April 1st, 2021

Menyempurnakan akal budi dalam pendidikan

Mereka yang berpendidikan pasti mempunyai harga dan nilai yang berkaitan dengan semua penyampaiannya.

Tetapi pendidikan, dengan sendirinya tidak menentukan keperibadian seseorang.

Sebaliknya, akal budi yang sihat menyempurnakan pendidikan dan mencerminkan keupayaan minda seseorang dan akal yang hebat selalu dihormati di hadapan semua mereka yang mementingkan pendidikan.
0202066a-ConvertImage.jpg
Azizi Ahmad.


Akal budi menjadikan seseorang mampu menyelesaikan masalah kehidupan sebenar dan hanya dapat dipupuk oleh individu itu sendiri dalam proses sewajarnya memperoleh pendidikan konvensional.

Pendidikan mempunyai had aplikasi yang terhad. Seseorang itu tidak boleh mempertontonkan kelayakan pendidikannya sebagai petunjuk pencapaian  kecemerlangan keseluruhan.

Tidak kira setinggi mana dan kualiti pendidikan yang diperoleh seseorang, akal budi menyempurnakan pendidikan.

Ia akan selalu menjadi akal budi yang akan menentukan keperibadian dan sikap seseorang.


Pendidikan boleh berfungsi sebagai stok simpanan kerana seseorang dapat memperoleh semua pendidikan

Pengetahuan dapat diukur berdasarkan masa dan latihan yang dilaburkan untuk memperoleh pengetahuan dan dapat dinilai berdasarkan demonstrasi.

Sebaliknya, akal sehat tidak memiliki ukuran dan tidak dapat dinilai berdasarkan demonstrasi.

Manfaat Memiliki Akal Budi

Pendidikan dapat mewujudkan, mencipta dan menghasilkan  sesuatu, tetapi tidak mengajar nilai-nilai yang diperlukan kepada orang lain.

Seseorang yang berpendidikan mungkin tidak selalu merasa selesa dengan pengetahuan di mana sahaja ; sementara orang yang mempunyai akal sehat mempunyai jawapan untuk setiap pertanyaan yang menjadikannya unggul daripada  orang lain.

Akal budi memungkinkan seseorang menjalani kehidupan mereka dengan sedikit kesulitan kerana mereka cenderung mempunyai penyelesaian segera terhadap masalah yang ditawarkan oleh kehidupan kepada mereka dengan memanfaatkan sumber yang ada secara optimum.

Ia menawarkan kesedaran dan pemahaman yang lebih baik mengenai setiap keadaan. Pendidikan menjadikan orang pintar tetapi akal sehat yang menjadikan seseorang itu pintar.

Seseorang yang berpendidikan tanpa akal, adalah seperti memiliki  berjuta-juta dolar tetapi tidak tahu untuk berbelanja.

Ini menjadikan seseorang terhad dengan sumbernya. Ini mungkin menjadikan anda kaya tetapi tidak mempunyai implikasi kehidupan nyata.


Akal sehat berkembang dari penyesuaian dan analisis.

Apabila seseorang menggunakan fikirannya sehubungan dengan situasi itu sendiri, ia menawarkan idea hebatnya dalam bentuk akal sehat. Ini membuat seseorang menyatakan bakat mereka dalam situasi yang paling penting.

Seseorang yang berpendidikan bekerja keras tetapi seseorang yang mempunyai akal sehat bekerja dengan berkesan.

Pendidikan bersama akal sehat pasti dapat menjadikan seseorang seolah sudah lengkap dalam bidang kehidupan dan sektor pekerjaan.


Oleh kerana akal sehat menyempurnakan pendidikan, ia mempunyai kekuatan untuk mendorong kreativiti.

Ia bukanlah apa yang pelajar dapat pelajari di kelas atau institusi.

Kehidupan yang kita lalui setiap hari akan memberikan pengetahuan ini kepada kita semua  secara berterusan hingga akhir dan bergantung sepenuhnya kepada mereka untuk memahaminya untuk kejadian masa depan tertentu.


Azizi Ahmad Malaysia Dateline Kolumnis 01 April 2021

IJK, PDI, CPI - II

Malaysia adalah persekitaran yang sangat unik yang telah berkembang dari masyarakat agraria pada dasarnya menjadi masyarakat industri global dalam masa kurang dari 40 tahun.

Setiap generasi rakyat Malaysia terdedah kepada satu set nilai baru kerana perubahan dalam rentak kehidupan (Abdullah & Pedersen, 2003).

Oleh itu, ramai dari mereka yang berada dalam kedudukan yang berkuasa dan berwibawa untuk memimpin atau membuat keputusan, biasanya cenderung lebih tua dan agak lebih konservatif.

