February 5th, 2018

Baik buruk peribadi ibu bapa jadi teladan kepada anak

Ungkapan hikmah dan bijak ‘Bapa borek, anak rintik’  adalah pepatah lama Melayu yang berkorelasi dengan 'bagaimana perlakuan si ayah, maka begitulah perlakuan si anak'.

Kedua-duanya menunjukkan perkara yang sama, anak-anak kita akan memerhati dengan teliti, melihat apa yang kita lakukan, dan bukannya dengan apa yang kita sering perkatakan kepada mereka.

Ia bukanlah sesuatu yang menghairankan kita kerana ia selalu lebih mudah bagi ibu bapa untuk hanya memberi arahan, walaupun ramai yang yang bercakap tidak serupa bikin.

Kita boleh katakan ia sebagai ‘kepimpinan melalui teladan’ atau ‘model peranan’ kerana jika ibu bapa gagal melakukannya dengan baik dan sempurna, ia akan membawa kesan pembalikan terhadap anak-anak .

‘Setiap orang mereka yang bergelar bapa perlu ingat bahawasanya suatu hari nanti anak anda akan mengikut dan mencontohi apa yang anda lakukan dan bukan apa yang anda nasihatkan”. (Charles F. Kettering (1876-1958))

Charles F Kettering adalah seorang pencipta, jurutera, ahli perniagaan dan pengasas Delco dan ketua penyelidik di General Motors dari 1920-1947.

Sebelum menyalahkan orang lain, mari kita perhatikan tingkah laku kita sendiri ketika berurusan dengan anak-anak kita.

Adakah kita mudah hilang sabar ketika mereka tidak berkelakuan seperti yang kita mahu?

Adakah anda akan bersabar apabila mereka tidak membawa keputusan akademik yang diharapkan?

Bagaimana pula dengan masa dan ketika kita tidak sedar memgumpat atau memburukkan  orang lain di hadapan anak-anak kita?

Kesemua contoh negatif ini hanya boleh bermakna satu perkara, tidak kira betapa kita menasihatkan anak-anak kita untuk bertindak baik dan menghormati orang lain, ianya tidak akan menjadi bermakna  apabila kita sendiri tidak menunjukkan tingkah laku tersebut.

Ia juga bermakna bahawa kita perlu sentiasa menyedari tingkah laku kita sendiri kerana anda menjadi contoh yang baik untuk anak-anak anda.

Sesungguhnya banyak perkara kita telah tunjukkan kepada anak-anak kita. Sebagai contoh, apabila kita menegur mereka, elakkan dari berniat dan berkeinginan untuk menyumpah atau mengutuk. Yang lebih penting, elakkan daripada keganasan fizikal sama sekali.

Mereka mungkin tidak banyak memberi reaksi pada masa itu, tetapi sebenarnya, mereka mempelajari satu pelajaran yang tidak baik iaitu adalah tidak mengapa untuk tidak mampu untuk mengawal emosi kita apabila kita marah atau kecewa.

Begitu juga, apabila kita sedang memandu di jalan raya, mari kita pastikan kita berhemah dengan sikap dan tingkah laku kita.

Mematuhi peraturan lalu lintas dan menghormati pemandu yang lain, jika tidak, kita secara efektif mengajak generasi masa depan menjadi pemandu yang tidak sabar dan kasar.

Oleh itu adalah baiknya dan kita memperingatkan diri kita untuk bertindak dengan lebih baik dan mengawal tindakan dan emosi kita.

Tidak syak lagi, sebagai manusia, kita akan sekali-sekala akan hilang kesabaran dan kawalan diri.

Tetapi kita mesti melakukan yang terbaik untuk tidak membiarkannya berlaku di hadapan anak-anak kita.

Jika tidak, sia-sia sahaja usaha kita untuk membentuk dan membimbing keluarga kita dan memberikan ruang kepada mereka untuk berkata ‘tidak mengapa untuk melakukan kesalahan dan kesilapan kerana ibubapa kita juga berbuat demikian’.

Azizi Ahmad Berita Harian Interaktif 05 Februari 2018

Ungkapan hikmah 'Bapa Borek, Anak Rintik' masih sesuai

Ungkapan hikmah dan bijak ‘Bapa borek, anak rintik’  adalah pepatah lama Melayu yang berkorelasi dengan 'bagaimana perlakuan si ayah, maka begitulah perlakuan si anak'.

Kedua-duanya menunjukkan perkara yang sama, anak-anak kita akan memerhati dengan teliti, melihat apa yang kita lakukan, dan bukannya dengan apa yang kita sering perkatakan kepada mereka.

