June 9th, 2015

Penguasaan lemah bahasa Melayu jejas penerimaan

DARI semasa ke semasa kepemimpinan kerajaan atau pegawai tingginya menyampaikan amanat kepada seluruh rakyat Malaysia. Amanat ini menggunakan bahasa Melayu kerana inilah bahasa kebangsaan kita.

Amanat tersebut menyentuh pelbagai bidang dari program Rancangan Malaysia hinggalah ucapan peristiwa menyambut sesuatu perayaan.

Namun persoalan yang sering timbul adalah sejauh mana amanat itu dapat difahami oleh semua atau sejumlah besar penduduk negara ini? Ini kerana kebanyakan masyarakat kita tidak menguasai bahasa Melayu dengan baik, lebih-lebih lagi apabila sesuatu amanat itu disampaikan dalam laras bahasa Melayu tinggi.

Menyampaikan amanat dalam laras bahasa tinggi seharusnya tidak menjadi masalah. Jika kita menoleh keadaan di Thailand dan Indonesia yang menerapkan sistem pendidikan kebangsaan tunggal, tiada masalah bagi Perdana Menteri atau Presidennya berucap dalam bahasa kebangsaan mereka, dan ucapan itu difahami oleh rakyatnya.

Ini kerana sistem pendidikan kebangsaan tunggal membolehkan semua rakyat memahami dan menguasai bahasa kebangsaan dengan baik.

Situasinya agak berbeza dengan Malaysia. Kita membenarkan setiap bangsa utama di negara ini memilih sistem pendidikan yang berbeza-beza untuk anak-anak mereka.

Jadi, kebanyakan orang Melayu menghantar anak ke sekolah kebangsaan. Orang Cina menghantar anak ke sekolah jenis kebangsaan Cina. Orang India menghantar anak ke sekolah jenis kebangsaan Tamil.

Sungguhpun terdapat anak-anak Cina dan India belajar di sekolah kebangsaan atau anak-anak Melayu dan India bersekolah Cina, jumlahnya masih kecil.

Jumlahnya belum memberi impak ketara terhadap perubahan sistem pendidikan itu dan penguasaan bahasa kedua mereka.

Kurang penguasaan

Pendidikan vernakular juga menyediakan pengajian peringkat tinggi, terutamanya dalam sistem pendidikan Cina negara ini. Situasi ini menjauhkan mereka dari penggunaan dan pemahaman bahasa Melayu.

Di samping itu, tersedia pula bahan-bahan cetak, stesen televisyen dan sebagainya dalam bahasa mereka. Mereka yang mendewasa dari sistem pendidikan vernakular ini tidak boleh dipersalahkan, kerana perlembagaan dan keputusan politik sejak awal kemerdekaan telah membenarkannya.

Namun, kesan negatif yang timbul adalah sistem penyampaian tidak menemui sasarannya kerana sebagai penerima maklumat, kebanyakan mereka tidak menguasai bahasa Melayu dengan baik.

Akibatnya, amanat penting yang disampaikan dalam bahasa Melayu hanya difahami oleh orang Melayu, serta sedikit Cina dan sedikit India yang menguasai bahasa Melayu dengan baik.

Majoriti bukan Melayu tidak memahami apa yang disampaikan. Hal ini turut diburukkan lagi dengan penggunaan teknologi komunikasi moden, termasuk media sosial, yang menyebabkan 'siaran langsung' amanat penting itu tidak ditonton.

Situasi keterbatasan penyebaran maklumat ini cuba diatasi dengan cara menterjemahkan amanat penting itu ke dalam bahasa Cina dan Tamil, yang diterbitkan dalam akhbar-akhbar vernakular pada hari berikutnya, atau beberapa hari kemudian.

Kaedah ini membantu penyebaran maklumat, tetapi bukanlah maklumat asal dalam bahasa Melayu yang menjadi bahasa kebangsaan semua warga negara Malaysia.

Perkataan sukar difahami

Situasi itu juga mendorong pihak kerajaan memberi tumpuan kepada penyampaian maklumat dengan cara yang mudah difahami oleh orang ramai.

Penjelasan yang rumit serta menggunakan jargon atau perkataan yang terlalu teknikal dan sukar difahami akan mengekang minat orang ramai untuk menerima maklumat atau menggunakan perkhidmatan yang disediakan.

Laman web atau portal rasmi kementerian dan agensi sektor awam merupakan gerbang kepada sumber maklumat dan perkhidmatan. Bahasa Melayu digunakan. Bahasa Inggeris juga disertakan.

Penggunaan dwibahasa ini dengan sendirinya menunjukkan wujudnya kelompok masyarakat yang lemah penguasaan bahasa Melayu mereka.

Sungguhpun dwibahasa Melayu dan Inggeris digunakan, tetapi masih terdapat juga rakyat kita yang tidak memahami kedua-dua bahasa ini dengan baik.

Situasi ini menunjukkan betapa sukarnya menyebarkan maklumat penting dengan cepat kepada sebanyak mungkin anggota masyarakat majmuk Malaysia.

Dalam konteks linguistik, disintegrasi yang dibenarkan melalui sistem pendidikan berbeza telah turut menyebabkan kendala penerimaan maklumat secara meluas dan pantas melalui bahasa Melayu.

