?

Log in

No account? Create an account

Falsafah gabungan, teras FPK dan FPG

Adalah saya merujuk beberapa konsep falsafah dari tajuk 'Pastikan pendidikan kita bentuk rakyat berakhlak' bertarikh 25 Januari 2018.

Falsafah adalah satu pendekatan yang menyeluruh terhadap kehidupan dan dunia ini dan merupakan satu kajian mencari kebenaran dan nilai dalam hidup.

Falsafah pendidikan adalah satu kajian mengenai pendidikan dari segi  maksud, tujuan dan kaedah, merupakan satu inkuiri terhadap minda semula jadi, semula jadi manusia, dan bagaimana pendidikan dan masyarakat saling berhubung antara satu sama lain.

Sistem pendidikan di Malaysia adalah berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Falsafah Pendidikan Negara adalah berasaskan falsafah pendidikan barat, falsafah pendidikan timur dan falsafah pendidikan Islam

Perennialism berfokus kepada perkembangan diri dengan tujuan utama adalah pendidikan ialah untuk mengajar nilai dan ilmu sejagat serta memupuk nilai rasional dan intelek

Essentialism melihat pendidikan sebagai persediaan  untuk kerjaya dan kewarganegaraan. Sekolah memainkan peranan penting  dalam membantu perkembangan intelek sesorang individu. Guru mempunyai kuasa terhadap pengajaran dan kurikulum

Progressivism menyarankan bahawa kebenaran itu adalah relatif dan tentatif.  Ilmu membawa kepada pertumbuhan dan perkembangan. Pendidikan haruslah menyediakan murid supaya boleh menyesuaikan diri dengan perubahan situasi melalui usaha koloboratif.

Rekonstruktionism menyarakan pembaikan dan pembangunan semula masyarakat. Sekolah dianggap tempat untuk mengenal pasti penyakit masyarakat dan mencari jalan untuk mengurang dan mnyelesaikan masalah.

Falsafah pendidikan Islam adalah berasaskan pengajaran Islam, diperolehi daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad s.aw. Pendidikan dilihat sebagai usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu , kemahiran dan amalan berasaskan al-Quran dan Sunnah. Ini akan menyediakan manusia dengan pengalaman dan ilmu yang lengkap supaya ia tahu siapa dirinya , peranan dan tanggungjawabnya sebagai hamba Tuhan dan menjadi Khalifah yang baik.

Objektif utama Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah untuk menghasilkan perhubungan melalui nilai-nilai murni seperti kepercayaan kepada Tuhan, peribadi yang baik, bertanggungjawab, setia kepada negara serta mampu  memberi sumbangan kepada kemajuan negara serta menggalakkan perpaduan antara manusia yang berbilang bangsa.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan boleh dijadikan rujukan kepada pendidik memahami sistem pendidikan kebangsaan, penyuluh kepada murid, menyumbangkan bimbingan dan halatuju kepada semua usaha pendidikan, samada dalam  atau luar institusi pembelajaran.

Ia menyediakan polisi dan pertimbangan asas untuk merancang kurikulum sekolah,mereka cipta bahan pembelajaran dan menentukan strategi untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Falsafah Pendidikan Guru dicipta sebagai panduan untuk membina program pendidikan guru. Latihan dan kualiti guru adalah berpandukan kepada Falsafah Pendidikan Guru.

Program pendidikan guru menekankan kepada perkembangan potensi guru dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Ia harus melahirkan guru permulaaan yang bermoral tinggi, seimbang, bersepadu secara harmoni dari segi sikap, amalan dan kecekapan.

Azizi Ahmad GPS Bestari Rencana 05 Februari 2018

Ungkapan hikmah dan bijak ‘Bapa borek, anak rintik’  adalah pepatah lama Melayu yang berkorelasi dengan 'bagaimana perlakuan si ayah, maka begitulah perlakuan si anak'.

