September 15th, 2016

Rukun Negara teras integriti

RUKUN NEGARA adalah satu ideologi nasional yang bertujuan mencapai perpaduan demi keharmonian dan kemakmuran negara. Ia digubal susulan tragedi 13 Mei 1969. Tragedi yang tidak diundang itu telah menjejaskan keamanan dan kehidupan rakyat. Usaha mengembalikan perpaduan kaum, keamanan, menegakkan semula undang-undang serta memupuk keharmonian negara menjadi fokus utama Majlis Gerakan Negara yang dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak, Perdana Menteri kedua negara.

Rukun Negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan negara kali ke-13 – sebagai tonggak utama negara untuk meningkatkan ke­sedaran dan kefahaman kepentingan hidup bersatu dan bertolak ansur ke arah membina negara progresif.


SEBAHAGIAN kanak-kanak dengan penuh semangat mengayakan pakaian daripada bendera Jalur Gemilang ketika menyambut Ambang Merdeka di Permas 7, Bandar Baru Permas Jaya, Johor Bahru, baru-baru ini. utusan/MOHD. HAZROL ZAINAL

Satu sifat yang menarik dalam ideologi Rukun Negara ialah memperkukuhkan integriti pelbagai kaum dan penganut agama di Malaysia. Pengukuhan integriti dalam konteks ini ialah meningkatkan persefahaman, permuafakatan dan saling menghormati antara satu sama lain yang mencerminkan wujudnya ke­satuan hati.

Usaha pengukuhan integriti melalui pembentukan Rukun Negara terbukti apabila Kepercayaan Kepada Tuhan diletakkan sebagai prinsip nombor satu ideologi tersebut.

Penduduk Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum, agama dan budaya. Antara agama utama ialah Islam, Kristian, Hindu, Buddha, Sikh, Tao dan Bahai. Perlembagaan negara menetapkan Islam sebagai agama rasmi tetapi agama-agama lain bebas diamalkan.

Tidak ada agama yang mengajar penganutnya untuk mencuri harta orang lain. Begitu juga de­ngan melakukan perkara-perkara yang tidak amanah.

Agama membentuk peribadi yang luhur dan pegangan agama membawa kebaikan. Kebaikan adalah nilai sejagat yang diterima oleh semua agama yang mendorong penganutnya melakukan perbuatan baik yang memberi faedah kepada semua manusia tanpa melihat latar belakang dan keturunan.

Apabila penganut pelbagai agama mengamalkan nilai-nilai murni yang terkandung dalam ajaran agama masing-masing, sudah pasti dapat membentuk individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

Dalam hal ini, perkara penting ialah membiasakan diri dengan pegangan dan pengamalan ajaran agama yang tulen. Nilai-nilai kesederhanaan, sikap rendah diri, kesetiaan dan empati yang digariskan dalam setiap ajaran agama menjadi pemangkin untuk menunjukkan Kesetiaan Kepada Raja dan Negara, menghormati dan mematuhi Perlembagaan yang merupakan undang-undang tertinggi negara, menghormati undang-undang.

Amalan prinsip-prinsip tersebut akan membantu membentuk rakyat yang bersopan santun dan bertatasusila yang bersatu-padu.

Pengamalan Rukun Negara akan melahirkan masyarakat yang mempunyai persefahaman yang baik antara kaum.

Tapi isunya ialah adakah institusi agama dan NGO yang berpaksikan pengembangan agama kepada penganut masing-masing mengambil iktibar untuk menyebar luas kepentingan penghayatan prinsip Rukun Negara dalam kalangan penganut agama masing-masing?

Kegagalan menyemai roh Ru­kun Negara dalam jiwa ma­syarakat telah menggugat persefahaman kaum dan keharmonian negara serta menjejaskan usaha pembentukan identiti dan integriti kebangsaan.

Yang paling sedih ialah kegagalan penyemaian prinsip Rukun Negara khususnya dalam kala­ngan golongan muda menyebabkan ramai dalam kalangan mereka ini tidak boleh melafazkan prinsip Rukun Negara dan tidak keterlaluan sekiranya dikatakan mereka tidak tahu kepentingan pembentukan Rukun Negara .

Akibatnya perbuatan tidak menunjukkan taat setia kepada lagu Negaraku dan simbol negara mula berlaku. Selain itu, sentimen keagamaan dan isu-isu perkauman sudah mula menjelma yang menjejaskan persefahaman dan keharmonian negara.

