October 2nd, 2015

Memperkasa Bahasa Kebangsaan

USAHA mendaulat, memperkasa dan mengantarabangsakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan sewajarnya menjadi tanggungjawab semua murid, guru, rakyat, dan pemimpin di negara ini. Usaha ini tidak harus dipandang ringan dan mudah. Ini disebabkan usaha ber­kenaan membabitkan rasa cinta, rasa tanggungjawab dan keprihatinan yang mendalam terhadap bahasa Melayu.

Bulan Oktober setiap tahun adalah Bulan Bahasa Kebangsaan yang meminta kita mengangkat dan menggunakan bahasa Melayu de­ngan betul, tepat dan berkesan dalam semua urusan kehidupan seharian. Usaha ini boleh dilakukan dengan berkesan di peringkat prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan di pusat pengajian tinggi awam dan swasta.

Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan sama ada di media baharu atau urusan seha­rian perlu betul, tepat dan berkesan. Bahasa yang baik, betul dan tepat akan mencerminkan ketamadunan dan kesantunan bangsa yang cemerlang. Inilah tanggungjawab yang harus dilaksanakan dan dipikul oleh setiap rakyat.


SELAIN meningkatkan pengetahuan mengenai isu-isu semasa, membaca akhbar berbahasa Melayu juga mampu mengayakan perbendaharaan kata. GAMBAR HIASAN

Sejak lama dahulu, sejarah dan perkembangan bahasa Melayu agak panjang iaitu dari sebelum merdeka sehingga selepas kemerdekaan bahasa Melayu berkembang pesat dan menjadi nadi kehidupan masyarakat sama ada rakyat biasa yang terdiri daripada peniaga, pekebun, buruh hinggalah kepada pemimpin atasan menggunakannya sebagai bahasa perantaraan mereka dalam percakap­an dan urusan seharian yang dise­lang-seli dengan pantun, peribahasa dan kata-kata hikmat.

Namun, sekitar tahun 80-an hingga 90-an bahasa Melayu me­ngalami kemuraman, apabila bahasa Inggeris mula mengambil tempat sebagai bahasa pertuturan terutama dalam kalangan menengah Me­layu. Ini diikuti dengan pelaksa­naan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Ing­geris (PPSMI) di sekolah rendah dan menengah di negara ini.

Pada awalnya, Kementerian Pendidikan melalui Kajian Pembangunan Pendidikan 2001-2010 iaitu Perancang­an Bersepadu Penjana Kecemerlangan Pendidikan menegaskan negara memerlukan ramai tenaga manusia yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Untuk memenuhi keperluan tersebut, sistem pendidikan telah menetapkan dasar 60:40 (Sains/Teknikal: Sastera). Bagi merealisasikannya mata pelajaran Sains dan Matematik diajar dalam bahasa Inggeris.

Kerajaan kemudiannya mengambil keputusan untuk memansuhkan pelaksanaan PPSMI selepas mendapat tentang banyak pihak terutama para pejuang bahasa manakala hasil kajian mendapati pencapaian murid dalam kedua-dua mata pelajaran itu merosot.

Pemansuhan PPSMI mengembalikan kedaulatan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Murid dapat belajar dengan lebih mudah dan berkesan melalui pembelajaran yang menggunakan bahasa kebangsaan.

Apa yang lebih penting dalam usaha mendaulatkan bahasa Me­layu adalah mengembalikan subjek Bahasa Malaysia kepada Bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah, menengah dan pusat pengajian tinggi. Ramai kalangan murid keliru dengan istilah ini dan menyebabkan mereka tertanya-tanya kenapa harus ditukar? Ini amat penting menerusi sistem pendidik­an yang mampu membina sebuah negara bangsa yang berbudaya dan bertamadun.

Kini melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM (2013-2015) (Pendidikan prasekolah hingga lepasan menengah) bahasa kebangsaan diberikan perhatian melalui lima aspirasi sistem pendidikan Malaysia iaitu melalui akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan.

Melalui kemahiran dwibahasa iaitu setiap kanak-kanak akan menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa sekurang-kurangnya pada tahap minimum. Dengan tahap penguasaan bahasa ini selepas menamatkan persekolahan, murid sepatutnya berupaya menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja.

Di samping itu, kementerian akan menggalakkan semua murid mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Seterusnya, menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan menje­lang 2025.

Jika dikaji dan diteliti pandangan orang luar terutama Barat masih memandang bahasa Melayu sebagai bahasa yang mempunyai ke­tinggian nilai ilmu dalam pelbagai bidang seperti pertanian, penternakan, budaya dan adat resam. Hal ini terbukti melalui kajian pengkaji Barat terhadap Melayu seperti R. J Wilkinson, O.T Dussek dan R. O Winstedt yang pernah menyatakan bahawa untuk memahami perasaan orang Melayu, seharusnya difahami bahasa dan sasteranya.

Renungkan dan lihatlah kefasihan, kepetahan dan kelancaran peserta Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu (PABM) dari 51 negara tidak lama dulu meliputi enam benua bertanding bagi kategori antarabangsa dan nusantara menonjolkan penguasaan bahasa Melayu yang cukup baik.

Para peserta tersebut antaranya dari Amerika Syarikat (AS), Itali, Bulgaria, Belanda, Jerman, Jepun, Kanada, Poland, Palestin, Slovakia, Ukraine, Turki, Korea selatan, Iran, Blarus dan Bangladesh, mampu menjadi duta bahasa ke peringkat antarabangsa bagi memperkenalkan bahasa Melayu dan budaya Melayu yang terkenal dengan adat yang unik. Sekali gus mereka dapat mengetengahkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang mempunyai unsur kebudayaan serta mempunyai tamadun yang tinggi.

Ini adalah salah satu usaha untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu. Melalui usaha ini bahasa Melayu akan dipelajari dan dikaji oleh penuntut luar sebagai bahasa yang mempunyai nilai peradaban yang tinggi dan murni. Jika orang luar memandang bahasa Melayu indah, sopan dan bernilai tinggi, kita sewajarnya menghargai semua kehebatan nilai ini.

Lantaran itu, pihak kementerian khususnya Kementerian Pengajian Tinggi seharusnya mewajibkan pelajar asing yang belajar di negara ini mempelajari dan mensyaratkan kepada mereka untuk mengambil Bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib. Usaha ini dapat memperkembangkan bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa. Agenda memperkasakan dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan mestilah difahami dan dihayati sepenuh hati dan jiwa bagi menuju ke arah bahasa moden.

Tidak rugi majikan melabur demi kebajikan pekerja

Ramai orang tidak sedar mengenai pentingnya keselamatan dan kesihatan pekerjaan sehingga kemalangan, kecederaan atau kematian berlaku.

Ada juga orang yang yang tidak mahu melabur dalam keselamatan dan kesihatan di tempat kerja kerana faktor kos.

Ada juga yang kurang berminat dalam isu-isu keselamatan dan kesihatan kerana mereka menganggap isu ini sebagai 'tidak menarik dan membosankan,' tidak seperti gangguan seksual atau HIV Aids.

Malah, ada sesetengah pihak media yang turut melihat isu-isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan sebagai tidak menarik dan memberi keutamaan yang rendah untuk liputan akhbar.

Apabila kemalangan berlaku yang menyebabkan kecederaan atau maut, tragedi tersebut tidak pernah terlepas daripada liputan media.

Kempen keselamatan, kesihatan

Terdapat persepsi bahawa kemalangan terutama kemalangan maut, adalah 'bahan berita', tetapi kempen keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang biasa atau umum dilihat sebagai tidak menarik dan membosankan.

Sebenarnya, isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah terlalu penting untuk diabaikan. Jika diabaikan bererti menjemput bencana.

