikan ke-11 terhebat dunia. InsyaAllah, kita akan bertambah baik.

Universiti Malaya baru-baru ini memperoleh rating 5 bintang daripada QS Intelligence Unit, dan berada dalam kumpulan yang sama dengan universiti terkemuka dunia seperti New York, Duke dan Columbia.

Universiti Sains Malaysia (USM) pula menduduki tempat ke-38 terbaik di dunia dalam bidang kejuruteraan kimia dan ke-28 dalam bidang sains alam sekitar berdasarkan QS World University Ranking pada 2014, manakala pencapaian Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) berada pada kedudukan ke-19 terbaik dunia dalam kategori universiti yang berusia bawah 50 tahun, antara bukti kejayaan Malaysia dalam menjaga kualiti pendidikan IPT, termasuklah politeknik dan kolej komuniti di negara ini.

Memang tidak dinafikan dari semasa ke semasa akan ada masalah berbangkit seperti menyalahgunakan pas pelajar, penyalahgunaan dadah dan pelbagai masalah sosial lain. Kadangkala pihak kementerian juga menerima aduan daripada pelajar antarabangsa yang diganggu pihak berkuasa dan sebagainya. Masalah memang akan wujud di mana-mana sahaja, namun ia bukan perkara biasa, tetapi suatu pengecualian.

Bahkan, ketika ini kami sudah mewujudkan Education Malaysia Global Services (EMGS) untuk memantau dan menangani masalah berbangkit ini. Menerusi kerjasama dengan Jabatan Imigresen, diharap agar perkhidmatan kepada pelajar antarabangsa dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.


Pergiat usaha mempromosi Malaysia

Komen positif daripada pelbagai pihak terhadap pendidikan tinggi ini bagaikan sokongan moral untuk saya terus mempergiatkan usaha mempromosikan Malaysia sebagai hab pendidikan di rantau ini. Ironinya, walaupun segelintir pihak di Malaysia sering memperlekeh kualiti pendidikan tinggi di negara sendiri, rupa-rupanya di luar negara cukup ramai pula yang mengagumi pencapaian pendidikan tinggi negara kita.

Malaysia sekarang sudah mula boleh melihat hasil daripada kesungguhan usahanya menjadikan hab pendidikan serantau. Dari Abu Dhabi hingga Kazakhstan, menganjur pula ke China, usaha Malaysia merentas benua untuk mempromosikan pengajian tingginya disambut dengan tangan terbuka. Namun perjalanannya masih jauh. Masih banyak laluan benua yang perlu direntas. Namun setakat ini kita membuktikan, bercakap disertakan dengan usaha, pasti tidak sia-sia. Tidak seperti 30 tahun dahulu, kini saya penuh yakin menganggap bahawa bukan angan-angan lagi meletakkan Malaysia dalam peta destinasi popular melanjutkan pengajian tinggi bagi pelajar di serata dunia.

Insya-Allah, menjelang tahun 2020, apabila soalan ini diajukan semula, saya berharap agar jawapannya: “Malaysia terbaik”.


Datuk Seri Idris Jusoh ialah Menteri Pendidikan II Berita Harian Rencana 2014/06/12 - 08:46:55 AM

Pandangan mengenai nisfu Syaaban

Amalan hendaklah berasaskan disiplin ilmu bukan sekadar ikutan

Syaaban bakal menempuh separuh perjalanannya pada malam ini. Malam ke-15 Syaaban dikenali sebagai malam nisfu Syaaban.

Sudah menjadi kebiasaan di negara ini, termasuk rantau Nusantara, biasanya pada malam itu umat Islam akan berkumpul di surau atau masjid untuk membaca surah Yasin sebanyak tiga kali dengan setiap sesi bacaan diiringi dengan doa tersendiri.

Boleh dikatakan amalan itu sudah sebati dengan masyarakat Islam di negara ini dan diraikan dengan harapan agar apa yang mereka hajatkan dimakbulkan Allah SWT.