Kita juga perlu berwaspada kemungkinan berlakunya tidak persefahaman dan ketegangan dalam kalangan kaum yang sama.

Kemungkinan ini pernah diutarakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri keempat, dalam ucapan Pelancaran Rancangan Pemasyarakatan Perpaduan pada 1 Ogos 1998 di Kuala Lumpur. Dalam ucapan itu, beliau berkata: “Pergolakan dan pergaduhan yang telah berlaku di sebilangan negara lain disebabkan bukan sahaja kerana pertelingkahan antara kaum bahkan juga kerana pertelingkahan antara rakyat daripada kaum yang sama.”

Justeru, institusi dan NGO pelbagai agama di negara ini perlu memainkan peranan menyema­rakkan kepentingan pengamalan prinsip-prinsip Rukun Negara kepada penganut agama masing-masing.

Kita perlu bersyukur dengan keamanan dan kesejahteraan yang dikecapi selama ini.

Langkah positif perlu dilaksanakan supaya setiap sesi ibadah tidak kira sama ada dalam khutbah atau dalam sesi perbincangan ajaran agama yang diadakan di institusi-institusi pelbagai agama dimasukkan falsafah Rukun Negara.

Di samping itu, perlu menganjurkan lebih banyak sesi dialog berasaskan Rukun Negara antara penganut pelbagai agama.

Media sosial yang berjiwa golongan muda juga perlu membantu untuk menyebar luas supaya dapat menghayati erti sebenarnya pembentukan Rukun Negara.

Pegangan dan penghayatan Rukun Negara akan meningkatkan kesedaran untuk hidup bersatu dan sanggup meletakkan kepentingan keharmonian dan keamanan negara sebagai agenda utama setiap warga Malaysia.

Rukun Negara bukan ikatan perundangan, tetapi pematuhan wajib yang perlu dijadikan ikutan oleh setiap rakyat negara demi memastikan budaya berintegriti dan menjamin keamanan jangka panjang.

Melahirkan graduan sebagai insan

September adalah antara bulan paling sibuk dalam kalendar akademik universiti awam (UA) di negara ini. Kemasukan pelajar baharu dan bermulanya sesi akademik baharu menyaksikan kampus kembali sibuk dan meriah.

Pada sesi akademik 2016/17, seramai 39,862 calon ditawarkan untuk kemasukan peringkat ijazah sarjana muda di 20 UA. Mulai 19 September ini pula, kemasukan pelajar baharu pengambilan kedua akan bermula.

Bagi pelajar baharu, saat melangkah ke kampus adalah episod yang mungkin tidak dapat dilupakan dalam kehidupan mereka. Mereka bukan sahaja berpisah daripada ibu bapa, tetapi menggalas amanah untuk hidup secara mandiri.

Di universiti, mereka tidak hanya menuntut ilmu melalui sesi pembelajaran formal dalam dewan kuliah, tetapi belajar mengenai kehidupan sebenar. Kehidupan kampus selama tiga atau empat tahun yang bakal ditempuhi pelajar baharu akan membentuk sahsiah dan keperibadian insan kelak.

Hal ini penting kerana universiti tidak lagi menjana modal insan semata-mata, tetapi insan untuk negara.

Ia adalah konsep yang komprehensif dan menyeluruh seperti digariskan dalam Lonjakan Pertama, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) atau PPPM (PT), iaitu mengeluarkan graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang.

Pelajar baharu mendaftar ini pastinya mempunyai latar belakang kehidupan berbeza.

Ada yang berasal dari golongan berada dan tidak kurang datang daripada keluarga tidak berkemampuan.

Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) dan universiti awam di negara ini sentiasa peka dengan mempelbagaikan cara atau mod kemasukan pelajar agar mereka yang kurang bernasib baik tidak terhalang melanjutkan pengajian di universiti.

Bagi merancakkan lagi usaha pendemokrasian pendidikan, khususnya di universiti awam, pengambilan melalui laluan khas diperkenalkan.

Laluan khas ini menawarkan peluang kepada calon yang tidak berjaya mendapat pengajian di mana-mana IPTA selepas pengumuman tawaran diumumkan oleh Unit Pusat Universiti (UPU).

