February 7th, 2015

Indeks patriotisme pupuk keharmonian bermasyarakat

Jika meneliti perkembangan semasa, apakah benar konsep globalisasi semakin menghakis kepentingan kewujudan negara bangsa? Sesuatu yang menarik ialah berdasarkan apa yang dikatakan De Cillia, Reisigl dan Wodak (1999); "Proses globalisasi nampaknya perlu diiringi dengan melihat semula dan mengukuhkan masa lalu dan ciri komuniti pramoden mengenai perasaan patriotisme yang penuh beremosi dan diwarisi terhadap negara sendiri".


Program PLKN melahirkan generasi muda berdisiplin dan bersemangat patriotik. - Gambar hiasan

Peristiwa demi peristiwa berlaku di sekeliling kita kini menjadikan kita semakin keliru. Satu demi satu kejadian dilihat seolah-olah membunuh rasa damai dan masyarakat menjadi gusar. Rasa hormat terhadap negara mulai digugat.

Menariknya baru-baru ini apabila Ketua Pengarah Biro Tata Negara (BTN), Datuk Raja Arif Raja Ali mengeluarkan kenyataan BTN sedang menyiapkan Indeks Patrotisme Negara. Beliau juga menjelaskan kajian awal terhadap Indeks Patriotisme Negara yang membabitkan penuntut pengajian tinggi memperlihatkan skor indeks adalah rendah iaitu hanya 3.8. Ini menggusarkan kita mengenai semangat jitu patriotisme generasi pelapis negara.

Inisiatif BTN mewujudkan Indeks Patriotisme Negara adalah langkah yang harus disambut baik. Ia juga adalah satu inisiatif bijak dalam usaha memperkukuhkan Malaysia negara bangsa maju menjelang tahun 2020. Usaha Ketua Pengarah BTN ini memperlihatkan satu lagi usaha transformasi kepemimpinan negara bagi menyelami rasa hati rakyat. Ia membolehkan kerajaan menerusi BTN memperkasakan strategik ke arah meningkatkan jati diri warga negara Malaysia. Apa yang penting, pengukuran Indeks Patriotisme Negara menggambarkan keseriusan kerajaan untuk menjayakan transformasi Malaysia negara maju.

Perpaduan tiada jika tiada patriotisme

Keamanan dan kesejahteraan terbina kerana adanya perpaduan. Adalah sukar membentuk perpaduan jika tidak ada patriotisme. Cabaran Malaysia sebuah negara majmuk bukan boleh dipandang ringan. Keamanan adalah asas kepada pembinaan pembangunan. Ini penting bagi Malaysia dan inilah yang digagaskan oleh Perdana Menteri kita dalam inspirasi Gagasan 1Malaysia.

Walaupun pada zaman ini sering dilaungkan slogan globalisasi dan dunia tanpa sempadan, tetapi semangat patriotik dan cintakan tanah air perlu dipupuk khususnya dalam konteks negara kita Malaysia. Prof Jomo Kwame Sundram, pernah meluahkan rasa hatinya bahawa dalam keadaan negara kita yang berbilang kaum, gerakan nasionalisme masih perlu dibina bukan hanya untuk menghadapi masalah dan cabaran pembangunan kini, tetapi juga untuk menghadapi masalah perpaduan kebangsaan.

Semangat patriotik dapat dijadikan benteng bagi menangkis ancaman dan kebanjiran gejala negatif akibat daripada proses internasionalisme dan globalisasi.


Generasi muda sertai sukarelawan banjir miliki semangat patriotisme. - Gambar hiasan

Kebimbangan terhadap isu patriotisme bukanlah isu hari ini, tetapi telah dirasai sejak sekian lama. Harus diingat Kongres Patriotisme Negara pada 24-26 Oktober 2002 yang membincangkan segala aspek patriotisme membuat satu resolusi penting. Resolusi itu telah dikemukakan kepada Kabinet dan telah menghasilkan keputusan mewajibkan pelajar berumur 17 tahun ke atas menyertai Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) yang bermula pada tahun 2004.

PLKN diadakan untuk meningkatkan rasa cinta kepada negara atau patriotisme. Kini ia telah berlangsung selama 10 tahun. Sudah pasti persoalannya kini, apakah matlamat meningkatkan patriotisme dalam kalangan generasi belia yang menyertai PLKN berjaya dilaksanakan? Saya berpendapat Indeks Patriotisme Negara yang dibangunkan BTN boleh digunakan untuk mengukur pencapaian program itu.

Senario semasa memperlihatkan wujud kecelaruan pemikiran dalam kalangan sesetengah generasi muda terhadap penerimaan program yang dilaksanakan kerajaan. Setiap tindakan yang bercanggah dengan nilai perpaduan yang dilakukan generasi kini mencerminkan mereka tidak patriotik. Begitu juga perbuatan menghalang kemajuan juga tidak mencerminkan kecintaan terhadap negara. Tindakan yang berbentuk provokatif dan menyalahi undang-undang juga cerminan tiada patriotisme dalam jiwa.

Patriotisme boleh dibentuk

Ada berpendapat patriotisme tidak perlu dilatih kerana ia akan muncul dengan sendiri. Sebahagian pendapat ini salah kerana manusia sentiasa memerlukan bimbingan, nasihat dan latihan. Oleh itu, satu hakikat yang harus difahami ialah semangat patriotisme perlu diasuh dan boleh dididik. Persoalannya, bagaimana kaedah berkesan bagi menimbulkan perasaan mulia ini agar ia nampak dari luar dan semangat di dalam jiwa. Di sinilah kepentingan Indeks Patriotisme Negara yang boleh memberi garis panduan berguna untuk kerajaan menyediakan beberapa persediaan prasarana membangkitkan semangat patriotisme.

Dalam konteks pendidikan di Malaysia, penyemaian semangat patriotisme antara matlamat sistem pendidikan negara sememangnya dapat dikesan. Hala tuju pendidikan di Malaysia telah dijelaskan seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Jika kita mengamati pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, rangkai kata terakhir Falsafah Pendidikan Kebangsaan berbunyi seperti berikut; "..serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara".

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memberi huraian mengenai rangkai kata ini dan telah menggariskan tujuh aspek yang termasuk dalam pengertiannya. Antaranya ialah bersemangat patriotik dan cintakan negara.

Oleh itu, jika masih ada suara-suara yang mengatakan sistem pendidikan kita tidak menekankan aspek patriotisme, sebenarnya mereka ini tidak faham dan tidak menghayati isu ini. Amat jelas, antara fungsi pendidikan di Malaysia ialah untuk mendidik warganegara agar mempunyai semangat patriotik dan cinta negara.

