March 8th, 2021

Falsafah dan ideologi sudah mati?

Ahli politik di negara ini tidak lagi memikirkan hal falsafah dan ideologi, sebaliknya mereka hanya mementingkan sokongan untuk kelansungan politik, menurut mantan timbalan perdana menteri Musa Hitam. (7/3/2021)

Falsafah mementingkan konsep kebenaran dan pengetahuan; ia mempunyai skop yang luas.

Ideologi adalah perkara yang berkaitan dengan kumpulan idea dan kepercayaan masyarakat atau kumpulan tertentu atau individu, terutamanya, dalam penggunaan politik dan ekonomi.


Photo by Brett Sayles from Pexels

Maknanya yang asal adalah sains pemikiran, bagaimanapun, ia mempunyai ruang lingkup yang lebih spesifik dan sempit.

Selalunya ideologi merujuk kepada sekumpulan kepercayaan politik atau sekumpulan idea yang menjadi ciri budaya tertentu.

Di luar analisis sederhana lengkok kiri-kanan, liberalisme, konservatisme, libertarianisme dan populisme adalah empat ideologi yang paling umum di Amerika Syarikat, selain daripada beberapa ideologi yang dianggap sederhana. Individu mengikuti dan merangkumi setiap ideologi dengan pelbagai tahap.

Kapitalisme, komunisme, sosialisme, dan Marxisme adalah ideologi. Tetapi tidak semua perkataan yang mengandungi ‘-ism’ adalah ideologi.

Dalam kajian sosial, ideologi politik adalah kumpulan cita-cita etika, prinsip, doktrin, mitos atau simbol gerakan sosial, institusi, kelas atau kumpulan besar yang menjelaskan bagaimana masyarakat harus bekerja dan menawarkan beberapa rancangan politik dan budaya untuk sosial tertentu.

Terdapat dua jenis ideologi utama: ideologi politik, dan ideologi epistemologi.

Ideologi politik adalah kumpulan pemikiran etika tentang bagaimana sesebuah negara harus dijalankan.

Sementara falsafah politik adalah  cabang falsafah yang bersangkutan, pada tahap paling abstrak, dengan konsep dan hujah yang terlibat dalam pendapat politik.


Namun, secara umum, seseorang boleh mencirikan politik sebagai semua amalan dan institusi yang berkaitan dengan pemerintah.

Tujuannya adalah untuk menentukan hubungan di mana kita idealnya dapat saling berdiri sebagai anggota masyarakat, yang memiliki hak dan tanggungjawab yang sesuai.

Hanya setelah asas ini dijamin, falsafah politik akan terus berjalan dengan mempertimbangkan kepercayaan, motivasi, dan keadaan sosial yang ada.

Setiap orang mempunyai kepercayaan ideologi, walaupun kepercayaan ini tidak begitu koheren atau bersangkut paut.

Kepercayaan ideologi berada di luar ujian rasional atau saintifik, mengenai apa sahaja tuntutan penyokongnya.

Kepercayaan seperti itu memainkan peranan sosial bagi mereka yang mempercayainya.

Sebilangan pengkritik berpendapat bahawa ideologi hanyalah alat kuasa, yang dipakai oleh kumpulan dominan dalam masyarakat.

Pendapat lain yang berlawanan adalah bahawa ideologi, terutama yang "menghalang", secara mental menidakkan mereka yang mempercayainya.

Beberapa pemikir moden berpendapat bahawa 'ideologi sudah mati', bahawa tidak ada yang percaya pada ideologi apa pun, dan konflik tidak lagi mempunyai asas ideologi.

Penentang pandangan sedemikian dapat menunjukkan bukti yang banyak bahawa kapitalisme liberal sangat dipengaruhi oleh ideologi. Kepercayaan ideologi sangat berpengaruh dalam sejarah abad kedua puluh.


Azizi Ahmad Bebas News Minda Bebas Columnists 08 Mac 2021

Falsafah politik adalah ideologi?

Ahli politik tak lagi cenderung soal falsafah, ideologi - Musa Hitam (7/3/2021) menjadi tajuk salah satu berita.

Ahli falsafah politik sering mengkritik "ideologi." Ideologi adalah, mungkin, mereka yang menyokong serangkaian undang-undang dan dasar berdasarkan sekumpulan prinsip politik yang sempit yang merosakkan realiti moral yang kompleks dan tidak sensitif terhadap kenyataan bukti.

Masalahnya dengan ideologi adalah ia tidak rasional dan tidak toleran, yakin akan ketegasannya sendiri dan pada masa yang sama membuat pertimbangan yang buruk mengenai perkara-perkara politik dan mengancam untuk memaksakan kesimpulan dari alasan buruk itu kepada orang lain.

