December 5th, 2015

Peluang kerja dan dilayan secara adil

LAPORAN dari World Report on Disability 2011 yang dihasilkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) dan Bank Dunia menyatakan bahawa kira-kira 15% daripada rakyat sesebuah negara terdiri daripada golongan orang kurang upaya (OKU). Oleh itu, golongan ini ialah sebahagian daripada masyarakat kita.

Di Malaysia, OKU didefinisikan mengikut Akta OKU 2008 seperti berikut: “Orang kurang upaya termasuklah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang fizikal, mental, intelektual atau deria yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan, boleh menyekat pe­nyertaan penuh dan berkesan mereka dalam masyarakat”.KALSOM MOHD. (kiri) bersama anaknya Norila Nasaruddin menunjukkan Anugerah Ibu Bapa Mithali yang diterimanya pada Majlis Sambutan Hari Orang Kurang Upaya Peringkat Kebangsaan 2015 di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC), Kuala Lumpur, kelmarin. UTUSAN/HALIM KHALID

Sebagai menteri yang menjaga kesejahteraan dan kebajikan OKU, saya memperjuangkan agar OKU mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat lain dan tidak bergantung kepada simpati dan belas ihsan daripada masyarakat semata-mata. Pende­katan berasaskan hak atau rights-based adalah perlu bagi menjamin kepentingan dan kesejahteraan komuniti OKU di Malaysia.

Golongan OKU adalah salah satu kumpulan sasar di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM). Dalam memastikan golongan OKU dapat terus membangun dan menyumbang kepada negara, penyediaan peluang pekerjaan yang sama seperti anggota masyarakat lain adalah penting bagi memastikan mereka dapat menikmati kehidupan yang lebih baik.

Sehubungan itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), agensi di bawah KPWKM selaku focal agency telah melaksanakan Program Per­khidmatan Job Coach untuk mening­katkan penyertaan golongan OKU di dalam pasaran pekerjaan terbuka. Ini bertujuan bagi memastikan golongan OKU dapat hidup berdikari, berpeluang untuk pe­nyertaan penuh dalam masyarakat dan sete­rusnya menyumbang tenaga kepada pembangunan negara.

Program Perkhidmatan Job Coach

Program Perkhidmatan Job Coach telah dikenal pasti sebagai satu sistem sokongan pekerjaan bagi membantu OKU keluar bekerja. Di Amerika Syarikat (AS,) OKU dibantu untuk mendapat pekerjaan melalui program ini sejak 1986. Statistik menunjukkan pada 1986 seramai 9,000 OKU mendapat manfaat daripada program ini dan ini meningkat kepada 140,000 OKU pada 1995 manakala pusat yang menyediakan perkhidmatan ini pula meningkat kepada 3,600 buah pusat pada 1995 berbanding 300 buah pada 1986.

Menyedari kejayaan yang dicapai di AS ini, Jepun telah mengikut jejakdan turut memperoleh kesan yang memberangsangkan dalam kalangan OKU. Sehubungan itu, Japan International Coorporation Agency (JICA) telah memperkenalkan program ini di Malaysia bagi membantu OKU mendapat kerja melalui fasa yang merangkumi sebelum, semasa dan selepas memperoleh peluang pekerjaan.

Dengan adanya sokongan Job Coach, OKU bukan sahaja akan berpeluang bekerja tetapi yang paling penting adalah untuk kekal dalam pekerjaan. Peranan Job Coach adalah untuk membantu OKU, majikan dan juga rakan sekerja bagi mewujudkan satu persekitaran pekerjaan yang kondusif bagi OKU.

Bagi tujuan ini, JKM dengan kerjasama JICA menjalankan Projek untuk Menyokong Penglibatan Pekerjaan OKU dari 1 September 2009 hingga 31 Ogos 2015 yang melibatkan dua fasa pelaksa­naan. Dalam fasa pertama iaitu fasa pembangunan bertujuan memberi kesedaran dan kefahaman kepada agensi dan kakitangan kerajaan serta pertubuhan bukan kerajaan (NGO) di sekitar Lembah Klang manakala fasa pelaksanaan pula bertujuan memperluaskan latihan dan kefahaman seluruh Malaysia serta menjalankan sokongan pekerjaan kepada golongan OKU melalui Program Perkhidmatan Job Coach.