Pelaburan di dalam keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah satu langkah yang berbaloi dan penyebaran maklumat keselamatan dan kesihatan pekerjaan melalui media akan membantu mewujudkan kesedaran keselamatan yang lebih meluas dalam kalangan masyarakat dan mengelakkan kemalangan.

Media boleh memainkan peranan penting dalam menggalakkan kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Kesannya boleh meningkatkan kesedaran pihak industri, majikan dan pekerja tentang keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.

Ini akan dapat mengurangkan kemalangan dan kecederaan di tapak kerja.

NIOSH ingin menggesa semua industri supaya sentiasa peka terhadap permintaan terhadap keselamatan di tempat kerja dan berusaha untuk mencapai sasaran bebas kemalangan atau kemalangan sifar.

Bagi orang-orang yang berkenaan, mereka harus mengenalpasti risiko dan bahaya di persekitaran tempat kerja dalam industri masing-masing yang menjadikan mereka terdedah kepada kemalangan.

Adalah amat penting bagi semua orang untuk membabitkan diri dalam amalan dan pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja.

Tanggungjawab sosial

Pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah sangat diperlukan di semua persekitaran tempat kerja dalam semua industri untuk memastikan standard yang tinggi bagi keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.

Pihak industri dan majikan perlu tahu bahawa empat faktor asas mewajarkan pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan ia adalah tanggungjawab korporat, tanggungjawab sosial dan moral, gerak hati perniagaan yang baik dan kewajipan undang-undang.

Pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berkesan bukan saja mengurangkan risiko kepada keselamatan dan kesihatan tetapi juga memastikan pulangan yang tinggi kepada syarikat serta peningkatan produktiviti.

Latihan dan pendidikan juga sebahagian daripada pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan kerana ia menyumbang ke arah peningkatan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.

Majikan mesti bersedia untuk melabur dalam kesihatan dan keselamatan pekerjaan manakala pekerja pula mesti mengamalkannya di tempat kerja.

Syarikat perlu bajet bantu cegah kemalangan

Syarikat perlu memperuntukkan bajet tahunan untuk latihan keselamatan bagi membantu mencegah kemalangan yang berkaitan dengan pekerjaan.

Tidak perlu untuk dinyatakan di sini bahawa aset yang paling berharga bagi sesebuah organisasi adalah para pekerjanya dan mereka yang menyumbang kepada kejayaan organisasi tersebut.

Kebajikan sumber manusia harus diberi keutamaan yang tinggi oleh majikan dan menjadi prasyarat dalam membangun dan mengekalkan tenaga kerja yang cekap dan berkemahiran tinggi.

Di Malaysia, kesedaran mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan telah meningkat sejak beberapa tahun ini.

Semakin ramai majikan dan pekerja memahami peranan dan tanggungjawab mereka untuk memastikan bahaya di tempat kerja dikenal pasti, dinilai dan dikawal.

Meredakan bahang panas perkauman

Akhir-akhir ini, butang panas perkauman sangat terasa bahangnya di negara ini. Pergaduhan di Low Yat, demonstrasi BERSIH 4.0, pergaduhan di pekan Asam Jawa dan demonstrasi Baju Merah sebenarnya bukan terjadi atas perkiraan agenda perkauman.

Disebabkan peristiwa sedemikian tercetus, sebahagiannya kerana prasangka dan salah faham, hasrat membina negara bangsa bertukar menjadi agenda etnik sempit kumpulan tertentu, tanpa mengira kesepakatan rakyat pelbagai etnik yang sudah berkongsi sama cita rasa hidup bersama di negara ini untuk sekian lama.

Merumitkan lagi keadaan, ialah media sosial tanpa sempadan dan sekelip mata menyebar maklumat ke segenap pelosok negara, dengan lebih banyak menggembleng etnik, mentafsir secara emosi dan membakar sentimen perkauman tanpa fakta. Lebih menakutkan, ada individu, kepemimpinan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan parti politik ini lebih suka mempolitikkan aspek hidup tertentu masyarakat melalui pergerakan mereka.
Pada peringkat awal agenda mereka untuk mengurus dan membina negara bangsa dengan baik tetapi sudah bertukar dengan memanipulasi etnik untuk merebut kuasa pemerintahan negeri dan negara.