Namun yang harus kita persoalkan sekarang adalah apakah kaedah yang digunakan dalam sistem pendidikan kita ini berkesan atau tidak untuk membangkitkan rasa cinta negara serta patriotisme. Indeks Patriotisme Negara dijangka mampu membantu menghuraikan jawapan persoalan ini.

Pelajaran sejarah dan patriotisme

Wan Mohd Zahid Mohd Noordin (1992) menyatakan "Pendidikan sejarah boleh dijadikan sebagai pendukung utama memupuk semangat kewarganegaraan dan patriotisme serta dapat membangkitkan semangat nasionalisme. Abdul Shukur Abdullah (1998) menjelaskan mata pelajaran sejarah membantu usaha pemupukan patriotisme yang dilakukan melalui pendekatan menyeluruh dan merentasi kurikulum.

Hubungan mata pelajaran Sejarah dengan sumbangan terhadap perasaan patriotisme telah disokong oleh ramai tokoh seperti Oliver & Shaner (1966), Seixas (1993), Phillips (1998) dan Mohd Yusuf Ibrahim (2000). Kajian Haminah Suhaibo (2010) mendapati sebahagian besar pelajar memahami kebanyakan unsur patriotisme melalui pembelajaran Sejarah.

Persoalannya apakah dapatan awal kajian Indeks Patriotisme Negara yang telah dinyatakan oleh Ketua Pengarah BTN dalam kalangan pelajar IPT membuktikan pengajaran dan pembelajaran sejarah yang dilaksanakan kini kurang berkesan meningkatkan tahap patriotisme? Mungkin ada benarnya kenyataan itu.

Dapatan beberapa kajian yang dilaksana beberapa sarjana di IPT tempatan membuktikan pembelajaran Sejarah tidak membantu atau kurang berkesan meningkatkan patriotisme dalam kalangan pelajar. Kajian Hassan Haris, Abdullah Mohd Noor dan Puteh Mohamad, mendapati guru sejarah lebih memberi keutamaan kepada isu pengajaran daripada melakukan penerapan nilai murni dan nilai patriotisme dalam pengajaran mereka.

Kajian Haminah (2010) turut memperlihatkan terdapat pelajar menengah atas yang tidak memahami unsur-unsur patriotisme. Justeru, timbul persoalan kini, apakah kandungan mata pelajaran sejarah yang diajar itu tidak berkesan atau kaedah pengajaran yang perlu dinilai semula? Kemungkinan dengan wujudnya pelaksanaan Indeks Patriotisme Negara ini, persoalan ini mampu dijelaskan dengan lebih tepat.

Rasuah runtuh patriotisme

Selain kebimbangan aspek perpaduan yang mampu meruntuhkan semangat patriotisme, timbul pula isu gejala rasuah. Lebih mendukacitakan hal ini berlaku dalam kalangan pemimpin dan penjawat awam. Justeru dalam konteks patriotisme, gejala ini sebenarnya mampu membunuh negara. Rakyat semakin hari mempersoalkan apakah gejala ini berlaku kerana kurangnya rasa patriotisme negara atau kerana desakan ekonomi semasa? Jika keadaan ini berterusan, agaknya bagaimana suasana Malaysia pada masa akan datang? Wajarkah senario ini dipersalahkan kepada kerajaan atau sistem pendidikan negara? Pada masa sama, apakah cara terbaik menghapuskan keadaan ini? Meningkatkan rasa cinta negara dan jati diri patriotisme adalah pilihan yang boleh dilaksanakan selain mengutamakan aspek iman dan moral dalam diri warganegara

Harus difahami patriotisme adalah rasa cinta pada bangsa dan negara. Rasa cinta itu wujud dalam tindakan nyata. Ada empat aspek daripada patriotisme. Pertama, patriotisme mencakupi perasaan sayang dan cinta pada negara. Kedua, patriotisme meliputi kebertangungjawaban pada kekayaan negara dan permasalahan negara. Ketiga patriotisme mencakupi aspek beragama dan moral bagi memperbaiki situasi bangsa dan negara. Keempatnya, patriotisme mencakupi kesediaan secara sukarela berkorban demi bangsa dan negara. Disarankan empat perkara inilah yang wajar diterapkan sebagai elemen Indeks Patriotisme Negara dalam pengukuran yang dilaksanakan.

Jika dahulunya pengukuran patriotisme diterjemahkan sebagai tindakan mengangkat senjata melawan penjajah, tetapi hari ini kita telah merdeka dan pengertian kolonialisme sudah tiada maknanya lagi. Maka patriotisme pun harus diertikan dengan cara berbeza. Patriotisme yang harus diindekskan sekarang adalah keupayaan mewujudkan kebaikan bagi semua pihak di Malaysia.

Gagasan 1Malaysia memberi asas teras untuk diterjemahkan dalam pengertian patriotisme lebih luas. Harus disedari musuh utama patriotisme kini adalah sikap yang merugikan perpaduan bersama, ketidakpedulian pada urusan bermasyarakat dan keegoan bangsa yang hanya memikirkan kepentingan peribadi, keluarga ataupun golongannya.

Di sisi lain, patriotisme sekarang harus diertikan sebagai keupayaan memperjuangkan dan menegaskan jati diri membina negara bangsa serta melawan kecenderungan negatif yang membunuh negara seperti rasuah.

Malaysia sebuah visi bersama

Dalam mempersoalkan semangat patriotisme, wajar juga kita bertanya apa itu Malaysia? Malaysia adalah sebuah visi bersama daripada warganegaranya yang wujud melalui perjanjian sosial untuk membentuk negara bangsa. Malaysia adalah usaha kita bersama walaupun berbeza bangsa dan agama. Berpaksi Rukun Negara, kita membina patriotisme sebuah negara Malaysia.

Sedihnya kini dengan nikmat kemajuan dan pembangunan negara, visi bersama Malaysia itu seolah-olah makin dilupakan. Kita harus kembali mengingati kemerdekaan Malaysia adalah jambatan emas bagi mencipta masyarakat adil, makmur dan progresif. Kegoyahan dan kelemahan patriotisme dalam kalangan generasi kini, sedikit sebanyak seolah-olah menggoyang dan menghakis keharmonian Malaysia.

Kini visi bersama yang luhur kian ditutupi oleh rasuah dan pelbagai masalah sosial lain yang membuat hidup bersama menjadi semakin sulit. Kita boleh membenci pemimpin yang rasuah atau terorisme merosakkan kesejahteraan hidup kita. Namun, kita sebagai warganegara Malaysia tidak pernah boleh dan tidak sepatutnya membenci Malaysia sebagai visi bersama.

Jelas bahawa patriotisme di Malaysia kian luntur. Banyak orang terlena oleh buaian teknologi sehingga sanggup mengorbankan Malaysia. Teknologi moden, iaitu internet, WhatsApp, Twitter, Telegram dan pelbagai medium lagi kini telah dijadikan senjata membunuh rasa sayang negara sendiri.

Teknologi dilihat telah membantu mempercepatkan lagi usaha menghancurkan patriotisme. Teknologi digunakan bagi kepentingan diri sendiri. Bagi mereka ini, sikap patriotisme dalam era teknologi dan dunia tanpa sempadan tiada ertinya untuk mereka. Ada dalam kalangan mereka seolah-olah memiliki patriotisme tinggi, namun hanya menggunakan alasan berbaur patriotisme bagi menyembunyi cita-cita peribadi untuk menjadi mereka terkenal.

Mereka berprestasi tinggi dipelbagai bidang, meraih penghargaan antarabangsa dengan membawa nama Malaysia. Namun jika diselidik lebih mendalam, motif mereka adalah untuk peribadi dan tidak ada hubungannya dengan rasa cinta pada bangsa dan negara. Mereka ini egois berselimutkan cita-cita patriotisme.

Memang sulit untuk mencintai jika kita tidak mempunyai alasan untuk mencintai. Kita diminta mencintai Malaysia. Namun kita tidak pernah diberi alasan yang cukup masuk akal, mengapa kita harus mencintainya? Akibatnya cinta kita separuh hati. Kita perlu mencintai Malaysia kerana seluruh hidup kita berhutang pada sistem mahupun visi bersama yang disebut Malaysia. Kita adalah Malaysia. Kita memiliki, sekaligus dimiliki oleh bangsa dan negara kita.

Miliki integriti

Namun memiliki haruslah dengan cinta dan bukan dengan niat untuk menguasai. Memiliki dengan niat menguasai pada akhirnya sama dengan menghancurkan. Harus dihapuskan perbezaan visi peribadi dan visi bangsa.

Jika kita bertanggungjawab pada diri kita, maka kita juga harus bertanggungjawab pada negara bangsa tempat kita hidup. Perlunya tidak ada perbezaan yang sangat signifikan antara kepentingan peribadi di satu sisi dan kepentingan negara bangsa di sisi lain. Sikap patriotisme hanya dapat berjalan jika kita memiliki integriti.

Patriotisme harus lebih kerap diperkatakan. Wacana mengenai patriotisme harus lebih banyak dilaksanakan untuk generasi muda harapan bangsa. Semuanya demi mewujudkan cita-cita negara bangsa Malaysia maju. Pembentukan dan penyediaan Indeks Patriotisme Negara satu keputusan bijaksana dan tepat serta seiringan dengan usaha transformasi Malaysia. Indeks Patriotisme Negara mampu menggali rasa jiwa visi bersama Malaysia. Indeks Patriotisme Negara adalah aras kecintaan Malaysia. Tahniah BTN kerana mewujudkan Indeks Patriotisme Negara.

Kritis, kreatif lerai permasalahan kehidupan

Dalam kehidupan seharian, pernahkah kita terfikir bila masanya kita menjadi seorang yang kritis atau kreatif? Biasanya, seseorang itu akan menjadi kreatif apabila dia berada dalam situasi kritikal atau terdesak. Misalnya, ibu atau bapa yang miskin, boleh menjadi kreatif dengan hanya memetik sayur di hutan atau menangkap ikan di sungai untuk dijadikan makanan ahli keluarga. Kemiskinan yang membelenggu sesebuah keluarga, menyebabkan si ibu atau si bapa menjadi kritis terhadap nasib anak mereka.

Dalam situasi ini, mereka akan menjadi lebih kreatif untuk meneruskan kehidupan. Kreatif dikatakan berasal daripada perkataan Latin 'creare' yang bermaksud membuat (to make). Dalam bahasa Yunani pula, ia dikatakan berasal daripada perkataan'krainein' yang bermaksud memenuhi. Dalam bahasa Inggeris, ia bermaksud 'create', manakala dalam bahasa Melayu pula bermaksud cipta.


Lukisan adalah hasil kreativiti pelukis. - Gambar hiasan

Jika dikaitkan dengan sejarah Islam, ketika pemerintahan Saidina Umar al-Khattab, seorang ibu terpaksa merebus batu untuk melekakan anaknya yang sedang lapar. Ibu berkenaan sengaja merebus batu disebabkan ketiadaan makanan dan berharap anaknya akan terus tertidur disebabkan terlalu lama menunggu 'makanan' itu.

Begitu juga ketika zaman Rasulullah SAW, tentera Islam yang sedikit berdepan dengan tentera musuh yang jumlahnya lebih ramai. Keadaan itu menjadikan tentera Islam mula berasa goyah kerana tidak mungkin dapat mengalahkan tentera musuh. Bagaimanapun, dalam suasana yang kritikal itu, seorang pahlawan Islam telah mencadangkan supaya setiap tentera Islam mengasah gigi mereka dengan ranting kayu. Bila pihak musuh melihat keadaan ini, mereka berasa gementar kerana seolah-olah tentera Islam mengasah gigi untuk memakan mereka. Mereka lantas meninggalkan tempat itu dan akhirnya tentera Islam terselamat. Tindakan mengasah gigi itu dikatakan adalah asal-usul bersiwak ataupun membersihkan gigi sebelum bersolat.


Program Da'i melahirkan pendakwah yang kritis dan kreatif. - Gambar hiasan

Konsep kreatif, kreativiti luas

Konsep kreatif dan kreativiti ini sebenarnya amat luas dan tidak terhad kepada jawatan, ruang, tempat, dan masa. Malah, ia juga perlu dilihat dalam konteks lain, iaitu latar belakang seseorang seperti jurutera, peguam, ahli agama, ahli politik, dan pemandu bas. Seorang pendakwah misalnya, harus memikirkan cara terbaik untuk menarik lebih ramai orang menghadiri majlis mereka. Seorang ahli politik juga seharusnya memiliki pemikiran secara kreatif, khususnya dalam meyakinkan orang ramai terhadap kredibiliti mereka. Begitu juga seorang peguam yang perlu menjadi kreatif dalam usaha meyakinkan hakim ketika mematahkan hujah pihak lawan.

Menurut kajian, mereka yang berjawatan kritikal seperti doktor, saintis, jurutera, ahli matematik, dan pegawai perangkaan, dikatakan lebih kerap menggunakan bahagian otak kiri, sekali gus dianggap sebagai individu yang kritis. Mereka yang bertugas sebagai peguam, ahli politik, pelukis, dan yang banyak terbabit dalam bidang seni pula, dianggap sebagai individu yang kreatif kerana banyak menggunakan otak bahagian kanan.

Bagaimanapun, jika ingin lebih berjaya dalam hidup, seseorang itu perlu menggabungkan penggunaan bahagian otak kiri dan kanan. Sebagai contoh, pelukis Leonardo da Vinci yang terkenal dengan lukisan Mona Lisa, menggunakan matematik/sukatan untuk menghasilkan campuran warna yang dikehendaki. Begitu juga dengan bekas Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad, beliau adalah seorang doktor dan pada masa yang sama juga, seorang ahli politik yang berjaya.

Ketika era Kesultanan Melayu Melaka misalnya, tentera Melaka yang diketuai Bendahara Tun Perak bertindak bijak untuk mengalahkan tentera Siam ketika itu. Dengan jumlah tentera serta kelengkapan perang dimiliki musuh, agak sukar untuk tentera Melaka mengalahkan tentera Gajah Putih itu. Selepas berbincang dengan orang kanannya, Tun Perak memerintahkan tenteranya memasang jamung/andang api di sepanjang pantai pada waktu malam. Tujuannya adalah untuk menakutkan tentera Siam kononnya tentera Melaka mempunyai kapal perang yang banyak dan bersedia untuk berperang. Keadaan itu menyebabkan tentera Siam ketakutan dan seterusnya berundur dari pantai Melaka.


Pameran Reka Cipta, Penyelidikan dan Inovasi mengetengahkan kreativiti pelajar yang menghasilkan jeli haruman daun pandan antilipas. - Gambar hiasan

Pelengkap kepada pemikiran, pembelajaran

Dalam situasi semasa, pemikiran kritis dan kreatif adalah dua elemen penting untuk aktiviti berfikir secara luas dan mendalam dengan menggunakan kemahiran, tingkah laku dan pelupusan seperti sebab, logik, kepintaran, imaginasi dan inovasi dalam semua bidang ilmu. Sungguhpun pemikiran kritis dan kreatif tidak boleh ditukar ganti, kedua-duanya sering dikaitkan sebagai pelengkap kepada pemikiran dan pembelajaran.

Kedua-duanya begitu penting dan berkait rapat dengan inovasi, proses, serta reka bentuk kerana ciri-ciri seorang yang kritis ialah keupayaan berfikir secara intelek, mendalam dan terperinci. Seseorang yang kreatif pula mampu menjana dan mencetus idea baharu, sehingga dapat menghasilkan perkara-perkara baharu (inovasi) yang memberikan manfaat, nilai serta faedah kepada semua orang.

Pemikiran kreatif adalah pemikiran yang menerbitkan idea, manakala pemikiran kritis pula membuat penilaian terhadap sesuatu idea. Idea yang diterbitkan bersifat baharu dan kadang-kadang bertentangan dengan logik. Apa yang perlu difahami oleh semua pihak, pemikiran jenis ini mestilah berasaskan manipulasi terhadap segala pengalaman lalu dan pengadaptasian pengetahuan sedia ada.

Menurut Edward de Bono (1970), manusia perlu mengubah cara pemikiran mereka untuk meningkatkan kreativiti. Hanya pemikiran yang sedia berubah dapat menjana idea dan inovasi baharu. Malah beliau menegaskan, kreativiti itu memang berlaku tanpa disedari oleh individu itu sendiri. Untuk menjadi seorang yang kreatif, seseorang itu perlu memiliki ciri-ciri berikut:

• Melakukan sesuatu dengan cara yang unik;

• Keluar daripada pola yang sama atau 'the pattern of sameness';

• Berfikir di luar kotak minda;

• Melihat sesuatu daripada perspektif baharu;

• Menggabungkan idea sedia ada kepada pembentukan idea baharu;

• Membuka minda kepada penerimaan idea-idea baharu;

• Mencabar andaian;

• Mencipta sesuatu yang baharu

Bagaimanapun, kreativiti juga mempunyai pelbagai halangan atau cabaran yang perlu ditangani dengan bijak. Antara halangan atau cabaran itu adalah seperti berikut:

• Lambat bertindak;

• Pemikiran berbentuk stereotaip;

• Gemar membuat andaian;

• Takut menghadapi risiko;

• Takut ditertawakan


Sistem kawalan lampu rumah melalui panel sentuhan contoh inovasi untuk kegunaan awam.

Kreativiti, inovasi ditekankan dalam organisasi

Dalam sesebuah organisasi pula, pihak pengurusan atasan sentiasa menggalakkan pekerja mereka menjadi kreatif. Aspek kreativiti dan inovasi amat ditekankan bagi memastikan produk mereka terus dapat bersaing dengan produk lain. Telefon pintar keluaran Samsung, Nokia, dan sebagainya, sentiasa ditambah baik dalam tempoh beberapa bulan berada di pasaran. Masing-masing mendakwa produk mereka lebih baik berbanding saingan mereka. Hal ini memang terbukti kerana masing-masing akan berlumba menggunakan kecanggihan teknologi yang mereka miliki untuk menghasilkan produk yang boleh memberikan kepuasan yang lebih kepada pengguna.

Bagaimanapun, ingin ditegaskan di sini, kreativiti atau inovasi, bukanlah bermaksud perlu mencipta sesuatu yang bhaaru. Persepsi ini perlu diubah supaya tidak menjadi penghalang kepada orang lain untuk menjadi kreatif. Adakalanya, produk yang sedia ada di pasaran, boleh dibuat penambahbaikan dan itu juga boleh dianggap sebagai sebahagian daripada kreativiti.

Sebagai contoh, dengan kos RM800 misalnya, kita sudah boleh memiliki sebuah mesin basuh yang agak canggih. Bagaimanapun, kebiasaannya fungsi mesin basuh ini ialah setakat mencuci, membilas dan mengeringkan pakaian sahaja. Tidak ada penambahan baharu dalam fungsinya sebagai mesin basuh. Justeru, jika ingin menerapkan unsur kreativiti di sini, pihak pengeluar atau juruteranya, perlulah mempelbagaikan fungsi supaya lebih diminati, khususnya untuk membantu kalangan wanita yang bekerjaya dan sudah berkeluarga.

Apa yang boleh diperbaharui ialah kapasiti pakaian yang dicuci serta bentuk mesin basuh itu sendiri. Jika kapasiti maksimum pakaian yang boleh dicuci ialah sekitar lapan kilogram pada sesuatu masa, maka jumlah ini boleh ditingkatkan menjadi 15 atau 20 kilogram. Ini secara tidak langsung boleh menjimatkan masa kerana wanita yang bekerjaya dan berkeluarga, tidak perlu mencuci pakaian berulang-kali dalam seminggu. Dengan jumlah sebegini, mereka mungkin hanya perlu mencuci pakaian tiga hari sekali dan bukannya setiap hari.


Inovasi dan teknologi mesin pembentuk kelapa muda yang dihasilkan MARDI.

Mudahkan kehidupan

Selain itu, apa yang boleh difikirkan ialah menghasilkan mesin basuh secara kawalan jauh. Melalui teknik ini, mesin basuh itu boleh digerakkan dari satu tempat ke satu tempat, sekali gus memudahkan wanita atau ibu untuk mengumpul dan mengutip pakaian. Bagi menjadikan mesin basuh ini lebih menarik lagi, bahagian luar mesin basuh itu boleh dilengkapkan sistem audio, iaitu pemain cakera liut untuk mendengar muzik atau menonton video semasa mencuci pakaian. Dalam konteks ini, sudah tentu mesin basuh sebegini, boleh menghilangkan rasa jemu menunggu proses cucian tamat.

Kesimpulannya, keupayaan berfikir secara kritis dan bertindak secara kreatif, dapat membantu seseorang individu atau sesebuah organisasi untuk menangani segala halangan atau rintangan dengan berkesan. Setiap masalah tidak wajar dianggap sebagai penghalang, sebaliknya perlu dijadikan sebagai cabaran untuk terus maju.

Dr Rahman Hashim ialah Pensyarah Kanan Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Poll: Most university students are selfish, ignorant, or/and useless

A survey conducted by a think-tank in a local university has revealed that most university students in Malaysia don’t have a clue about what they are doing.

Merdeka Analysis Center and Information (Macai) conducted a random poll among students across 20 local universities and some overseas students sponsored by JPA, Mara, Petronas, Bank Negara, and Fama (father and mother scholarships).

The researchers obtained shocking results from their data. So much so that they need to drink two cups of teh tarik to calm down before publicising their results to the media.

Macai researchers asked a range of questions to the students, such as their study plans, opinions on current issues, contribution to society, budgeting, ambitions, and future plans.

More than 80% of the students own an iPad, a smartphone or both. But less than 10% donated anything to recent flood victims.

In this era of Paypal and online bank transaction, there is really no excuse for the privileged students to not help the less fortunate if they want to.

About 70% has a personal car or/and motorcycle, but less than 5% has ever given food to the homeless.

Only 2% has volunteered at least once at social initiatives such as Kechara Soup Kitchen, #FreeMarket, and The Wakaf Buku.

Some 80% of the students are engulfed in debt. They are already in debt before they have any income, which means that they have no option but to work and pay off their debts.

The students not only regarded their student debts nonchalantly, they also plan to increase their debts by taking car loans, housing loans, and credit cards.

According to one respondent, “I don’t have any specific plan after graduation. I am just going to attend classes, play DoTA at night, watch EPL during weekends, and keep my CGPA high enough to graduate. After that, I will follow whatever my parents, sponsors, or corporations want me to do.”

What if they don’t have anything for you to do? “Oh my god, I don’t know what to do with my life then! I will just sleep till a job lands on my knee and gives my life a purpose again, I guess.”

On current issues, 50% of the students say they don’t give a damn, 30% are divided along partisan lines, and another 20% can’t even spell the name of the current Prime Minister.

One of the researchers explains it this way, “It’s as if these students are sheep in a farm factory. The university is a manufacturing centre and based on the industry’s demand, they shape the students (input) into specific products (output). As a result, the students are not able to think by themselves and are disconnected from the real problems in the society. They fail to apply their knowledge and skills to solve urgent problems in the society”.

“Fail” is an understatement. The students are not even aware that they ought to help the society and rise with the people, not above them.

The report claims that they are subconscious individuals who submit to a pre-reflective agreement to live their lives in a certain way (go to school and get straight As, go to university and get the degree, plunge into debts and work like slaves to pay off debts) and never questioning it.

School kids are shaped by the system to be highly individualistic and competitive, so much so that they are more likely to spend RM500 per month for tuition rather than helping the orphanage home next to their school which can barely afford basic education and keep up with the 3M.

Privileged students who get to study abroad are not better off. The researcher further commented, “One would have thought that their stay in developed countries such as United Kingdom and United States would have enable them to contribute to something. 1 US dollar is currently equivalent to RM3.58. According to US Embassy, there are over 6,700 Malaysians studying in the USA. If 10% of those students give US$10 each, we would have US$6700, which is equivalent to RM24,038.93.

“That could bring a lot of supplies to flood relief, homeless shelter, disability centres, and abandoned communities such as kids in Chow Kit. The Wakaf Buku can build libraries for 10 orphanage homes with that money (Each library project consists of 500 books, 1 bookshelf, 1 big table, and 4 Ikea chairs).

“But the reality on the ground is very different. None of the students I interviewed has organised any such efforts to help the society. Zero. I don’t expect them to solve all the problems, but I had hoped to see at least a bit of effort to make things a little better back home.”

Another researcher couldn’t hide her disappointment. “I have not seen a single economics student dissecting the GST issue. This is the big economic issue in Malaysia right now and these students are supposed to share their knowledge and discuss with their friends. But they don’t even keep track of what is happening.

“All they do is pass their exams and wait for semester break so that they can go back to their family. Like herds going back to cattle farm after a day in the sunlight. The science students (those who study medicine, engineering and natural sciences) are mostly bright students but they do not venture to learn other fields of knowledge.

“The social sciences and humanities, including those who study law, education, sociology, and political science, ought to be the ones spearheading the student groups to help the homeless, push back against extremism, and organise the students into meaningful political action.

“Instead, they channel their energy into non-productive actions such as complaining on Facebook, blaming the government for everything, or waiting for somebody else to do something.”

A professor at a well known local university, who preferred to be anonymous, defended his students. “Why do you act surprised and then blame the students? This is exactly what 11 years of rigid schooling intended to produce. The system taught them to memorize answers and if you don’t get straight As, you are going to be left behind while your friends get high-paying jobs.

“We don’t emphasise the noble attributes of contributing to society and building better interracial relations. Everyone is taught to be selfish and ignorant. Once, I saw a student asking a critical question to his teacher.

“All the teacher replies is, 'That’s not in the exam. You don’t have to worry about it'. This is no rocket science. The state of our students’ attitude are natural consequences of the policies in the system.”

In an immediate response, a spokesperson from the Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) said that the council disagreed with the survey findings. “It’s not true that we students do nothing for the society. For example, we have negotiated with the canteen operators to reduce the price of nasi lemak from RM1.70 to RM1.50.

“We also successfully break the Malaysian Book of Records for the biggest donuts made and most selfies taken. Speaking of which, we are proud to say that the most difficult question we had asked Barack Obama when he visited our university is whether we could take a group selfie with him. If that is not an outstanding achievement, I don’t know what else is.”

A vice-chancellor, however, disagreed. “Every year there are at least 400 student leaders produced in our universities through MPP, assuming that each of the 20 universities has 20 committee members in their MPP. And there are hundreds of papers published by our professors.

“But only a tiny portion of those student leaders and papers actually contributed to the society. The rest are just ‘syiok sendiri’ and ‘poyo’ trying to get promotion. Our students and faculty members are content with being average and isolated from society.

