June 18th, 2014

Model Baru Ekonomi acuan status negara maju

Tiada golongan tersisih nikmati agihan kekayaan

Aspirasi nasional untuk menjadi negara maju setengah dekad lagi mempunyai beberapa persoalan utama. Antaranya, apakah acuannya? Apakah tanda aras digunakan bagi mengukur, sama ada kita telah berjaya dan siapa serta golongan manakah yang mendapat manfaat daripada kejayaan itu nanti?

Model Baru Ekonomi yang menjadi asas kepada rancangan pembangunan kita untuk satu dekad (tahun 2010 hingga tahun 2020) jelas menyatakan bahawa acuan kemajuan kita adalah milik kita. Pengukurnya bukan sekadar kekayaan material negara melalui Pendapatan Negara Kasar (GNI), tetapi juga aspek pengagihan kekayaan.

Tiada golongan akan tersisih kerana negara kita hanya dianggap berjaya apabila setiap ahli masyarakat berpeluang untuk maju.

Sama penting dalam acuan kita adalah memastikan kelestarian sumber dan bahan asli yang bukan sahaja bakal lupus jika tidak cermat penggunaannya, malah kos pencemaran bakal merugikan apa sahaja faedah yang terkumpul selama ini.

Dalam memastikan tiada individu atau golongan yang tersisih, Dasar Pembangunan Negara amat berkait rapat dengan dasar menjamin keperluan asas rakyat.

Paling asas ialah untuk memastikan sekurang-kurangnya tahap asas keselamatan ekonomi dapat dinikmati oleh setiap ahli masyarakat. Ini meliputi keperluan asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal pada tahap keselesaan yang boleh diterima.

Keperluan sara hidup minimum terjamin dari segi makanan, tempat tinggal dan pakaian yang membentuk sebahagian daripada taraf hidup adalah teras program pembangunan ekonomi dan sosial kerajaan.

Capai pendapatan minimum

Bagi mencapai taraf hidup minimum mestilah disokong oleh pendapatan minimum seperti ditetapkan oleh kerajaan baru-baru ini. Bagaimanapun, dalam setiap masyarakat, akan wujud anggota masyarakat yang kurang berkemampuan untuk mengatasi punca kemiskinan mereka. Golongan ini termasuk mereka yang kurang upaya, terbabit dalam kemalangan dan hilang punca pendapatan, tua dan sebagainya.

Sistem perlindungan sosial adalah berdasarkan tanggapan bahawa untuk menjamin perpaduan dan solidariti, keselamatan ekonomi ahli dalam masyarakat adalah tanggungjawab bersama. Perpaduan bermakna masyarakat berkongsi waktu senang dan susah.

Setiap individu dalam masyarakat bertanggungjawab menyumbang ke arah pembangunan individu dan masyarakat.

Seperti yang ditakrifkan oleh Persatuan Keselamatan Sosial, keselamatan sosial merujuk kepada ‘perlindungan yang disediakan oleh sesuatu masyarakat untuk ahlinya, melalui polisi awam yang dapat menampung kehidupan ahlinya daripada kesusahan ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh kecederaan atau penyakit, bersalin, kecederaan pekerjaan, pengangguran, kecacatan, usia tua dan kematian; penyediaan penjagaan perubatan, serta pemberian subsidi untuk keluarga dengan kanak-kanak.’

Keselamatan sosial selalunya merujuk kepada skim yang individu bakal menikmati faedah memikul sebahagian tanggungjawab seperti sumbangan daripada pekerja dan majikan. Bantuan wang tunai langsung kerajaan dan skim bantuan yang lain termasuk:

Skim pencen
– Simpanan Dana untuk tujuan pencen seperti KWSP;
Skim Perlindungan Kecederaan Pekerjaan;
– Hilang upaya dan Skim Pencen untuk waris;

Skim Pencen yang disediakan untuk syarikat;
– Pelan Persaraan Swasta (PRS);
– Pelan Bantuan Pengangguran; dan
– Skim Insurans Kesihatan.

Skim keselamatan sosial sekurang-kurang mempunyai empat matlamat utama:

Untuk mengatasi cabaran kemiskinan.

Memastikan rakyat berasa selamat, iaitu bukan sahaja berasa terjamin jika berlaku kesusahan di luar jangkaan seperti sakit, kecacatan, pengangguran, tetapi juga berasa selamat berada dalam persekitaran pekerjaan dan kematian pencari nafkah utama atau tunggal.

Hasilnya, individu akan berani mengambil risiko untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Sikap ini yang bakal menggerakkan keusahawanan yang akan dapat melonjak ekonomi negara.

Mencapai kesaksamaan dengan pengagihan semula atau memindahkan pendapatan kepada golongan yang memerlukan dan serba kekurangan.

Solidariti dalam kalangan ahli masyarakat yang sepatut tidak dianggap sebagai sedekah, tetapi sebagai satu bentuk saling kerjasama dan sokongan dalam satu masyarakat yang dapat berdikari.

Bagaimanapun, kerajaan mempunyai cabaran dalam penggubalan dasar keselamatan sosial, antara:

Perubahan ciri-ciri demografi iaitu penuaan masyarakat yang menjadi trend di seluruh dunia.

Keperluan untuk menjana peluang pekerjaan yang sesuai.

Ancaman pengangguran kerana pasaran tenaga kerja yang semakin global dan persekitaran ekonomi yang semakin tidak menentu.

Keperluan untuk memperluaskan perlindungan dengan skim yang berpatutan dan sistem kewangan

Kerajaan yang mampan

Juga isu sama ada sistem sepatutnya diuruskan oleh kerajaan atau swasta.

Cabaran berkenaan adalah halangan yang menjadi lebih sukar diatasi ketika ekonomi mengalami kemelesetan dan apabila kerajaan mengalami masalah kewangan negara. Justeru, ketika negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang sihat, kerajaan perlu menjana lebihan kewangan supaya dapat menampung perbelanjaan, terutama bagi memastikan keselamatan sosial yang asas terjamin.

Maklumat lanjut mengenai topik ini boleh diperoleh melalui hasil kajian Datuk Dr Soh Chee Seng, bekas Felo SSRC dengan melayari laman sesawang ssrc.um.edu.my.

