November 30th, 2015

Apabila Guru Jadi Penyelidik?Artikel ini di siarkan oleh mSTAR Rencana Isnin, 30 November 2015 8.00AM

ANTARA
resolusi Seminar Penyelidikan Memartabatkan Bahasa Melayu 2015 yang diadakan baru-baru ini telah menggariskan kajian tindakan hendaklah diwajibkan dalam kalangan guru bagi  meningkatkan amalan pedagogi  terbaik di abad ke 21.

Kerja-kerja penyelidikan, kajian kes dan kajian tindakan dalam pendidikan tentunya memberikan pelbagai strategi berasaskan bukti kepada guru-guru. Walau bagaimanapun, tidak banyak hasilan dapatan kajian dan penyelidikan digunakan dalam bilik darjah.

Namun mengapakah strategi-strategi yang dihasilkan tidak digunakan oleh para guru-guru di Malaysia? Ramai pendidik berpendapat dan  percaya bahawa ia mempunyai kaitan dengan kekurangan dan tiada usaha kesinambungan.

Kebanyakan kajian itu dilakukan oleh profesor universiti yang  pergi ke sekolah dan ke dalam bilik darjah, melakukan penyelidikan, mengatakan bahawa dapatan kajian boleh dilaksanakan, balik ke universiti dan menulis serta menerbitkan laporan.

Apabila penyelidik selesai dengan tugasan mereka,  guru-guru berada di dalam keadaan terpinga-pinga dan " kembali kepada cara-cara mereka sendiri".

Strategi yang dimaksudkan bukanlah hasilan guru-guru sendiri dan tidak dilaksanakan oleh mereka ditempat kerja mereka terdahulu.

Kini guru-guru telah diarahkan, dimaklumkan dan diminta menjalankan penulisan dan penerbitan termasuk menjalankan kajian kes dan/atau juga kajian tindakan sebagai salah satu komponen dalam Sasaran Kerja Tahunan mereka.

Kini usaha untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melatih guru-guru untuk menjadi penyelidik di dalam kelas sendiri. Bukan sahaja guru- guru boleh meneruskan strategi yang ditinggalkan  penyelidik, mereka juga belajar untuk menilai keberkesanan amalan pengajaran mereka dengan cara yang berstruktur.

Ia adalah merupakan hubungan  koloboratif dan perundingan yang sangat bermakna. Ia adalah berasaskan keperluan, jadi penyelidik tentunya bukan hanya pergi membuat penyelidikan dan memberitahu guru untuk menggunakan Strategi A, B, atau C.

Ia akan lebih menjadi pendekatan penyelesaian masalah dan bukanlah hanya sekadar penyelidik pergi ke sekolah, bertanya pada guru.

'Adakah anda mempunyai sebarang masalah atau isu dengan pembelajaran pelajar anda?  Tentunya anda sudah mencuba yang terbaik namun masih belum dapat menyelesaikan masalah.'

"Pasukan penyelidik kemudiannya akan membantu melihat permasalahan dan mencari strategi penyelesaian yang sepadan dengan masalah."

Salah satu contoh kajian yang telah dijalankan adalah penggunaan bacaan dan kefahaman strategi dalam empat kelas utama di sebuah sekolah rendah tempatan.

Guru dilatih mengenai cara untuk menggunakan pendekatan membuat keputusan berasaskan data untuk mengajar.

Lapan belas daripada 38 murid-murid adalah pembaca  "berisiko" dengan kemahiran membaca yang lemah yang boleh menjejaskan pembelajaran mereka dalam semua murid secara berpasangan diminta untuk membaca dengan kuat dan membetulkan kesilapan masing-masing.

Mereka akan bergilir untuk mengenal pasti perkara utama dan parafrasa teks dalam perkataan mereka sendiri.