Kedua-duanya menunjukkan perkara yang sama, anak-anak kita akan memerhati dengan teliti, melihat apa yang kita lakukan, dan bukannya dengan apa yang kita sering perkatakan kepada mereka.

Ia bukanlah sesuatu yang menghairankan kita kerana ia selalu lebih mudah bagi ibu bapa untuk hanya memberi arahan, walaupun ramai yang yang bercakap tidak serupa bikin.

Kita boleh katakan ia sebagai ‘kepimpinan melalui teladan’ atau ‘model peranan’ kerana jika ibu bapa gagal melakukannya dengan baik dan sempurna, ia akan membawa kesan pembalikan terhadap anak-anak .

‘Setiap orang mereka yang bergelar bapa perlu ingat bahawasanya suatu hari nanti anak anda akan mengikut dan mencontohi apa yang anda lakukan dan bukan apa yang anda nasihatkan”. (Charles F. Kettering (1876-1958))

Charles F Kettering adalah seorang pencipta, jurutera, ahli perniagaan dan pengasas Delco dan ketua penyelidik di General Motors dari 1920-1947.

Sebelum menyalahkan orang lain, mari kita perhatikan tingkah laku kita sendiri ketika berurusan dengan anak-anak kita.

Adakah kita mudah hilang sabar ketika mereka tidak berkelakuan seperti yang kita mahu?

Adakah anda akan bersabar apabila mereka tidak membawa keputusan akademik yang diharapkan?

Bagaimana pula dengan masa dan ketika kita tidak sedar memgumpat atau memburukkan  orang lain di hadapan anak-anak kita?

Kesemua contoh negatif ini hanya boleh bermakna satu perkara, tidak kira betapa kita menasihatkan anak-anak kita untuk bertindak baik dan menghormati orang lain, ianya tidak akan menjadi bermakna  apabila kita sendiri tidak menunjukkan tingkah laku tersebut.

Ia juga bermakna bahawa kita perlu sentiasa menyedari tingkah laku kita sendiri kerana anda menjadi contoh yang baik untuk anak-anak anda.

Sesungguhnya banyak perkara kita telah tunjukkan kepada anak-anak kita. Sebagai contoh, apabila kita menegur mereka, elakkan dari berniat dan berkeinginan untuk menyumpah atau mengutuk. Yang lebih penting, elakkan daripada keganasan fizikal sama sekali.

Mereka mungkin tidak banyak memberi reaksi pada masa itu, tetapi sebenarnya, mereka mempelajari satu pelajaran yang tidak baik iaitu adalah tidak mengapa untuk tidak mampu untuk mengawal emosi kita apabila kita marah atau kecewa.

Begitu juga, apabila kita sedang memandu di jalan raya, mari kita pastikan kita berhemah dengan sikap dan tingkah laku kita.

Mematuhi peraturan lalu lintas dan menghormati pemandu yang lain, jika tidak, kita secara efektif mengajak generasi masa depan menjadi pemandu yang tidak sabar dan kasar.

Oleh itu adalah baiknya dan kita memperingatkan diri kita untuk bertindak dengan lebih baik dan mengawal tindakan dan emosi kita.

Tidak syak lagi, sebagai manusia, kita akan sekali-sekala akan hilang kesabaran dan kawalan diri.

Tetapi kita mesti melakukan yang terbaik untuk tidak membiarkannya berlaku di hadapan anak-anak kita.

Jika tidak, sia-sia sahaja usaha kita untuk membentuk dan membimbing keluarga kita dan memberikan ruang kepada mereka untuk berkata ‘tidak mengapa untuk melakukan kesalahan dan kesilapan kerana ibubapa kita juga berbuat demikian’.


Azizi Ahmad GPS Bestari Berita 5 Februari 2018

Ungkapan hikmah dan bijak ‘Bapa borek, anak rintik’  adalah pepatah lama Melayu yang berkorelasi dengan 'bagaimana perlakuan si ayah, maka begitulah perlakuan si anak'.

