kheru2006 (kheru2006) wrote,
kheru2006
kheru2006

Pertingkat semua dimensi

Pelajar tingkatan tiga tahun 2014 menjadi perintis kepada kaedah atau bentuk penilaian baru dinamakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dan Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3) bagi menggantikan Penilaian Menengah Rendah (PMR).

Ikuti temu bual wartawan Harian Metro Rosyahaida Abdullah bersama Timbalan Pengarah (Operasi) Lembaga Peperiksaan (LP), Kementerian Pendidikan Dr Sulaiman Hashim mengenai PBS dan PT3.

S: Boleh Dr jelaskan secara ringkas apa itu PBS?

J:
PBS adalah satu bentuk pentaksiran yang bersifat holistik di mana ia menilai aspek kognitif, afektif dan psikomotor murid. Ia dikendalikan sendiri oleh pihak sekolah secara terancang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh LP.


S: Apakah kandungan utama PBS yang membuktikan pentaksiran ini bersifat holistik?


J: Terdapat empat komponen utama dalam PBS merangkumi Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK), Pentaksiran Psikometrik (PPsi) serta Pentaksiran Pusat (PP).

Melalui keempat-empat komponen ini, potensi murid dalam empat dimensi iaitu intelek, emosi, rohani dan jasmani diukur sebelum dibangunkan secara menyeluruh serta bersepadu selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Penilaian berorientasikan peperiksaan semata-mata tidak lagi berlaku memandangkan guru mata pelajaran akan mentaksir murid secara berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) harian.


S: Adakah PBS ini konsep yang baru diperkenalkan Kementerian Pendidikan atau ditambah baik daripada sistem pentaksiran lama?

J:
PBS bukanlah sesuatu yang baru sebaliknya ia sudah lama dilaksanakan oleh guru di sekolah melalui pelaksanaan kuiz, projek, soal jawab, malah kerja rumah yang diberikan kepada pelajar. Cuma ia ditambah baik dengan memperincikan lagi pentaksiran merangkumi bidang akademik dan bukan akademik.

Matlamatnya supaya segala kelemahan murid dalam apa saja bidang dikenal pasti lebih awal untuk membolehkan intervensi dilakukan terhadap mereka, seterusnya dibangunkan mengikut potensi diri masing-masing.


S: Bilakah penambahbaikan PBS ini mula diperkenalkan?

J:
Bagi peringkat sekolah rendah, PBS dimulakan dengan murid tahun satu pada 2011 yang akan menyaksikan penambahbaikan dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) diduduki mereka pada 2016 nanti.

Pada peringkat menengah rendah pula, PBS mula dilaksanakan pada 2012 membabitkan pelajar tingkatan satu. Perbezaannya dapat dilihat melalui penambahbaikan Penilaian Menengah Rendah (PMR) pada tahun ini yang dikenali sebagai Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3).


S: Apakah perbezaan PAJSK dan PPsi?

J:
Saya mulakan dengan PAJSK. Ia adalah satu bentuk pentaksiran yang menilai murid dari aspek psikomotor atau jasmaninya. Dalam h al ini, melalui PdP, mata pelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah serta penyertaan murid itu dalam aktiviti sukan dan kokurikulum baik di peringkat sekolah, daerah, kebangsaan mahupun negara, semuanya diukur sebelum dikeluarkan pelaporannya pada akhir tahun persekolahan.

Berlainan pula dengan PPsi yang menilai aspek efektif murid iaitu emosi dan rohani. PPsi akan dikendalikan di sekolah oleh guru bimbingan dan kaunseling dua tahun sekali dan keputusannya turut dikeluarkan dalam bentuk pelaporan.


S: Bagaimana pula dengan PS dan PP? Kedua-duanya kelihatan seakan sama?

J:
Ya, PS dan PP memang sama dari segi skop pentaksiran di mana kedua-duanya menilai keupayaan kognitif murid iaitu dari segi intelektualnya. Namun, ada juga perbezaan besar antara PS dan PP.