Nilai-nilai menghormati orang tua, orientasi kumpulan dan agama, kesetiaan, menjaga air muka dan banyak nilai keluarga yang lain diajar oleh ibu bapa.

Sebaliknya, pengaruh sistem keluarga nuklear dari budaya Barat sekarang biasa terjadi pada banyak keluarga Malaysia yang biasa.

Golongan belia dan remaja  mahu menjadi lebih tegas dan berdikari.

Namun, secara umum, orang-orang di Asia, termasuk Malaysia, percaya bahawa penting untuk hidup selaras dengan alam semula jadi dan hidup bersama dengannya.


Skor yang diperoleh Malaysia pada setiap dimensi nilai budaya nasional Hofstede dibincangkan dalam perenggan ini (The Hofstede Center, n.d.).

Malaysia memperolehi skor sangat tinggi pada dimensi jarak kuasa (skor 104 daripada 120), yang bermaksud bahawa masyarakat menerima susunan hierarki di mana setiap orang mempunyai tempat dan ia tidak memerlukan perakuan lagi.

Hierarki dalam organisasi bermaksud orang bawahan berharap diberitahu apa yang harus dilakukan, dan bos yang ideal adalah autokrat yang baik.

Cabaran terhadap kepemimpinan tidak diterima dengan baik. Malaysia, dengan skor 26 daripada 120 adalah masyarakat kolektivistik. Ini ditunjukkan dalam komitmen jangka panjang yang erat kepada kumpulan (iaitu keluarga, keluarga besar, atau hubungan yang erat).

Kesetiaan dalam budaya kolektivis sangat penting dan mengatasi kebanyakan peraturan dan undang-undang masyarakat yang lain.

Masyarakat seperti ini memupuk hubungan yang kuat di mana setiap orang bertanggungjawab terhadap sesama ahli kumpulan mereka.

Walaupun dengan skor 50 daripada 120, Malaysia masih boleh dianggap sebagai masyarakat maskulin yang berorientasikan kejayaan dan dorongan.

Di negara-negara maskulin, orang 'hidup dalam rangka bekerja', pengurus diharapkan dapat menentukan, dan penekanan adalah pada ekuiti, persaingan dan prestasi. Konflik diselesaikan dengan memerangi mereka.

Malaysia memperoleh 36 daripada 120 dalam dimensi penghindaran ketidakpastian dan dengan itu, mempunyai pilihan yang rendah untuk mengelakkan ketidakpastian.

Masyarakat indeks penghindaran ketidakpastian yang rendah mengekalkan sikap yang lebih santai di mana amalan lebih penting daripada prinsip dan penyimpangan dari norma lebih mudah ditoleransi.

Dalam masyarakat yang menunjukkan indeks penghindaran ketidakpastian yang rendah, orang percaya tidak boleh ada peraturan yang lebih dari yang diperlukan dan jika mereka samar-samar atau tidak berfungsi, mereka harus dihapuskan atau diubah.

Penjadualan adalah fleksibel; kerja keras dilakukan apabila perlu tetapi bukan untuk kepentingannya sendiri. Kepersisan dan ketepatan masa tidak datang secara semula jadi, dan inovasi tidak dilihat sebagai mengancam.

Abdullah dan Pedersen (2003) menyokong penemuan di atas.


Dari kajian mereka, mereka mendapati bahawa rakyat Malaysia cenderung lebih banyak dengan hubungan - daripada berorientasi tugas, lebih banyak kumpulan daripada individu, lebih hierarki daripada setara, lebih memalukan daripada rasa bersalah, lebih bertoleransi dalam orientasi masa dan juga lebih beragama daripada sekular.

Selanjutnya, dalam masyarakat kolektivistik, ada kemungkinan orang dikelompokkan bersama dalam sub-kumpulan.

Sumbangan terbesar Henri Tajfel terhadap psikologi adalah dalam teori identiti sosial (seperti yang dipetik dalam McLeod, 2008).


Identiti sosial adalah perasaan seseorang mengenai siapakah dia berdasarkan keahlian kumpulannya.

Tajfel berpandangan bahawa kumpulan (contohnya kelas sosial, keluarga, pasukan bola sepak, dll.) yang menjadi milik orang ramai adalah sumber kebanggaan dan harga diri yang penting.

Kumpulan memberi seseorang rasa identiti sosial - rasa kekitaan dalam dunia sosial.

Oleh itu, dunia terbahagi kepada "mereka" dan "kita" berdasarkan proses pengkategorian sosial (iaitu orang meletakkan orang lain ke dalam kumpulan sosial). Oleh itu, ini boleh dijadikan bidang yang harus diterokai lebih lanjut dalam kajian ini.