Dalam konteks di Universiti Putra Malaysia (UPM), misalnya, kriteria asas pemilihan calon yang diguna pakai dalam laluan khas ini adalah seperti pendapatan isi rumah kurang daripada RM 1,500 sebulan, bilangan tanggungan melebihi lima orang, status ibu atau bapa calon (tunggal), status anak yatim, status kesihatan atau kecacatan calon, status kesihatan atau kecacatan ibu bapa atau penjaga calon, dan lokasi tempat tinggal calon (luar bandar).

Kita percaya melalui pengambilan laluan khas ini, hasrat menempatkan pelajar kurang bernasib baik melanjutkan pengajian tercapai.

Kita tidak mahu hanya disebabkan faktor kemiskinan dan kurang upaya, anak muda terhalang menuntut ilmu di universiti. Mereka perlu diberikan keadilan dan peluang sama seperti kumpulan yang lebih bernasib baik. Ini selaras dengan hasrat kerajaan memberi tumpuan kepada golongan sasar ter-utama kumpulan berpendapatan 40 peratus terendah (B40).

Kualiti universiti awam

Keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu menjadikan belajar dalam negara sebagai pilihan utama berbanding luar negara. Pengumuman QS World University Ranking 2016 baru-baru ini menunjukkan beberapa universiti awam berjaya memperbaiki kedudukan berbanding tahun lalu.

Dalam senarai ranking itu, Universiti Malaya (UM) berada di tangga 133, UPM di kedudukan 270 (melonjak 61 tangga), Universiti Teknologi Malaysia (UTM) - 288, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) - 302 dan Universiti Sains Malaysia (USM) - 330.

Keputusan ranking ini pastinya akan memberi impak kepada pengajaran dan pembelajaran pelajar. Pencapaian universiti yang cemerlang adalah hasil dedikasi dan sumbangan ahli akademik atau tenaga pensyarah yang berkualiti tinggi.

Ahli akademik inilah yang akan mendidik pelajar dengan penuh dedikasi, komitmen dan integriti selari dengan konsep ihsan yang dituntut Islam.

Penting dinyatakan di sini bahawa belajar di universiti bukanlah hanya berkisar mengenai mencari ilmu, tetapi menyumbang dan berbakti. Seperti moto keramat UPM, 'Berilmu, Berbakti.' Di universitilah, setiap pelajar ditekankan mengenai kepentingan menyumbang bakti kepada kesejahteraan masyarakat dan kemanusiaan.

Usaha ini sebenarnya menyokong hasrat KPT melahirkan graduan sebagai insan (human being) dan bukan modal insan semata-mata.

Membentuk insan

Membentuk insan bukanlah usaha mudah dan boleh berlaku sekelip mata. Ia adalah proses panjang dan tidak boleh hanya diserahkan kepada universiti semata-mata.

Bagaimanapun, ini tidak bermakna universiti perlu berpeluk tubuh. Sebaliknya, universiti mempunyai amanah dan tanggungjawab tersendiri untuk memastikan graduan dikeluarkan adalah graduan bercirikan keinsanan yang luhur. Insan yang luhur inilah yang akan keluar ke pangkuan masyarakat dan seterusnya menjadi ahli masyarakat yang menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan negara.

Mereka bukan sahaja menjadi tenaga kerja mahir yang berperanan kepada pertumbuhan ekonomi negara, tetapi pemangkin kepada kebahagiaan negara dalam erti kata sebenar.

Kepada pelajar baharu yang telah mendaftarkan diri di universiti masing-masing, manfaatkan keberadaan anda di kampus untuk mencapai kecemerlangan akademik.

Pada masa sama, kecemerlangan akademik yang dikejar ini mestilah seiring dengan kecemerlangan sahsiah dan keperibadian tinggi. Jangan sia-siakan amanah ilmu ini.

From Malaya to Malaysia

Growth and evolution are natural and necessary in any federal set-up.

AS we commemorate Malaysia Day, it is important to look back at the mileposts that led to this historic accord between the British and Malayan Governments and the territories of North Borneo (Sabah) and Sarawak.

It is also important to note what my Sabah and Sarawak friends often remind me of, that Sabah and Sarawak were not minor colonial outposts that “joined” Malaya in 1963 but were two huge, sovereign, independent states that reconstituted Malaya to form Malaysia.

Indeed, for a few short weeks before “merger”, both Sabah and Sarawak had gained independence from the United Kingdom.

History: After World War II, as part of its de-colonisation process, the Labour Government in the UK intended to give independence to North Borneo, Sarawak and Singa­pore. Negotiations were therefore commenced in 1961 with the Government of Malaya and representatives of the three territories plus Brunei for the creation of an enlarged federation.