Dan itu menjadikan "ideologi" sebagai bermasalah.

Masalahnya juga ialah ramai  ahli falsafah politik sesuai dengan perihalan ini.

Mereka menganjurkan sekumpulan kecil prinsip dan dasar yang berkaitan berdasarkan sekumpulan prinsip politik yang sempit yang merosakkan realiti moral yang kompleks dan tidak peka terhadap bukti sebaliknya.

Oleh itu, adakah falsafah politik hari ini penuh dengan ideologi. Dan itu kelihatan agak buruk tetapi apa yang boleh dilakukan mengenainya?

Ada yang akan mengatakan bahawa tidak ada yang boleh dilakukan.

Bagaimanapun, semua yang ada dalam politik adalah ideologi yang bersaing.

Dalam catatan ini, kita akan menganggap bahawa pandangan itu salah, dan kita fikir falsafah politik sebagai amalan didasarkan pada pandangan itu salah.

Inkuiri konseptual dan empirikal semestinya diharapkan dapat membantu kita melihat dan memahami kan ideologi dalam keadaan sebaliknya.


Namun sebernarnya kita tidak dapat mengelak dari ideologi atau menjadi empiris (seseorang yang menyokong teori bahawa semua pengetahuan berdasarkan pengalaman yang berasal dari deria contohnya sebilangan besar saintis adalah empiris secara semula jadi).

Selalunya empiris tidak menyedari komitmen konseptual dan nilai mereka yang lebih mendalam, menyebabkan mereka mendapat sokongan berat sebelah terhadap beberapa eksperimen dan data empirik terhadap yang lain.

Menjadikan prinsip politik lebih sensitif secara empirik akan membantu, tetapi kita tidak mampu mencegah kemungkinan banyak isu dalam falsafah politik pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan berdasarkan perkara empirikal.

"Guna pakai bukti di mana sahaja ia membawa" itu sendiri adalah prinsip falsafah yang kebenaran atau kepalsuannya sepertinya tidak bergantung sepenuhnya pada fakta empirikal.


Kita juga tidak dapat mengelak bertembung dengan  ideologi dengan mudah dengan menjadi pluralis (suatu keadaan atau sistem di mana dua atau lebih keadaan, kumpulan, prinsip, sumber kewibawaan, dan lain-lain), wujud bersama. mengenai asas moral.

Selalunya para pluralis menganggap nilai ideologi pilihan mereka lebih berat daripada nilai-nilai lain yang mereka akui, yang menghasilkan ideologi.

Dengan menjadi lebih terbuka kepada asas-asas pluralistik dan menghindari fokus monomania pada beberapa prinsip atau satu prinsip mungkin akan membantu falsafah politik menjadi kurang ideologi, tetapi kita tidak mencegah kemungkinan terdapat satu set kecil prinsip politik yang benar.

Kita juga tidak mudah menghindari ideologi dengan menjadikan prinsip politik kita bergantung pada cabaran dialektik, seperti teori demokrasi dan demokratik pragmatik  yang sering selari dengan prinsipnya.

Kumpulan demokrat terkenal kerana membina preskripsi dasar mereka ke dalam prasyarat wacana, dan perkara yang sama dapat dikatakan oleh beberapa pragmatis Deweyian.

Sudah tentu, dengan memiliki pemikiran terbuka terhadap cabaran berhujah tentunya akan membantu ahli falsafah politik menjadi kurang ideologi, tetapi itu bukanlah cabaran dialektik.

Kita menjadi buntu kerana di satu pihak, banyak falsafah politik adalah ideologi.

Sebaliknya, nampaknya tidak ada cara yang baik untuk mengelakkannya.

Pada prinsipnya, falsafah politik harus menolong kita membuang ideologi, tetapi kita tidak boleh menjadi empiris, pluralis dan dialektik.

Kedudukan ini boleh membantu, tetapi mereka juga dapat membantu orang menipu diri sendiri mengenai prinsip ideologi mereka.

Pada pandangan anda, adakah falsafah politik berkemungkinan bukan ideologi? Sekiranya ya, bagaimana?

Tidakkah ada perbezaan nyata antara ahli falsafah politik Marxis yang bersemangat mempertahankan Stalin dan ahli falsafah politik seperti Socrates, terbuka untuk menghadapi cabaran dan kebijaksanaan yang berterusan?

Bagaimana kita memahami perbezaannya? Adakah menjadi tidak mempunyai  ideologi hanyalah masalah kebajikan epistemik peribadi? Atau adakah satu ada dua  program penyelidikan yang dianggap tidak mempunyai ideologi?