Ia bukanlah sesuatu yang menghairankan kita kerana ia selalu lebih mudah bagi ibu bapa untuk hanya memberi arahan, walaupun ramai yang yang bercakap tidak serupa bikin.

Kita boleh katakan ia sebagai ‘kepimpinan melalui teladan’ atau ‘model peranan’ kerana jika ibu bapa gagal melakukannya dengan baik dan sempurna, ia akan membawa kesan pembalikan terhadap anak-anak .

‘Setiap orang mereka yang bergelar bapa perlu ingat bahawasanya suatu hari nanti anak anda akan mengikut dan mencontohi apa yang anda lakukan dan bukan apa yang anda nasihatkan”. (Charles F. Kettering (1876-1958))

Charles F Kettering adalah seorang pencipta, jurutera, ahli perniagaan dan pengasas Delco dan ketua penyelidik di General Motors dari 1920-1947.

Sebelum menyalahkan orang lain, mari kita perhatikan tingkah laku kita sendiri ketika berurusan dengan anak-anak kita.

Adakah kita mudah hilang sabar ketika mereka tidak berkelakuan seperti yang kita mahu?

Adakah anda akan bersabar apabila mereka tidak membawa keputusan akademik yang diharapkan?

Bagaimana pula dengan masa dan ketika kita tidak sedar memgumpat atau memburukkan  orang lain di hadapan anak-anak kita?

Kesemua contoh negatif ini hanya boleh bermakna satu perkara, tidak kira betapa kita menasihatkan anak-anak kita untuk bertindak baik dan menghormati orang lain, ianya tidak akan menjadi bermakna  apabila kita sendiri tidak menunjukkan tingkah laku tersebut.

Ia juga bermakna bahawa kita perlu sentiasa menyedari tingkah laku kita sendiri kerana anda menjadi contoh yang baik untuk anak-anak anda.

Sesungguhnya banyak perkara kita telah tunjukkan kepada anak-anak kita. Sebagai contoh, apabila kita menegur mereka, elakkan dari berniat dan berkeinginan untuk menyumpah atau mengutuk. Yang lebih penting, elakkan daripada keganasan fizikal sama sekali.

Mereka mungkin tidak banyak memberi reaksi pada masa itu, tetapi sebenarnya, mereka mempelajari satu pelajaran yang tidak baik iaitu adalah tidak mengapa untuk tidak mampu untuk mengawal emosi kita apabila kita marah atau kecewa.

Begitu juga, apabila kita sedang memandu di jalan raya, mari kita pastikan kita berhemah dengan sikap dan tingkah laku kita.

Mematuhi peraturan lalu lintas dan menghormati pemandu yang lain, jika tidak, kita secara efektif mengajak generasi masa depan menjadi pemandu yang tidak sabar dan kasar.

Oleh itu adalah baiknya dan kita memperingatkan diri kita untuk bertindak dengan lebih baik dan mengawal tindakan dan emosi kita.

Tidak syak lagi, sebagai manusia, kita akan sekali-sekala akan hilang kesabaran dan kawalan diri.

Tetapi kita mesti melakukan yang terbaik untuk tidak membiarkannya berlaku di hadapan anak-anak kita.

Jika tidak, sia-sia sahaja usaha kita untuk membentuk dan membimbing keluarga kita dan memberikan ruang kepada mereka untuk berkata ‘tidak mengapa untuk melakukan kesalahan dan kesilapan kerana ibubapa kita juga berbuat demikian’.


Azizi Ahmad GPS Bestari Berita 5 Februari 2018

Falsafah gabungan, teras FPK dan FPG

Adalah saya merujuk beberapa konsep falsafah dari tajuk 'Pastikan pendidikan kita bentuk rakyat berakhlak' bertarikh 25 Januari 2018.

Falsafah adalah satu pendekatan yang menyeluruh terhadap kehidupan dan dunia ini dan merupakan satu kajian mencari kebenaran dan nilai dalam hidup.

Falsafah pendidikan adalah satu kajian mengenai pendidikan dari segi  maksud, tujuan dan kaedah, merupakan satu inkuiri terhadap minda semula jadi, semula jadi manusia, dan bagaimana pendidikan dan masyarakat saling berhubung antara satu sama lain.