Realiti daripada amalan itu, dapat dilihat ia membantu menyatukan umat Islam apabila mereka sanggup berkumpul dan berhimpun beramai-ramai di surau atau masjid untuk menghidupkan malam nisfu Syaaban dengan membaca surah Yasin serta berdoa.

Sesuai dengan peredaran zaman yang mana semakin ramai masyarakat Islam menjadi ‘celik agama’ dan tidak ‘bertaklid buta’ terhadap sesuatu ritual yang ada kaitan dengan Islam, maka amalan pada malam nisfu Syaaban mula dipersoalkan.


Pandangan mengenai sambut nisfu Syaaban

Persoalan yang sering dilontarkan adalah berkaitan soal boleh atau tidak ia dilakukan kerana ada golongan mendakwa amalan itu sebagai bidaah, manakala golongan lain pula berpendapat ia harus dilakukan selagi tidak bertentangan syarak.

Perbezaan pendapat ini akhirnya memberi implikasi negatif kepada umat Islam kerana sedikit sebanyak ia menimbulkan perpecahan dalam masyarakat Islam itu sendiri.

Pada masa sama, ada kumpulan yang berpegang kepada prinsip kesederhanaan menganggap amalan itu harus selagi tidak bertentangan ajaran Islam, tetapi ada juga kelompok dalam masyarakat Islam yang agak ‘rigid’ menganggap amalan itu bidaah, sesat dan haram.

Pertelingkahan ini menjadi lebih hebat apabila ada kumpulan menggunakan fatwa ulama terkemuka untuk menolak pandangan kumpulan lain sehingga akhirnya menyebabkan pertelagahan dalam soal yang dianggap ‘ranting’ dalam agama.

Mengulas lanjut persoalan adakah amalan menghidupkan malam nisfu Syaaban itu bidaah atau tidak, terdapat pelbagai pendapat serta pandangan dikemukakan tokoh ulama dan ilmuwan Islam hari ini.

Apa yang pasti, kebanyakan mereka lebih bersifat bersederhana bagi mengulas isu ini sebagai isu ranting dan beranggapan ia tidak perlu diperbesar-besarkan sehingga boleh menimbulkan fitnah kerana dibimbangi akan menyebabkan pertelingkahan sesama umat Islam.


Amalan perlu bersandarkan disiplin ilmu

Bagi pendakwah bebas, Syed Mohd Norhisyam Tuan Padang, persoalan menghidupkan malam nisfu Syaaban tidak perlu diperdebatkan kerana apa yang paling utama ialah apa-apa amalan yang hendak dilakukan umat Islam perlu bersandarkan kepada disiplin dan sumber ilmu diperoleh.

Disiplin ilmu yang beliau maksudkan ialah sumber sahih yang diperoleh seseorang umat Islam yang mewajarkan sesuatu amalan itu sesuai atau layak dilaksanakan selagi ia tidak bertentangan dengan syarak.

Menyentuh pertikaian yang wujud mengenai amalan biasa dilakukan umat Islam pada malam nisfu Syaaban seperti membaca surah Yasin, Syed Mohd Norhisyam menjelaskan, ia adalah satu amalan yang mulia dan boleh dilakukan pada bila-bila masa tanpa perlu menunggu kedatangan malam nisfu Syaaban.

Baginya, membaca surah Yasin memang amalan yang baik dan digalakkan tetapi ia tidak perlu terikat kepada tarikh atau hari untuk dibaca seperti dibaca pada malam nisfu Syaaban saja.

“Adalah lebih baik bagi umat Islam jika dapat memahami makna ayat yang terkandung pada surah Yasin itu. Apa yang penting, jika kita hendak melakukan sesuatu amalan, ia perlu bersandarkan kepada disiplin ilmu, bukan sekadar ikut-ikutan.

“Satu perkara yang haram ialah jika perbezaan pendapat yang timbul dalam persoalan ini akhirnya menyebabkan berlakunya pertelagahan dan pergaduhan dalam kalangan umat Islam,” jelasnya.

Menyentuh mengenai disiplin ilmu yang perlu diikuti, Syed Norhisyam menjelaskan, umat Islam perlu mendalami ilmu agama yang sebenar sebelum melakukan sesuatu amalan.

Selain daripada perlu berdisiplin, umat Islam juga perlu menekankan soal adab jika bertembung dengan sesuatu isu yang menyebabkan berlakunya perbezaan pandangan.

“Jika kita tidak mahir dengan selok-belok ilmu agama, rujuklah kepada guru. Jika berbeza pendapat kita perlu beradab dengan menghormati pandangan orang lain yang tidak setuju dengan pandangan kita,” katanya.

Beliau menyeru kepada seluruh umat Islam agar tidak terlalu terikat dengan persoalan bidaah dalam amalan pada bulan Syaaban ini, sebaliknya perlu meningkatkan lagi amalan sunat seperti berpuasa dan membaca al-Quran menjelang Ramadan.

“Syaaban adalah bulan untuk kita ‘memanaskan badan’ bagi menambah amalan berpuasa sunat dan membaca al-Quran kerana tidak lama lagi kita akan bertemu Ramadan,” katanya.

Dalam pada itu, ada umat Islam memutuskan untuk terus menghidupkan malam nisfu Syaaban kerana bersandarkan kepada hadis riwayat Ibnu Majah, at-Thabrani dan Ibnu Hibban yang menerangkan kelebihan malam nisfu Syaaban.

“Daripada Muaz bin Jabal dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: Allah memandang kepada semua makhluk-Nya pada malam nisfu Syaaban, maka diampunkan dosa sekalian makhluk-Nya kecuali orang yang menyekutukan Allah atau orang yang bermusuhan.”

Terdapat sepotong hadis menyatakan kelebihan malam nisfu Syaaban iaitu:

“Dari Abi Hurairah beliau mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda bermaksud: Telah datang Jibril pada malam nisfu Syaaban dan dia berkata, Ya Muhammad, pada malam ini pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka, maka berdirilah dan kerjakan sembahyang lalu angkatlah kepalamu dan kedua-dua tanganmu ke langit.

“Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, apakah erti malam ini? Jibril menjawab: Pada malam ini telah dibuka 300 pintu rahmat, maka Allah mengampuni orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu kecuali ahli sihir, orang yang suka permusuhan, peminum arak, penzina, pemakan riba, penderhaka kepada kedua-dua orang tua, orang yang suka menjadi batu api dan mereka yang memutuskan tali persaudaraan. Maka sesungguhnya mereka itu tidak akan diampuni kesalahannya sehingga mereka mahu bertaubat dan tidak akan mengulang lagi atas perbuatannya itu.

“Maka pergilah Nabi Muhammad SAW mengerjakan solat serta menangis di dalam sujudnya dengan membaca doa bermaksud: Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari seksa-Mu dan murka-Mu dan aku tidak menghitung-hitung pujian kepada-Mu, seperti mana Engkau memuji kepada-Mu sendiri, maka segala puji bagi-Mu sehingga Engkau reda.”

Pokok pangkalnya, Muslim yang bercita-cita untuk melaksanakan sesuatu amalan perlu berilmu atau mempelajari ilmu berkenaan dengan berguru atau mendapatkan tunjuk ajar daripada mereka yang arif.

Ini kerana beramal tanpa ilmu bukan saja boleh merosakkan diri sendiri bahkan mungkin membahayakan seluruh umat manusia.

Dalam hal ini wajar umat Islam merujuk kepada surah al-Isra ayat ke-36 jika mahu melakukan sesuatu amalan yang bermaksud: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta untuk bertanggungjawab.”


Sumber Buku: Kenali Rasul Kita Muhammad SAW: Menyingkap Keperibadian dan Cara Hidup Insan Mulia oleh Imam At-Tirmizi

Berita Harian Agama 2014/06/12 - 08:31:51 AM Mohd Anwar Patho Rohman | wananwar@bh.com.my