“How to produce Nobel prize winners like that? What’s the use of higher education when we are stuck with low class mentality?

“What’s the use of our knowledge if we just keep it to ourselves and confined it in the classroom?

“That’s why whenever our students and professors try to do something meaningful for the society, we give them space to do so and not suspend them from the university or charge them with Sedition Act.”

Surprisingly, Macai’s chief research officer is not pessimistic about the future. “Perhaps most university students would remain selfish, ignorant or/and useless to the society due to the current system,” the officer said.

“But that’s not necessarily a bad thing. On the flipside, because the situation is so bad that it can hardly be worse, it means that only a few is needed to step up and make things just a little better. We need to speak truth to power and rescue our academic integrity. Only then, our universities will be worthy again.”
When asked if he plans to present the research report to the ministry as constructive feedback and push for reforms in his university, the officer looked mournful and expressed apologies.

“Not me lah. Someone else will do it. If I do it, I will incur their wrath and not get my promotion.” – February 7, 2015.

- Ooi Kok Hin 7 February 2015 The Malaysian Insider

Seni Silat

Silat bentuk disiplin diri


Muzafar Shah bergambar bersama para pembantu jurulatih yang juga merupakan anak didiknya.

Dalam apa jua perkara hendak dilakukan, disiplin dan komitmen dua komponen penting bagi seseorang itu mencapai kejayaan dalam bidang yang diceburinya.

Begitu juga penglibatan dalam seni mempertahankan diri, komitmen yang tinggi penting untuk menguasai setiap langkah dan ilmu dalam dunia persilatan sama ada kekuatan fizikal mahupun mental.

Manfaat dalam mempelajari silat, tidak meletakkan seseorang itu hanya memperoleh ilmu mempertahankan diri, tetapi kegiatan tersebut turut mendidik diri untuk lebih berdisiplin.

Jelas Pengasas Pertubuhan Seni Penchak Melati Puteh, Muzafar Shah Mustpha Kamil, dalam silat mempunyai tiga komponen iaitu tari, pencak dan seni.

“Terdapat banyak pergerakan dalam silat sementara setiap pergerakan itu mempunyai langkah-langkah tertentu seperti cara, menepis serangan, cara menumbuk dan sepak.

“Jadi, para pelatih perlu mempelajari setiap pergerakan untuk mempamerkan seni, 
pencak dan tari silat yang betul dan cantik. Bukan itu sahaja, setiap pergerakan mempunyai turutan yang perlu diikuti supaya silat tidak sumbang.

“Oleh demikian, apabila para pelatih mempelajari setiap pergerakan dan mengikut turutannya, secara tidak langsung membentuk disiplin dalam diri mereka,” katanya kepada S2 baru-baru ini.

Dalam pada itu, beliau turut menyatakan pelatih perlu 
berusaha dan mengambil 
inisiatif untuk mempelajari 
sesuatu khususnya dalam arena persilatan.

“Untuk mempelajari silat, pelatih perlu berusaha dan memerah keringat untuk mendapatkan ilmu, tambah pula silat memerlukan latihan berterusan supaya dapat menguasai langkah dan pergerakannya.

“Sama seperti seni mempertahankan diri lain, silat juga mempunyai peringkat-peringkat tertentu sebagai tanda penguasaan ilmu dalam sesuatu tahap. Jadi, pelatih perlu belajar dan berlatih untuk pergi ke tahap yang lebih baik.

“Lantaran itu, pelatih perlu memberi komitmen tinggi termasuk menghadiri setiap sesi latihan dan ujian yang dilakukan. Jadi secara tidak langsung juga mendidik mereka menjadi 
orang yang fokus dan beristiqamah,” katanya.

- Utusan Malaysia Rencana 07 Februari 2015 12:43 AM


Silat dalam peredaran zaman

Dahulu tiada undang-undang khusus yang boleh melindungi diri secara efektif sama ada perlindungan daripada perlakuan jenayah ataupun sebarang bahaya yang tidak dapat diduga.

Berbeza sekali dengan zaman moden hari ini apabila silat kini kurang diamalkan sebagai ilmu mempertahankan diri, tetapi lebih kepada mengangkat martabat dan warisan Melayu.


MEMBAWA silat ke Korea antara usaha Pesaka memartabatkan warisan Melayu.

Hal itu berikutan wujudnya sistem perundangan dan penguatkuasaannya oleh kerajaan seperti mahkamah, polis dan sebagainya yang dapat melindungi keselamatan diri dan harta.

Setiausaha Agung Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia (Pesaka), Datuk Megat Zulkarnain Omardin berkata, hakikatnya silat masih berfungsi sebagai seni mempertahankan diri sementara menunggu bantuan daripada pihak polis dan sebagainya.

“Silat masih penting sebagai persediaan diri sendiri untuk menghadapi ancaman jenayah, ia bukan hanya sebuah aktiviti sukan atau kokurikulum di sekolah.

“Betul sekarang adalah zaman orang menggunakan pistol, bom dan sebagainya untuk mempertahankan diri. Tetapi, bukan semua orang boleh menggunakan senjata api.


Datuk Megat Zulkarnain mempertontonkan kemahiran silatnya dalam Pertubuhan Seni Silat Lincah Malaysia.

“Ragut, rogol dan rompak masih berlaku secara terbuka. Walaupun ada polis, namun mereka tidak boleh datang sewaktu jenayah itu sedang berlaku,” katanya.

Beliau menambah, silat pada zaman moden tidak boleh dipandang sebagai bahan persembahan sahaja walaupun banyak dilihat di majlis-majlis perkahwinan dan sebagainya.

“Justeru, saya menyeru kepada masyarakat agar membuang persepsi bahawa tidak perlu lagi silat sebagai medium untuk mempertahankan diri.

“Meskipun ada undang-undang, polis dan penguatkuasa lain, ia belum cukup untuk mempertahankan diri daripada ancaman apa jua jenayah, 
jadi kita perlu pertahankan diri sendiri sebelum mendapat bantuan daripada mereka,” ujarnya.

Sementara itu Pengerusi Pertubuhan Silat Seni Pusaka Gayong Johor, Johari Shuhadak mengakui fungsi silat zaman sekarang semakin berbeza, namun menegaskan seni tersebut masih signifikan untuk mempertahankan diri.

“Berbeza silat pada zaman sekarang berbanding waktu dahulu apabila dilihat daripada sudut keperluannya dalam melindungi diri, keluarga dan harta.

“Silat masih lagi penting sebagai seni mempertahankan diri, namun zaman sekarang ilmu tersebut dikembangkan dengan tujuan untuk memelihara kesinambungan warisan Melayu yang telah diamalkan sejak zaman berzaman.