Sistem pendidikan di Malaysia adalah berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Falsafah Pendidikan Negara adalah berasaskan falsafah pendidikan barat, falsafah pendidikan timur dan falsafah pendidikan Islam

Perennialism berfokus kepada perkembangan diri dengan tujuan utama adalah pendidikan ialah untuk mengajar nilai dan ilmu sejagat serta memupuk nilai rasional dan intelek

Essentialism melihat pendidikan sebagai persediaan  untuk kerjaya dan kewarganegaraan. Sekolah memainkan peranan penting  dalam membantu perkembangan intelek sesorang individu. Guru mempunyai kuasa terhadap pengajaran dan kurikulum

Progressivism menyarankan bahawa kebenaran itu adalah relatif dan tentatif.  Ilmu membawa kepada pertumbuhan dan perkembangan. Pendidikan haruslah menyediakan murid supaya boleh menyesuaikan diri dengan perubahan situasi melalui usaha koloboratif.

Rekonstruktionism menyarakan pembaikan dan pembangunan semula masyarakat. Sekolah dianggap tempat untuk mengenal pasti penyakit masyarakat dan mencari jalan untuk mengurang dan mnyelesaikan masalah.

Falsafah pendidikan Islam adalah berasaskan pengajaran Islam, diperolehi daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad s.aw. Pendidikan dilihat sebagai usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu , kemahiran dan amalan berasaskan al-Quran dan Sunnah. Ini akan menyediakan manusia dengan pengalaman dan ilmu yang lengkap supaya ia tahu siapa dirinya , peranan dan tanggungjawabnya sebagai hamba Tuhan dan menjadi Khalifah yang baik.

Objektif utama Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah untuk menghasilkan perhubungan melalui nilai-nilai murni seperti kepercayaan kepada Tuhan, peribadi yang baik, bertanggungjawab, setia kepada negara serta mampu  memberi sumbangan kepada kemajuan negara serta menggalakkan perpaduan antara manusia yang berbilang bangsa.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan boleh dijadikan rujukan kepada pendidik memahami sistem pendidikan kebangsaan, penyuluh kepada murid, menyumbangkan bimbingan dan halatuju kepada semua usaha pendidikan, samada dalam  atau luar institusi pembelajaran.

Ia menyediakan polisi dan pertimbangan asas untuk merancang kurikulum sekolah,mereka cipta bahan pembelajaran dan menentukan strategi untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Falsafah Pendidikan Guru dicipta sebagai panduan untuk membina program pendidikan guru. Latihan dan kualiti guru adalah berpandukan kepada Falsafah Pendidikan Guru.

Program pendidikan guru menekankan kepada perkembangan potensi guru dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Ia harus melahirkan guru permulaaan yang bermoral tinggi, seimbang, bersepadu secara harmoni dari segi sikap, amalan dan kecekapan.

Azizi Ahmad GPS Bestari Rencana 05 Februari 2018

Mengawal emosi dan minda melalui pendekatan 'Stoisisme'

Dalam dunia yang penuh cabaran ini, kita harus bersedia untuk berhadapan dengan kesusahan tanpa menunjukkan perasaan atau keluhan, kita harus mampu menghindari emosi yang keterlaluan atau dapat menahan kesakitan yang dialami.

Ini adalah apa yang dapat kita perolehi dari falsafah Stoisisme (stoicism), dan aspek falsafah Stoisisme (Stoicism) adalah lebih daripada sekadar sikap.

Pengamal ‘stoisisme’  percaya bahawa segala apa yang berlaku di sekeliling kita adalah berdasarkan  sebab dan akibat,  yang menghasilkan struktur rasional alam semesta, yang mereka sebut sebagai ‘logos’.

Logoterapi (Logotherapy) ciptaan  Viktor Frankel adalah berdasarkan kepada prinsip ‘stoic’ bahawa kita dapat memanfaatkan kekuatan kita untuk mengisi kehidupan kita dengan bermakna walaupun dalam situasi yang paling teruk.

Falsafah kuno ini menyokong pembaikan diri melalui empat kardinal kebajikan dimana kita dapat mengilapkan  dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan kita sendiri.

Kebijaksanaan adalah mengenai dan mengetahui cara hidup. Orang bijak adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang kehidupan.

Mereka mempunyai keupayaan untuk menavigasi situasi kompleks dengan cara logik, tenang dan bermaklumat.

Kami tentunya tidak memililiki dan bermula dengan kebijaksanaan penuh, tetapi dengan senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri agar dapat menjadi lebih baik dan dalam  hal ini yang disebut kehidupan.