Dr Norma Mansor ialah Profesor di Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran, Universiti Malaya Berita Harian Kolumnis 2014/06/18 - 00:52:41 AM

Sistem muafakat tonggak kestabilan pemerintahan

Toleransi Raja, pentadbir kunci keharmonian

Kebelakangan ini, melalui beberapa peristiwa yang berlaku di tanah air, seperti pelantikan Menteri Besar, setiausaha kerajaan negeri dan terbaharu, kuasa Raja dalam pentadbiran negeri, kita telah didedahkan dengan kedudukan Perlembagaan negeri-negeri.

Justeru, adalah penting juga untuk kita mendapatkan gambaran tentang sejarah Perlembagaan negeri-negeri yang membentuk negara Persekutuan Malaysia ini.


Seperti kita maklum, setiap negeri mempunyai Perlembagaan sendiri. Perlembagaan negeri ini juga dikenali sebagai Undang-Undang Tubuh Negeri. Ini menjadikan di Malaysia mempunyai tiga belas Perlembagaan bagi negeri-negeri dan sebuah Perlembagaan bagi keseluruhan Persekutuan.

Perlembagaan negeri bagi sesebuah negeri itu hanya terpakai di negeri masing-masing dan Perlembagaan Persekutuan adalah terpakai ke atas semua negeri dalam Persekutuan, termasuk Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya.

Jika disingkap sejarah, Perlembagaan Negeri-negeri Melayu yang terawal ialah Perlembagaan Negeri Johor dan Terengganu. Pada tahun 1895, semasa pemerintahan Sultan Abu Bakar, Johor telah menggubal Undang-Undang Tubuh Negeri Johor. Perlembagaan negeri Johor ini telah diterima sebagai Perlembagaan pertama di Tanah Melayu.

Sementara itu negeri Terengganu, pada tahun 1911 semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin III telah menggubal Undang-Undang Tubuh Bagi Diri Kerajaan Negeri Terengganu. Perlembagaan negeri Terengganu ini mempunyai peruntukan serupa dengan Perlembagaan negeri Johor.

Bermesyuarat urusan pentadbiran

Kedua-dua Perlembagaan pertama negara yang telah meletakkan kuasa yang luas kepada Sultan bagi negeri-negeri berkaitan pemerintahan dan pentadbiran negeri. Sultan diberikan kuasa bagi menentukan pegawai-pegawai bagi urusan pentadbiran negeri. Sultan berhak melantik dan memecat pegawai-pegawai. Sultan juga berhak menentukan hukum ke atas pegawai-pegawainya dan juga rakyatnya. Namun, apa yang perlu diberikan perhatian mendalam ialah, walaupun semua kuasa bertumpu pada baginda, baginda hendaklah bermesyuarat dengan pegawai-pegawainya atas apa-apa pekerjaan atau urusan pentadbiran kerajaan.

Perlembagaan ini juga tidak memberikan kuasa mutlak kepada Raja untuk menolak sebarang keputusan mesyuarat. Ada disebut dalam Perlembagaan berkenaan tentang tanggungjawab Raja untuk menerima keputusan mesyuarat pegawai dan tidak boleh memveto atau mengetepikan keputusan itu setelah Sultan pasti tentang tiada khilaf dalam keputusan mesyuarat itu.

Perkara ini penting untuk kita lihat kerana, walaupun dikatakan dalam sejarah bahawa Sultan mempunyai kuasa untuk melantik dan juga memecat pegawai dan pentadbir negeri, tetapi kedudukan pegawai-pegawai berkenaan adalah dihormati oleh undang-undang dan Sultan hendaklah patuh dengan keputusan pegawai-pegawainya.

Dalam keadaan yang mana keputusan mesyuarat tidak dipersetujui oleh Sultan, baginda diberikan peluang mengarahkan ahli mesyuarat untuk menilai keputusan itu sebanyak empat kali.

Ambil kira pendapat pentadbir

Perlembagaan awal ini juga menunjukkan bahawa bertindak dengan kuasa mutlak yang sewenang-wenang bukan tradisi pentadbiran negeri-negeri Melayu. Raja sentiasa mengambil kira pendapat atau keputusan pentadbir; pentadbir juga hendaklah menghormati Sultan. Ia adalah sistem bermuafakat.

Merujuk kepada peruntukan Perlembagaan negeri Melayu, walaupun Sultan mempunyai kuasa mutlak dalam banyak perkara, adalah tidak tepat jika dikatakan Sultan melaksana kuasa berkenaan dengan mutlak. Benar jika Sultan mempunyai kuasa mutlak untuk melantik pegawai, tetapi ada disebut dalam Perlembagaan awal berkenaan tentang sifat ahli mesyuarat, iaitu mereka yang dipanggil ahli al-hal wa al-aqd, yang secara mudah bermaksud mereka yang mempunyai integriti dan keupayaan yang tinggi.

Dengan kata lain, pada hakikat peruntukan Perlembagaan berkenaan, Sultan tidak boleh juga melantik seseorang sebagai ahli mesyuarat negeri seseorang yang tidak mempunyai kelayakan ahli al-hal wa al-aqd, ini.

Ketika proses membentuk Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, negeri-negeri telah diarah untuk membuat Perlembagaannya sendiri dan begitulah seterusnya dengan pembentukan Persekutuan 1957. Johor dan Terengganu mengekalkan sebahagian daripada Perlembagaan awal dan menerima banyak perubahan setelah kemerdekaan.

Walau apa perubahan kepada Perlembagaan 1948 dan 1957, dan penerimaan sistem Raja Berperlembagaan di peringkat Persekutuan dan negeri setelah merdeka, hakikat yang perlu kita teladani ialah, dari segi peruntukan undang-undang sistem muafakat dan mesyuarat menjadi tonggak kepada kestabilan. Sistem ini begitu sebati dalam sistem beraja dan pentadbiran yang sedang kita amalkan.