Gejala ini wajar diatasi melalui pelbagai dasar baharu terhadap pendidikan dan bahasa kebangsaan, demi integrasi dan kesejahteraan nasional.
Anwar Ridhwan Berita Harian Kolumnis 9 Jun 2015

Jumlah pelajar pengaruhi kemampuan

Satu soal selidik dilakukan The Teaching and Learning International Survey (TALIS) pada 2013 mendapati sebahagian besar guru di seluruh dunia berdepan pelbagai konflik yang boleh mengakibatkan kemerosotan mutu pendidikan.

Kaji selidik antarabangsa mengenai pengajaran dan pembelajaran dianggotai 34 badan kuasa itu mendapati kemorosotan berlaku disebabkan beberapa faktor, sekali gus menjadikan pencapaian guru di negara tertentu berada di bawah standard ditetapkan.

Situasi itu juga secara tidak langsung boleh mempengaruhi cara pengajaran dan pembelajaran guru untuk jangka panjang yang dikhuatiri boleh memudaratkan pencapaian pelajar serta sistem pendidikan sedia ada.

SOKONGAN masyarakat penting bagi menjamin kelancaran pekerjaan guru manakala gangguan boleh menjatuhkan motivasi golongan itu. - Gambar hiasan

Melalui kaji selidik itu, TALIS merumuskan kepincangan berkenaan bukan saja boleh menjejaskan profesionalisme golongan terbabit, malah mewujudkan kebimbangan dalam beberapa aspek penting yang boleh menjejaskan pencapaian secara keseluruhan.

TALIS mendapati akibat kemelesetan ekonomi dan sokongan kewangan, me­nyebabkan 38 peratus guru di sekolah tidak mempunyai kelayakan yang baik untuk menjadi guru yang bagus.

Situasi itu juga secara langsung akan menjejaskan pencapaian guru dalam usaha memberi proses pembelajaran dan pengajaran mengikut piawaian ditetapkan terutama kepada pelajar yang berkeperluan khas.

Pada masa sama, jumlah pelajar yang ramai dalam kelas juga menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran guru agak merosot.

Menurut TALIS, jumlah paling sesuai adalah 17 hingga 24 orang. Namun di kebanyakan negara, jumlah ditetapkan sudah melebihi kadar sepatutnya.

“Rasionalnya, jumlah pelajar boleh mempengaruhi kemampuan guru dalam mengawal selia perjalanan proses pendidikan.KAJI selidik TALIS mendapati guru di Malaysia, Abu Dhabi dan Korea masih menghargai pekerjaan mereka serta mampu memberikan komitmen tinggi ketika bertugas. - Gambar hiasan

“Finland, Iceland, Denmark dan Poland contohnya, mempunyai jumlah pelajar di bawah 20 orang dalam satu kelas manakala Jepun, Mexico dan Chile melebihi 30 orang,” katanya.

Lebih mengejutkan, apabila TALIS mendapati kurang sepertiga jumlah guru di seluruh dunia tidak begitu menghargai profesion mereka.

“Ini satu kejutan yang sangat membimbangkan kerana guru adalah profesion diperlukan di seluruh dunia.

“Apabila ada guru yang tidak menghargai profesion mereka, akan wujud kepincangan dan kesukaran, bukan saja dalam proses pengajaran dan pembelajaran, malah akan menjejaskan perjalanan sistem sedia ada.

“Bagaimanapun, TALIS mendapati 88 peratus guru di Malaysia, Singapura, Abu Dhabi dan Korea masih menghargai kerjaya mereka manakala empat peratus guru di Republik Slovak dan lima peratus di Perancis serta Sweden paling menghargai profesion ini,” katanya.

Masyarakat, menurut TALIS, meletakkan kejayaan sistem pendidikan sedia ada berdasarkan pencapaian Penilaian Pelajar Antarabangsa (PISA), selain beberapa lagi faktor yang diambil kira seperti penggajian guru, pe­nyertaan golongan profesional dan akademik di sekolah serta kesungguhan guru dalam mengadakan kerjasama dengan sekolah dan masyarakat.

Berdasarkan kaji selidik itu, secara puratanya guru bekerja 38 jam seminggu, tapi Jepun mendahului dengan 50 jam manakala di bawah 30 jam di Chile dan Itali.TALIS mendapati kurang sepertiga guru di seluruh dunia tidak begitu menghargai profesion mereka. - Gambar hiasan

Manakala secara purata juga, guru mengajar 19 jam seminggu di dalam kelas di seluruh dunia kecuali 27 jam di Amerika Syarikat dan 15 jam di Norway.

Menurut TALIS, jumlah guru yang berjaya menamat­kan pengajian dalam bidang pendidikan juga tinggi, namun kegagalan menjadi guru yang baik berlaku kerana kerapuhan kandungan semasa pengajian memberi kesan kepada pencapaian mereka.

“TALIS mendapati hanya sebilangan kecil memperoleh latihan mencukupi dalam kandungan pengajian, pedagogi dan latihan pengkhususan.

“Sebahagian besar guru pula masih kurang memperoleh pendedahan, sekali gus menjadikan keadaan rumit apabila mereka memasuki alam pekerjaan.

“Respons guru kepada TALIS mengatakan, mereka berupaya memberikan komitmen lebih baik andai kata diberi pelbagai pendedahan berbentuk profesional serta penghargaan setimpal,” katanya.