Kedua-duanya menunjukkan perkara yang sama, anak-anak kita akan memerhati dengan teliti, melihat apa yang kita lakukan, dan bukannya dengan apa yang kita sering perkatakan kepada mereka.

Ia bukanlah sesuatu yang menghairankan kita kerana ia selalu lebih mudah bagi ibu bapa untuk hanya memberi arahan, walaupun ramai yang yang bercakap tidak serupa bikin.

Kita boleh katakan ia sebagai ‘kepimpinan melalui teladan’ atau ‘model peranan’ kerana jika ibu bapa gagal melakukannya dengan baik dan sempurna, ia akan membawa kesan pembalikan terhadap anak-anak .

‘Setiap orang mereka yang bergelar bapa perlu ingat bahawasanya suatu hari nanti anak anda akan mengikut dan mencontohi apa yang anda lakukan dan bukan apa yang anda nasihatkan”. (Charles F. Kettering (1876-1958))

Charles F Kettering adalah seorang pencipta, jurutera, ahli perniagaan dan pengasas Delco dan ketua penyelidik di General Motors dari 1920-1947.

Sebelum menyalahkan orang lain, mari kita perhatikan tingkah laku kita sendiri ketika berurusan dengan anak-anak kita.

Adakah kita mudah hilang sabar ketika mereka tidak berkelakuan seperti yang kita mahu?

Adakah anda akan bersabar apabila mereka tidak membawa keputusan akademik yang diharapkan?

Bagaimana pula dengan masa dan ketika kita tidak sedar memgumpat atau memburukkan  orang lain di hadapan anak-anak kita?

Kesemua contoh negatif ini hanya boleh bermakna satu perkara, tidak kira betapa kita menasihatkan anak-anak kita untuk bertindak baik dan menghormati orang lain, ianya tidak akan menjadi bermakna  apabila kita sendiri tidak menunjukkan tingkah laku tersebut.

Ia juga bermakna bahawa kita perlu sentiasa menyedari tingkah laku kita sendiri kerana anda menjadi contoh yang baik untuk anak-anak anda.

Sesungguhnya banyak perkara kita telah tunjukkan kepada anak-anak kita. Sebagai contoh, apabila kita menegur mereka, elakkan dari berniat dan berkeinginan untuk menyumpah atau mengutuk. Yang lebih penting, elakkan daripada keganasan fizikal sama sekali.

Mereka mungkin tidak banyak memberi reaksi pada masa itu, tetapi sebenarnya, mereka mempelajari satu pelajaran yang tidak baik iaitu adalah tidak mengapa untuk tidak mampu untuk mengawal emosi kita apabila kita marah atau kecewa.

Begitu juga, apabila kita sedang memandu di jalan raya, mari kita pastikan kita berhemah dengan sikap dan tingkah laku kita.

Mematuhi peraturan lalu lintas dan menghormati pemandu yang lain, jika tidak, kita secara efektif mengajak generasi masa depan menjadi pemandu yang tidak sabar dan kasar.

Oleh itu adalah baiknya dan kita memperingatkan diri kita untuk bertindak dengan lebih baik dan mengawal tindakan dan emosi kita.

Tidak syak lagi, sebagai manusia, kita akan sekali-sekala akan hilang kesabaran dan kawalan diri.

Tetapi kita mesti melakukan yang terbaik untuk tidak membiarkannya berlaku di hadapan anak-anak kita.

Jika tidak, sia-sia sahaja usaha kita untuk membentuk dan membimbing keluarga kita dan memberikan ruang kepada mereka untuk berkata ‘tidak mengapa untuk melakukan kesalahan dan kesilapan kerana ibubapa kita juga berbuat demikian’.

Azizi Ahmad Berita Harian Interaktif 05 Februari 2018

Bapa borek anak rintik masih relevan

Ungkapan hikmah dan bijak ‘Bapa borek, anak rintik’  adalah pepatah lama Melayu yang berkorelasi dengan 'bagaimana perlakuan si ayah, maka begitulah perlakuan si anak'.