Dan apabila anda berhadapan dengan cabaran atau situasi yang sukar keesokannya, lihat samada anda boleh mengekalkan rentak  dan mendekati dengan tenang dan logik, tanpa membiarkan emosi mengatasi dan mengawal anda.

Menyebut tentang keadilan sering membawa kita kepada pemikiran undang-undang mahkamah. Walau bagaimanapun, dalam pengertian ini keadilan adalah tentang hidup secara berintegriti yang menjadi matlamat cita tertinggi anda.

Ini adalah mengenai  menghormati  dan berlaku adil dengan orang lain walaupun anda merasa mereka tidak layak untuk menerimanya.

Perhatikan tingkah laku anda sepanjang hari. Adakah anda hidup dengan integriti atau adakah anda bertindak balas dengan kemarahan?

Ingatlah, menjaga ketenangan anda tidak bermakna mengakui perlakuan yang lemah, anda hanya memilih bagaimana anda bertindak balas terhadapnya.

Dari perkataan ‘Latin’ untuk hati, keberanian adalah perlakuan kebajikan yang memantapkan semua kebaikan anda yang lain.

Keberanian tidak hanya dikhaskan untuk keadaan luar biasa seperti naga yang membunuh, ia juga mengenai menghadapi cabaran harian dengan kejelasan dan integriti.

Memetik dari ungkapan Seneca, seorang ahli falsafah Roman Stoic, "Kehidupan kita kadang-kadang adalah merupakan satu tindakan keberanian".

Ia memerlukan keberanian untuk hidup dengan baik tatkala apa yang anda sebenar  mahu lakukan ialah menarik selimut di atas kepala anda.

Bagaimana anda menghadapi kehidupan harian anda? Adakah anda menjalani  kehidupan harian  anda dengan penuh keberanian yang dapat anda kumpulkan atau adakah anda rasa takut dan gementar?

Ingatlah, untuk berkembang, anda perlu selesa dengan tidak selesa.

Kesederhanaan pada dasarnya adalah mengenai penguasaan diri. Ia adalah keupayaan untuk melaksanakan pengekalan diri dalam kesederhanaan dalam semua aspek kehidupan.

Seseorang yang telah mengasah seni penguasaan diri dapat melakukan apa yang mereka perlu lakukan ketika mereka perlu melakukannya. Itu satu kemahiran yang bernilai.

Sebagai contoh, anda boleh mematikan televisyen (Netflix masih akan tetap kekal boleh digunakan untuk hari berikutnya), simpan semua makanan ringan di dalam almari atau peti sejuk dan tidur pada jam yang munasabah.

Dengan cara itu anda boleh bangun awal dan kemudiannya memulakan aktiviti senaman riadah akan  menjadi lebih mudah.

Kita mungkin tidak selalu mengawal peristiwa yang berlaku, tetapi kita boleh mengawal cara kita mendekati sesuatu. Daripada mengharapkan sesuatu yang berbeza, Stoisisme cuba menangani keadaan seperti seadanya.

Ahli falsafah Yunani Stoisisme, Epictetus meletakkannya dengan cara ini, "Bukan apa yang berlaku kepada anda, tetapi bagaimana anda memberi reaksi kepada perkara itu."

Amalan  nombor satu Stoisism adalah untuk mengenal pasti apa yang ada dalam kawalan anda dan apa yang tidak.

Bagi  Stoisis, satu-satunya perkara dalam kawalan anda adalah anda hidup dengan penuh kebaikan  dan mengawal pemikiran dan tingkah laku anda. Yang lain-lainya tidak penting.

Kerap kali kita meluangkan masa untuk menghuraikan perkara-perkara yang kita tidak dapat kawal (masa lampau, hasil tingkah laku kita, dan lain-lain), walhal apa yang perlu kita lakukan adalah mengambil ikhtibar dari perkara-perkara itu dan terus bergerak kehadapan.

Berusaha dan bekerja sebaik mungkin  untuk memilih tindakan yang paling sesuai dalam mana-mana keadaan yang diberikan.

Apabila sesuatu berlaku kepada anda, anda tidak perlu mememikirkan cara tertentu sebagai tindak balas. Anda perlu dan boleh memilih cara anda memikirkannya.

Pendekatan ‘stoisisme’ boleh membantu kita mengembangkan amalan mental dan tingkah laku supaya kita dapat menjadi versi terbaik dari diri kita sepanjang hari. Namun anda perlulah menjadi pahlawan minda, bukan pustakawan minda. (Brian Johnson).Azizi Ahmad GPS Bestari Rencana 05 Februari 2018