“Kita dapat lihat perbezaan yang ketara dalam silat itu sendiri jika dibandingkan pada zaman dahulu seperti pergerakan dan jurus lebih kepada buah memukul selaras dengan fungsinya untuk melindungi diri,” katanya.

Tambah beliau, cabaran 
sebagai seorang pesilat juga berbeza berbanding zaman 
dahulu jika dipandang 
daripada sudut 
penggunaannya.

“Lumrah sebagai seorang 
yang menuntut ilmu kemudian ingin mengamalkannya 
dan disebarkan kepada 
orang lain, namun terdapat juga segelintir pesilat menyalahgunakannya untuk tujuan yang tidak baik.

“Zaman dahulu tiada polis, jadi pesilat dapat menggunakan ilmunya untuk melawan penjenayah dan melindungi diri. Sekarang, polis ada, jadi mereka tidak tahu ke mana hendak dibawa ilmu silatnya. Justeru, akhirnya mereka membawa ke jalan yang salah seperti merompak, menjadi gangster 
dan sebagainya.

“Sepanjang pengalaman menjadi jurulatih, memang pernah berhadapan dengan masalah tersebut, jadi saya gunakan pendekatan silat 
untuk mendidik anak murid, membina keyakinan dan jati diri,” katanya.

Johari menambah, terdapat pelbagai inisiatif dilakukan oleh ramai penggiat silat untuk memartabatkan warisan bangsa seperti mewujudkan persatuan yang berdaftar.

“Zaman sekarang, silat turut dijadikan sebagai platform untuk mengeratkan hubungan antara pengamal-pengamal dan juga pertubuhan silat seluruh negara,” katanya.

Utusan Malaysia Rencana 07 Februari 2015 12:43 AM


Seni diwarisi 
turun-temurun

Tiada tahun atau garisan masa khusus dalam menjejak sejarah kewujudan silat, waima guru yang mengajar pun akan menceritakan ilmu persilatannya diwarisi daripada seseorang kepada seseorang hinggalah dia mewarisinya kemudian diturunkan kepada generasi yang lain.


Mat Salleh

Terdapat pelbagai pendapat dan pandangan tentang kewujudan ilmu mempertahankan diri, termasuklah mitos mengenai sejarah kewujudannya seperti hikayat seorang wanita di Sumatera, Indonesia yang menjunjung bakul berisi makanan.

Wanita tersebut dipercayai sedang pulang ke rumah lalu diserang beberapa ekor burung yang ingin mengambil makanan dalam bakul tersebut, namun dia berusaha mengelak meskipun gagal.

Apabila tiba di rumah, suaminya bertanya di mana makanan dalam bakul tersebut, kemudian dia terus berang lalu memukul isterinya. Walau bagaimanapun, isterinya dapat mengelak mengikut gerakan untuk mengelak burung tadi.

Setelah gagal memukul, suaminya bertanya bagaimana dia dapat mengelak pukulan tersebut. Lalu, isterinya menceritakan peristiwa yang berlaku ketika pulang ke rumah.

Walau bagaimanapun, cerita tersebut hanyalah sebuah mitos dan tidak dapat dibuktikan kesahihannya kerana tiada susur galur tunggal tentang sejarah silat.

Menurut Setiausaha Agung Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia (Pesaka), Datuk Megat Zulkarnain Omardin, silat berasal daripada Nusantara Melayu.

“Tiada tempat khusus dinyatakan dalam sebarang kajian tentang sejarah kewujudan silat dalam mana-mana tempat di seluruh kepulauan Melayu. Apabila disebut kepulauan Melayu, masa itu tiada lagi Tanah Melayu atau Malaysia dan Indonesia.

“Kemudian seni silat terus berkembang. Pada zaman sebelum merdeka, silat telah pun diamalkan oleh wira negara seperti Mat Kilau, Dato Bahaman dan Mat Salleh, kemudian diturunkan kepada anak murid mereka.

“Namun mereka tidak meletakkan nama pada ilmu persilatan. Selain itu, mereka juga mengajar ilmu agama,” katanya kepada S2 baru-baru ini.

Tambah beliau, selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, perguruan silat masih diterus, dikembang dan diwarisi oleh generasi seterusnya sehinggalah kerajaan mengarahkan perguruan silat didaftarkan sebagai sebuah pertubuhan.

“Kerajaan telah mewujudkan akta pertubuhan iaitu Akta Pertubuhan 1966 atau Akta 335, sejak itu bermulalah perguruan silat didaftarkan dan menjadi sebuah pertubuhan.

“Sementara Pesaka pula ditubuhkan pada September 1983 bertujuan menghimpunkan semua pertubuhan silat dari seluruh negara,” katanya.

Sementara itu, Setiausaha Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Selangor, Mohamad Romazi Nordin berkata, terdapat beberapa andaian termasuk dakwaan mengatakan silat berasal dari India namun beliau menafikannya

“Saya pernah baca sebuah laporan lama yang ditulis oleh orang Barat tentang sejarah silat di kepulauan Melayu. Menurut laporan tersebut silat sememangnya berasal dari kepulauan ini.

“Dalam laporan itu turut menyatakan orang Melayu turut berasal dari kepulauan Melayu dan bukannya pendatang dari negara atau benua lain.

“Jika mengkaji dan meneliti sejarah silat, secara tidak langsung kita akan mengetahui asal usul Melayu sebagai bangsa tertua menurut orang Barat yang 
berasal dari Pentas Sunda iaitu gabungan daratan besar Indonesia, Malaysia, Borneo dan Singapura sebelum laut memisahnya,” katanya.

Tambah beliau, silat terus berkembang saban tahun dan menjadi pelbagai jenis. Terdapat banyak faktor yang menjadikan silat mempunyai pelbagai aliran.

“Bangsa Melayu sendiri terdapat pelbagai jenis etnik seperti Jawa, Minang, Rawa, 
Bugis dan sebagainya sementara setiap etnik tersebut 
mempunyai ilmu persilatan masing-masing.

“Jadi, tidak mustahil jika silat itu sebenarnya bukanlah ilmu yang tunggal dan ia mungkin berasal daripada etnik masing-masing.

“Selain itu, silat turut melalui proses inovasi apabila setiap penuntut mengembangkannya sehingga wujudnya beberapa pergerakan baharu. Contohnya silat gayong, kini terdapat 
pelbagai jenis silat gayong yang telah didaftarkan menjadi pertubuhan,” jelasnya.

Tambahnya lagi, akibat perkembangan silat dan inovasi pergerakan yang dilakukan oleh para pengamalnya, terdapat lebih 8,000 jenis silat di Nusantara Melayu dan lebih 3,000 darinya terdapat di Malaysia.