Projek ini bertujuan menggalakkan penglibatan aktif golongan OKU dalam masyarakat di dalam semua aspek termasuk aspek pekerjaan. Usaha ini dilakukan melalui pelaksanaan program Job Coach dan Disability Equality Training yang lebih teratur dan berterusan. Bagi menjamin usaha berterusan terhadap aksesibiliti OKU terhadap pekerjaan, satu bahagian baharu diwujudkan iaitu Bahagian Pembangunan Kerjaya dalam Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya mulai Februari 2014 untuk melaksanakan Program Perkhidmatan Job Coach di sam­ping memberi kesedaran mengenai ketidakupayaan melalui Disability Equality Training (DET).

Bahagian ini bertanggungjawab dalam aspek melatih lebih ramai Job Coach yang terdiri daripada pegawai JKM, pegawai sektor awam yang lain, Petugas Pemulihan Dalam Komuniti (PDK), NGO dan wakil syarikat atau majikan bagi membantu lebih banyak OKU mendapat pekerjaan.

Hingga Jun 2015, seramai 431 OKU menerima manfaat melalui Program Perkhidmatan Job Coach. Syarikat atau majikan yang mengajikan OKU juga meningkat kepada 241 buah syarikat manakala seramai 108 orang Job Coach menjalankan sokongan pekerjaan kepada OKU. OKU yang sedang mencari pekerjaan boleh memohon untuk mendapat khidmat Job Coach melalui Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah, PDK atau Pertubuhan Sukarela Kebajikan (NGO) di tempat tinggal masing-masing.

Keistimewaan 
Untuk OKU Bekerja

Terdapat pelbagai keistimewaan yang boleh dinikmati oleh OKU yang bekerja termasuk maji­kan yang menggaji dan melatih OKU bekerja. OKU yang bekerja dan berpendapatan di bawah RM1,200 sebulan layak diberi insentif seba­nyak RM350 sebulan daripada JKM. Ini adalah sebagai satu galakan untuk OKU mendapatkan pekerjaan dan terus kekal bekerja.

OKU juga layak mendapat pe­lepasan cukai tambahan melalui potongan cukai individu OKU iaitu sebanyak RM6,000 menjadikan jumlah perlepasan adalah sebanyak RM15,000 setelah dicampur de­ngan pengecualian cukai individu sebanyak RM9,000.

Majikan yang menggaji OKU pula mendapat pelbagai keistimewaan seperti potongan tambahan/lanjutan bagi menggaji OKU, potongan berganda bagi latihan yang diluluskan kepada pekerja OKU dan potongan tunggal bagi perbelanjaan pengubahsuaian premis perniagaan untuk kemudahan pekerja OKU.

Kerajaan amat bangga dan berterima kasih kepada pihak swasta atau majikan yang telah menyahut aspirasi dan menyokong usaha kerajaan dengan mengambil OKU bekerja melalui Program Perkhidmatan Job Coach ini. Antara majikan yang menggaji OKU adalah Mydin Holding Berhad, QSR Brands (M) Sdn Bhd (KFC, Pizza Hut, Aya­mas and Rasamas), Hotel InterContinental Group, Hotel Shangri La, VADS Bhd, Classita (M) Sdn. Bhd., GCH Retail (M) Sdn. Bhd. (Giant Supermaket), AEON Sdn. Bhd serta Mr. DIY. Namun terdapat juga syarikat-syarikat atau perusahaan-perusahaan di luar bandar yang turut mengambil OKU bekerja.