Kedua-duanya menunjukkan perkara yang sama, anak-anak kita akan memerhati dengan teliti, melihat apa yang kita lakukan, dan bukannya dengan apa yang kita sering perkatakan kepada mereka.

Ia bukanlah sesuatu yang menghairankan kita kerana ia selalu lebih mudah bagi ibu bapa untuk hanya memberi arahan, walaupun ramai yang yang bercakap tidak serupa bikin.
azizi_sinar_bapak_anak_interaktif_04022018 001.jpg
Kita boleh katakan ia sebagai ‘kepimpinan melalui teladan’ atau ‘model peranan’ kerana jika ibu bapa gagal melakukannya dengan baik dan sempurna, ia akan membawa kesan pembalikan terhadap anak-anak .

‘Setiap orang mereka yang bergelar bapa perlu ingat bahawasanya suatu hari nanti anak anda akan mengikut dan mencontohi apa yang anda lakukan dan bukan apa yang anda nasihatkan”. (Charles F. Kettering (1876-1958))

Charles F Kettering adalah seorang pencipta, jurutera, ahli perniagaan dan pengasas Delco dan ketua penyelidik di General Motors dari 1920-1947.

Sebelum menyalahkan orang lain, mari kita perhatikan tingkah laku kita sendiri ketika berurusan dengan anak-anak kita.

Adakah kita mudah hilang sabar ketika mereka tidak berkelakuan seperti yang kita mahu?

Adakah anda akan bersabar apabila mereka tidak membawa keputusan akademik yang diharapkan?

Bagaimana pula dengan masa dan ketika kita tidak sedar memgumpat atau memburukkan  orang lain di hadapan anak-anak kita?

Kesemua contoh negatif ini hanya boleh bermakna satu perkara, tidak kira betapa kita menasihatkan anak-anak kita untuk bertindak baik dan menghormati orang lain, ianya tidak akan menjadi bermakna  apabila kita sendiri tidak menunjukkan tingkah laku tersebut.

Ia juga bermakna bahawa kita perlu sentiasa menyedari tingkah laku kita sendiri kerana anda menjadi contoh yang baik untuk anak-anak anda.

Sesungguhnya banyak perkara kita telah tunjukkan kepada anak-anak kita. Sebagai contoh, apabila kita menegur mereka, elakkan dari berniat dan berkeinginan untuk menyumpah atau mengutuk. Yang lebih penting, elakkan daripada keganasan fizikal sama sekali.

Mereka mungkin tidak banyak memberi reaksi pada masa itu, tetapi sebenarnya, mereka mempelajari satu pelajaran yang tidak baik iaitu adalah tidak mengapa untuk tidak mampu untuk mengawal emosi kita apabila kita marah atau kecewa.

Begitu juga, apabila kita sedang memandu di jalan raya, mari kita pastikan kita berhemah dengan sikap dan tingkah laku kita.

Mematuhi peraturan lalu lintas dan menghormati pemandu yang lain, jika tidak, kita secara efektif mengajak generasi masa depan menjadi pemandu yang tidak sabar dan kasar.

Oleh itu adalah baiknya dan kita memperingatkan diri kita untuk bertindak dengan lebih baik dan mengawal tindakan dan emosi kita.

Tidak syak lagi, sebagai manusia, kita akan sekali-sekala akan hilang kesabaran dan kawalan diri.

Tetapi kita mesti melakukan yang terbaik untuk tidak membiarkannya berlaku di hadapan anak-anak kita.

Jika tidak, sia-sia sahaja usaha kita untuk membentuk dan membimbing keluarga kita dan memberikan ruang kepada mereka untuk berkata ‘tidak mengapa untuk melakukan kesalahan dan kesilapan kerana ibubapa kita juga berbuat demikian’

Azizi Ahmad Sinar Harian Interaktif Februari 4, 2018 Ms 51

Tudung: Hentikan diskriminasi

Wanita dan gadis muslim yang memakai tudung atau hijab secara rutin tentunya  mendapati sukar memperolehi  pekerjaan dan diketepikan di tempat kerja kerana apa yang dilihat sebagai salah satu bentuk diskriminasi yang dihalalkan.

Walaupun ada dari mereka yang berkelayakan dan terlatih dalam profesion masing-masing,  adalah menyedihkan untuk mengetahui bahawa masih ada majikan di Malaysia yang meminggirkan calon berpotensi dan melenyapkan peluang untuk bekerja dengan andaian  bahawa mereka adalah "tidak sesuai, tidak berkemampuan dan lemah".

Ada juga calon pekerja mendapati diri mereka ditemuduga secara tidak profesional , dipersoalkan sama ada mereka telah berkahwin dan mempunyai anak-anak atau akan memperolehi anak,  manakala mereka yang sudah dalam pekerjaan mendapati diri mereka tidak dibenarkan melaksanakan  tugasan penting kerana andaian bahawa mereka tidak mungkin "mampu " untuk melaksana tugasan luar pejabat dan memerlukan tugasan luar yang tidak menentu.

Ada yang didorong dan didesak untuk meninggalkan pemakai an berunsurkan Islam tradisional untuk mendapatkan pekerjaan yang baik.

Baru-baru ini, seorang kawan saya berkongsi dengan saya bahawa anaknya telah diminta 'untuk tidak membuang masa' datang untuk temuduga kerana mereka tidak akan mengambil dan menerima mereka yang memakai tudung atau hijab. Anak perempuannya diberitahu seawal dan sebelum dia mengisi borang untuk di temuduga.

Adalah sukar untuk mempercayai bahawa masih ada 'majikan' bertaraf  5 bintang yang telah menetapkan dan membuat keputusan yang tegas dan menolak calon-calon yang memakai 'hijab' untuk berada di 'front-desk atau reception’  atau 'concierge'.

Di mana-mana di Malaysia amnya , kita tentu akan berdepan dengan ramai ‘wanita dan gadis’ berhijab menguasai kaunter hadapan samada di jabatan kerajaan mau pun swasta dan mereka kelihatan 'manis dan menawan' dan sebagai orang Islam ia adalah satu kemestian atau wajib untuk menutup kepala mereka.

Firman Allah SWT dalam An-Nur:31 yang bermaksud  “Hendaknya mereka itu melabuhkan tudungnya sampai ke dadanya, dan janganlah kamu mendedahkan aurat dan perhiasan kamu kecuali apa yang terzahir.”

Tentunya majikan bertaraf 5 bintang tersebut tahu bahawasanya ramai gadis dan wanita di Malaysia yang bertudung dan berhijab dan tentunya mereka tahu bahawasanya bukan pakaian yang menjadi ukuran tetapi kebolehan juga perlu diutamakan.

Pada pandangan saya, pihak berkuasa dan berkenaan harus mengambil tindakan segera untuk menangani masalah pengangguran dalam masyarakat Islam atau berisiko melihat ketidaksamaan  dalam masyarakat.

Kita memerlukan syarikat dan majikan untuk memperkenalkan dan  mengurangkan sikap  "berat sebelah dan adil" terhadap calon Muslim mau pun sesiapa sahaja dan hendaklah  disokong oleh perubahan dalam undang-undang jika perlu.

Kita tidak harus melihat diskriminasi berlaku terhadap gadis dan wanita muslim terutamanya yang bertudung.

Janganlah membezakan calon,  baik yang muslim atau bukan muslim dan janganlah terlalu awal menolak peluang calon yang ingin mencuba dan mencari rezeki.

Memang benar, adalah hak majikan untuk menerima atau menolak mana-mana calon namun peluang haruslah diberi dan calon harus diberi peluang untuk membuktikan kebolehan untuk ditemuduga.

"Semua orang adalah tertakluk kepada undang-undang yang sama di negara ini dan wanita mulism boleh memilih untuk berpakaian dengan cara yang mereka mahu dengan cara yang sama bahawa wanita lain boleh dan tidak perlu menderita diskriminasi akibat daripadanya."

Adalah menjadi harapan bahawa pihak berkuasa boleh menangani perkara ini dengan serius supaya tidak ada perbezaan atau diskriminasi berlaku keatas calan yang memakai tudung.

Pasti nya mereka yang bertudung atau berhijab juga mempunyai kelayakan, kebolehan dan kemampuan dan kita mesti bersikap terbuka tentang perkara itu.

Raja, rakyat dan perlembagaan

TIDAK berapa lama dulu seorang diplomat Thai memberitahu bahawa saya tidak perlu menunjukkan pembesar dan pemimpin Thai berinsut di lantai ketika menghadap Raja Thai.

Beliau menjawab pertanyaan saya sama ada saya perlu menunjukkan ketertiban begitu dalam satu adegan filem saya, The Raj of the East, yang melibatkan dialog antara Raja Chulalongkong dengan pembesar baginda.

Tan Sri Adam A. Kadir
mantan Presiden Senat
dan ahli Kabinet - Gambar Hiasan

Sebelum memberikan jawapan itu, beliau terlebih dulu merujukkan kepada bosnya, Pak Duta Thai. Sikap berhati-hati saya itu dicetuskan oleh apa yang saya pernah lihat di TV: pembesar berpakaian istiadat berinsut di lantai dan Raja Thai duduk di kerusi.

Sensitif saya begitu diperkuatkan oleh berita-berita tentang orang itu dan orang ini yang didakwa dan dihukum kerana tidak hormat kepada kedaulatan takhta Thai.

Ini bererti terdapat orang Thai sendiri yang alpa dalam pertuturan dan tindakan mereka, di samping orang asing yang tidak tahu atau peka dengan adab diraja Thai. Pastinya segala itu termaktub dalam Perlembagaan Thai.

Kebetulan pula, Sultan Ibrahim Johor telah bertitah tentang erti, semangat dan batas sempadan Perlembagaan Malaysia ketika merasmikan mahkamah Muar. Nyata sekali baginda hendakkan Perlembagaan kita dihormati, tidak siapa yang boleh bertindak mengatasinya.

Dalam perspektif ini, baginda menekankan betapa pentingnya badan kehakiman bertindak secara bebas, tanpa dijejaskan oleh sebarang kawalan daripada mana-mana pihak lain. Jelas sekali fahaman baginda terhadap pemisahan kuasa antara badan-badan perundangan, eksekutif dan kehakiman.

Selain itu, perlembagaan juga memperuntukkan kedaulatan dan kekebalan raja. Negara paling gah di dunia, AS, pernah membuat keputusan rasmi bahawa seorang rakyatnya yang rupawan tidak boleh membuat sebarang tuntutan kepada takhta Brunei, secara langsung atau tidak, kerana takhta itu dilindungi kekebalan (imuniti).

Namun, kekebalan juga ada batasannya menurut perlembagaan, baik yang tidak bertulis, seperti di England, atau yang bertulis, seperti di banyak negara lain.

Raja Jepun yang mempunyai rakyat paling ramai di dunia tidak kebal untuk turun takhta secara sukarela. Dengan menggunakan peruntukan perlembagaan, dewan bawah dan dewan atas Parlimen Jepun terlebih dulu mengundi untuk membenarkan rajanya berbuat begitu, dan bila.

Di Eropah, raja-raja Belanda, UK, Belgium, Sepanyol, Sweden dan Norway amat prihatin dengan tanggungjawab keperlembagaan masing-masing, terutama dalam ehwal kewangan.

Amat sukar untuk rakyat mendengar bahawa raja mereka berbelanja wang pembayar cukai (‘taxpayers’ money’: maksudnya cukai dan hasil dari harta rakyat) selain daripada yang sah diperuntukkan.

