January 20th, 2015

Musibah boleh merintis jalan muhasabah

BANJIR lumpur yang berlaku di Kelantan ibarat tsunami senyap amat menyayat hati. Kerosakan pada rumah dan harta benda bukan kepalang. Proses pemulihan menelan belanja yang besar dan menuntut kerjasama banyak pihak.

Setiap musibah yang terjadi bersebab dan ada hikmah di sebaliknya bagi yang mahu merenung dan menginsafi ujian Allah. Kisah banjir Nabi Nuh dalam al-Quran dijadikan ibrah atau teladan betapa kedegilan manusia menerima kebenaran mendatangkan kemurkaan Allah.

Tsunami Aceh yang berlaku 10 tahun lalu musibahnya adalah perseteruan yang sangat tajam dalam kalangan warga umat dan berbunuhan sesama sendiri dan keras hati serta tidak bersedia mencari jalan muafakat akibat dendam kesumat yang mendalam. Akhirnya musibah tsunami yang dahsyat itu menyebabkan mereka bersatu semula.

Banjir lumpur yang berlaku di Kelantan pada hemat penulis mempunyai dua sebab. Pertama, penggondolan bukit dan banjaran atas nama pembangunan dan melibatkan kepentingan pihak luar yang mengaut keuntungan berganda-ganda. Ia merosakkan amanah pengurusan negeri. Ini yang disebut oleh al-Quran kerosakan alam akibat perbuatan tangan-tangan manusia.

Kedua, musibah akibat pertentangan antara dua kelompok umat Islam di Kelantan berlarutan berdekad-dekad lamanya. Tuduh-menuduh dan label-melabel terjadi. Umat menjadi lemah dan proses menjaga kebajikan rakyat negeri tidak terjadi seperti sepatutnya.

Apakah musibah banjir lumpur ini gambaran musibah Allah supaya umat Melayu menginsafi bahawa kemurkaan Allah boleh berulang lebih dahsyat lagi sekiranya kedegilan untuk menginsafi kelemahan-kelemahan lalu tidak diperbaiki.

Apa yang sedang terjadi dalam kalangan segelintir pihak ialah menyalahkan orang lain, tidak merasa bersyukur dengan bantuan, masih berfikir cara parti dan politik dan menabur fitnah untuk menyalahkan pihak lain.

Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yakob kelihatan mempunyai jiwa besar untuk membina kerjasama dengan Kerajaan Pusat bagi menghadapi musibah banjir walaupun tidak semua orang Pas bersetuju dengan cara beliau.

Pilihan yang beliau ambil adalah sesuatu yang praktikal dan bijaksana kerana adalah mustahil musibah yang begitu dahsyat dapat dipulihkan dengan upaya kewangan kerajaan negeri yang terbatas. Ia memerlukan bantuan Kerajaan Pusat supaya rakyat Kelantan dapat bangun semula seperti sediakala malah lebih maju lagi.

Orang Kelantan terkenal dengan daya maju yang tinggi dalam perniagaan dan pendidikan. Potensi ini boleh dibangunkan kembali supaya Kelantan baharu adalah terdiri dalam kalangan mereka yang insaf perlunya hikmah dari banjir dirasai dan pentingnya muafakat sesama umat Islam berlaku supaya masa tidak terbazir dengan perpecahan berasaskan kebencian yang melemahkan potensi.

Muafakat yang berlaku tidak sekadar usaha-usaha pemulihan pasca banjir tetapi pemulihan kerjasama dalam hal-hal yang lebih pokok harus terjadi. Terlalu banyak politiking yang berlaku pada masa lalu hingga menyebabkan titik pertemuan tidak berlaku. Sehingga Allah perlu campurtangan menimbulkan asbab banjir yang dahsyat baru tergerak untuk bekerjasama.

Kerjasama yang sedang berjalan antara kerajaan Kelantan dengan pihak Kerajaan Pusat mengenai pembaikan Enakmen Jenayah Syariah umpamanya adalah suatu contoh yang berjiwa besar supaya faktor syariah boleh diterima walaupun tentangan adalah banyak.

Kunci kepada kekuatan ini adalah keikhlasan mengatasi resam politiking yang merugikan kepentingan umat Islam. Tanpa keikhlasan hasilnya tidak akan meninggalkan barakah. Hal yang sama juga dengan kerjasama pemulihan banjir ini harus terjadi dengan ikhlas. Kalau politiking terus terjadi seolah-olah kita tidak menjadikan bencana banjir itu sebagai iktibar dan bila pemulihan sudah terjadi kita kembali kepada cara lama yang merugikan.