E-mel ke rencanabh@bh.com.my untuk berkongsi pendapat anda Berita Harian Kolumnis 2014/06/18 - 00:55:52 AM Shamrahayu A Aziz

TNB vs IPP; Menang sorak tanah tergadai; Badlisham dan klia2

HUJUNG minggu lalu, Sabtu dan Ahad penuh dengan majlis kenduri kahwin. Lagi pun ia adalah minggu terakhir sebelum cuti sekolah berakhir.

Macam-macam cerita boleh dikongsi di meja bulat itu. Salah satu isu yang panas ialah mengenai cerita YTL, IPP (pengeluar tenaga bebas), TNB, MAS, klia2 dan lain-lain.

Tanpa disedari satu meja dengan saya adalah otai-otai pemain industri tenaga serta syarikat penerbangan nasional, MAS. Rancak sungguh bersembang sehingga tanpa disedari ramai tetamu di meja lain sudah pulang.

Namun oleh kerana kenduri di rumah Tuan Haji Nik Adnan, jiran tetangga kami, maka lamalah kami duduk sembang.ADAKAH syarikat swasta lain akan mengambil kira agenda pemerkasaan ekonomi bumiputera seperti yang dilakukan TNB ini?

Apa kurangnya TNB yang pakar dalam bidang tenaga ini lebih 60 tahun? Perlu diingat TNB ialah penggerak kepada kemajuan negara ini. TNB bukan macam MAS, ia mempunyai keupayaan kewangan yang kukuh.

Persoalannya mengapa perlu diswastakan lagi sektor penjanaan tenaga ini kepada orang lain? Mahu diswastakan pula kepada 'syarikat yang tidak mengenang budi'.

TNB selama ini juga telah banyak menjana ekonomi kepada vendor-vendor bumiputera selaras dengan agenda memperkasa ekonomi bumiputera - yang gagal dilakukan oleh syarikat yang tidak mengenang budi itu.

"Beratus juta ringgit nilai kerja akan dapat diberi kepada vendor bumiputera jika tawaran itu diberikan terus kepada TNB," kata rakan saya itu sambil mengerut-ngerut dahi.

Lagi pun tambahnya, TNB bukan calang-calang syarikat. Ia sendiri telah melabur di luar negara. Ia membina dan mengendalikan loji janakuasa elektrik di Jeddah, Arab Saudi serta membuat kerja senggaraan di loji janakuasa elektrik di Kuwait.

"Hairan kenapa di negara sendiri TNB tidak diberi direct award? Di luar negara TNB turut mendapat anugerah-anugerah hebat seperti Anugerah Platts, Asia Best Utility Company dan sebagainya."

Baru-baru ini, Presiden dan CEO TNB, Azman Mohd. (Datuk Seri) menerima memorandum membantah kerjasama YTL dan TNB dalam loji janakuasa Track 4A bernilai berbilion ringgit di Johor daripada empat kesatuan TNB mewakili 34,900 ahli dan kakitangan syarikat tenaga nasional itu di ibu pejabatnya di Kuala Lumpur.

Kesatuan berkenaan iaitu Persatuan Eksekutif TNB, Kesatuan Pencantuman Pekerja-Pekerja TNB, Kesatuan Pegawai Rendah TNB dan Persatuan Unit Keselamatan TNB berkata, YTL menyebabkan kesengsaraan besar-besaran kepada TNB sejak ia menandatangani perjanjian pembelian kuasa elektrik (PPA) pada 1993.

"TNB tidak menerima faedah langsung sejak berurusan dengan YTL pada 1993. Malah, generasi pertama PPA dengan TNB meletakkan beban kewangan kepada TNB, kerana ia dipaksa untuk membayar kos lebih tinggi bagi tenaga berbanding apa yang boleh dihasilkan," kata memorandum itu.

"Berdasarkan kepada angka dan maklumat yang kami terima, ia difahamkan TNB sudah membayar lebih RM20 bilion kepada YTL.

"Kami membantah dan mendesak TNB menolak sebarang tawaran bersyarat yang diberikan oleh Suruhanjaya Tenaga kepada konsortium YTL (YTL Power International Berhad), SIPP dan TNB untuk membangunkan projek Track 4A di Pasir Gudang, Johor."

Jelaslah "luka lama masih berdarah dan bernanah" yang sukar untuk disembuhkan. Ia adalah gambaran yang tidak dapat disembunyikan oleh warga kerja TNB.

Inilah sentimen persatuan-persatuan dan pekerja-pekerja TNB di waktu ini. Kita wajib membantu pengurusan TNB untuk bangunkan sendiri janakuasa, bukan diswastakan kepada IPP.

Saya percaya ramai rakyat Malaysia dan pemimpin-pemimpin UMNO sendiri yang mengikuti perkembangan perkara ini kerana ia adalah perjuangan kita bersama.

Bohonglah jika tiada yang peduli!

Tanah Rizab Melayu 'tergadai' kepada bukan Melayu di Selangor - Laporan Audit

SEMALAM saya terbaca laporan portal berita terkenal AgendaDaily. Lalu saya terus menghubungi bosnya, Rosli Ismail yang juga mantan bos saya di Utusan Malaysia kira-kira 20 tahun dahulu.

Saya kata laporannya mengenai isu tanah rizab Melayu di Selangor yang secara senyap-senyap terhakis amat tepat pada masanya kerana keadaan sekarang amat membimbangkan.

Kami bersembang melalui telefon: "Apa Pentadbir Tanah yang rata-rata berbangsa Melayu di Selangor buat? Mereka tak sensitifkah?"

"Itu masalahnya, jika kerajaan itu di bawah BN, maka banyaklah pihak yang bersimpati dengan Pas akan membocorkan maklumat itu dan ini. Tetapi orang yang simpati dengan UMNO sendiri tak buat benda-benda macam itu."

Namun, isu mengenai tanah rizab Melayu di Selangor ini didedahkan sendiri dalam Laporan Audit Negara 2013 siri dua.

Ingatlah. Inilah akibatnya sekiranya kita marahkan seekor nyamuk, seluruh kelambu dibakar. Kita ini juga adalah bangsa yang menang bersorak, tapi kampung tergadai. Fikir-fikirlah.

Ikuti laporan penuh AgendaDaily ini.