Suatu ketika seorang kerabat rapat dengan salah sebuah takhta yang disebutkan di atas telah menjadi aib dan dikenakan sejenis hukuman kerana timbulnya perbuatan salah laku wang kerajaan (atau wang rakyat).

Malang tidak berbau. Queen Elizabeth UK mula membayar cukai pendapatan seperti rakyat baginda pada tahun 1993, setahun selepas Istana Windsor terbakar. Awal-awal lagi selepas malapetaka itu, media telah meluahkan sentimen rakyat bahawa pihak istana sendiri harus mengeluarkan belanja membaikinya.

Maka jalan tengah dipersetujui: 70 peratus kos ditanggung oleh pengunjung yang mula dikenakan bayaran tiket ke istana itu dan istana Buckingham. Dari kos pembaikan sebanyak 36.5 juta paun, Queen membayar dua juta paun.

Persis dan tegasnya tanggungjawab yang dikenakan oleh perlembagaan dan tugas, maka Quen Beatrix Belanda sukarela turun takhta pada tahun 2013 selepas bertakhta selama 33 tahun sejak 1980.

Begitu juga King Juan Carlos Sepanyol yang turun takhta pada 2014, sejak naik takhta pada 1975, selama 39 tahun. Baginda berdua dikatakan yakin, atas hakikat usia, putera-putera mahkota masing-masing mampu menanggung tugas lebih efisien menurut tuntutan zaman, demi rakyat.

Jika pelbagai bentuk media dikuti di negara-negara monarki Eropah itu, umumnya terdapat semacam penghayatan dalam kalangan rakyat bahawa takhta yang mereka kasihi adalah takhta yang cermat dalam perbelanjaan.

Harta rakyat dalam bentuk tanah dan kandungan dalam tanah dipedulikan dengan baik, agar hasilnya akan tercermin dalam kebajikan hidup rakyat.

Lihat Norway, kini berupa negara yang pendapatan per kapitanya paling tinggi dalam dunia. Pendidikan, perubatan dan prasarana adalah mantap dan memuaskan hati rakyat.

Jika hasil minyak di negara-negara Arab, Amerika Selatan dan Afrika membawa petaka, di Norway ia membawa kemakmuran dan kecapan hidup yang selesa. Ia tidak lain daripada manfaat peruntukan perlembagaan yang diakur tulus oleh rakyat, di satu pihak, dan takhta, di pihak lain.

Training teachers to manage

There are different opinions given in disciplining school children in Malaysia. Education Minister Datuk Seri Mahdzir Khalid said school heads are allowed to delegate caning to a teacher if the need arises. (The STAR, 29 September 2017)

While a child therapist said there must be another way for teachers to discipline students without resorting to corporal punishment.

Even parents have different opinion on this matter.  And when nothing is seen as the best result, it all comes back to the school and of course the teachers who will now have to bear the burden.Let us go back where the teachers are trained that is the Teacher Training Institute or Institut Pendidikan Guru program. Some would ask whether Classroom Management program in the curriculum fits in. Though it was emphasized that teacher trainees need to enter the classroom with practical skills in handling a classroom, it is how good they can manage a classroom that counts.  With little exposure or experience let’s pray they can do it.

Studies show that children learn best in an orderly engaging environment. Children also respond to discipline in different ways as they different.

Students having discipline problems are identified and seen as the unproductive group of children with low-level disruptive behaviours, the disengaged behaviours and the aggressive and the anti-social behaviours.  Low-level disruptive and disengaged student behaviours occur frequently, and teachers find them difficult to manage. Aggressive and anti-social behaviours occur infrequently.

Most teachers relied on intervention strategies to curb unproductive behaviour, while some use a threatened penalty for disobeying a law or rule which are used to deter students from disrupting the learning environment.

Since caning and corporal punishment is now debated and seen as inappropriate to mend behaviours, what is the call for the best solution?