Harus berlaku renungan yang mendalam atas keinsafan hikmah kejadian untuk merintis rasa persaudaraan yang tinggi sesama Islam kerana penulis percaya orang Kelantan sudah lama menginginkan suasana yang lebih damai ke arah pembangunan. Dan kalau kedegilan itu masih terjadi percayalah Allah akan menimbulkan asbab lain kerana Allah amat membenci sikap permusuhan sesama warga umat dan mahu warga umat melakukan muhasabah supaya ukhuwah terbina. - Jendela Tok Ki Utusan Malaysia Rencana 20 Jan 2015

Ujian integriti dan ketelusan SPRM

Ujian integriti! Tahun ini tahun kelima warga kerja Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) tertakluk kepada pelaksanaan Ujian Integriti. Justeru, SPRM melihat ujian integriti menjadi asas kepada penerusan membudayakan amalan-amalan positif dan murni secara menyeluruh bagi membolehkan SPRM merealisasikan aspirasi SPRM.


KETUA Pesuruhjaya SPRM (kanan), Abu Kassim Mohamed bersalaman dengan pegawai-pegawai SPRM di Majlis Perbarisan Tamat Latihan Kursus Asas Pegawai SPRM Siri 14 Bil. 2/2013 di Dataran Kawad SPRM Johor, pada Ogos tahun lalu.

SPRM melihat suruhanjaya bebas ini perlu menjadi contoh dalam soal membudayakan nilai-nilai integriti. Oleh itu, apabila ada pihak bertanya apakah azam tahun 2015, penulis menekankan bahawa pengurusan tertinggi telah memutuskan agar ada satu pendekatan bagi memastikan pelaksanaan ujian integriti terus dipertingkatkan.

Ujian integriti ini bukan hendak menakutkan warga kerja. Sebaliknya menjadi panduan dan pengukur dalam menjadikan organisasi ini terus disegani dan dipandang tinggi oleh masyarakat sama ada di dalam ataupun luar negara.

Malah perkara ini menjadi sebahagian sasaran Petunjuk Prestasi Utama (KPI) SPRM. Di mana Bahagian Kecemerlangan dan Profesionalisme diberi tanggungjawab dengan memfokus misi meningkatkan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan, meningkatkan kecekapan dan ketelusan tadbir urus, meningkatkan integriti dalam kalangan warga SPRM dan meningkatkan inovasi dan kreativiti dalam kalangan warga SPRM.

Tahun ini adalah tahun ketujuh SPRM dibentuk menggantikan Badan Pencegah Rasuah. Entiti baru sebagai entiti bebas di mana pada masa sama rakyat tidak kira lapisan meletakkan harapan tinggi dalam misi pencegahan rasuah.

Pelaksanaan ujian integriti di SPRM adalah berdasarkan Pelan Integriti 2011-2015 yang menetapkan warga baharu SPRM terutama pelatih kursus asas hendaklah diuji tahap integriti mereka semasa dalam latihan. Kini pelaksanaannya diperluaskan melibatkan seluruh warga SPRM - dari peringkat atasan sehinggalah peringkat rendah. Pelaksanaan ujian integriti di SPRM terdiri daripada beberapa kaedah, antaranya:

i. Pelaksanaan mystery cal­ler (penyamaran telefon) yang dilaksanakan sepanjang tahun bagi memastikan mutu perkhidmatan pegawai khidmat pelanggan SPRM di seluruh negara berada di tahap terbaik

ii. Mystery Shopping (pe­meriksaan mengejut) ke atas perkhidmatan yang disediakan untuk kemudahan pelanggan oleh pejabat SPRM seluruh negara adalah memenuhi piawaian yang ditetapkan seperti paparan piagam pelanggan, visi dan misi, carta organisasi dan peti cadangan serta penyampaian perkhidmatan sentiasa berada di tahap yang tinggi dan memberi kepuasan kepada rakyat

iii. Ujian integriti (Integrity Testing) dilaksanakan atas setiap warga baharu SPRM semasa latihan kursus asas dan juga secara rawak ke atas pegawai yang sedang berkhidmat tanpa mengira peringkat dan pangkat berdasarkan maklumat atau aduan berkaitan salah laku ditohmah melakukan perlanggaran tata kelakuan.

Selain itu, SPRM juga dari semasa ke semasa mengendalikan ujian psikologi ke atas warga kerja SPRM. Turut diadakan adalah ujian air kencing secara mengejut, di mana ia dilakukan secara rawak ke atas warga SPRM dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia (PDRM). Ia pertama kali dilaksanakan pada Oktober 2014.

Ujian berkenaan adalah bagi memastikan warga kerja SPRM di semua peringkat agar tidak berada dalam pengaruh dadah, barangan terlarang mahupun alkohol.

Selaras dengan program transformasi, SPRM mengambil langkah proaktif bagi memastikan pegawai-pegawai SPRM memperlihatkan tahap integriti dan kredibiliti yang tinggi sepanjang masa.

Pelan Integriti SPRM 2010-2015 digubal bagi meningkatkan keutuhan pengurusan dan menjadikan SPRM sebuah institusi yang profesional dan unggul dalam aspek membudayakan integriti dan nilai-nilai murni bagi melaksanakan fungsinya iaitu membanteras segala bentuk rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan secara sistematik dan berkesan.