INI kes berat dan paling ditakuti sejak sekian lama. Baru enam tahun Pakatan Rakyat perintah Selangor sudah jadi macam-macam, dalam Laporan Audit Negara 2013 siri dua, satu penemuan mengejutkan berlaku di Selangor.

Ada belasan kes yang nyata Tanah Rizab Melayu diberikan kepada orang bukan Melayu dan lebih ribuan ekar lagi tanah yang dicabut statusnya (atas pelbagai sebab) yang asalnya berstatus Tanah Rizab Melayu tidak diganti semula.

Sehingga kini, daripada lebih dua juta ekar keluasan tanah di Selangor, hanya tinggal 20.2 peratus Tanah Rizab Melayu.

Satu kajian daripada 129 sampel kes menemui 18 keadaan di mana Tanah Rizab Melayu di Selangor telah dianugerahkan kepada orang bukan Melayu walaupun undang-undang melarang perkara itu berlaku.

Daripada jumlah kes tersebut, Tanah Rizab Melayu yang 'tergadai' kepada bukan Melayu adalah sebanyak 24.08 ekar (digabungkan), yang melibatkan lot tanah di kawasan Klang, Kuala Selangor dan Sabak Bernam.

"Pemberian tanah itu dibuat selepas pewartaan tanah rizab dibuat. Ini telah mengurangkan kepentingan orang Melayu di tanah rizab itu dan kawasan yang boleh diberikan kepada orang Melayu," kata laporan itu.

Daripada 18 kes tersebut, 11 dikesan di Klang, manakala lima berlaku di Kuala Selangor dan dua di Sabak Bernam.

Selain itu, terdapat juga kes di mana orang bukan Melayu menduduki tanpa kebenaran di kawasan Tanah Rizab Melayu dan mengusahakan perniagaan gerai makan, bengkel kereta dan membina bangunan.

"Lawatan tapak bersama pegawai PDT Sepang dan PDT Sabak Bernam masing-masing pada 19 Februari 2014 dan 26 Februari 2014 di kawasan Tanah Rizab Melayu Ampar Tenang, Daerah Sepang dan Sungai Lang, Daerah Sabak Bernam mendapati kawasan tersebut telah diusahakan dan diduduki tanpa kebenaran oleh orang bukan Melayu dengan mengusahakan perniagaan gerai makan, bengkel kereta dan membina bangunan," dedah laporan itu lagi.

Menurut semakan Audit selanjutnya mendapati tiga orang bukan Melayu pernah memohon pemberimilikan yang melibatkan tanah negeri seluas tiga ekar antara tahun 2011 dan 2012 di kawasan tersebut.

Laporan yang sama juga mendedahkan bahawa antara bulan November 2013 dan Januari 2014, 3,960 daripada 10,265 ekar (38.6 peratus) status tanah rizab Melayu telah dibatalkan tetapi tidak pernah diganti.

"Pengauditan yang dijalankan antara bulan November 2013 hingga Februari 2014 mendapati secara keseluruhannya prestasi pengurusan Tanah Rizab Melayu daripada aspek penggantian TRM yang dibatalkan adalah tidak memuaskan. Ini adalah kerana tanah seluas 3,960.77 ekar (38.6%) daripada 10,265.38 ekar Tanah Rizab Melayu yang dibatalkan masih belum diganti," kata laporan tersebut.

Jelas laporan itu lagi, sebahagian daripada maklumat berkaitan keluasan Tanah Rizab Melayu yang dibatalkan dan diganti serta keluasan keseluruhan Tanah Rizab Melayu tidak dapat disahkan kerana tidak disokong dengan dokumen dan rekod yang lengkap.

Artikel 89 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa jika mana-mana tanah itu adalah rizab Melayu sebelum Merdeka maka ia kekal sebagai rizab Melayu.

Manakala kuasa untuk mewartakan tanah sebagai rizab Melayu terletak di tangan Menteri Besar, atas nasihat raja-raja negeri.

Sehingga Februari 2014, terdapat 395.946 ekar Tanah Rizab Melayu di Selangor, atau 20.2 peratus daripada dua juta ekar tanah di negeri ini.

Dalam syornya kepada kerajaan, Ketua Audit Negara mahu siasatan dijalankan bagi mengenal pasti punca dan kaedah bagi menyekat pemberimilikan Tanah Rizab Melayu kepada orang bukan Melayu.

Selain pindah milik tanah pegangan orang Melayu kepada orang bukan Melayu daripada terus berlaku serta membuat pembatalan dan penggantian Tanah Rizab Melayu yang sewajarnya.

"Selain itu, tanah perlu diperuntukkan untuk diberi milik kepada umum semasa perizaban TRM," kata laporan yang boleh didapati secara online itu.

BACA LAPORAN LENGKAP DI SINI

Selamat Bertugas Badlisham Ghazali

TAHNIAH Datuk Mohd. Badlisham Ghazali yang akan menjadi Pengarah Urusan baru Malaysia Airports Holdings Bhd. (MAHB), berkuat kuasa 23 Jun ini.

Seorang lagi alumni UiTM menerajui sebuah GLC yang besar. Beliau ialah pemegang Ijazah Sains bagi Sains Komputer dari Norhern Illinois, Amerika Syarikat dan Diploma Sains Komputer dari Universiti Teknologi Mara (UiTM).

Badlisham akan menggantikan Tan Sri Bashir Ahmad Abdul Majid. Badlisham ketika ini, sehingga ke tarikh baru itu, ialah Ketua Pegawai Eksekutif Multimedia Development Corporation (MDeC) sejak 2006.

Kita ucapkan selamat maju jaya kepada Badlisham. Banyak cabaran dan agenda besar kepada agama, bangsa dan negara yang harus dipikulnya.

Isu lot-lot niaga di klia2 untuk bumiputera yang layak harus dilihat semula.

Di mana silapnya sehingga beberapa pengusaha besar bumiputera tercicir daripada senarai?

Jika ada yang kelihatan tidak betul MD baru itu harus memanggil SPRM masuk dan siasat. Dia harus kelihatan tegas dan adil.

Semalam pula, Panel Perundingan dan Pencegahan Rasuah (PPPR), Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) memandang serius pelbagai laporan mengenai tambahan kos yang luar biasa dan kelewatan dalam pembinaan klia2.