Initially there was all-round opposition to the proposal in Malaya and in the territories of North Borneo, Sarawak, Singapore and Brunei. But ultimately a resolution was passed by the Malaysia Solidarity Consul­tative Committee (1962) to proceed with the Malaysia proposal, on the condition that the special rights of the Borneo States be protected.

This was re-emphasised in the Twenty-Points Manifesto of the Sabah Alliance and the Eighteen-Points Resolution of Sarawak.

In April 1962, the Cobbold Commission was formed. The Commission reported on Aug 1, 1962 that the people of the Borneo States wished to join Malaya. A Resolution in support of the formation of Malaysia was passed by the Legislative Council of North Borneo on Sept 12, 1962.

An Inter-Governmental Commit­tee (with Lord Lansdowne as Chairman and Tun Abdul Razak Hussein as Deputy) was formed in 1962. The Committee worked out the provisions to safeguard the special interests of North Borneo and Sarawak. General elections were held in North Borneo in December 1962 and in Sarawak in 1963.

The Philippines and Indonesia opposed the formation of the new federation and rejected the legitimacy of the self-determination process. A Tripartite Summit was therefore held in Manila in 1963 to bring the parties together.

It was agreed to invite the United Nations Secretary-General to ascertain the wishes of the people of Sabah and Sarawak and to determine the democratic legitimacy of the electoral processes in North Borneo and Sarawak.

The UN Secretary-General’s mission spent three weeks in Borneo to conduct a survey. It reported on Sept 15, 1963 that the Malaysia proposal had the wide backing of the people of these territories.

But the Indonesian and Philippines Governments were not persuaded. Indonesia resorted to an undeclared war (the “Confrontation”) with Malaysia. The Philippines laid an international law claim to Sabah.

The Malaysia Act: On July 9, 1963 the Malaysia Agreement, consisting of 11 clauses, was concluded between the UK, the Federation of Malaya, North Borneo, Sarawak and Singapore. Commentators have argued that the Malaysia Agreement was not just a domestic pact but a binding international treaty between the parties.

On Aug 20, 1963, the Federation of Malaya Parliament enacted Act No. 26 of 1963 which became operational on Sept 16, 1963. This “Malaysia Act” rewrote the Mer-deka Constitution and substantially restruc­tured the constitutional framework of Malaya. Eighty-seven out of 181 Articles and 10 out of 13 Schedules of the Federal Constitution were amended. Thirty-five new Articles were inserted.

In many respects, the amendments created a new Constitution to accommodate the realities of a new, enlarged and more diverse federation. But there were grumbles within and without.

On Sept 10, 1963, the State of Kelantan in the case of Kelantan v The Federation of Malaya & Tunku Abdul Rahman (1963) challenged the impending Malaysia Day Agreement and the Malaysia Act on a number of grounds in the High Court. Its challenge failed.

And so on Sept 16, 1963, the 11-state Federation of Malaya was transformed into the 14-state Federation of Malaysia. A new name (Malaysia) was emblazoned on the political firmament. Significant new rules were established to regulate the special relationship of the new entrants with the Federal Govern­ment.

The consequent amendments to the Federal Constitution departed from the cardinal, constitutional principle of equality of status among the members of a federation.

In many respects, the new federation resembled a union of five unequal entities – the powerful Federal Government; the eleven West Malaysian States with limited autonomy; and the specially privileged states of Sabah, Sarawak and Singapore with considerable freedom from federal control in areas specially designated by the Supplementary State List and the Supplementary Concurrent List in the Ninth Schedule.

Brunei had backed out from the merger negotiations at the closing stages. The divorce with Singapore is now a sad part of our history.

Special position: What is important now is to reaffirm our special relationship with Sabah and Sarawak and to rededicate ourselves to the pacts of the past. A thorough study of the constitutional, legal and political instruments needs to be undertaken.

If any special provisions have fallen behind the march of times, they can be re-negotiated with mutual consent.

The Federal Constitution in Article 161E(2) states that the provisions dealing with safeguards for the constitutional position of Sabah and Sarawak can be amended with the concurrence of the Governors of these states.

Federalism is a process and not just a ready-made set of institutions. Growth and evolution are natural and necessary in any federal system.