Pelan ini juga bertujuan membentuk jati diri, akauntabiliti dan keperibadian yang tinggi dalam kalangan warga kerja serta memupuk sikap bertanggungjawab bagi memberi perkhidmatan yang terbaik untuk kepuasan pelanggan sejajar dengan visi dan misi SPRM.

Sebagai sebuah suruhanjaya yang bertanggungjawab terhadap rakyat, stakeholder serta pelanggan keseluruhannya, SPRM sentiasa mengambil inisiatif mempertingkatkan imej dan integriti.

Oleh itu, usaha-usaha penambahbaikan perkhidmatan yang diberikan oleh SPRM diiringi dengan pemantapan dan pengukuhan integriti bagi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap keupayaan SPRM.

Dalam melaksanakan fungsi, SPRM memberikan penekanan kepada tiga prinsip utama iaitu kebebasan, ketelusan dan profesionalisme berlandaskan nilai amanah, tegas dan adil bagi memperkukuhkan integriti dalam kalangan warganya, di samping mewujudkan suasana yang boleh meningkatkan keutuhan organisasi dan individu.

Masyarakat mempunyai pengharapan dan persepsi yang berbeza ke atas perkhidmatan yang disampaikan oleh SPRM. Justeru, SPRM perlu mempamerkan tahap integriti yang tinggi melalui penggubalan strategi serta pelaksanaan program-program integriti yang berkesan dan menyeluruh.

Keberkesanan program pembudayaan integriti SPRM diukur melalui analisis ke atas tahap rungutan, aduan dan ketidakpuasan hati pelanggan yang minimum terhadap tadbir urus khususnya salah laku.

Dengan melakukan pemeriksaan secara rawak pengurusan tertinggi mendapati penyampaian perkhidmatan SPRM meningkat – dari segi penyelesaian kes pada tahun yang sama, kadar keyakinan dan kadar sabitan serta kecepatan dalam menyelesaikan kes. Ini kerana kepatuhan kepada sistem dan undang-undang juga membantu melahirkan barisan pegawai yang profesional dan beretika.

Selain meningkatkan produktiviti, Ujian Integriti sudah pasti menyumbang kepada peningkatan keyakinan dan sokongan rakyat ke atas SPRM. Agensi penguatkuasaan seperti SPRM memerlukan sokongan masyarakat. Apabila keyakinan meningkat, sokongan juga akan meningkat. Dengan adanya sokongan tinggi lagi padu SPRM akan dapat lebih berjaya.

Kajian kendalian SPRM mendapati kadar keyakinan masyarakat meningkat daripada lingkungan 31 peratus pada 2009 kepada 68 peratus pada 2014. SPRM menyasarkan kadar keyakinan 80 peratus dapat dicapai menjelang 2020.

Untuk itu, SPRM sangat mengharapkan ujian integriti akan terus meningkatkan keyakinan masyarakat dan seterusnya memberi sokongan kepada SPRM dalam apa jua aktiviti pencegahan dan pembanterasan rasuah.

SPRM mahu secara berterusan ujian integriti dilaksanakan bagi memastikan pembudayaan integriti yang tinggi dihayati sepenuhnya oleh warga kerja SPRM. Perkara ini juga selari dengan program transformasi yang sedang dilaksanakan secara menyeluruh di SPRM, dengan melaksanakan strategi merakyatkan SPRM.

SPRM juga berpandangan bahawa aspek ini perlu diberi penekanan tinggi memandangkan pegawai-pegawai SPRM kini dihantar ke agensi-agensi awam dan syarikat berkaitan kerajaan (GLC) sebagai Pegawai Integriti. Keberkesanan pelaksanaan ujian integriti secara holistik turut dibantu oleh Jawatankuasa Aduan, salah satu badan bebas yang memantau perjalanan SPRM. Penulis ialah Timbalan Ketua Pesuruhjaya (Pengurusan dan Profesionalisme) SPRM.

Undang-undang baharu diperkasa

PADA 26 November lalu, Dewan Rakyat meluluskan kertas putih bertajuk “Ke Arah Menangani Ancaman Kumpulan Islamic State (IS)”, setelah ia dibentangkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak.

Ketika menggulung usul khas pembentangan kertas putih itu, Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan menggubal undang-undang antikeganasan baharu yang akan mengandungi lebih banyak elemen pencegahan berbanding pembanterasan.

Undang-undang baharu itu dikatakan akan memperkasakan lagi undang-undang sedia ada seperti Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) 2012 (SOSMA) dan Akta Pencegahan Jenayah (POCA) (Pindaan dan Pemerluasan) 2013.

Menyentuh tohmah sesetengah pihak bahawa undang-undang baharu itu yang mungkin dipanggil Prevention of Terrorism Act, (POTA) akan mengembalikan semula tahanan tanpa bicara seperti yang terkandung dalam Akta Keselamatan Dalam Ne­geri 1960 (ISA) yang telah pun dimansuhkan, Ahmad Zahid berkata, dakwaan itu tidak berasas sama sekali.

“Kerisauan mereka tidak berasas kerana tumpuan kita adalah untuk menangani keganasan,” katanya.

Baru-baru ini media tempatan melaporkan bahawa satu Rang Undang-Undang Anti-Keganasan akan dibentangkan di Dewan Rakyat pada Mac depan.

PELBAGAI KEMUNGKINAN

Pelbagai kemungkinan-kemungkinan besar undang-undang baharu ini akan dibuat oleh Parlimen di bawah Perkara 149 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 149 ini menyatakan sekiranya satu undang-undang dibuat di bawah Perkara ini bagi maksud, antara lain, membanteras keganasan terancang, undang-undang sedemikian itu adalah sah walaupun ia tidak selaras dengan mana-mana peruntukan Perkara 5, 9, 10 atau 13.

Kemungkinan juga ada peruntukan dalam undang-undang ini yang membolehkan pihak berkuasa melakukan tahanan pencegahan dan siasatan, tertakluk kepada prosedur tertentu dan semakan badan-badan khas yang diwujudkan. Undang-undang anti-keganasan di banyak negara luar ada mengandungi ciri-ciri seperti ini. Barangkali juga ada peruntukan yang menghalang mana-mana pihak memberikan dana atau wang kepada mana-mana individu atau organisasi yang dikenal pasti terlibat dalam kegiatan keganasan.

Untuk memastikan bahawa undang-undang baharu ini tidak disalahguna, barangkali akan ada peruntukan yang membolehkan badan kehakiman negara ini melakukan kawalan kehakiman (judicial oversight) terhadap badan eksekutif yang melaksanakan akta baharu ini.

Kemungkinan undang-undang anti-keganasan baharu ini satu hari nanti akan dicabar di mahkamah setelah ia dikuatkuasakan tidak boleh diketepikan. Ia boleh berlaku, seperti yang berlaku United Kingdom (UK), apabila undang-undang­nya Prevention of Terrorism Act 2005 dicabar. Akta ini memberi kuasa kepada home secretary mengeluarkan perintah kawalan (control orders) ke atas individu tertentu yang disyaki terlibat dengan keganasan.

Pada 2006, Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa satu peruntukan dalam akta ini bertentangan dengan European Convention on Human Rights (yang terpakai di UK) dan oleh itu, ia adalah tidak sah.

UNDANG-UNDANG 
ANTI KEGANASAN 
DI NEGARA LUAR

Di bawah Terrorism Act 2006 UK seorang yang disyaki terlibat dalam aktiviti keganasan boleh ditahan selama 28 hari sebelum hari perbicaraan. Pada awalnya pentadbiran Tony Blair mahukan tempoh tahanan pra-bicara (bukan tahanan pencegahan) itu sehingga maksimum 90 hari tetapi ditentang oleh banyak pihak.

Di Australia, di bawah akta anti-keganasan 2005, ada kuasa memerintahkan tahanan pencegahan (preventive detention) mana-mana individu yang disyaki terlibat dalam aktivit keganasan. Tahanan itu bertujuan membolehkan individu berkenaan disiasat oleh agensi siasatan negara itu, Australian Security Intelligence Organisation (ASIO). Ada juga kuasa meletakkan individu tertentu di bawah perintah kawalan bagi tempoh tidak melebihi satu tahun, sebelum ia dikaji semula.

Setiap orang yang disiasat oleh ASIO di bawah Akta 2005 ini diberi peluang untuk mendapatkan khidmat peguam dan membuat aduan kepada Inspector General of Intelligence and Security atau kepada Commonwealth Ombudsman.

Di bawah akta di Australia ini, adalah menjadi satu jenayah bagi seseorang itu memberi dana atau bantuan kewangan kepada mana-mana pihak yang disyaki terlibat dalam keganasan.

Australia telah menubuhkan satu badan khas bernama Australian Transactions and Reports Analysis Centre (AUSTRAC) yang ada kuasa memantau akaun bank dan pergerakan kewangan individu yang disyaki terlibat dalam kegiatan jenayah ini.

Terbaru, Australia meluluskan Counter-Terrorism Legislation Amendment (Foreign Fighters) Bill pada 30 Oktober 2014 lalu. Seterusnya pada 3 November lalu, undang-undang ini mendapat perkenan ketua negaranya (Governor-General).

Matlamat utama undang-undang baharu ini adalah, selain meminda 22 undang-undang negara yang sedia ada, ia memberi kuasa kepada pemerintah menangani masalah yang timbul dari warga negara itu yang berhijrah kepada (atau pulang dari) negara-negara yang berkonflik.