Walaupun PPPR berpuas hati bahawa klia2 sudah boleh digunakan sepenuhnya tetapi terdapat laporan mengenai mutu kerja yang kurang bermutu. Panel ini juga memandang berat kos pembinaannya yang khabarnya meningkat dua kali ganda daripada kos asal.

Inilah antara cabaran-cabaran yang bakal digalas oleh saudara Badlisham.

Kita doakan saudara dipelihara Allah SWT dan Selamat Maju Jaya.     Zaini Hassan Utusan/Rencana/20140618

Di mana 'taring' Maritim Malaysia?

PENDEDAHAN akhbar ini pada Ahad lalu berhubung kegiatan penyeludupan diesel bersubsidi yang bermaharajalela di perairan negara bukanlah perkara kecil sebaliknya ia melibatkan kerugian berjuta-juta ringgit dalam tempoh sebulan kepada kerajaan.

Berdasarkan maklumat yang diterima oleh penulis, aktiviti penyeludupan di perairan negara cukup menggerunkan seolah-olah tiada penguatkuasaan undang-undang oleh pihak berkuasa negara ini.

Walaupun mempunyai kuasa yang dianggap cukup luar biasa untuk membanteras sebarang jenayah di lautan, namun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (Maritim Malaysia) dilihat kehilangan taringnya sehingga memungkinkan sindiket antarabangsa mengambil kesempatan.

Diesel bersubsidi dari Malaysia menjadi sasaran sindiket kerana mereka mampu mengaut keuntungan berjuta-juta ringgit apabila ia dijual di pasaran antarabangsa.SALAH sebuah kapal yang ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Wilayah Selatan di perairan Pengerang, Johor, kelmarin.

Ini kerana harga diesel bersubsidi negara ini jauh lebih murah berbanding negara-negara lain sebagai contohnya di Malaysia, bahan bakar itu dijual RM2 seliter selepas kerajaan memberi subsidi sebanyak 74 sen.

Di Vietnam harga diesel seliter adalah RM3.60 sen, Thailand (RM3.04), Indonesia (RM3.38), Filipina (RM4.39) dan Singapura (RM4.46).

Walaupun menjual dengan harga AS$1, namun sindiket tetap mengaut keuntungan memandangkan mereka membeli daripada sindiket tempatan dengan harga sekitar RM2.40 sen hingga RM2.60 seliter.

Seperti mana dilaporkan sebelum ini, satu sumber memberitahu, bagi setiap sejuta liter diesel yang diseludup, kerajaan kerugian RM740,000 berdasarkan pemberian subsidi sebanyak 74 sen seliter bagi kegunaan rakyat negara ini.

Dan perlu diingat, penyeludupan yang berlaku bukannya melibatkan kapal yang boleh memuatkan antara 200,000 liter hingga 300,000 liter tetapi juga kapal lebih besar yang mampu memuatkan antara tiga juta liter hingga lima juta liter diesel pada satu-satu masa.

"Dalam sehari bukan satu dua kapal yang menjalankan operasi haram itu tetapi melibatkan jumlah yang banyak dan bukan di satu kawasan sahaja. Persoalannya kenapakah tiada tindakan diambil? Kenapa perlu Pasukan Petugas Khas bagi membanteras kegiatan itu sedangkan kita sudah ada agensi penguat kuasa untuk tujuan tersebut," kata satu sumber kepada penulis.

Sememangnya persoalan itu perlu dijawab oleh agensi terlibat dan bukannya diam seribu bahasa seolah-olah tiada apa yang berlaku.

Ini memandangkan, minyak diesel yang diseludup walau hanya seliter sekali pun, ia adalah hak rakyat negara kita. Tetapi kenapakah begitu mudah ia dirompak oleh sindiket-sindiket antarabangsa? Kenapakah mereka boleh bermaharajalela di perairan negara?

Difahamkan aktiviti rondaan oleh Maritim Malaysia dilakukan 24 jam. Kalau betullah keadaan itu, tak kan mereka tidak nampak kapal-kapal yang menjalankan aktiviti haram tersebut?

Justeru Maritim Malaysia tidak boleh mengamalkan sikap menganggap pendedahan media sekadar berita sahaja. Mereka perlu mengkaji kelemahan yang ada dalam operasi yang dijalankan kerana agensi itu bertanggungjawab memastikan tidak berlaku kegiatan penyeludupan.

Tambahan pula agensi itu mempunyai keupayaan untuk membanteras perbuatan tersebut sebagaimana pihak berkuasa negara jiran yang dilihat begitu tegas bagi memastikan perairan mereka tidak dijadikan 'port' untuk kegiatan haram.

"Menunjukkan ada pergerakan kapal yang mencurigakan terutamanya berlabuh sebelah menyebelah, mereka pasti akan menghantar pasukan untuk menyiasat tetapi keadaan itu dikatakan tidak berlaku kepada pihak berkuasa Malaysia," dakwa satu sumber yang bertanggungjawab menyiasat penyelewengan diesel bersubsidi di tengah laut kepada penulis, kelmarin.

Sumber itu berkata, turut perlu diperjelaskan ialah benar atau tidak berlakunya 'pembayaran tol' antara RM600 hingga RM3,000 oleh kapal-kapal yang terlibat dalam penyeludupan diesel bagi memastikan aktiviti mereka tidak diganggu oleh pihak berkuasa.

"Maritim Malaysia perlu menjelaskannya supaya ia tidak menimbulkan keraguan terhadap kredibiliti agensi itu," katanya.

Atas sebab itulah, ramai berpendapat, tiada gunanya, Maritim Malaysia begitu bangga mendedahkan satu demi satu kejayaan membanteras jenayah lain di perairan negara tetapi dalam soal penyeludupan diesel tiada apa-apa kejayaan besar yang dicapai.

Sebaliknya apa yang agak melucukan, seperti mana kata sumber itu, Maritim Malaysia begitu teruja untuk mengumumkan berlakunya rompakan minyak diesel ke atas kapal dagang tetapi tidak pula mempersoalkan betulkah minyak tersebut dari Singapura.