- Utusan Malaysia Rencana 07 Februari 2015 12:43 AM

Silat Melayu

Silat warisan orang Melayu

Pencak,
buah pukul dan seni tempur wujud dalam silat merupakan seni mempertahankan diri yang berasal daripada orang Melayu dan telah wujud ribuan tahun lamanya.


SILAT warisan bangsa Melayu yang perlu diajar kepada generasi muda supaya budaya tersebut tidak hilang begitu sahaja.

Begitulah sigifikannya ilmu mempertahankan diri ini pada suatu ketika dahulu, sebelum wujudnya pasukan polis, tentera dan undang-undang yang boleh menghukum penjenayah.

Walaupun pada zaman serba moden kini, silat masih lagi wujud dan relevan meskipun telah wujud sistem perundangan yang baik dan penguatkuasaannya namun belum cukup untuk melindungi diri, keluarga dan harta.

Terdapat lebih 8,000 jenis silat di seluruh kepulauan Melayu yang merangkumi Indonesia, Borneo dan Singapura namun tidak dapat dipastikan bagaimana silat itu wujud dan siapa orang yang menciptanya.

Berdasarkan pemerhatian dan kajian, tiada susur galur khusus dapat menjejak asal usul kewujudan silat, yang ada hanyalah warisan setiap jenis silat yang mempunyai sejarah tersendiri.

Apa yang pasti fungsi silat itu telah berubah mengikut peredaran zaman, namun semangatnya sebagai ilmu mempertahankan diri tidak pernah luntur malah terus kukuh.

Silat kini juga boleh dibanggakan apabila seni mempertahankan diri tersebut diiktiraf apabila dipertandingkan pada temasya sukan antarabangsa seperti Sukan SEA dan terbaharu Sukan Asia pada 2018 di Indonesia nanti.

Ikuti laporan wartawan S2, Mohamad Athir Ismail, menyingkap sejarah dan perkembangan warisan bangsa, selain melihat cabaran dan masa depan seni mempertahankan diri banga Melayu itu.

- Utusan Malaysia Rencana 7 Februari 2015

Silat angkat martabat Melayu

Silat, ilmu mempertahankan diri merupakan warisan zaman berzaman dan jumlah pertubuhan itu setiap hari semakin bertambah sementara penuntutnya pula meningkat saban tahun.

Hang Tuah, Jebat, Kasturi, Lekir dan Lekiu menjadi legenda dalam dunia persilatan sementara pejuang-pejuang tanah air seperti Mat Kilau, Dato Bahaman, Mat Salleh dan yang lain menjadi inspirasi kepada para pengamal silat untuk memartabatkan warisan bangsa.

Maka, tidak hairanlah kerajaan mengiktiraf ilmu persilatan apabila Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak telah menggelarkannya sebagai benteng pertahanan negara ketiga selepas barisan tentera dan polis.

Setiausaha Agung Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia (Pesaka), Datuk Megat Zulkarnain Omardin berkata, silat telah berkembang dan kini terdapat sekurang-kurangnya sebuah pertubuhan silat di 57 buah negara.

“Saya boleh kata perkembangan seni mempertahankan diri orang Melayu ini begitu agresif dan ia sebenarnya merupakan hasil usaha pemimpin dan guru-guru silat di seluruh negara.

“Kerajaan turut membantu dengan memberi sokongan dalam pelbagai bentuk melalui agensi-agensi tertentu termasuklah Kementerian Belia dan Sukan (KBS),” katanya kepada S2 baru-baru ini.

Jelas beliau lagi, terdapat pelbagai usaha sedang giat dilakukan oleh Pesaka untuk meningkatkan lagi martabat silat serta menarik lebih ramai anak muda menyertainya.

Najib Tun Razak menganugerahakan darjah tertinggi persilatan, Pendekar Negara kepada Omardin Mauju di PWTC Kuala Lumpur.

“Presiden Pesaka, Tan Sri Mohd Ali Rustam, jawatankuasa Pesaka dan pertubuhan-pertubuhan silat seluruh negara sedang giat mempromosi pertubuhan silat di seluruh negeri.

“Usaha tersebut dijalankan melalui Pesaka cawangan negeri dan mencari mana-mana perguruan silat yang masih belum berdaftar agar segera dirujuk kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negara (ROS) dengan KBS supaya dapat ditubuhkan sebuah persatuan dalam perguruan mereka.

“Selain itu, untuk menarik lebih ramai anak muda menyertai silat, kita juga menggalakkan setiap sekolah, institusi pengajian tinggi awam dan swasta, politeknik dan institusi pendidikan lain supaya mewujudkan satu ekstra kurikulum khusus untuk silat di tempat mereka,” katanya.

Megat Zulkarnain menambah, perancangan terkini Pesaka adalah mensasarkan silat dapat dipertandingkan ke peringkat Sukan Olimpik.

“Selain mempertahankan diri, silat turut dijadikan sebahagian daripada sukan dan kini sudah pun dipertandingkan di peringkat Asia Tenggara dalam sukan SEA.


Megat Zulkarnain Omardin bergambar bersama anak-anak muda dari Eropah yang menyertai pertandingan seni mempertahankan diri di Amsterdam, Belanda baru-baru ini.

“Akan datang, silat bakal mencatat sejarah apabila pertama kali dipertandingkan di peringkat yang lebih jauh iaitu dalam Sukan Asia 2018 di Indonesia nanti. Ini boleh menjadi satu galakan kepada anak muda yang ingin menjadi atlet negara dalam sukan silat.

“Jadi, secara tidak langsung ia dapat menarik golongan muda untuk menyertai silat, tambahan pula Pesaka kini dalam perancangan untuk menyasarkan silat dipertandingkan di peringkat lebih jauh,” jelasnya.

Menyangkal dakwaan mengatakan silat semakin hilang pengaruh, Megat Zulkarnain berkata, silat sudah merantau ke merata dunia.

“Baru-baru ini telah berlangsung sebuah pertandingan seni mempertahankan diri di Amsterdam, Belanda, justeru saya bersama Mohd Ali telah hadir menyaksikan perlawanan tersebut.

“Apa yang mengejutkan kami ialah, begitu banyak penyertaan daripada pertubuhan silat dan rata-ratanya adalah anak muda dan seingat saya paling muda ialah peserta berusia enam tahun.

“Jadi, itu bukti penyebaran budaya dan warisan orang Melayu di peringkat antarabangsa, kalau dahulu orang barat datang jajah kita, hari ini kita datang sana dan sebar pengaruh dalam bentuk budaya iaitu silat.

“Justeru, kita akan terus berusaha menghidupkan silat sebab kalau orang Melayu sendiri yang melupakannya, tidak mustahil suatu hari nanti kita terpaksa belajar daripada orang Barat,” ujarnya.

- Utusan Malaysia Rencana 7 Februari 2015