Kanada turut berdepan dengan isu keganasan militan ini. Pada Disember 2014, negara itu digemparkan oleh satu klip video menunjukkan seorang belia Kanada, John Maguire (24 tahun, nama Islamnya Abu Anwar al-Canadi) menyeru penduduk di negara itu melancarkan lone-wolf attacks (serangan bersendirian). Kerajaan Kanada telah membatalkan paspot Maguire, tetapi setakat ini belum lagi memulakan prosiding jenayah terhadapnya.

Dua tahun lalu, kerajaan Kanada membentangkan satu undang-undang baru (Bill S-7, Combating Terrorism Act) dalam Senat, untuk menggantikan dan memperbaiki undang-undang anti-keganasan negara itu yang telah luput kuatkuasanya.

Matlamat utama undang-undang baharu ini adalah menangani masalah yang serupa berlaku di Australia, iaitu warga negara itu yang meninggalkan negara untuk menyertai kumpulan pengganas di luar negara.

Terbaru, pada Oktober 2014, kerajaan Kanada membentangkan satu lagi rang undang-undang baru bernama Protection of Canada from Terrorists Act untuk memperkasa lagi badan penyiasat negara, Canadian Security Intelligence Service (CSIS).

Kerajaan Kanada menyedari bahawa pada masa ini terdapat sekurang-kurangnya 130 individu “yang ada hubungan dengan Kanada” berada di luar negara dan disyaki terlibat dalam kegiatan keganasan.

Kesimpulannya, walaupun kini terdapat pelbagai nama undang-undang anti-keganasan yang berkuatkuasa di beberapa negara, isinya mesti mampu menjawab persoalan berikut: -

* Apakah aktiviti jenayah yang dikatakan keganasan (terrorism) itu?

* Apakah tindakan yang boleh diambil oleh badan eksekutif – bila, bagaimana, dan terhadap siapa?

* Apakah hak seorang suspek yang ditangkap dan disiasat, kemudian ditahan?

* Apakah peranan dan kuasa badan atau agensi yang melaksanakan undang-undang itu?

* Apakah jenis tahanan dan berapa lama tempoh tahanan yang boleh dikenakan?

* Apakah ada prosedur kawalan atau semakan oleh badan kehakiman (atau badan tertentu) untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa, pelanggaran undang-undang dan sebagainya? Salleh Buang ialah Penganalisis Undang-undang. Utusan Malaysia Rencana 20 Januari 2015 12:55 AM

Kaji semula elaun guru besar

Kementerian Pendidikan sewajarnya mengkaji semula kadar elaun yang diberikan kepada guru besar yang tidak setimpal dengan keadaan masa kini.

Elaun guru besar dibayar kepada semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang menyandang jawatan guru besar di sekolah rendah mulai 1 Ogos 1993. Kadar asal yang dibayar RM60.00 sebulan kepada Guru besar. Kemudiannya, mulai 1 Januari 2001, kadar ini telah dinaikkan kepada RM100.00 sebulan bagi guru besar .

Elaun ini diberikan bertujuan untuk memberi dorongan dan galakan kepada guru besar yang melaksanakan tanggungjawab pengurusan sebagai pentadbir di sekolah agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut dengan lebih berkesan.

Walau bagaimanapun, sekiranya dibandingkan dengan elaun warden asrama sebanyak RM240 sebulan yang menjaga bilangan murid lebih kecil daripada sebuah sekolah, elaun yang diterima oleh guru besar masih jauh bezanya.

Warden asrama akan menjaga 200 orang murid asrama dengan kouta 50 orang murid nisbah seorang warden.

Guru besar juga mengajar seperti warden dan guru-guru lain, di samping tugas-tugas yang semakin memeningkan kepala. Guru besar menjaga 700 orang murid dengan pelbagai ragam dan kerenah, belum termasuk kerenah guru dan kakitangan.

Ditambah lagi dengan kerenah ibu bapa dan masyarakat setempat, sememangnya boleh membuatkan seseorang guru besar ‘cabut lari’.

Belum lagi kerenah pegawai-pegawai di PPD yang hendakkan segera segala data dan maklumat walaupun sudah dihantar berkali-kali. Dalam masa yang sama, sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diingini di asrama maka guru besar yang akan dipersoalkan terlebih dahulu.

Kita sedia maklum berdasarkan pengumuman Perdana Menteri semasa sambutan Hari Guru Tahun 2011, kerajaan bersetuju untuk menambah baik dan memperkukuhkan lagi kaedah kenaikan pangkat PPPS dan PPPLD berdasarkan kepada prinsip Time Based Berasaskan Kecemerlangan dalam perkhidmatan perguruan.

PPPS termasuk pengetua boleh mencapai ke gred DG54 dalam tempoh perkhidmatan 25 tahun di mana DG41 ke DG44 (8 tahun), DG44 ke DG48 (8 tahun), DG48 ke DG52 (6 tahun) dan DG52 ke DG54 (3 tahun).