Sambutan Hari OKU

Setiap 3 Disember adalah tarikh sambutan Hari Orang Kurang Upaya yang diraikan bukan di peringkat negara sahaja tetapi juga adalah tarikh yang telah dipersetujui oleh Bangsa-Bangsa Bersatu 1992. Sambutan ini bertujuan mempromosikan kefahaman terhadap isu-isu ketidakupayaan dan menggembleng sokongan untuk melindungi maruah, hak serta kesejahteraan OKU. Ini juga bertujuan meningkatkan kesedaran untuk mengintegrasikan OKU dalam pelbagai bidang termasuk politik, sosial, eko­nomi dan kebudayaan.

Sesuai dengan tema sambutan Hari OKU Peringkat Kebangsaan pada tahun ini Inclusion Matter : Access and Empowerment of People of All Abilities, OKU adalah diharapkan mampu bersaing bersama orang upaya dan dilayan secara adil bagi membolehkan mereka menyumbang kepada aspirasi pembangunan negara.


AWANG menyokong penuh saranan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak supaya semua 4.4 juta orang kurang upaya di negara kita didaftarkan segera dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) bagi membolehkan mereka menikmati apa juga kemudahan dan keistimewaan yang disediakan untuk mereka.

Langkah itu mustahak memandangkan ketika ini hanya 506,228 orang atau 11.5 peratus sahaja daripada golongan itu berdaftar dengan jabatan berkenaan yang banyak menyalurkan pelbagai bentuk bantuan dan bimbingan.

Peranan orang yang cukup upaya terutama dalam kalangan anggota keluarga terdekat amat penting dalam menjayakan usaha tersebut agar OKU ini dapat mengecapi kehidupan yang terbaik. Pemahaman yang betul serta sikap yang positif dalam kalangan ahli keluarga terdekat amat penting dalam usaha memastikan golongan OKU memperoleh kesamarataan peluang dan hak untuk hidup bermasyarakat. Dalam menjalani kehidupan, mereka tidak boleh dibiarkan atau terus bergantung kepada ihsan orang ramai.

Oleh itu, apa juga peluang yang wajar diberikan kepada OKU seperti kemudahan geran pelancaran perniagaan perlu disalurkan kepada mereka yang berkenaan. Mereka mempunyai hak yang sama untuk meneroka kehidupan demi kesejahteraan hidup. Dekatkanlah mereka dengan JKM.

AWANG - Beri peluang.

Lapan dekad teh Cameron , Sejarah dinamik teh di Malaysia

Sejarah dinamik teh di Malaysia

LADANG teh pertama wujud di Tanah Melayu adalah sekitar akhir 1920-an. Ia dibuka oleh pihak British ketika mula-mula merancang membangunkan Cameron Highlands.

British ketika itu mahu menjadikan Cameron Highlands sebagai pusat istirehat bagi pegawai dan kakitangan warganegara itu yang berkhidmat di Tanah Melayu sekitar tahun 1900-an.

Perumahan pekerja Ladang Boh ketika di awal pembukaan di Cameron Highlands.
Jadi, mereka membangunkan Cameron Highlands yang mempunyai ciri-ciri sama seperti iklim di tanah air mereka bagi menghilangkan rasa rindu kepada kampung halaman.

Oleh kerana orang Inggeris begitu gemar minum teh, maka pihak British memutuskan untuk mewujudkan ladang teh bagi menanam anak-anak pokok teh yang dibawa dari India ketika itu.

Iklim sejuk di tanah tinggi Cameron sememangnya sesuai dengan penanaman pokok teh yang berkualiti tinggi.


Maka, Stesen Penyelidikan Persekutuan yang dibina ketika itu dijadikan pusat untuk menanam anak benih teh yang dibawa masuk dari India.

Sehingga hari ini, ladang teh yang pertama di Tanah Melayu itu masih lagi wujud dan menjana hasil serbuk teh apabila stesen penyelidikan itu kemudiannya diambil alih oleh MARDI.

BOH Plantations juga memiliki ladang teh di kawasan tanah rendah yang terletak di Sungai Cheeding, Banting, Selangor. Sumber BOH Plantations

Selepas penyelidikan teh di Cameron Highlands membuahkan hasil, seorang warga British, J.A Russell melihat potensi tanaman pokok itu untuk berkembang di Tanah Melayu.

Maka, perjalanan teh jenama Boh bermula pada 1929. Di situ juga warisannya meninggalkan kesan mendalam bagi kehidupan seharian setiap masyarakat di negara ini sehingga ke hari ini.

Bersama dengan A.B. Milne, seorang penanam teh dari Ceylon (sekarang Sri Lanka), Russell memohon dan diberi satu konsesi tanah di Cameron Highlands.

Menggunakan sebuah ‘steamroller’, beberapa orang buruh dan beberapa ekor keldai, mereka meneroka dan menukar tebing-tebing curam serta hutan dara menjadi kebun teh pertama di lokasi tanah tinggi, yang sekarang dikenali sebagai Boh.

Pengasas Boh Plantations itu meninggal dunia pada tahun 1933, pada usia 50 tahun, empat tahun selepas beliau memperkenalkan apa yang boleh dilabelkan sebagai ‘teh yang membentuk saat keajaiban dan keakraban ketika bersama’.

Boh Plantations Sdn. Bhd. ialah penanam teh terkemuka di Malaysia dengan empat ladang iaitu Habu, Sungai Palas dan Fairlie di Cameron Highlands serta Bukit Cheeding di Banting, Selangor.

Kesemua ladang itu berkeluasan 1,200 hektar mengeluarkan hasil teh jenama Boh sehingga empat juta kilogram serbuk teh setahun yang bersamaan dengan 5.5 juta cawan sehari.

Selain menjadi pengeluar produk teh terbesar di Malaysia, syarikat yang kini diterajui oleh waris J.A Russell iaitu cucunya, Caroline turut mengeksport teh jenama premium ke A S, Jepun, Singapura dan Brunei.Lapan dekad teh Cameron


Permandangan memukau Ladang BOH di Cameron Highlands.
BUKAN namanya Cameron Highlands jika tidak dikaitkan dengan teh.

Tanah tinggi itu menjadi pengeluar teh utama di negara ini sejak lapan dekad yang lalu apabila pihak British menjadikan tempat itu sebagai ladang penanaman teh utama Tanah Melayu.

Bertitik tolak dari itu, tanaman teh terus bertapak di Cameron Highlands dengan dua jenama utama masih lagi wujud sehingga ke hari ini iaitu Boh dan Bharat Tea.

Walaupun pernah beberapa ladang teh dibuka oleh syarikat lain, namun mereka tidak dapat bertahan lama kerana terpaksa menutup operasi akibat kekurangan pekerja.

Teh terus menjadi minuman kegemaran dan utama oleh masyarakat Malaysia pelbagai kaum terutama teh tarik.


Pekerja di Ladang Boh Sungai Palas ketika ladang teh itu mula dibuka. Sumber BOH Plantations

Menyentuh tentang minuman teh, tidak sah bagi masyarakat Malaysia jika tidak menikmati teh tarik dalam sehari. Ia seperti minuman wajib bagi rakyat Malaysia.


Maka tidak hairanlah produk teh menjadi produk utama yang dipasarkan di negara ini. Mujur ada ladang teh seperti Boh dan Bharat Tea yang masih mampu membekalkan kenikmatan itu kepada kita semua.


Di sebalik saujana mata memandang ladang-ladang teh yang luas terbentang di tanah tinggi itu, teh sebenarnya merupakan minuman yang begitu memberi kesan mendalam dan makna tersendiri kepada masyarakat kita.


Ikuti perjalanan wartawan S2, FAIZAH IZZANI ZAKARIA yang melawat dan menyelusuri ladang-ladang teh di Cameron Highlands baru-baru ini bagi menyingkap semula sejarah pembukaannya lapan dekad lalu.