Berdasarkan skor bacaan mingguan murid, guru akan mengubah suai,  mempergiatkan,  atau membantu mengubah strategi yang di inginkan. Selepas hanya dua bulan, skor kefasihan lisan murid menunjukkan peningkatan yang ketara.

Bukan sahaja mereka boleh membaca dengan lebih baik, 91% mengatakan bahawa mereka belajar untuk menjadi lebih sabar dan bekerjasama dengan rakan-rakan mereka dan menjadi strategi seperti ini bukanlah boleh dihasilkan secara mendadak , tetapi pelaksanaannya memerlukan banyak masa dan persediaan.

Ramai guru tentunya sibuk dengan ‘tugasan perkeranian’. Walau bagaimanapun, jika mereka adalah rakan usaha sama dan bukan hanya penonton proses penyelidikan, mendapat latihan secukupnya, mendapat ganjaran yang sepatutnya, guru tentunya boleh melihat strategi itu berjalan dengan baik dan akan lebih cenderung untuk melibatkan diri.

Diterbitkan: mSTAR Rencana Isnin, 30 November 2015 8:00 AM
Senjata paling berkuasa media sosial

MEDIA sosial adalah satu bentuk komunikasi penting dalam dunia era global pada masa kini. Sebagai sebuah aplikasi berasaskan Internet, media sosial membolehkan penggunanya untuk memberi sumbangan dan maklum balas secara terbuka serta berkongsi maklumat dalam masa yang cepat dan tidak terhad. Blog, rangkaian sosial (seperti Facebook, Twitter), Wiki, forum dan dunia virtual adalah antara contoh medium penting yang terdapat dalam aplikasi media sosial.

Dalam konteks politik, media sosial berperanan sebagai ‘alat kuasa’ yang paling berpengaruh. Ia menyediakan ruang umum (public sphere) bagi rakyat untuk menzahirkan penyertaan politik mereka secara bebas dan tanpa sebarang tekanan. Istilah ruang umum atau dalam bahasa Jerman disebut Offentlichkeit merujuk kepada ruang atau kawasan khas dalam masyarakat di mana setiap individu boleh bebas berinteraksi dan seterusnya mempengaruhi sesuatu tindakan politik.

Idea ini dipelopori oleh sarjana Barat yang juga berasal dari Jerman iaitu Jurgen Habermas menerusi artikelnya yang bertajuk ‘The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society’ (1989) terbitan The MIT Press, yang kemudiannya turut dibincangkan oleh para sarjana lain seperti Gerard A. Hauser (1999), Nancy Fraser (1990), Craig Calhoun (1992), Robert Asen (1999), dan ramai lagi.

Secara idealnya, idea ruang umum ini adalah sangat sesuai dengan praktik sistem demokrasi yang diamalkan oleh kebanyakan negara di seluruh dunia pada hari ini khasnya dalam konteks hak dan kebebasan bersuara. Pun begitu, secara realitinya, idea ini juga menjurus kepada konflik antara rakyat dan pemerintah. Dalam konteks media sosial, rakyat mahukan kebebasan media sosial tanpa kawalan sementara pemerintah pula lebih cenderung kepada dasar media sosial dengan kawalan dalam beberapa aspek tertentu.

Kritikan dan tohmahan sering-kali dilontarkan kepada kerajaan apabila terdapat usaha untuk mengehadkan aktiviti media sosial di sesebuah negara. China, sebagai contoh, masih mengekalkan beberapa halangan mengenai aktiviti media sosial di negara tersebut, begitu juga dengan beberapa buah negara monarki di Asia Barat.

Amerika Syarikat (AS), sebagai contoh, adalah antara negara maju yang mempunyai jumlah pengguna media sosial yang terbanyak di dunia. Walaupun secara prinsipnya, wujud kebebasan dalam aktiviti media sosial di negara ini, namun begitu, apabila diteliti secara mendalam mengenai hal ini, kita akan dapati bahawa tindakan kawal selia media sosial oleh kerajaan di mana-mana negara pun termasuk di negara-negara maju ialah satu tindakan yang biasa sebagai sebahagian daripada usaha untuk menjadi moral dan etika para pengguna media sosial yang terdiri daripada pelbagai lapisan peringkat dalam masyarakat di negara tersebut.