If there were no tensions in federal-state relations, that itself would indicate an undemocratic and authoritarian set-up. Sometimes the absence of a problem is the problem!

Shad Faruqi The STAR Home News Opinion Columnist Reflecting On The Law Thursday, 15 September 2016

Teaching students to live a good life

AS a child growing up in a religious environment, I acquired many values inculcated by my parents, especially my mother, an educator.

Then, there were the environment (preschools, places of worship and clubs), societies, friends and relatives.

Everyone I came into contact with taught me to be a good child, a good student, a good teacher and a good researcher.

However, when I begin thinking of myself and those around me, especially my students, I realise that “good” is a subjective word and what is good to me may be bad for someone else.

I would like to highlight situations when parents are not good role models. When I was a novice teacher in Pahang, a student told me that she had been sexually abused by her biological father.

The worst thing was that her mother told her to keep quiet or their father would be taken away and no one would support the family.

It was disturbing for me. I took the case to the evening supervisor but he said if no report was lodged, there was nothing much the school could do.

I was a young teacher and did not know about children’s rights, my own rights and my responsibility as a teacher.

My heart went out to the student. All I could tell her was never to be at home alone. When I was doing my master’s later, I brought up the issue during a Values Education Conference.

An academic refused to accept that parents could be in the wrong. I continued arguing with him and even gave the example of “Harap-kan pagar, pagar makan padi”.

But he went on providing examples of the goodness of parents and respecting them at all times to receive blessings from God.

It was at that juncture that I decided that teaching students to be sensible would enable them to live a good life.

When students grow up in a warm, loving environment at home and at school, they will develop to their fullest potential.

But that is being too idealistic. For every child who comes from a complete home with loving parents and siblings, there are also children who come from single-parent homes, foster homes and social welfare homes.

It is not practical to expect students of different backgrounds to be good and well-behaved all the time, especially if their emotions are disturbed and their spirituality unstable.

Focusing on educating students to be sensible and employing practical and reasonable knowledge, skills and values to face life and its challenges is what every teacher should do.

Our education system includes aspects such as higher order thinking skills (Hots) and holistic development.

But the challenge is how teachers are going to use pedagogical tools to educate children on such an important aspect of life?
Dr Vishalache Balakrishnan NST Opnion You Write 13 September 2016 @ 12:29 PM

Pedagogical content knowledge is key

LECTURERS at institutes of teachers’ education must spearhead educational change by becoming role models to pre-service teachers, so that the latter are equipped with the pedagogical content knowledge (PCK) necessary for them to teach higher-order thinking skills and shape students’ attitudes, Bernama reported Education Minister Datuk Seri Mahdzir Khalid as saying recently.

The concept of PCK is not something new. It was emphasised by Lee Shulman (1987), who characterised it as educators’ translations of and changes to a topic’s information, with regards to encouraging student learning.

Among the components of PCK are:

KNOWLEDGE of representations of a subject matter (content knowledge); an understanding of students’ conceptions of the subject, and the learning and teaching implications associated with the subject matter; and, GENERAL pedagogical knowledge, or teaching strategies.

To complete what he called the “knowledge base for teaching”, he included other elements, namely: CURRICULUM knowledge; KNOWLEDGE of educational contexts; and, KNOWLEDGE of the purposes of education.

PCK is also known as “craft knowledge”, which contains the incorporated information of educators’ collected intelligence, with respect to teaching practices — the instructional method, students, subject matter and curriculum that must be addressed.

It is said to be deeply rooted in a teacher’s daily work, and in the experience and assets of students, their families and communities.

It encompasses the theory learned during teachers’ preparations, as well as the experience gained in the relevant activities.

The development of PCK is influenced by factors related to a teacher’s personal background, as well as the context in which he or she works.

When teaching a subject, a teacher’s actions are determined, to a large extent, by the depth of his or her PCK.

This makes it an essential component in all teachers’ ongoing learning.

If we are to improve the quality of teaching and learning in critical core-content areas, we need to resist from practising some “traditions” in professional learning.

We ought to recognise and extend the insight of experts, who are able to boost skills in subject-matter teaching.

Additionally, we should commit to high-quality professional development targeted at developing such expertise.

When we do this, we support the growth of the teacher as a person and a professional, who can expertly lead students to academic success.