PS lebih kepada pentaksiran yang dilakukan sepenuhnya oleh guru di sekolah secara berterusan melalui dua bentuk pentaksiran iaitu formatif dan sumatif. Semua soalan untuk pentaksiran ini disediakan pihak sekolah malah pemarkahan juga diberikan guru di sekolah itu sendiri.

Sementara bagi PP pula, ia hanya berbentuk sumatif dan dibuat secara berpusat. Bagaimanapun, PP juga bukanlah peperiksaan awam yang dilalui serentak di seluruh negara sebaliknya hanya menggunakan pilihan set soalan serta panduan pemarkahan yang disediakan LP.

Dalam hal ini, tarikh yang sesuai untuk PP juga ditentukan pihak sekolah malah guru sekolah akan menanda sendiri kertas jawapan murid mereka. PP ini dibuat hanya sekali di peringkat sekolah rendah dan sekali di menengah rendah iaitu pada akhir tahun enam dan tingkatan tiga. Tiada sijil akan dikeluarkan, hanya pelaporan disediakan.


S: Boleh Dr jelaskan secara lebih lanjut mengenai pentaksiran formatif dan sumatif?

J:
Memantau dan merekodkan perkembangan murid dari semasa ke semasa untuk merancang PdP yang lebih berkesan, itulah pentaksiran formatif.

Melalui pentaksiran ini, guru melihat perkembangan murid dari hari ke hari untuk mengetahui sejauh mana murid terbabit menguasai sesuatu tajuk yang diajar. Segala kelemahan dan kelebihan mereka dikenal pasti dan langkah diambil untuk membantu murid terbabit meningkatkan tahap penguasaan dalam subjek berkenaan.

Pentaksiran sumatif pula, ia merujuk kepada ujian bulanan, pertengahan tahun dan akhir tahun yang biasa dilakukan di sekolah. Pentaksiran ini lebih kepada penilaian yang dibuat selepas suatu tempoh atau tamatnya sesuatu tajuk yang diajar. Ia digunakan dalam PS serta PP.


S: Boleh Dr nyatakan contoh instrumen yang digunakan dalam PS?

J:
Pelbagai instrumen digunakan untuk tujuan ini seperti pemerhatian, persembahan, projek, produk, amali, tugasan bertulis, lembaran kerja, soal jawab, kuiz, senarai semak dan kerja rumah.


S: Bolehkah pentaksiran yang dibuat guru dipercayai?

J:
Guru adalah orang yang paling sesuai untuk mentaksir murid masing-masing kerana mereka boleh memantau perkembangan murid secara berterusan, memberi maklum balas yang membina untuk penambahbaikan pembelajaran murid, lebih memahami konteks yang sesuai dengan persekitaran dan perkembangan murid serta menilai dan memberi maklum balas berpandukan standard prestasi. Setiap guru bukan saja mempunyai asas PdP, malah diberi pendedahan semula mengenai PBS untuk menjayakan lagi pelaksanaannya.


S: Bagaimanakah PBS memberi manfaat kepada murid, guru, ibu bapa dan pihak berkepentingan lain?

J:
Secara jelasnya, apabila kekurangan dan kelebihan diri diketahui lebih awal, murid dapat mengetahui bidang yang perlu diperbaiki atau diberi lebih tumpuan. Bagi guru, program intervensi dapat dilakukan terhadap murid yang kurang menguasai sesuatu subjek malah dalam situasi tertentu, guru juga boleh memanfaatkan murid yang lebih ke depan untuk membantu murid terkebelakang.

Melalui pentaksiran berterusan, ibu bapa juga memperoleh manfaatnya apabila mereka boleh mengetahui sebarang masalah yang mungkin wujud pada anak di sekolah. Seperti mana dilakukan guru, ibu bapa juga boleh mengenali potensi anak dan bersama membangunkannya di rumah.

Pada akhirnya, transformasi yang dibuat dalam PBS ini akan membantu negara menghasilkan modal insan bertaraf dunia yang memenuhi keperluan industri, sekali gus mampu menghadapi cabaran alaf baru dan akan datang.

myMetro Setempat 28/06/2014

Tags: pbs, pentaksiran
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments