March 4th, 2015

Sistem pentaksiran baharu STPM nyata berkesan

Peningkatan dalam keputusan peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) 2014 memberikan petunjuk positif kepada keberkesanan sistem pentaksiran baharu peperiksaan itu yang dikendalikan buat kali kedua oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM).

Keputusan STPM 2014 meningkat dalam semua kriteria pengukuran pencapaian calon membabitkan Purata Nilai Gred Keseluruhan (PNGK) negara, peratusan calon yang mendapat PNGK 4.00, PNGK 3.50 ke atas, PNGK 2.00 hingga 3.49, peratusan calon yang mendapat A dalam lima dan empat mata pelajaran, peratusan lulus penuh dan penurunan peratusan calon gagal.

Seramai 42,854 calon menduduki STPM berasaskan sistem pentaksiran baharu itu tahun lalu yang membabitkan peperiksaan bertulis pada tiga penggal serta kerja kursus sepanjang satu tahun setengah tempoh pengajian.

Pengerusi MPM, Prof Datuk Dr Mohd Noh Dalimin, berkata menerusi sistem itu pencapaian calon STPM akan terus meningkat dalam semua kriteria penilaian termasuk PNGK, peratusan calon yang mendapat PNGK 4.00, PNGK 3.50 ke atas dan PNGK 2.00 hingga 3.49.

"Peningkatan ini kerana berdasarkan sistem pentaksiran baharu ini, calon diuji pencapaian mengikut perkara yang dipelajari pada penggal berkenaan saja.

"Calon juga boleh memperbaiki pencapaian melalui peperiksaan ulangan setiap penggal. Kerja kursus juga membantu calon meningkatkan pemahaman mengenai perkara yang dipelajari, sekali gus menyumbang ke arah peningkatan pencapaian keseluruhan calon," katanya.

Secara keseluruhan, pencapaian calon STPM 2014 adalah lebih baik apabila PNGK negara meningkat 0.05 peratus daripada 2.57 bagi STPM 2013 kepada 2.62 bagi STPM 2014. Purata PNGK sekolah kerajaan juga meningkat 0.07 peratus daripada 2.55 pada 2013 kepada 2.62 pada STPM 2014.

Peratusan dapat PNGK 4.00 meningkat

Peratusan calon yang mendapat PNGK 4.00 meningkat kepada 0.91 peratus, iaitu 390 calon berbanding 0.89 peratus (492 calon) pada 2013. Selain itu, peratus bilangan calon mendapat PNGK 3.50 ke atas juga meningkat 0.91 peratus kepada 9.09 berbanding 8.18 peratus pada tahun 2013, manakala bagi PNGK antara 2.00 hingga 3.49 meningkat 2.47 peratus kepada 73.85 peratus berbanding 71.38 peratus pada tahun 2013.

Namun, walaupun peratusan calon pada PNGK meningkat, bilangan calon mengikut PNGK bagi tahun 2014 berkurangan berbanding pada tahun 2013 disebabkan kemerosotan bilangan calon mendaftar.

Mohd Noh berkata, penurunan bilangan calon STPM 2014 berbanding tahun sebelumnya mungkin disebabkan ramai pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) memilih kursus kemahiran.

Keputusan STPM 2014 juga menyaksikan peningkatan bilangan pelajar yang mengambil lima mata pelajaran dan mendapat gred A dalam kelima-limanya berbanding STPM 2013 yang mana lapan calon sahaja memperoleh semua A.

Peningkatan prestasi calon dalam aspek kelulusan peringkat prinsipal turut meningkat 0.96 peratus kepada 97.81 peratus bagi STPM 2014 berbanding 96.85 peratus pada tahun 2013.

Calon yang mendapat lulus penuh dalam empat mata pelajaran juga lebih tinggi bagi STPM 2014 iaitu 63.8 peratus atau 27,342 calon yang juga menunjukkan peningkatan dalam peratus bilangan calon berbanding peperiksaan tahun sebelumnya.

Dalam hubungan ini, 23 mata pelajaran ditawarkan dalam peperiksaan STPM 2014 mencatatkan peratus lulus penuh melebihi 60 peratus, iaitu gred C dan ke atas berbanding 22 mata pelajaran pada STPM 2013.

Sepuluh mata pelajaran menunjukkan peningkatan dalam prestasi lulus penuh berbanding tahun sebelumnya, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Arab, Kesusasteraan Melayu Komunikatif, Geografi, Ekonomi, Matematik Lanjutan, Kimia dan Information and Communications Technology.

Lapan mata pelajaran mencatatkan kenaikan melebihi tiga peratus dari segi peningkatan purata PNGK berbanding STPM 2013, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Cina, Bahasa Arab, Syariah, Ekonomi, Matematik Lanjutan, Information and Communications Technology dan Sains Sukan.

Keputusan MUET meningkat

Prestasi 79,468 calon Malaysian University English Test (MUET) sesi November 2014 yang dikeluarkan pada 5 Januari lalu pula menyaksikan 68.82 peratus atau 54,691 calon mendapat Band 3 atau lebih baik berbanding 46.20 peratus atau 29,933 calon pada sesi Julai 2014.

STPM 2014 juga menyaksikan penurunan bilangan calon gagal, iaitu hanya 57 calon (0.13 peratus) berbanding 112 calon atau 0.20 peratus pada STPM 2013.

Berdasarkan pencapaian mengikut aliran pula, purata PNGK calon aliran sains adalah 2.65 mengatasi purata PNGK calon aliran sastera iaitu 2.61. Namun, purata PNGK aliran sastera meningkat 0.06 peratus daripada 2.55 pada 2013 kepada 2.61 pada 2014, manakala purata PNGK aliran sains menurun sedikit daripada 2.66 pada 2013 kepada 2.65 pada STPM 2014.

Terdapat jurang pencapaian antara calon lokasi bandar dan luar bandar yang mana purata PNGK bandar adalah 2.64 berbanding luar bandar 2.54. Bagaimanapun jurang perbezaan calon bandar dan luar bandar semakin mengecil iaitu daripada 0.11 dalam STPM 2013 kepada 0.10 bagi STPM 2014.   Nor Azma Laila Berita Harian Kolumnis 4 Mac 2015

SPM 2014 : Keputusan masih ikut trend - Muhyiddin

KUALA LUMPUR: Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, walaupun pencapaian calon Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada keseluruhannya menurun, namun ia masih mengikut trend dan tidak jauh berbeza daripada keputusan pada tiga tahun sebelum 2013.

Timbalan Perdana Menteri berkata, keputusan tersebut boleh dianggap sebagai keputusan yang memuaskan kerana calon mampu menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dengan baik walaupun peratusan soalan sedemikian telah meningkat.

"Kaedah penyoalan ini mungkin antara faktor yang memberi kesan terhadap prestasi calon. Selain daripada itu, beberapa faktor lain yang mungkin menyumbang kepada turun naik keputusan peperiksaan akan dikaji dengan lebih mendalam.

"Bagaimanapun, keputusan pada tahun ini juga menunjukkan jurang pencapaian calon di bandar dan di luar bandar telah mengecil berbanding pada tahun 2013," katanya dalam satu kenyataan di sini, pada Selasa.

Keputusan peperiksaan tersebut diumumkan hari ini dengan sebanyak 11,289 daripada 455,839 calon atau 2.62 peratus memperoleh keputusan cemerlang.

Sambil mengucapkan tahniah kepada calon yang telah berjaya dengan cemerlang, Muhyiddin berkata, pengumuman analisis keputusan peperiksaan itu menunjukkan pencapaian akademik pelajar yang telah melalui pendidikan menengah atas dan menduduki peperiksaan di peringkat persijilan.

"Semoga mereka meneruskan budaya kecemerlangan ini dalam kehidupan mereka dan dalam apa jua bidang yang akan diceburi. Kepada calon yang kurang berjaya pula, anggaplah itu sebagai satu cabaran dan peluang untuk mencipta kejayaan yang lain pada masa akan datang," katanya.

Muhyiddin yang juga Menteri Pendidikan turut mengucapkan tahniah kepada calon-calon berkeperluan khas (CBK) kerana mencatat peningkatan yang amat membanggakan.

Menurutnya, kejayaan mereka menunjukkan bahawa semua calon berpeluang untuk cemerlang dalam peperiksaan SPM jika mereka berusaha bersungguh-sungguh.

Muhyiddin berkata, kementerian sentiasa meneroka pendekatan pedagogi terkini bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.

"Antaranya, ialah membina kemahiran berfikir dalam kalangan murid dengan mempergiatkan pelbagai program pembelajaran dan melaksanakan Kurikulum Berasaskan Standard.

"KBAT adalah merupakan kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid sebagai persediaan untuk menjadi global citizen atau warga global. Antara KBAT yang perlu dikuasai oleh murid ialah penaakulan matematik, interpretasi bahasa, membuat inferens, penaakulan saintifik dan penyelesaian masalah dan kemahiran ini diukur dalam peperiksaan SPM 2014," kata Muhyiddin.

Beliau menjelaskan, selain daripada itu, kementerian sedang giat berusaha untuk memperhebatkan sokongan kepada guru dan pentadbir sekolah.

Ini termasuk memperkenalkan program pembimbing guru dan pembimbing pengetua atau guru besar sepenuh masa di peringkat Pejabat Pendidikan Daerah (PPD).

"Pembimbing ini dapat memberikan tumpuan penuh kepada tugas sebagai mentor dan membina hubungan yang kukuh dengan guru dan pengetua atau guru besar.

"Pemimpin yang berwibawa juga adalah merupakan faktor yang menyumbang kepada prestasi murid, oleh itu KPM akan mengorak langkah mengukuhkan kualiti kepimpinan di JPN dan PPD," katanya.

Muhyiddin berkata, kementerian bertekad meningkatkan kualiti kemenjadian murid selaras dengan aspirasi meletakkan Malaysia dalam kelompok sistem pendidikan sepertiga teratas di dunia dan ia bermula dengan kualiti peperiksaan awam negara ini.

Katanya, kementerian akan terus berusaha untuk melaksanakan pelbagai program intervensi yang sesuai untuk meningkatkan kecemerlangan pencapaian murid-murid dalam pelbagai aspek termasuklah dalam peperiksaan SPM.

"Ini adalah penting bagi mencapai enam aspirasi murid dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 dan melahirkan modal insan yang holistik seperti yang dihasratkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

"Selain daripada itu, kementerian akan melaksanakan kajian bagi mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi dan keputusan murid supaya tindakan susulan yang bertepatan dapat dilaksanakan," katanya.

Muhyiddin berkata, kementerian juga akan memastikan program yang efektif dan bermakna bagi pembelajaran murid khususnya bagi mata pelajaran yang mencatatkan penurunan dilaksanakan dengan lebih teliti dan penuh tanggungjawab. - BERNAMA Berita Harian Semasa 3 Mac 2015

11,289 calon dapat gred A

Putrajaya: Seramai 11,289 atau 2.6 peratus calon Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2014 berjaya memperoleh keputusan cemerlang (Gred A+, A dan A-) dalam semua mata pelajaran yang diduduki berbanding 13,970 atau 3.16 peratus calon pada tahun sebelumnya.

Analisis berkenaan itu menunjukkan penurunan sebanyak 0.53 peratus berbanding keputusan SPM pada 2013.

Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Seri Dr Khair Mohamad Yusof berkata, sebilangan besar calon memperoleh keputusan cemerlang terdiri daripada kumpulan yang menduduki sembilan dan 10 mata pelajaran.

