January 18th, 2021

Ahli politik sebenarnya tidak peduli apa pengundi mahu?

Adakah pernyataan itu terdengar terlalu sinis? Malangnya, bukti menyokongnya.

Kita ingin berfikir bahawa ahli politik mengambil berat tentang apa yang dikehendaki oleh pengundi (konstituen) mereka.

Sekiranya pengundi di daerah perundangan mempunyai pandangan tertentu mengenai, katakanlah, kesahihan isu pengguguran, kita menganggap bahawa keputusan perwakilan mereka akan dibentuk, atau setidaknya dipengaruhi, oleh pandangan tersebut.


Sejauh ini, demokrasi bergantung pada anggapan ini: Kepercayaan pengundi harus tercermin, walau tidak sempurna, pada perwakilan pemimpin yang mereka pilih.

Tetapi ada sebab untuk mempersoalkan andaian ini. Adalah mudah untuk memikirkan isu-isu, perubahan iklim dan ketua pengawal senjata di antara mereka, di mana konsensus pendapat umum telah menimbulkan sedikit tindakan perundangan.

Sejauh mana wakil perundangan benar-benar mengambil berat tentang pandangan pengundi mereka?

Apa yang kita dapati pasti membimbangkan semua orang atau penduduk Malaysia samada melalui media massa, bacaan, kajian mau pun penyelidikan.

Sebilangan besar penggubal undang-undang tidak berminat untuk mengetahui pandangan pengundi atau pemilih mereka.

Mungkin lebih membimbangkan adalah, ketika para wakil perundangan yang melihat data disurvei sesudahnya, mereka tidak lebih memahami apa yang diinginkan oleh konstituennya daripada para perundangan yang belum melihat data tersebut.

Bagi kebanyakan ahli politik, pandangan pengundi kelihatan hampir tidak relevan.

Terdapat dapatan kajian tinjauan dalam talian yang di jalankan mengenai sikap politik yang sahih untuk memungkinkan data tersebut menjadi informatif mengenai kepercayaan politik tertentu dari konstituen dalam ribuan daerah perundangan negara.

Andainya Pusat Banci Malaysia melalui e-Banci dapat menggabung tenaga untuk membuat laman web yang menarik dan mudah dilihat secara visual untuk menunjukkan pilihan konstituen kepada perundangan, tentunya kita dapat melihat paparan yang menarik bagi memberikan maklumat mengenai sikap konstituen mereka, sikap semua penduduk Malaysia terhadap ahli politik.

Kita mungkin dapat mengasingkan kesan maklumat pengundian khusus daerah. sekiranya beberapa penggubal undang-undang didapati malas, maupun gagal menggunakan laman web untuk alasan itu, kita boleh yakin bahawa kemalasan mereka tidak melencongkan penemuan kita mengenai maklumat pengundian khusus daerah, kerana kedua-dua kumpulan cenderung mempunyai bahagian yang hampir sama.

Tidak ada siapa yang mahu atau mengharapkan ahli politik untuk berbaris dengan pengundi mereka.

Ahli politik tidak seharusnya menggantikan pandangan mereka secara mekanikal dengan pandangan konstituen mereka.

Tetapi perspektif konstituen harus membawa pemberatan yang besar. Dapatan yang biasa kita lihat menunjukkan bahawa bagi kebanyakan ahli politik, pandangan pengundi hampir tidak sama sekali diambil kira.

Azizi Ahmad Malaysia Dateline Kolumnis 18 Januari 2021

Mana pergi ribuan profesor Melayu?

PENGARAH pertama Institut Teknologi Mara (ITM) dari 1965 hingga 1975, TUN DR. ARSHAD AYUB, memang sangat dikenali dengan sikap tegas melaksana wawasannya bagi mengilmukan anak bangsa dari keluarga miskin sehingga lahir kumpulan profesional dan menengah bumiputera yang ramai. Arshad yang pernah dikecam kerana bertegas menggunakan bahasa Inggeris sebagai pengantar di ITM yang kini dikenali Universiti Teknologi Mara (UiTM) masih jelas…

Bolehkah Mengajar Topik Kontroversi?

Kontroversi digunakan untuk menggambarkan seseorang atau sesuatu yang menyebabkan orang marah dan berdebat.

Mungkin tidak ada sesiapa pun sanggup dan bersedia untuk berkongsi apa tah lagi mengajar subjek ini kerana tidak ada modul atau buku panduan yang  memberitahu anda cara mengajar subjek tertentu.

Sebaliknya, ramai juga membaca dan memperolehinya dari internet dan hanya merupakan bahan yang dirancang untuk memberi anda alat dan prinsip yang dapat diterapkan pada berbagai tetapan.

Apakah kandungan yang anda perlu tahu mengenai ‘kontroversi’?