Manakala, PPPLD termasuk guru besar boleh mencapai ke gred DGA38 dalam tempoh perkhidmatan 21 tahun di mana DGA29 ke DGA32 (8 tahun), DGA32 ke DGA34 (8 tahun) dan DGA34 ke DGA38 (5 tahun).

Persoalannya, adakah semua guru besar akan diberikan DGA38?

Apa yang kami perhatikan untuk ke gred DGA38 terpaksa melalui pelbagai tapisan sehinggakan pencen pun belum tentu dapat.

Semoga Sambutan Hari Guru 2015 akan membawa sinar baharu dengan pengumuman kenaikan elaun guru besar . Guru Wawasan, Pahang Utusan Malaysia Rencana 20 Jan 2015

Islam a peaceful religion

The recent killing of 12 journalists in Paris is “expected”, to those who always have the impression that Muslims are terrorists and will kill those they who cross their path.

This suggests a trend, when this “sensitive” group of people are furious, they will kill. I am a Muslim, and most Muslims do feel angry when our faith is being ridiculed. I am sure that people of other religion would also get angry when their faith is mocked.

But, as shared by L. A. Abdul “Ridiculed but Never Felt offended” (NST, Jan 13), she always felt ridiculed but would definitely not resort to “killing off” those who cross her. “Killing off” is never a call of jihad in Islam.

This reminds me of an occasion when I was in the United Kingdom several years back. We were told that there would be an assembly by the local students to express their dissatisfaction on matters related to Muslims in the country. Muslims were told not to attend the assembly. The justification appeared to make sense. They expected us to be angry and violent, so it would be best we kept away. And also to show that we never support such terrorist attacks to those who insult the religion.

The assembly ended peacefully. To some, this is something “unexpected” from the “expectedness”. We have to come out of the expectedness (and prove it) if we want to live in harmony. Our response, on such issues, must be intellectual, by providing space for different religions to understand Islam.

In the context of Malaysia, spreading accurate information about all the main religions could be the first step (“Religious Tolerance is Needed to Counter Extremism” NST, Jan 13), but the next question is, who should carry out this duty?

Maybe we can consider to introduce a committee that includes those who are expert in comparative religion studies, theology and related fields. Media can also play a role here, by airing interesting debates that can enrich understanding among religions and races in this country. A study in the United States suggests that, one of the most effective ways to promote understanding on such matters, is through TV programmes such as open debates.

Besides that, a study conducted by one of the researchers at Universiti Sains Malaysia showed that many new media users stay away from writing issues related to Islam as they fear a backlash. However, there are reports related to events in Islam that are posted on blogs, Facebook and Twitter.

More religious scholars must write and make full use of the social media and respond fast when critical issues emerge at both the national and international level. Let’s assist the audience to interpret news and events correctly and in line with Islamic principles.

We have to do this fast, because the more we keep quiet, the wider the misunderstanding gap will be. The more often a tragedy like this (Paris) happens, the least chance we have to build the confidence of the world of Islam, which is a religion of peace.   Dr Siti Suriani Othman, Senior lecturer communications programme, Faculty of Leadership and Management, Universiti Sains Malaysia (USIM). NST Home Opinion 14 Jan 2015

Maintaining Portuguese Settlement is important

It appears that the Portuguese Settlement committee is not giving much attention to tourist attractions in the village and this is worrying some residents and tourists. They fear that the village may lose its shine as a tourist spot in historical Malacca.

The 10-year-old village entrance arch was removed early last year and has not been replaced. For decades, arches have been welcoming visitors to the 79-year-old heritage village and effectively displayed the various village festivals taking place.

The beautiful arch was also an attraction to everyone and it marked the village boundary. Without it, the entrance looks “naked”.

The Village Bell, which was donated from Portugal in memory of two missionary priests who founded the Portuguese settlement, was also removed last year for repair. However, when it was discovered that it was beyond repair, the leaders did not reinstall it and the monument now looks bare with only the plaque.

The bell bears an inscription which reads: “Sacred to the memory of the founding of the Portuguese settlement in 1930 – Rev Fr.A. S. Coroada from Portugal and Rev. Fr. J.R. Francois from France. Presented by the Colouste Gulbenkian Foundation.”

The bell also served another useful purpose for the 1,200 villagers.

It has been used to convey good and bad news by ringing the bell at different rhythms for Sunday catechism class, arrival of VIPs, death of a resident, etc. ever since it was blessed and installed in November, 1985.

Now without the bell, they have gone back to what they did before 1985, using a rusty car rim and striking it with an iron rod to sound the messages.

It is important that the bell be reinstalled at the bell monument otherwise it may be regarded as an insult to the memory of the priests and to the donors. It must be remembered that the bell has a story to tell and is part of the village history.

The village should go further and show the world the founders by highlighting them in a signage which could be displayed at the square entrance and at the food court.

The leaders should also build a signage to indicate the founding date of the village. There is also a need for a suggestion box.