Thus, educators are able to contribute to realising the goals and priorities of the classroom and the school system as a whole.


nst_logo-default.jpgAZIZI AHMAD,  Kuala Lumpur NST Home News Opinion Letters You Write 15 September 2016 @ 11:01 AM

Kenalan, rakan, kawan dan sahabat — Azizi Ahmad

15 SEPT — Allah mencipta makhluk di atas muka bumi ini berpasang-pasangan dan tidak akan hidup bersendirian dan manusia yang tidak boleh lari daripada berkawan dan menjadi kawan kepada seseorang.

Jika ada manusia yang tidak suka atau melarang orang lain daripada berkawan, mereka dianggap ganjil dan tidak memenuhi ciri sebagai seorang manusia normal.

Itulah antara hikmah kenapa Allah mencipta manusia daripada berbagai bangsa, bahasa dan warna kulit.

Firman Allah dalam surah al-Hujurat ayat 13, yang bermaksud: “Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan Kami menjadikan kamu berbagai bangsa dan berpuak-puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu sama lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang lebih bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha mendalam pengetahuan-Nya.”

Kenalan mungkin wujud sebagai rakan siber yakni mengenali seseorang itu dalam bentuk atau identiti tertentu atau mereka yang pernah berinteraksi dengan kita tetapi tidak dapat mengesahkan identiti kewujudan sebenarnya.

Kita perlu berwaspada dengan kenalan siber kerana mereka tidak semestinya orang yang sama dikenali di internet yang boleh meluahkan perasaan dan masalah mereka menerusi ruangan kemudahan interaksi di internet. Berkenalan boleh memberi kebaikan menerusi perkongsian pendapat, idea dan penyelesaian masalah.

Rakan ialah perantaraan antara kawan dan kenalan yang berkongsi minat, kerjaya, hobi, permainan, kelas, matlamat dan sebagainya dalam satu organisasi seperti persatuan, kelab, syarikat, pertubuhan dan sebagainya.

Rakan biasanya orang yang boleh mewujudkan kerjasama. Contohnya belajar bersama, membuat tugasan berkumpulan, bekerjasama dalam pasukan permainanan dan rakan mengadakan mesyuarat untuk organisasi dan sebagainya.

Ada rakan yang boleh dianggap sebagai sahabat, kawan, atau hanya sekadar kenalan.

Kawan pula ialah seorang yang boleh berkongsi lebih dari satu perkara seperti minat, hobi, perasaan, perjuangan dan sebagainya biar pun bukan dari organisasi yang sama, sering berinteraksi dengan kita dan mengenali beberapa fakta peribadi mengenainya.

Kawan biasanya terjadi apabila seseorang itu menemui individu lain, yang memiliki persamaan seperti sikap, tabiat dan pemikiran yang sama dengan dirinya. Kita selalunya memiliki masa untuk bersama, berkongsi kesedihan dan tetapi tidak akan pergi lebih jauh daripada itu. Malah, sekiranya tidak sependapat, hubungan kawan mungkin boleh terputus.

Sahabat adalah orang yang memiliki rasa tanggungjawab terhadap diri kita, tetapi tidak memiliki hubungan darah, bukan terdiri daripada adik-beradik tetapi berupaya mewujudkan hubungan yang mirip hubungan persaudaraan yang banyak memberi manfaat dan kebaikan kepada kita bersama.

Sahabat adalah seorang yang setiakawan, penjaga, pelindung, pembantu dalam kesusahan, meredakan kesedihan , menghilangkan kebimbangan, berasa selamat dan sanggup berjuang demi kebaikan kita.

Sahabat adalah orang yang mampu menyimpan rahsia dan keaiban kita, yang menyayangi kita, tidak semestinya memiliki minat atau pendapat yang sama, tetapi mereka akan sentiasa ada apabila kita memerlukannya.

“Sebaik-baik sahabat di sisi Allah ialah orang yang terbaik terhadap temannya dan sebaik-baik jiran di sisi Allah ialah orang yang terbaik terhadap jirannya” (Hadis riwayat al-Hakim).

Carilah teman baik yang dapat membantu. Teman paling baik ialah apabila kita melihat wajahnya, kita akan teringat kepada Allah, mendengar kata-katanya menambahkan ilmu agama, melihat gerak-gerinya kita akan mengingati mati.

* Azizi Ahmad adalah seorang pendidik. The Malaymail Online Projek MMO Pendapat Thursday September 15, 2016 2:40 PM GMT+8

** Ini merupakan pendapat peribadi penulis dan tidak semestinya mewakili pendapat The Malay Mail Online.