Warisan jenama Bharat Tea, Berasal dari China , Proses rumit demi rasa teh sebenar

Proses rumit demi rasa teh sebenar

PELUANG melawat dan melihat sendiri bagaimana teh berjenama dihasilkan bermula daripada proses memetik daun sehinggalah kepada pembungkusan merupakan satu pengalaman yang berharga buat penulis.

Tugasan ke Cameron Highlands terasa berbaloi apabila seharian dapat melihat sendiri bagaimana kehidupan seorang pengurus ladang teh memantau serta memastikan pekerjanya melakukan yang terbaik bagi mengoptimumkan penghasilan produk teh.Pokok teh boleh hidup sehingga beratus tahun dan boleh membesar sehingga berpuluh meter tinggi seperti yang terdapat di Ladang Boh Sungai Palas ini.

Boh, satu jenama tempatan yang sebati dengan kehidupan masyarakat Malaysia memiliki tiga ladang di Cameron Highlands iaitu Sungai Palas, Habu dan Fairlie dan sebuah lagi di ladang tanah rendah di Bukit Cheeding, Selangor.


Khairil Anwar menunjukkan daun teh satu tunas yang diapit dua daun.

Ketika bertemu dengan Pengurus Ladang Boh Sungai Palas, Khairil Anwar Ismayudin, penulis dapat menyimpulkan bahawa bukan mudah untuk menghasilkan produk teh yang berkualiti serta menepati selera dan cita rasa masyarakat di negara ini.

Lebih-lebih lagi, teh sememangnya sejenis minuman yang penting rakyat Malaysia terutama bagi mereka yang menggemari teh tarik.

Untuk menghasilkan sepeket serbuk teh yang berkualiti, Boh sentiasa memastikan pokok-pokok teh di ladangnya di Cameron Highlands hidup subur dan tidak dijangkiti penyakit yang boleh memusnahkan kualiti daun.

Di Ladang Boh Sungai Palas seluas 234 hektar, pokok teh yang menghasilkan dua daun dan satu pucuk menjadi sasaran para pekerja setiap kali proses memetik dijalankan setiap hari.

Menurut Khairil yang telah bertugas di ladang itu sejak empat tahun lalu, pucuk berkenaan dianggap seperti ‘emas’ pada pokok teh kerana ia akan menghasilkan serbuk teh yang paling berkualiti tinggi.

“Di ladang Sungai Palas ini, kita turut menghasilkan serbuk teh Boh jenama premium yang berkualiti tinggi iaitu garden tea.


Terdapat tiga jenama garden tea iaitu Palas Supreme, Palas Afternoon dan Gunung Chantik. Satu tunas yang diapit dengan dua daun muda inilah yang perlu kita dapatkan untuk menghasilkan serbuk teh jenama premium ini.

“Namun tidak mudah untuk mendapatkan satu tunas dua daun yang benar-benar berkualiti di mana kita perlu menjaga keseluruhan pokok agar tidak dijangkiti penyakit selain perlu membaja secara berkala. Sementara proses memetik juga mempunyai jadual yang tersusun untuk memastikan daun yang dipetik berkualiti,” katanya ketika ditemui S2 baru-baru ini.

Bagaimanapun, tidak semua tunas yang diapit dua daun muda akan dipilih untuk menghasilkan teh jenama premium. Ia juga akan digunakan untuk menghasilkan teh jenama Boh yang lain.

Khairil kemudian menjelaskan lebih panjang lebar mengenai proses memetik yang dijalankan di mana waktu paling sesuai untuk memetik daun teh kebiasaannya dilakukan pada waktu petang atau malam, selain awal pagi.

“Kebanyakan proses memetik di ladang di sini dilakukan menggunakan mesin memotong pucuk daun teh. Kemudian proses mengelas daun akan dilakukan secara manual oleh pekerja. Selepas ditimbang, guni-guni berisi daun teh akan terus dibawa ke kilang pemprosesan,” katanya.

Secara purata katanya, setiap pekerja akan memetik antara 100 sehingga 250 kilogram guni daun teh sehari termasuk yang menggunakan gunting atau mesin pemotong daun.

