November 8th, 2015

DNA dan asal usul manusia

DNA merupakan satu molekul unik yang bukan hanya mengkodkan maklumat genetik, tetapi menyimpan pelbagai cerita tentang individu tersebut, termasuk­lah maklumat berkaitan asal-usul dan sejarah keturunan.

DNA secara amnya mempunyai dua bahagian utama ia­itu bahagian yang mengkodkan maklumat genetik dan ba­hagian yang tidak mengkodkan maklumat genetik. Ba­gi memastikan bahagian DNA yang menyimpan kod ge­ne­tik ini tidak mengalami perubahan pada jujukannya, sel mempunyai mekanisme baik pulih yang dapat me­nge­nalpasti kesilapan yang telah berlaku dan seterusnya mem­perbaikinya.

Mutasi pada DNA boleh disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesilapan semasa proses replikasi, terdedah kepada sinar UV secara berlebihan dan tindak balas pengoksidaan oleh radikal bebas yang terdapat di dalam sel.

Mekanisma baik pulih ini amat penting kerana perubahan hanya satu nukleotida dalam gen boleh merencatkan peng­hasilan protin yang sepatutnya. Keadaan ini boleh men­da­tangkan kecacatan fizikal, mengganggu fungsi sistem tu­buh dan mengakibatkan penyakit.

Bahagian DNA yang tidak mengkodkan maklumat ge­ne­tik pula lebih "bebas" dan tidak dikawal oleh mekanisma baik pulih. Oleh yang demikian, bahagian DNA ini mem­punyai kadar mutasi yang lebih tinggi berbanding kawasan yang mengkodkan gen.

Mutasi yang terkumpul pada kadar yang stabil (con­toh­nya 1 mutasi berlaku setiap seribu tahun) boleh me­nen­tukan bilakah dua populasi berbeza mula berpisah daripada common ancestor mereka dan seterusnya dapat membuat anggaran usia bagi populasi tersebut.

Kaedah ini dinamakan sebagai molecular clock. Dengan kehadiran teknologi canggih untuk analisis DNA, gambaran akan peristiwa yang berlaku beribu-ribu tahun dahulu bo­leh diperolehi dengan hanya menggunakan sumber DNA yang ada pada hari ini.

Kajian populasi menggunakan kaedah DNA telah men­jadi semakin popular dan dapat memberi jawapan yang meyakinkan selepas wujudnya kaedah polymerase chain reaction (PCR), penggunaan DNA mitokondria dan beberapa penanda DNA seperti single nucleotide polymorphisms (SNPs), kromosom-Y dan microsatellites.

Gabungan analisis menggunakan penanda-penanda DNA ini dan kaedah statistik dapat menjelaskan proses evo­lusi, migrasi serta merungkai sejarah interaksi dan hu­bungan sesama manusia dan juga alam.

Penemuan

Penggunaan DNA dalam menjelaskan asal usul manusia menjadi semakin menarik apabila satu kumpulan penyelidik menerbitkan penemuan mereka tentang Mitochondrial Eve dalam majalah Nature pada tahun 1987 (Cann et al, 1987). Kajian ini menunjukkan semua DNA mitokondria yang ada pada hari ini boleh dirujuk kepada seorang wanita yang dinamakan sebagai Eve, yang mungkin hidup di Afrika le­bih kurang 200,000 tahun dahulu.

Walau bagaimanapun, penemuan tentang Mitochondrial Eve ini telah mendapat kritikan hebat oleh saintis yang mempunyai aliran fahaman dan bidang yang berbeza, ter­utamanya kumpulan paleoanthropologist.

Terdapat dua teori utama tentang asal usul dan peng­hij­ra­han manusia ia­itu Out of Af­ri­ca dan Multiregional Ori­gin. Kedua-dua teori ini ber­sependapat ten­tang kewujudan Homo erectus (ma­nusia pur­ba) di benua Af­rika sebelum kelompok ini bergerak keluar ke benua lain lebih kurang satu juta tahun dahulu.

Namun de­mi­kian, pen­dapat mereka bercanggah ba­gi asal usul manusia moden (Homo sapiens).

Teori Out of Africa men­ya­ta­kan bahawa ma­nusia moden bergerak keluar dari Afrika le­bih kurang 70,000 tahun da­hulu dan me­re­ka ini­lah yang meng­gantikan populasi manusia purba di atas muka bumi.

Kumpulan sain­tis yang ber­pe­gang kepada Mul­tiregional Ori­gin pula berpendapat manusia moden wujud secara in­dependen di lokasi yang berbeza dan mereka ini berasal daripada kumpulan manusia purba yang telah berada di lokasi tersebut untuk tempoh yang sangat lama.

Data daripada kajian yang menggunakan penjujukan penuh DNA nuklear menunjukkan tiada percampuran DNA berlaku di antara manusia purba dan manusia moden sebelum mereka keluar dari benua Afrika, namun sedikit percampuran telah berlaku (1 hingga 4 peratus) apabila mereka tiba di benua Asia dan Eropah.

Interaksi antara manusia moden dan manusia purba mungkin berlaku di sepanjang perjalanan mereka sebelum manusia purba terus lenyap buat selama-lamanya, ke­mungkinan besar akibat tidak dapat beradaptasi dengan perubahan persekitaran.

Kecanggihan teknologi mampu memberi pelbagai mak­lu­mat dan merungkai sejarah penting yang tersimpan da­lam DNA setiap individu. Namun demikian, sejarah itu ti­dak bermakna sekiranya kita sendiri gagal belajar apa-apa daripadanya. - Prof Madya Dr Zafarina Zainuddin Utusan Malaysia Rencana 08 November 2015 6.33 PM

Pertahan kedaulatan Beting Patinggi Ali

PADA pertengahan 2009, editor dan jurugambar majalah Chinese National Geography menjelajah dan mengambil gambar di kawasan Gugusan Beting Patinggi Ali.