Para pengguna media sosial di AS, khasnya pegawai kerajaan, adalah terikat dengan etika tertentu berkenaan dengan penggunaan aplikasi media sosial. Pejabat kerajaan AS mengenai Hal Ehwal Etika telah memperkenalkan satu kod tatasusila yang dikenali sebagai the Standards of Ethical Conduct for Executive Branch Employees (Standard of Conduct), 5 C.F.R. Part 2635 bertujuan untuk mengawal penggunaan aplikasi media sosial dalam kalangan pegawai kerajaan di negara tersebut.

Antara aspek penting yang dinyatakan dalam kod tatasusila tersebut adalah larangan bagi pegawai kerajaan daripada memanipulasi ataupun mendedahkan kepada umum sebarang maklumat sulit kerajaan untuk tujuan kepentingan diri sendiri ataupun untuk kepentingan pihak-pihak tertentu dan apa-apa perbuatan berkaitan yang boleh menjejaskan keselamatan negara serta kepentingan nasional.

Walaupun isu kebebasan media sosial ini secara umumnya selari dengan prinsip demokrasi, aktiviti dan penggunaan media sosial tanpa sebarang kawalan boleh memberikan impak negatif untuk jangka masa panjang kepada negara dan masyarakat. Fenomena Arab Spring adalah antara contoh terbaik bagaimana aplikasi media sosial yang tidak terkawal boleh memberikan impak positif dan negatif kepada sesebuah negara.

Secara positifnya, media sosial telah membantu secara tidak langsung dalam usaha ‘mencelikkan’ minda masyarakat Arab di negara-negara yang terkesan dengan fenomena Arab Spring untuk bangun membebaskan diri mereka daripada sebarang bentuk penindasan oleh pemimpin dan kerajaan di negara mereka sendiri.

Sementara itu, dari aspek negatif pula, penggunaan media sosial yang tidak terkawal bukan sahaja men-yumbang kepada keadaan ketidakstabilan dalam negara malah turut membuka ruang dan peluang kepada pihak-pihak yang berkepentingan di luar negara untuk membuat percaturan tertentu di negara tersebut bagi kepentingan mereka sendiri.

Dalam konteks isu terrorisme global, misalnya, media sosial se-ringkali digunakan sebagai satu cara untuk menyebarkan ideologi dan fahaman ekstremisme, menagih simpati umum, menyebarkan fitnah terhadap pemimpin dan kerajaan, serta merekrut ahli baharu dan calon-calon pengebom berani mati.

Dalam hal ini, kerajaan Malaysia turut memandang serius mengenai penggunaan aplikasi media sosial dalam kalangan rakyatnya. Setakat ini, tiada sebarang cadangan daripada kerajaan untuk mengawal aktiviti media sosial.

Pun begitu, kerajaan akan sentiasa memantau aktiviti ini dari semasa ke semasa bagi mengelakkan berlakunya perkara-perkara negatif yang wujud hasil daripada penggunaan media sosial yang tidak terkawal ini.

Sementara aktiviti media sosial di Malaysia masih lagi bebas, usaha juga perlu dilakukan oleh kerajaan bertujuan mendidik pengguna dan pengendali aplikasi media sosial supaya mereka menjadi lebih bertanggungjawab dan beretika ketika menggunakan aplikasi tersebut. Tanpa tanggungjawab dan etika ini, media sosial boleh disalahguna secara negatif sebagai alat kuasa yang boleh menjejaskan ketidakstabilan negara.

Lebih teruk lagi, penggunaan media sosial yang tidak terkawal boleh membuka peluang kepada pihak-pihak luar yang berkepentingan untuk membuat percaturan mereka di negara ini dan seterusnya bakal menyaksikan negara ini terjerumus dalam satu konflik dalam yang serius. - Muhammad Afifi Abdul Razak Utusan Malaysia Rencana 30 November 2015 6:15 PM

Cuti sekolah bukannya cuti membaca

KETIKA jerebu melanda negara pada September hingga Oktober lepas, ramai ibu bapa merungut apabila anak-anak mereka diberi cuti. Mereka sangat bimbang kerana tidak tahu hendak diletak di mana anak-anak mereka jika sekolah bercuti. Mahu tidak mahu ada antara ibu bapa yang turut bercuti kerana tidak mahu membiarkan anak-anak di rumah tanpa pengawasan bagi mereka yang tiada pembantu rumah.

Lain pula apabila cuti sekolah panjang begini. Tidak ada pula yang merungut kerana mungkin ibu bapa mempunyai perancangan sendiri untuk anak-anak mereka sepanjang cuti persekolahan yang lama ini. Ada yang bercadang hendak pergi berkelah, melancong, pulang ke kampung menemui sanak-saudara, datuk nenek dan sebagainya.

Itu bagi yang ada kampung halaman. Bagi yang memang kampung halamannya di bandar, masa cuti panjang begini memang mencabar. Kalau ibu bapanya bukan guru, memang pening kepala hendak memikirkan aktiviti untuk anak-anak terutama bagi yang meningkat remaja. Tambahan pula, di bandar mempunyai pelbagai tarikan yang menyebabkan anak-anak remaja ini susah hendak lekat di rumah.

Anak-anak yang mudah terpengaruh dengan kejutan budaya di luar rumah akan mudah melangkah keluar dari rumah jika ibu bapa tidak ada di rumah sepanjang cuti persekolahan ini. Inilah yang dibimbangkan oleh ibu bapa apatah lagi pelbagai masalah sosial membabitkan golongan remaja hebat diperkatakan ketika ini.

Anak-anak remaja yang suka menghabiskan masa di kafe siber tanpa pengawasan tambah membimbangkan ibu bapa apatah lagi bagi sesetengah kafe siber yang lebih mementingkan keuntungan dengan membenarkan anak-anak bawah umur memasuki premis mereka.

Dalam menangani masalah ini, kita amat berterima kasih kepada pihak-pihak tertentu untuk membantu ibu bapa yang menghadapi masalah berkaitan anak-anak pada musim cuti persekolahan ini. Ada pihak yang menawarkan pelbagai kursus yang boleh diikuti oleh murid-murid sekolah yang bercuti panjang, tidak kira bagi mereka yang bersekolah rendah mahupun menengah.

Seminggu sebelum cuti sekolah, sudah ada yang menaikkan kain rentang menawarkan pelbagai jenis kursus, kem motivasi dan sebagainya untuk diisi oleh anak-anak sekolah rendah dan menengah. Walaupun semua ini memerlukan duit ringgit, tetapi inilah satu alternatif bagi ibu bapa untuk mengisi masa cuti anak-anak mereka.

Bagi ibu bapa yang ada kampung halaman, anak-anak mereka bolehlah dihantar ke kampung tinggal bersama datuk dan nenek atau saudara-mara untuk merapatkan lagi hubungan kekeluargaan. Jika ibu bapa mempunyai masa, mereka bolehlah bercuti bersama anak-anak di kampung sehari dua.

Sama ada ibu bapa atau anak-anak, mereka tidak boleh menganggap bahawa cuti sekolah bermakna buku pun turut bercuti. Sebelum cuti, anak-anak sudah pun mendapat buku teks untuk tahun hadapan dan semua ini boleh dibaca pada masa cuti yang panjang ini.

Sebagai mengisi masa, anak-anak mesti digalakkan ke perpustakaan untuk membaca, membuat rujukan dan sebagainya. Ibu bapa juga mestilah membeli bahan-bahan bacaan untuk anak-anak supaya mereka dapat mengisi masa di rumah dengan kerja-kerja berfaedah. Oleh itu, cuti sekolah bukanlah cuti membaca.