"Sikap Maritim Malaysia itu agak menghairankan, sebab tiada apa yang perlu 'dibanggakan' berhubung kes rompakan tersebut memandangkan sepatutnya agensi berkenaan menumpukan perhatian bagaimanakah diesel bersubsidi begitu mudah diseludup keluar melalui perairan negara ini," katanya.

Atas sebab itulah, sumber tersebut menegaskan, Maritim Malaysia tidak boleh menutupi kelemahannya apatah lagi mengamalkan sikap cuba mengalih isu dengan memperbesar-besarkan isu rompakan ke atas kapal Ai Maru di perairan Tanjung Sedili pada Sabtu lalu.

"Tumpulah kepada tugas utama iaitu menghapuskan sehingga ke akar umbi penyeludupan diesel bersubsidi melalui perairan kita kerana kerajaan akan terus menanggung kerugian berpuluh-puluh juta ringgit sebulan jika kegiatan itu tidak dibanteras dan keadaan ini boleh membebankan kewangan negara," katanya lagi.

Penulis difahamkan Maritim Malaysia mempunyai teknologi yang cukup canggih termasuklah mengawasi sebarang pergerakan di laut tetapi malangnya ia seolah-olah tidak digunakan atau sengaja tidak digunakan.

Keadaan itu menyebabkan kegiatan penyeludupan diesel bermaharajalela apatah lagi apabila ada sindiket yang bersedia mengeluarkan modal untuk merasuah anggota-anggota agensi penguat kuasa bermula dari darat hingga ke laut.

Kini terserahlah kepada Maritim Malaysia sama ada ingin menjadi penyelamat kepada ekonomi negara atau membiarkan sahaja kelemahan yang berlaku sehingga ia satu hari kelak boleh meruntuhkan ekonomi kita.

Ini memandangkan ketirisan dan pengaliran wang negara akibat kegiatan penyelewengan bahan bakar itu bukanlah sedikit sebaliknya ia semakin meningkat dari semasa ke semasa.

Keadaan itu memungkinkan kerajaan terpaksa menambah peruntukan setiap tahun bagi menampung subsidi bagi bahan bakar, bukan disebabkan penggunaan oleh rakyat negara tetapi berpunca daripada kelemahan agensi penguat kuasa kita.

Zulkiflee Bakar Utusan/Rencana/20140618

Hats off to a strict father

The writer pays tribute to the man whose strict code of rules and ethics have guided her over the years and attributed to her personal and professional goals.

I CAME across the following quote by illustrator Victor Devlin recently. It goes: Listen, there is no way any true man is going to let children live around him in his home and not discipline and teach, fight and mould them until they know all he knows. His goal is to make them better than he is. Being their friend is a distant second to this.

When I read his words, I thought to myself: “That sounds exactly like my father!”

Seriously, aren’t we who we are because of the way we were brought up? In my case, I must say it was that my father who shaped my character and my will. He was the most dominant force in my childhood years.

As a teacher, I’ve had students complain to me that their fathers were tough on them. I’d say to them in consolation, “You may not appreciate it now but the discipline will help you in the future”.Children of strict fathers – yes, we exist.

When I was growing up, I have to admit though that I felt stifled by my father’s autocratic ways. Often, I bristled with inner rebellion when he was demanding and harsh.

But, it was his relentless pursuit for my learning and development that laid the core of steel I now have within me. Even my passion for realising both personal and professional goals springs from the firm resolve that he girded in me.

Values (and the right ones at that) were what he embedded in me. Integrity, determination, perseverance, diligence, responsibility and accountability: my father marched for years in a policeman’s boots that bore these very studs!

When I became a teacher, I found myself following my father’s example. I chose to be a strong, capable and respected individual.

But, I had no desire to be as hard as him. Therefore, the one important concession I made to myself was to temper my strict ways with traits of love, understanding, compassion and kindness.

For me, the “yin” and the “yang” of this combination are what made the crucial difference in my success as a teacher.

Nonetheless, the hardy principles taught by my father served me time and time again as I faced one challenge after another in the 26 years I trudged through the blackboard jungle.

When I was teaching in a large urban school once, a man came to see me to find out whether his son’s performance was good enough to apply for a premier college overseas.

Handing me his business card, he told me was that he was the head of a finance company. Assessing me rapidly with his eyes, he said, “My job takes me away from home a lot. But I want only the best for my son.”

Talking brusquely, he made no bones about the fact that he had both the means and the desire to send his son overseas to study. “It will make him independent,” he explained. When I spoke about his son’s potential and ability to succeed, the man listened quietly.

Cracking the whip

After I was done talking, he gave me another appraising look and then admitted, “I don’t get along very well with my son. He thinks I’m too strict. But, I know it’s important that I crack the whip now. If not, we will both regret it later.”

And then he shook my hand and left. No smile. No pleasantries.

Watching him leave, not only did I understand him, I understood him perfectly.

My student would inquire later how the meeting went. I assured him that it went well.

But in thinking about his father, I knew I hadn’t told the inscrutable man that his son was, in fact, a difficult student to deal with.

At times, in handling this boy, even I was filled with despair. What was to become of him? What could I do to help him? And, could I even really be of any help?

But, I neither lowered my standards for the boy nor gave up on him. As far as I was concerned, he had both the intelligence and ability to go far in life. He just wasn’t trying hard enough.

After meeting his father, I began to suspect that this boy’s reluctance to shape up was probably an act of retaliation against his father’s coldness.

In requiring good work of him, this student would often say churlishly to me, “Why are you so hard on me?”

And I would reply sincerely, “Because I really believe that you have it in you to do better work.”

But unlike his father, I showed this boy my “softer” side as often as I could. I would say pleasantly, “You know, I do care a lot about you. And, you perform surprisingly well when you take the trouble to do so.”

Once, I even told him: “Listen, I had a difficult time with my father too but he made me a successful person. Give your old man a break and put in some effort.”

Although he avoided me often, I pursued my goals relentlessly. I was after all, my father’s daughter, and if there is one imprint he left on me — to be persistent.

Finally, persuaded and encouraged to believe in himself, the boy began to turn the corner. After that, it was a joy to teach him - really it was!

He came to see me often and we talked about all sorts of topics – girls, music, books, politics and even photography.

I praised his good attributes and his honest attempts to improve, not once, but many times, because I knew his father could not and would not.

As a teacher, it was my responsibility and duty to do so, therefore I did it.

Reform and learning

My father believed in the power of reform through education. As a teacher, I too believe that all students are capable of learning. Therefore, a teacher’s push really matters.

By the way, I am not alone in thinking along these lines. Have you by any chance read Andre Agassi’s 2009 autobiography Open? Well, this former Wimbledon tennis world champion has faith in the same maxim.

After he retired from playing professionally, he launched the Andre Agassi Charitable Foundation. In 2001, the Foundation opened the Andre Agassi College Preparatory Academy in Las Vegas, a K-12 public charter school for at-risk children. The 26,000-square-foot education complex that carries Agassi’s name places a huge emphasis on excellence. Agassi’s goal in hiring teachers is to procure men and women who are “sharp, passionate and inspired” and “willing to lay it on the line” and “get personally involved”.

He asks one thing and one thing only of his teachers: That they believe fervently that every student can be a learner.

Agassi hit a resounding shot when he said: “It sounds like a painfully obvious concept, self-evident, but nowadays it’s not.”

See what I mean? I’d add another adage: Do your best and God will do the rest. As teachers, we are bound by convention and limits but we still have to set, pursue and then reach the right goals. The minute teachers give up, the kids start falling like bowling pins. My father hammered this home because he could not and would not tolerate it when I said: “It can’t be done!”

Upon hearing this explanation, his answer was always the same: “Stop making excuses! Just admit that you didn’t work hard enough!”

Ah, what a great man he was because I do know now that his strict vigil did work wonders. Happy Fathers Day! NITHYA SIDHHU The STAR Home > News > Education Sunday June 15, 2014 MYT 12:00:00 AM

Commemorative Stamps: Plan ahead for special issues

THE iconic Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah bridge was declared open on March 1, followed by a six-minute fireworks display, but sadly there was no commemorative stamps issue to mark the occasion. There was a massive crowd to buy stamps when the first bridge was opened in 1985.

Pos Malaysia needs to plan well ahead. Many countries have their issues planned at least two years ahead. Pos Malaysia appears to be lethargic in issuing stamps to attract collectors, both locally and internationally.

The Visit Malaysia Year 2014 issue, scheduled for late last year, was a flop. It appeared that Pos Malaysia simply copied pictures that could have landed them in trouble because of copyright laws. There are too many stamps on birds and plants that have little to do with tourism.

Another error was the stamp issued in conjunction with the Royal Visit during the Queen’s Diamond Jubilee in 2012. The folders did not make its way to smaller towns and collectors could not buy them. When this year’s Malaysian stamp schedule appeared on the Pos Malaysia website, the Museums and Artefacts issues were making their second round on March 13. The theme was “Unveiling the Hidden Treasures”. It appeared that Pos Malaysia had blacked out the “artefacts” when it was issued last year. The stamp issue had the “black patch” removed. The famous Kuching Museum was not even featured.

For sports, an Olympics issue appeared only once, in 1968. Pos Malaysia should emulate our neighbours, who issue Olympic stamps once every four years.

Pos Malaysia should also consider issuing stamps for the Laureus World Sports Awards, the inaugural Special Olympics Football World Cup, the 127th IOC Session in Kuala Lumpur next year and the 2017 Fifa congress in Kuala Lumpur.

2011 marked the 500th year after the arrival of the Portuguese. Thailand had an issue commemorating 500 years of its first contact with the Portuguese. It seems that we have forgotten that Malacca fell to the Portuguese in 1511.

Peter Lim, Teluk Intan, Perak NST Letters 17 JUNE 2014 @ 8:06 AM

Orang Asli: They live with nature

RECENTLY, my teammates and I attended training in Taman Negara, Pahang. Among the activities was visiting Orang Asli who lived along the river at the park. Most of us knew very little about them. For example, how many tribes are there? What are their daily lives like? One important thing I learnt was that they can teach us about preserving nature.

The Orang Asli are the oldest inhabitants in Malaysia. They make up about five per cent of the population, with the majority living in the dense rainforest of Peninsular Malaysia.

There are three main groups of Orang Asli consisting of 18 tribes — the Negrito in the northern peninsula, the Senoi in the central region, and the Proto-Malay in the south.

The ones in Taman Negara are called the Bateq tribe of Negrito group. To get to the settlement, we had to cross Sungai Tembeling in a traditional wooden long boat.
A boy from the Bateq tribe playing with a swing in his house made of bamboo.

Each village comprises about only a dozen families, who live in raised, rectangular bamboo huts on stilts with traditional leaf-thatched roofs. Perhaps because of the high humidity along the river, they wear little clothing.

The Bateq tribe have unique a culture and traditions. Men are responsible for building huts and hunting for food in the forest using their blowpipes.

The village chief, tok batin, demonstrated to us how to use the blowpipe. The womenfolk make the thatched roofs. Besides fishing, thatching is a required skill for them to learn before marriage.

When a man is interested in a woman, he will show his accomplishments, which is marked on the blowpipe. It shows his strength and readiness to take care of the family.

To know each other, the couple will sleep together for one night to observe how their future spouse behaves. In the morning, they can choose to call off the engagement or proceed. If they choose to proceed, they will sleep one more night together to complete the marriage ritual.

They get married at a very young age, about 15, and they have, on average, about eight children. Those who have fewer are considered lazy.

We asked our guide why the Bateq get married at a young age. Humorously, he answered because they do not have Internet access like modern people do (no Facebook, or online chatting and games) so they are less busy.

They also have a rule of not mixing vegetables and meats when cooking. Sharing food is considered a moral duty because they believe that food belongs to the forest. Similarly, they believe the land does not belong to them. Hence, they move regularly to allow the forest to replenish itself.

Most Orang Asli are animists who believe in spirits. When someone dies, they believe that he or she must be returned to the forest. The body is wrapped using the bark of a tree and tied with long rattan. It is then brought into the deep forest and hung some 50m high on a “tree-house”.

The deceased’s flesh will be taken away by nature and the bones will be returned to the ground. Additionally, they will burn the house of the deceased and, sometimes, a whole village will move to avoid bad luck.

However, modernisation has influenced their lifestyle.

They now trade with urban people by selling products such as knives, axes and salt. I saw several Orang Asli wearing clothes. Even the tok batin used a red Swiss Army knife to make the darts for his blowpipe!

They are a humble, simple and caring people.

The forest is their home and they preserve it the best way they can.

Ahmad Faizuddin, International Islamic University Malaysia, Gombak, Selangor NST Letters 17 JUNE 2014 @ 1:47 PM

Negaraku: Origin of our national anthem

THERE is a common perception that our national anthem is based on a popular Indonesian folk song.

The article, French Connection To National Anthems (NST, March 2), by Aneeta Sundaraj, raised the possibility that our national anthem may have either a French or Indonesian origin.

The article confirmed that the national anthem was based on the Perak state anthem. Some said the Perak anthem was chosen because it was the oldest state anthem.

Others said that it was because it sounded like Terang Bulan, which suggests an Indonesian connection.

The article gave two versions for the origin of the Perak anthem.

One, when Sultan Idris Shah made an official visit to Britain in 1901, Terang Bulan was played as the state anthem. Terang Bulan was said to be a song from an Indonesian bangsawan (opera).

Version two, when Sultan Abdullah Muhammad Shah was in exile in the Seychelles in 1877, his daughter learnt the song La Rosalie. When they returned to Perak, it evolved into the state anthem.

La Rosalie was composed by Frenchman Pierre Jean de Beranger who lived in the Seychelles in the 19th Century.

An article, NegaraKu Became The National Anthem, by Sonia Ramachandran (NST, Sept 18, 2011), offered a third version combining the first two, i,e., the children of the exiled sultan learnt La Rosalie.

When one of the sons accompanied Sultan Idris to Britain in 1888, he introduced it as the state anthem.

In this version, the song played was not Terang Bulan, but La Rosalie. This was more likely because a much earlier date was given for the official visit, by which time Terang Bulan had probably not yet become popular.

This version is quite credible as there is a similar account in a Malayan historical society journal.

As Malaya prepared for independence, an international competition was held to compose a national anthem.

It was said that committee chairman Tunku Abdul Rahman wanted an anthem with a more Malayan feel. Terang Bulan was then a popular song in Malaya and the Perak anthem sounded like it, so apparently it was chosen.

Although Terang Bulan was also popular as an Indonesian folk song, it was not an original Indonesian composition.

La Rosalie was regularly played by Beranger’s musical band in the Seychelles to entertain patrons.

The probability was that sailors from ships visiting the Seychelles learnt the song, subsequently bringing it to Singapore. There it was picked up by and Indonesian bangsawan into its repertoire.

It is unclear whether Terang Bulan came to Malaya via Indonesia or Singapore. The former was possible because many Indonesian songs became popular in Malaya.

The latter was probable because there were many bangsawan in Malaya prior to Independence, and could have borrowed songs from each other.

Our national anthem could be said to have a French origin because it was based on a song composed by a Frenchman.

It could also be said to have Seychellean origin because that Frenchman lived in the Seychelles.

This should at least dispel the notion that our national anthem is based on an Indonesian folk song.

Datuk Wan Abu Bakar Wan Teh Ibrahim, Dengkil, Selangor NST Letters 18 JUNE 2014 @ 8:04 AM

Domestic Violence Act: Men, too, can become victims of mental, physical abuse

DOMESTIC violence is acknowledged as a significant issue in Malaysia. In 1994, the Domestic Violence Act (Act 521) was finally passed by Parliament, making Malaysia the first Asian and Muslim country to adopt such legislation.

Domestic violence is a pattern of abusive and threatening behaviour that includes physical, emotional, economic and sexual violence as well as intimidation, isolation and coercion.

The purpose of domestic violence is to establish and exert power and control over another. Domestic violence, also known as domestic abuse, spousal abuse, battering or family violence, is a pattern of behaviour which involves the abuse by one partner against another in an intimate relationship, such as marriage.

At present, the criminal justice system is too focused on the physical evidence of violent crimes. Coercive control and emotional blackmail, on the other hand, do not leave scars or bruises — but they are every bit as devastating. Due to this, in 2012, an amendment was made to the Domestic Violence Act 1994 (Act 521). It took effect on Feb 20 that year.

Under the new amendments, domestic violence is extended to include mental, emotional and psychological abuse. It also gives statutory foundation to the government’s definition of domestic violence, offering victims greater protection and making it the duty of the police to investigate. The Act is “gender neutral” and covers not only a spouse but also a former spouse, a child and incapacitated adult or any other family member.

It is important to demystify the fact that the Act only protects women. Men, too, can become victims of domestic violence.

The majority of the men who are victims of domestic violence refuse to lodge a report due to several reasons. One would be embarrassment or thinking they might be able to handle the situation better. Some male victims fear that they may be ridiculed for admitting their wives abused them.

It might not be easy to recognise domestic violence against men. Early in the relationship, the partner might seem attentive, generous and protective in ways that later turn out to be controlling and frightening.

Domestic violence against men may include both partners slapping or shoving each other when they get angry, and neither partner seeing him or her as being abused or controlled.

Signs and symptoms of domestic violence, especially towards men, include name-calling, insults or putting the victim emotionally down, preventing the victim from going to work, stopping the victim from seeing family or friends, a high degree of control on how the victim should spend their money, where he goes or what he should wear, acts jealous or possessive or constantly accuses the victim of being unfaithful and threatening the victim with violence or a weapon, and other abuses.

Many people still believe that violent domestic disputes should be worked out privately between husband and wife or within the family and that if the situation is really as bad as the victim argued, then the abused victim should leave their spouse rather than stay.

For people working in agencies that are mandated to respond to the problems of a victim of abused domestic violence victim, it is essential that the realities of domestic violence be understood. This includes the social welfare, police, legal and religious organisations, medical agencies and organisations providing shelter or services for all domestic violence victims regardless their gender in crisis.

Dr Muzaffar Syah Mallow, Senior Lecturer, Faculty of Syariah & Law, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) Nilai, Negri Sembilan NST Letters 18 JUNE 2014 @ 8:05 AM