Di Ladang Sungai Palas katanya, proses menghasilkan serbuk teh masih dilakukan secara ortodoks 100 peratus. Maknanya, teknologi mesin-mesin yang digunakan masih lagi sama sejak Boh wujud di Cameron Highlands.

Menurut Khairil, dia akan memantau setiap langkah pemprosesan apabila daun teh telah sampai di kilang. Ini termasuk proses menguji rasa yang akan dilakukan setiap jam apabila daun teh siap diproses bagi memastikan kualiti jenama itu terjamin.

“Proses ujian rasa ini perlu dibuat setiap jam agar jika terdapat masalah pada daun teh yang telah diproses, kita dapat membetulkannya dengan segera sebelum serbuk dibungkus,” katanya.

Khairil berkata, proses ujian rasa juga mempunyai teknik tertentu agar rasa serbuk teh tidak cacat.


Berasal dari China

SUATU hari, Maharaja Shen Nong sedang mendidihkan air untuk diminum kerana kehausan. Lalu dia menuangkan air itu ke dalam cawan tembikarnya. Sedang maharaja itu menunggu air itu menjadi agak suam, beberapa helai daun dari pokok yang terjuntai-juntai di taman istananya jatuh ke dalam cawan mengandungi air panas itu.


Maharaja Shen Nong dikatakan menjumpai teh secara tidak sengaja.

Secara tidak sengaja, air panas itu segera bertukar menjadi keperang-perangan apabila daun yang jatuh itu mengembang di dalam air panas tersebut.

Seolah-olah ada sesuatu yang membisikkan ke telinga Maharaja Shen Nong agar tidak membuang air itu sebaliknya meminumnya.

Perasaan ingin tahu mendorong maharaja itu terus meminum air perang itu. Sebaik merasa air itu, maharaja itu terasa segar.

Sejak itu, minuman teh terus diminum sehingga ke hari ini. Peristiwa itu berlaku kira-kira 5,000 tahun yang lampau.

Itu merupakan antara legenda bagaimana teh mula ditemui dan diminum oleh maharaja di China.

Ada juga cerita yang mengaitkan penemuan teh dengan seorang biarawan di India bernama Bodhidharma. Setelah bertapa selama tujuh tahun, Bodhidharma berasa sangat letih lalu dia memetik beberapa helai daun dan mengunyahnya.

Setelah mengunyah daun itu, Bodhidharma menjadi sangat segar.

Lain pula cerita di Jepun tentang bagaimana teh mula diminum di negara itu. Pada awal abad kesembilan, seorang biarawan bernama Dengyo Daishi telah membawa benih pokok teh dari China.

Sejak benih itu ditanam dan dijadikan minuman, ia mula dikenali di Jepun dan kemudian tersebar ke seluruh dunia melalui aktiviti perdagangan terutama oleh pedagang-pedagang Eropah yang belayar dari Barat ke Timur dan sebaliknya.

Dikatakan, bangsa Rusia merupakan orang yang terawal menggemari minuman teh di Eropah. Daun-daun teh pada mulanya dikatakan dibawa ke Rusia dari China dengan menggunakan kenderaan yang ditarik oleh unta.

Apapun, sejarah penemuan teh adalah sangat panjang dan kompleks. Ia menjangkaui budaya, negara dan masa. Teh menjadi minuman yang begitu digemari oleh penduduk dunia tidak mengira latar belakang.

Sehingga hari ini, pelbagai produk teh memenuhi pasaran di seluruh dunia termasuk dijadikan sebagai minuman perubatan. Teh terbukti menjadi penawar kepada pelbagai jenis penyakit. Kerana itu, teh menjadi minuman yang sangat penting bagi masyarakat dunia.


Warisan jenama Bharat Tea

SETIAP hari, pada pukul 7.00 pagi, teh menjadi minuman wajib bagi pewaris jenama Bharat Tea Cameron Highlands ini.