“Bagi pencapaian Calon Berkeperluan Khas, seramai lima calon memperoleh keputusan cemerlang dalam semua mata pelajaran diduduki yang terdiri daripada calon rabun serta lain-lain kecacatan.

“Jumlah calon yang mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM pada 2014 adalah seramai 455,839 calon berbanding 470,395 calon pada 2013 iaitu berkurangan sebanyak 14,556 (3.1 peratus) calon,” katanya pada sidang media Pengumuman Analisis Keputusan SPM 2014 di sini, semalam.

Dalam pada itu, Dr Khair berkata, pada 2014, indeks GPN adalah 5.08 berbanding 4.93 pada tahun sebelumnya iaitu menurun sebanyak 0.15.

Katanya, berdasarkan Gred Purata Nasional (GPN), nilai lebih kecil adalah menunjukkan pencapaian calon lebih baik.

“Selain itu, jurang pencapaian calon bandar dan luar bandar mengecil sebanyak 0.05 mata GPN iaitu 0.55 pada 2014 berbanding 0.60 pada tahun sebelumnya.

“Bagaimanapun, pencapaian calon di bandar menurun sebanyak 0.17 mata GPN iaitu 4.85 pada 2014 berbanding 4.68 pada 2013,” katanya.

Khair berkata, pencapaian calon di luar bandar juga menurun sebanyak 0.12 mata GPN iaitu 5.40 pada 2014 berbanding 5.28 pada tahun sebelumnya.

“Hal ini menunjukkan penurunan pencapaian calon luar bandar (0.12 mata GPN) lebih rendah berbanding calon di bandar (0.17 mata GPN),” katanya.

Mengenai Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP), beliau berkata, sebanyak 28 daripada 73 mata pelajaran menunjukkan peningkatan prestasi, 43 mata pelajaran menurun manakala, dua mata pelajaran mengekalkan prestasinya berbanding 2013. - Siti A’isyah Sukaimi Harian Metro Setempat 4 Mac 2015

Fewer students score straight A’s

PUTRAJAYA: The overall Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) achievement declined with fewer students scoring straight A’s, and educators attribute this to possibly a change in the way questions were structured.

Of the 429,003 students who took the examination last year, 11,289 (2.63%) scored straight A’s – compared to 13,970 (3.16%) out of 442,588 students in 2013.

The National Average Grade (GPN) was at 5.08, compared with 4.93 in 2013. (A lower GPN shows a better overall performance).

Education director-general Datuk Seri Dr Khair Mohamad Yusof said the decline in student performance and the reduced number of top scorers could be due to a change in the way questions were structured.

“The questions were the same as before, but students now need to think more when they answer. They can’t just revise lessons the old way, or spot questions, to do well,” he said.

“Those who took the time to properly understand the subject matter would have done well.

“But the decline is still within the acceptable range, as the overall performance of students will rise and dip slightly through the years,” he said when announcing the analysis of the 2014 SPM results at the Education Ministry here yesterday.

The percentage of students who obtained SPM certificates also dropped slightly to 85.02%, from 85.52% the previous year.

This is the second SPM examination where students were required to pass History in addition to Bahasa Melayu, to qualify for a certificate.

The percentage of students who passed the English subject fell from 80% in 2013 to 77.3%.

English will be made a compulsory pass in the SPM from 2016. Some 86% of students passed History in 2014 compared to 86.6% in 2013, while 91.1% passed Bahasa Melayu in 2014 compared to 91.4% in 2013.

Comparing the performance of urban and rural students, Dr Khair said rural school candidates scored GPN points of 5.4 compared to the 4.85 garnered by those from urban schools.

“The performance gap between urban and rural candidates has narrowed to 0.55, compared with 0.60 in 2013,” he said.

Under the Malaysia Education Blueprint 2013-2025, the ministry has steadily increased the number of “higher order thinking skills” questions in public examinations, with such questions expected to comprise 75% of papers for SPM core subjects by 2016. The STAR Home News Nation 4 Mar 2015