S.T. Rajagopal, Kuala Lumpur NST Home Opinion 15 Jan 2015

Moderate vs Extremist

THE polemics between the 25 Malay moderates and the so-called Malay-Muslim extremists is becoming more interesting, more open and more thought provoking with the latest salvo by a group of about 35 Malay-Muslims whose views very balanced, no holds barred and transparent as published in a local English daily.

The beauty about the polemics is that we have two divergent views drawn from eminent Malays who are learned people in their respective discipline. They are professionals in their own right and are not politicians. They do not have any hidden agenda or personal interest.

Their views is about what is good for the nation in order to move forward. Interestingly, the so-called docile Malays who are known for their budi bahasa and what the British called them as nature's gentlemen, unexpectedly speak their minds out in the open. It is like the rallying call of going against the British Malayan Union idea in reverse.

In response to the 25 moderate Malays, about 35 prominent Malay professionals wrote: “It is not religious extremism that is threatening the unity and stability of our nation but the growing ethnic gap in politics, economy, education and human habitat.”

The writers quoted International Islamic University Prof. Dr Noraini M Noor who said there has been a rise in polarisation between the Malays and Chinese in terms of education, job opportunities and housing.

She also said Malays tend to study in public/government universities where the language of instruction is Bahasa Malaysia while most Chinese study in the private sector.

We should ask ourselves why do the Chinese and some Malay elites choose to send their children to private schools instead of government schools?

In a democratic capitalist country, everyone is free to choose the school that is best for their children.

Why is it that when government schools was in the English medium and the Cambridge syllabus was used, we hardly hear anyone sending their children to private/international schools? In fact, vernacular schools was not popular then. Today, we have an increasing number of Malay children studying in Chinese schools. Why?

In the good old days, going to school means just that. The various races were able to intermingle with one another where calling names was never taken as a personal insult. The language of communication was English then for those who goes to English medium schools, albeit, broken English but enough to bind the the three races together to enjoy schooling.

Today, despite the good intention of the government to have national schools using the national language, we see that it inadvertently creates a rise in racial polarisation where the private schools have become a better option for those who can afford it. And private schools is mushrooming by the day.

When we have our own policy makers sending their children and grandchildren to private schools even at primary level, it really speak volumes of the national schools.

We now have two classes of citizens: the have's and the have not as a result of the education system which create the uneven level playing field. In the long run, is this good for the nation? Already the voice of moderates have reared its ugly head calling non-conformist as extremist.

It is good for the 35 prominent professional Malays to ask, “For Malaysia, the main question is how to find a solution at minimal cost and as quickly as possible, so as to create a level playing field which does not require particular policies of affirmative action on an ethnic basis.”

In this respect, I still believe that to create a level playing field and to be fair to all Malaysians, be they rich or poor, rural or urban, is to provide them an option of an English medium school using the Cambridge syllabus. With English, the future generation has the world of knowledge at his feet, not to mention it transcends racial lines for the good of Malaysia, which is unique in many ways due to historical accident.

Old timers who sat for the Senior Cambridge exam with some having Queen's English can vouch that they are no less patriotic and would not hesitate to take up arms to defend this beautiful country. Above all, they can be proud they enjoy reading all the finest books which unfortunately, the present generations are denied off due to an “uneven level playing field”.

Last but not least, instead of looking at the Oxford dictionary for the meaning of moderation, why not take a leaf from our Prime Minister Datuk Seri Najib Razak who is a walking dictionary on moderation.

For the Malays, the best formula for them is to have an English education and balance off with a strong religious foundation. The English education is to open up his mind while the religious education is to balance him from being a free thinker, secularist, individualistic and materialistic.

Hassan Talib, Gombak, Selangor NST Home Opinon18 Jan 2015

Malaysians should appreciate the national language

I REFER to the article, “Malay studies and its ‘perfect Malay’ student” (NST, Jan 12) by Professor Datuk Dr A Murad Merican.

The writer contextualises the value of Malay Studies in the West. I want to highlight the importance of Malaysians appreciating the Bahasa Malaysia.

I am saddened by some Malaysians who take BM for granted. It is a shame when a Malay cannot speak proper BM. Born a Malay, or even Malaysian, should be taken as an opportunity to be able to speak Malay grammatically, and the bonus, is our education system supports English language among the students. We learn English from as young as 5 years old, and we learn BM from the time we are able to talk (for most Malays). So, the expectation is we have to be able to speak and write both languages well.

Recent news report by Bernama quoted the Deputy Prime Minister saying “As a Malaysian, I don't think my language should be killed just because I want to strengthen the English language.” But, of course, if the Malay Studies is learnt in such a way, as described by Professor Murad, the whole body of knowledge can collapse. Nobody values BM when the corpus of knowledge exists like an endangered species.