Pertama, ia akan mendorong anda untuk memikirkan peranan anda sebagai guru dalam menangani masalah kontroversi di dalam kelas dan dengan cabaran yang mereka lontarkan.

Kedua, ia akan meneroka strategi konkrit untuk mengajar masalah ini dan menjadikannya peluang pedagogi positif.


Sesuatu topik biasanya menjadi kontroversi apabila pelajar mempunyai nilai dan minat yang bersaing; apabila mereka sangat tidak setuju mengenai pernyataan, penegasan, atau tindakan; apabila subjek menyentuh kepekaan tertentu (misalnya politik atau agama); atau ketika mereka menimbulkan reaksi emosi.

Topik-topik ini mungkin berkaitan dengan peristiwa di masa lalu, dengan keadaan semasa, atau dengan hasil yang diharapkan di masa depan.


Sebagai tenaga pengajar atau guru, adalah berguna untuk mempertimbangkan pelbagai perspektif dalam mengajar mata pelajaran kontroversial ketika merenungkan bagaimana anda akan mendekati masalah tersebut di dalam kelas.

Dalam pendidikan tinggi hari ini, terdapat dua paradigma yang menonjol:


Pedagogi Pembebasan.

Guru harus berusaha mengembangkan "kesedaran kritikal" di kalangan pelajar.

Guru harus membiarkan para pelajar membawa pengalaman dan perspektif mereka sendiri terhadap masalah yang disiasat di dalam kelas, dengan tujuan agar para pelajar mendapat pemahaman baru mengenai kedudukan mereka di dunia ini.

Dalam pandangan ini, bilik darjah tidak boleh dilihat sebagai dunia yang terpisah dari masyarakat yang lebih luas, tetapi sebagai musuh dan pelaburan dalam masalah dunia sosial dan politik. (Misalnya, Paulo Freire,
The Pedagogy of the Oppressed)

Sivik Kemanusiaan.

Pengajaran harus mempersiapkan pelajar untuk bertanggungjawab kearah kewarganegaraan aktif.

Pengajaran harus bersangkutan, sebahagiannya, dengan mengembangkan kebajikan moral, seperti toleransi agama dan budaya, rasa tanggungjawab sosial, dan lain-lain (Misalnya, Derek Bok
, Our Underachieving Colleges)

Sebaik sahaja anda memutuskan pendekatan mana yang menjadi pilihan anda, atau aspek apa dari setiap pendekatan yang akan anda masukkan ke dalam pengajaran anda, anda harus menggunakan beberapa strategi khusus untuk memberi peluang terbaik kepada pelajar anda untuk berjaya.

• Menetapkan peraturan asas yang jelas .

Jelaskan apa yang akan dan tidak akan dibenarkan dari segi hujah dan retorik, dan jelaskan kepada pelajar apa akibatnya jika mereka mengabaikan peraturan ini.

• Model tingkah laku sivil melalui tindakan anda sendiri.

Pelajar akan memerhatikan bagaimana anda mengendalikan diri anda.

Sekiranya anda bercakap dengan penuh hormat dan berhati-hati dalam konteks perbincangan yang hangat, pelajar anda juga akan cenderung melakukannya.

• Terus perbincangan berkaitan dengan bahan.

Anda tidak mahu kelas anda terlibat dalam perbahasan peristiwa semasa.

Sebaliknya, gunakan masalah dunia nyata untuk menyelidiki apa yang dipertaruhkan dalam konsep kelas.

Dalam hal ini, topik kontroversial dapat menjadi alat pedagogi yang berguna, kerana topik tersebut dapat menimbulkan minat yang lebih besar terhadap idea yang dikemukakan dalam kuliah dan pembacaan.

• Seimbangkan pemikiran negatif dan emosi yang kuat pada pelajar dan diri anda.

Tunjukkan kepada pelajar anda bagaimana menyusun dan mengimbangi semula perasaan yang kuat menjadi dialog yang produktif.

Tunjukkan kepada mereka bagaimana untuk tidak bersetuju dengan idea orang lain tanpa menyerang dengan membuta tuli.


Peraturan asas untuk mengajar subjek yang kontroversial


Anda dan pelajar anda hanya membuat pernyataan mengenai sesuatu isu, orang, atau kumpulan jika anda bersedia untuk membuat pernyataan tersebut secara langsung dan hormat kepada orang yang pentingnya masalah tersebut.

Galakkan pelajar untuk tidak membantah dari pihak berkuasa dan mengaitkan tuntutan dan penegasan mereka dengan bukti yang sesuai jika boleh.

Memupuk "tentatif" di kalangan pelajar: mendorong mereka untuk meneroka idea dan prasangka tetap mereka, dan minta mereka menyedari bahawa kekeliruan dan ketidakpastian adalah tahap perkembangan mereka menuju pendapat yang bebas.

Azizi Ahmad Harakah F5 Memo Pembaca Bil 2617 Isnin 18 Januari 2021