Kawal media sosial

Rakyat bosan dengan asakan berterusan setiap hari oleh golongan dan media sosial tertentu yang mempolitikkan perbezaan etnik hinggakan kehilangan MH370, MH17,

Pelan Pembangunan Pendidikan Negara, harga barang naik, nilai ringgit, 1MDB dan sebagainya tidak dikaitkan dengan tadbir urus negara dan kedudukan ekonomi semasa. Kesan asakan berterusan oleh golongan politik dan media sosial membina kebimbangan risiko suhu kepanasan etnik dalam kalangan rakyat pelbagai etnik di Malaysia.

Kajian Indeks Ikatan Sosial sejak tahun 2013-2014, menunjukkan batas etnik semakin menebal dalam komuniti Melayu, Bumiputera Sarawak, Bumiputera Sabah dan komuniti Cina dan India.

Dialog Perpaduan dijalankan di 18 bandar di seluruh negara oleh Majlis Konsultasi Perpaduan Negara bersama Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN) dan Institut Kajian Etnik (KITA), Universiti Kebangsaan Malaysia, menunjukkan rakyat menerima kepelbagaian.

Mereka tidak senang dengan percubaan mempolitikkan etnik dan agama, serta tindakan menghentam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat oleh parti pembangkang dan kerajaan, setiap hari. Mereka berasakan etnik lain memandang etnik mereka dengan persepsi buruk.

Pandangan sedemikian berpotensi merenggangkan hubungan antara mereka dengan etnik lain, hingga lahir budaya stereotaip etnik, prejudis dan tindakan diskriminasi antara satu sama lain.

Perasaan berisiko etnik dalam kalangan rakyat Malaysia yang dihangatkan butang panas perkauman mereka melahirkan perasaan sensitiviti perkauman dalam kalangan mereka.

Ada daripada mereka yang sangat sensitif dengan perkiraan dimensi etnik, Bumiputera dan bukan Bumiputera, Islam dan bukan Islam, dan terakhir sekali, agama.

Kajian memperlihatkan orang Melayu dan India amat sensitif dengan identiti agama, Cina dengan bahasa Mandarin sebagai identiti mereka, manakala Bumiputera Sarawak dan Sabah dengan identiti suku.

Untuk meredakan kehangatan butang panas perkauman dalam kalangan rakyat kita ini, kesedaran mengenai negara dan bangsa perlu difahamkan bersama.

Adakah kita faham yang negara ini bermula dari sebuah negara berdasar Kesultanan Melayu, Syarikat Borneo dan Keluarga Brooke yang dilindungi dan dijajah Inggeris?

Adakah kita memahami kesan pembangunan negara dan pembinaan negara bangsa di negara pascakolonial ini ke atas kedamaian, kemajuan dan kesejahteraan kita bersama pada hari ini?

Adakah kita memahami hubungan etnik di Malaysia masa kini?

Akhir sekali, adakah kita memahami negara kita ini terdiri daripada masyarakat kepelbagaian yang rencam sosialnya?

Kefahaman kepada persoalan ini, akan memandu rakyat pelbagai etnik dan agama di negara ini untuk mengurus hubungan etnik dengan baik.

Setiap identiti dan kepentingan etnik, agama dan wilayah di negara ini diperakui dan diterima bersama dan berpaksikan ketamadunan anak watan di negara ini.

Perpaduan antara kita bukan kesatuan dalam kepelbagaian, tetapi perpaduan dalam kepelbagaian.

Dengan kemajuan dan pembinaan negara bangsa ini, kita sama-sama membina hubungan etnik yang harmoni, damai dan sejahtera.

Jangka hayat damai terbukti lebih panjang terbina daripada pergaduhan antara etnik, apa lagi, konflik berdarah di negara ini.