Secawan teh hitam atau lebih popular dalam bahasa Inggeris, black tea dinikmatinya panas-panas tanpa gula.

Bangunan kedai pertama di Cameron Highlands ini menjadi pejabat yang dibeli Suparshad pada 1930-an.

“Ia menjadikan hari saya sempurna. Setiap pagi, itu adalah rutin saya sebelum menikmati sepanjang hari menguruskan perniagaan turun-temurun saya di Cameron Highlands ini,” kata pewaris perniagaan teh terkenal di Malaysia, Bharat Tea, Datuk Kesav Kumar Agarwal kepada S2 baru-baru ini.

Kesav merupakan cucu dan generasi ketiga kepada pengasas Bharat Tea, seorang saudagar dari Uttar Pradesh di Agra, India, Suparshad Bansal Agarwal yang dilahirkan pada 1893.

Suparshad pada awalnya merantau sehingga ke Tanah Melayu seabad yang lalu bagi membantu bapa saudaranya menguruskan perniagaan kedai runcit di Taiping, Perak.

Hasil usaha yang tidak mengenal penat lelah, Suparshad kemudian berpindah ke Tapah dan berjaya membuka kedai runcitnya sendiri di kaki kawasan pergunungan di situ sebelum mengembangkan perniagaan kepada sektor hartanah. Perniagaannya di situ memberi manfaat kepada pekerja-pekerja yang sedang membina jalan raya ke Cameron Highlands ketika awal 1900-an.

Dari situ, Suparshad berjaya membeli sebidang tanah di Cameron Highlands dan menubuhkan syarikat Bharat pada 1933 dan mula menjual daun teh yang dipetik dari ladang miliknya kepada pengeluar teh di kawasan itu.

British ketika itu mahu menjadikan tanah tinggi Cameron Highlands sebagai kawasan penanaman dan pengeluaran teh bagi memenuhi permintaan orang British yang menetap di Tanah Melayu pada waktu itu. Benih-benih teh dibawa masuk dari India dan Sri Lanka bagi ditanam di Cameron Highlands.


Kesav Kumar Agarwal

Selepas kematian Suparshad pada 1937, dua adiknya, Nandkishore dan Kailashchand mengambil alih menguruskan perniagaan milik Suparshad memandangkan anak lelakinya, Brijkishore hanya berusia sembilan tahun ketika itu.

Sebaik sahaja Brijkishore pulang dari England pada 1952, dia mula mengambil alih perniagaan itu dan meneruskan usaha perladangan teh selain mengeluarkan produk teh syarikat itu sehingga berkembang menjadi Kumpulan Bharat yang menjalankan pelbagai cabang perniagaan.

Bermula dengan jenama pertama Chop Rusa pada 1952, produk teh keluaran Bharat Tea atau yang bermaksud teh India berkembang menjadi jenama yang unggul di Malaysia, diuruskan sendiri oleh Kesav bersama abangnya, Vinod dan anak-anak mereka selepas Brijkishore meninggal dunia pada 2006.

“Perniagaan warisan ini diteruskan dan diuruskan oleh keluarga saya. Sehingga kini, kami sentiasa menikmati teh Cameron Highlands yang sentiasa menjadi lambang kehidupan kami semua,” katanya.

Ketika mula-mula bertapak di Cameron Highlands, Suparshad telah membeli bangunan kedainya sendiri untuk memudahkan syarikatnya beroperasi.

Bangunan kedai itu yang merupakan bangunan pertama di bina di Cameron Highlands ketika British mula membangunkan tanah tinggi itu masih lagi berdiri kukuh sehingga hari ini di Tanah Rata.

Kawasan deretan rumah kedai itu kini menjadi antara tumpuan dan kawasan utama aktiviti perniagaan di Cameron Highlands.

Katanya, jenama Cameron Valley yang terkenal pada hari ini pula hanya dihasilkan kira-kira 15 tahun lalu. Walaupun ia baharu sahaja wujud, jenama itu mendapat sambutan yang menggalakkan daripada peminum teh di negara ini.