Tujuan mereka bukan sahaja untuk menulis dan mengambil gambar mengenai kekayaan dan kehidupan di dasar laut, malah memacakkan tanda kedaulatan kawasan itu pada 1 Mei 2009.

Bagi China, Shan Zhiqiang, Wu Lixin and Ma Hongjie sudah bertindak patriotik serta berjaya menyiapkan laporan terperinci, sesudah menjelajah kawasan terpencil penuh misteri itu.

Penjelajahan itu memungkinkan mereka menerbitkan beberapa laporan dalam keluaran khas majalah 600 halaman itu, pada Oktober 2010.

Berdasarkan gambar disiarkan, kawasan itu memang cantik, setanding kecantikan kawasan batu karang lain di dunia.

Kini, nelayan laut di Miri dikatakan semakin takut mendekati kawasan perairan gugusan terbabit kerana ancaman dan ugutan kapal pengawal pantai negara China sejak Mei lalu.

Pengawal pantai dari China sentiasa berlegar dan memantau pergerakan nelayan kita di sekitar Beting Patinggi Ali. Sebenarnya, kapal asing terbabit mengawal kawasan itu sejak tiga tahun lalu.

Setiap kali nelayan Sarawak hampiri kawasan itu, mereka pasti dihalau dan diugut pengawal pantai China.

Pusat tangkapan ikan popular

Kawasan itu juga adalah pusat tangkapan popular nelayan asing dari Vietnam dan Thailand, tetapi kini dikuasai nelayan China.

Kita tidak boleh biarkan China bersultan di mata dan beraja di hati. Sebagai negara berdaulat, kita perlu tunjukkan kita juga ada maruah.

Walhal, selama ini Beting Patinggi Ali milik kita kerana berada dalam perairan Malaysia.

Bagi mereka yang arif mengenai sejarah Sarawak, Datuk Patinggi Ali adalah pemimpin masyarakat Melayu di Sarawak pada awal abad ke-19.

Beliau menentang kerajaan Brunei ketika pemerintahan Pengiran Mahkota dan Raja Muda Hashim antara 1837-1840.

James Brooke melantik beliau sebagai ketua masyarakat Melayu pada 1841 dan begitu berjasa dalam mempertahankan pemerintahannya. Beting berkenaan diberi sempena nama pemimpin terbilang itu.

Apakah tujuan kehadiran kapal China itu di kawasan terbabit? Adakah ia sengaja dilakukan sebagai tindakan menguji atau sebagai tindakan provokatif?

Mungkinkah keindahan dan kecantikan kawasan itu antara punca China mahu menceroboh dan menuntutnya? Atau kekayaan kawasan ini dari segi sumber minyak dan gas asli serta pelbagai jenis ikan menjadi punca ketamakan dan kerakusannya?

Sebagai kuasa besar, China tidak boleh amalkan prinsip, tujuan menghalalkan cara dengan bertindak sesuka hati terhadap negara kecil seperti Malaysia.

Tidak masuk akal untuk China berbuat demikian kerana kawasan terletak 80 batu nautika dari Tanjung Baram, Sarawak itu berada di dalam kawasan Zon Ekonomi Eksklusif (EEZ) Malaysia, berdasarkan peruntukan Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Mengenai Undang-Undang Laut 1982 (UNCLOS 1982).

Peruntukan UNCLOS 1982 menyebut negara berpantai seperti dijelaskan Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman, berhak menuntut kawasan EEZ dan pelantar benua sehingga 200 batu nautika.

2,000 kilometer dari China

Beting itu terletak sekitar 2,000 kilometer dari Tanah Besar China. Justeru, tiada sebab bagi China menghalau dan menghalang nelayan kita daripada menangkap ikan di kawasan terbabit.

Lagipun, ia bukan kawasan 'tuntutan bertindih' antara Malaysia dengan negara lain.

Dalam memori kolektif masyarakat Sarawak, terutama di Miri, Beting Patinggi Ali, berada dalam perairan Sarawak dan menjadi hak milik mutlak negara ini.

Tetapi, dengan perkembangan di Laut China Selatan dan tindakan agresif dilakukan China untuk menuntut kawasan yang begitu luas kebelakangan ini, sehingga mencetuskan konflik dengan Filipina, Vietnam dan Jepun, maka ia bukan sesuatu yang mengejutkan.

Apakah yang perlu dilakukan Malaysia untuk mempertahankan beting berkenaan?

Meskipun sedar akan sensitiviti isu terbabit, kita faham, betapa penting ia ditangani dengan bijaksana dan rasional berlandaskan undang-undang sedia ada supaya tidak menjejaskan hubungan diplomatik dan perniagaan dengan China serta menimbulkan konflik tajam sehingga merugikan banyak pihak.

Sebagai tanda ia milik kita, kerajaan perlu pacak Jalur Gemilang di pulau itu. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dengan Tentera Laut Diraja Malaysia perlu terus meronda, memantau dan mengawasi kawasan itu supaya kapal pengawal China tidak menceroboh dan seterusnya menuntut pulau itu sebagai hak milik mereka.

Kita perlu terus menghantar nota bantahan diplomatik supaya ia tidak terlepas daripada genggaman kita. Pastikan kedaulatan Beting Datuk Patinggi Ali tidak diceroboh dan terus dipelihara. Jeniri Amir  Berita Harian Kolumnis 08 November 2015