November 13th, 2021

Peranan gambar dalam pandangan pertama penentu sokongan

Gambar-gambar calon bakal PRN Melaka dan tidak lama lagi gambar calon bakal PRN Sarawak akan disiarkan di media.

Pastinya, semua mengaku merekalah calon pilihan terbaik dan termasuk bakal calon MUDA.

Kita semua juga pernah mendengar tentang kepentingan tanggapan pertama.

md_azizi_01042021.jpg

Penyelidikan terbaru dari Jurnal Kepimpinan dan Kajian Organisasi menunjukkan bahawa kita sebenarnya boleh meramalkan personaliti seseorang dengan agak tepat hanya daripada gambaran individu tersebut.

Dan, kita boleh mengaitkan keberkesanan kepimpinan mereka secara spesifik dengan ciri personaliti yang kita temui dalam foto mereka. (Harms, Han & Chen , 2012)

Seratus lima pelajar kolej di Amerika Syarikat dtunjukkan gambar 71 Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Cina. Mereka diminta menilai umur CEO, personaliti (kepintaran, dominan, mengambil risiko dan menyokong), daya tarikan, mood emosi (positif atau negatif), dan keberkesanan kepimpinan.

Keputusan menunjukkan bahawa keberkesanan yang dirasakan adalah “sangat berkaitan dengan kecerdasan, penguasaan, sokongan, positif emosi dan daya tarikan”.


Setelah penyelidik mengawal umur, saiz dan jenis organisasi, orang Barat menggunakan tiga faktor untuk menilai keberkesanan pemimpin: “berdasarkan emosi positif, kecerdasan, dan dominasi”

Walau bagaimanapun, tiada satu pun daripada faktor ini dikaitkan dengan ukuran prestasi Pulangan Atas Ekuiti dan Pulangan Atas Aset.

Hanya pengambilan risiko yang dianggap dikaitkan dengan prestasi sebenar.


Collapse )