Thus, it is wonderful to know some fascinating facts about BM. According to Professor Dr Mohd Taib Dora, the vice-Chancellor of Kolej Universiti Islam Melaka, and ex-chair holder of Malay Studies at Beijing Foreign Studies University (BFSU), China, BM is being widely used by 300-400 users in the world through online communication. It is easy to learn, he said, and interesting. It is also a very important language after English, Mandarin and Tamil. In terms of economic potential, some learn BM to earn economic opportunity in this region.

There are massive Malay language speakers in Malaysia, Singapore and Indonesia. Thus, a professor at BFSU, Professor Dr Wu Zong Yu, had said that Malay language is a very strong language, and it will be an important international language in the future.

In China, there are 10 universities teaching Malay language through the introduction of Malay Studies Department since 1961. It is sad to see when foreigners who are strange to the Malay language are able to appreciate it, while we, who were born and live in the environment that support the language, ignores it.

We should start making efforts to learn the language, improve our competency of the language so that we are able to appreciate and speak it. Malaysians should take this challenge to be good in both Malay and English. Competency in both languages allows us to communicate effectively, suggesting efficient and confident Malaysians.   Dr Siti Suriani Othman, Senior Lecturer, Communication Programme, Faculty of Leadership and Management, Universiti Sains Islam Malaysia NST Home Opinion 18 Jan 2015

Ponggal, a thanksgiving festival

I REFER to the letter “Ponggal marks new year’ (NST, Jan 14). The writer had said it is a festival that is celebrated by all Tamil, irrespective of their religious background. This is questionable.

Ponggal is predominantly a Tamil festival and is celebrated in all places where Tamil are settled in large numbers. In its origin and character it is an agricultural festival observed by an agrarian community that cultivates paddy and other grains for its sustenance.

Although in Malaysia the Tamil community is not engaged in the production of food crops, yet the Ponggal tradition has been entrenched so deep in the Tamil society that the festival is celebrated by people of all economic groups.

Ponggal is the most elaboratively celebrated Hindu festival. In celebrating this festival, the Malaysian Tamil today tend to emphasise the cultural rather than the religious ritual aspects.

However, the festival has religious connotations and superstitious beliefs.

The highlight of Ponggal is the cooking of sugar, ghee, milk and rice from the newly harvested padi produce and cooked in newly bought earthen clay pots and utensils and offered in worship to the sun god or to the deity of the paddy field or the family deity. The boiling over of the milk and the direction the milk overflows has significant implications to the family.

There are three types of Ponggal celebrated by the Tamil - veetu (home) ponggal, kanni (virgin) ponggal and maatu (cow) ponggal which are celebrated over three days.

Veetu ponggal and maatu ponggal signify the expression of gratitude for the farming occupations to the sun, god and to the livestock (cattle) for the bountiful and fruitful harvests. Kanni ponggal is carried out by the unmarried woman to find a suitable partner.

In essence, it is a thanksgiving festival with much religious connotations. The practice involves the veneration of the sun, god and superstitious beliefs that are contrary to those who are not Hindus.

The Tamil are very religious people and every socio-cultural aspect of their lives is embedded in their religious beliefs.

Every Tamil movie to date begins with the veneration and offering to God. Religion plays a significant role in the lives of the Hindus. The Tamil New Year celebration also has Hindu religious rites and practices.

Although anyone is free to practice and celebrate what one believes, it is incorrect to say that Pongal and the Tamil New Year have no religious tags attached to it.

The writer has advocated that all Tamil should celebrate Ponggal as the Tamil New Year. But the bigger question is whether all Tamil (including Tamil Christians and Tamil Muslims) can celebrate Ponggal and the Tamil New Year.

Samuel Yesuiah, Seremban Negeri Sembilan NST Home Opinion 18 Jan 2015

Pairin Kitingan: Put down your ethnic group in "Lain-Lain" column

KOTA KINABALU: Tan Sri Joseph Pairin Kitingan wants Sabahans to specify their ethnicity when filling forms which carry the “Lain lain” (others) in the race column.

“There is no need to talk anymore. We should just scrap the Lain lain phrase and replace it with our respective race or ethnic group. Just do that,” said Pairin, the Huguan Siou or Kadazandusun community’s paramount leader.

(Government forms carry the words Malay, Chinese, Indian and Lain lain categories for applicants to fill in.)

Pairin, who is Deputy Chief Minister, said ethnic communities would also be assisting the authorities in data collection efforts by specifying their race in the government forms.

He was commenting on the Sarawak government’s move of specifying ethnicities in official forms with immediate effect.

Sarawak Chief Minister Tan Sri Adenan Satem said those from indigenous communities such as the Iban, Bidayuh, Melanau could now specify their race in such documents.

Bingkor assemblyman Datuk Dr Jeffery Kitingan said the doing away of the Lain lain category was long overdue.

Jeffrey, the younger brother of Pairin, said the Sabah government should emulate Sarawak’s move and scrap the the Lain lain category in official forms. Ruben Sario The STAR Home News Nation 19 Jan 2015