Bagi ibu bapa yang tentunya mempunyai tabungan untuk pendidikan anak-anak, anak-anak boleh dihantar ke pusat tuisyen memandangkan kebanyakan kelas tuisyen tidak bercuti dalam memberikan khidmat tuisyen kepada murid-murid sekolah.

Di pihak masyarakat, persatuan penduduk di sesuatu kawasan mestilah merangka dan menjalankan pelbagai aktiviti untuk mereka ini. Contohnya, penganjuran pelbagai jenis sukan dapat membantu mengisi masa cuti mereka dengan gaya hidup sihat. Aktiviti-aktiviti kemasyarakatan seperti gotong-royong juga boleh diadakan dengan tujuan mendekatkan diri anak-anak muda dengan program-program yang sihat.

Perancangan musim cuti sekolah untuk anak-anak sangat penting supaya masa cuti ini diisi dengan perkara-perkara berfaedah. - M. Jasni Majed Utusan Malaysia Rencana 30 November 2015 6:20 PM

Removing the deadwood

THERE is no doubting that the civil service needs a revamp to improve its efficiency. According to solutions provider Rightways Technologies, in 2011, there were 1.3 million public servants in Malaysia, a country of 29 million.

This, it says, going by the Organisation for Economic Cooperation and Development standards, is apparently the highest civil servants-to-population ratio in the world.

The number has been increasing from a low of fewer than 900,000 in 2000. Naturally, this comes down to a hefty salary bill.

In fact, given the comparatively small number of taxpayers in Malaysia, this means that every 1.5 taxpayer supports one civil servant.

How much this obvious problem can be put down to the difficulty of dismissal despite a legally vulnerable tenure is uncertain.

But, there is no arguing that public complaints against the civil service are many, inferring that some employees do not carry their weight.

But, all that is about to end come Jan 1, with the introduction of the new Exit Policy for Poor Performers, an initiative to improve and strengthen the civil service.

Any public servant scoring less than 60 per cent on his or her Key Performance Indicator (KPI) will be put on probation for a year.

If no improvement is forthcoming, the individual will be removed from service with pension, gratuities, golden handshake and medical benefits intact.

Obviously, nothing to sniff at for a person who underperforms. For senior civil servants, a less forgiving decision, without a second chance, comes into operation as soon as the KPI falls to 60 per cent and below.

Once the decision is made by the management panel — comprising the secretary-general, the director-general of Public Services Department (PSD), the Auditor General and the Treasury secretary-general — to retire the individual, the matter is referred to the Attorney-General’s Chambers for endorsement.

That support for the policy comes even from the relevant unions is proof that something is amiss in the government sector. In fact, the National Union of the Teaching Profession (NUTP) views the move as being fair to those who perform.

The resulting improvement can then ensure that employees will be given the commensurate remuneration. However, to ensure that an assessment is fair, the nature by which performance is gauged must have some measurable element and not just be intuitive.

For instance, a university lecturer’s performance must be a balance of how he or she fares in teaching and mentoring, as well as including published works that solidly contribute to the field’s body of knowledge.

In short, some objective measure must be worked out so that decisions are not subject to the whims and fancies of bosses, or the jealousy of colleagues.

In departments where there is direct interaction with the public, a straightforward complaints or compliments system must be established.

Deadlines unmet can be another measure.

The KPI then becomes a crucial instrument of the civil service that must be clearly defined, with relevance-to-job scope being the imperative.

For, while the policy is much needed to improve standards of service, it must, too, be wary of all possible abuse.

At the end of the day, there must still be sufficient room for the civil servant to confidently do his job without favour or fear.
The NST Editorial 30 NOVEMBER 2015 @ 11:06 AM

Related Article: It's 'exit' for slacking civil servants