Many psychologist, counselors or therapist prefers the step-by-step approaches usually begin with a warning, in-class timeout, out-of-class timeout, being sent to school leader, then suspension and exclusion. They involve isolating students from their peers and removing them from their learning.

Seem sensible as it allows the teacher to continue to teach and other students to continue to learn. However, the “offending” students find it hard to get back into learning after missing work and continue to disengage from schooling.

Educators appear to understand that dangers and activities that removing students from their learning don't generally work. Placing students in timeout are not compelling at settling the issue. Truth be told, they intensify it after some time.

Considering the physical condition, the curriculum and resources and the teaching strategy can keep students from getting to be withdrawn and accordingly getting to be noticeably problematic. Teachers should try teaching critical thinking, problem-solving and conflict resolution skills so that students don’t fall back on animosity to adapt to circumstances. Concentrating on counteractive action is the key.

Teacher training should include figuring out how to set up, engaging proper learning conditions. Most teachers will faced and experience the low-level problematic and disengaged behaviours, so it is critical that educators figure out how to keep such practices from happening in any case.

Teachers should consider not focusing to “clean” student behaviour using rewards and consequences. Maybe they should look to understand the betterment way of teaching and applying the ‘element across the curriculum’ and the manner the student behaves.

Maybe the Teacher Training Institutes need to ensure the teacher trainees learn and be trained on how to create and maintain supportive and safe learning environment.

It should recognize the importance of the whole learning environment, rather than just focusing on managing student behaviour.

There will never be one approach that can be connected over all schools and classrooms to avert and react to unproductive students behaviours.

Teacher training program need to show methodologies, abilities and systems for dealing with ineffective understudy conduct in ways that are educative and minding, at the same time, in particular, that attention on the most proficient method to forestall such conduct happening in any case.

AZIZI AHMAD Kuala Lumpur The Star Malaysia Opinion Letters 18 Jan 2018

PT3 puts schools in charge

I WOULD like to respond to the letter “A mistake to decentralise Form 3 exam” ( The Star, Jan 15) since this matter is of utmost importance to tens of thousands of stakeholders, and especially the school authorities.

Apparently, decentralisation of the Form 3 exam (PT3) has been a hot topic of discussion among teachers, school administrators and parents, and, unfortunately, there has been no consensus of opinion.

The writer opined at length to oppose the decentralisation of PT3, highlighting the failure of the system in the United States as an example.

However, my nephew who has three teenage children studying in Florida always criticises the centralisation of education in our country when he is back here on holiday. Decentralisation of education has been practised in the US for umpteen years.

Thus, my views on this subject are absolutely opposed to the writer’s.

For decades, we have been having the standardised Form 3 exam, first known as SRP, then PMR and now PT3, where marks are allocated for assignments besides the highly centralised standardised year-end exam conducted by the Education Ministry.

But with decentralisation, the administration of the exam will be handled by the schools themselves, that is the principals and teachers are solely responsible for running the exam.

This means that the responsibility will be shouldered by the school authorities.

Consequently, I believe this will lead to more flexible, innovative and creative management of the exam by the schools and with supervision from the district education office and state education department, leaving the Education Ministry to focus mainly on policy matters.

The teachers who are directly concerned with teaching and assessing the students are in the best position to know exactly what the subject matters to be tested are, including the HOTS (high order thinking skills) critical and problem-solving questions.

Naturally, the principals would be more confident of the capabilities of their teachers to shoulder such responsibilities as they work together for their students’ academic performance.

Decentralisation of the exam will empower and enable the principals to tap the resources of the teachers to do things more effectively and efficiently, which invariably will raise the level of motivation among the teachers, who will be groomed and encouraged to take on more responsibilities.

Like lecturers at institutions of higher learning, the teachers teach their students, set the appropriate exam questions and mark the answer papers in order to assess the students’ academic performance.

Additionally, every member of staff needs to be actively involved in the process of conducting the exam, particularly those in the lower administrative level who are often tasked with printing and storing the exam questions in the strongroom for security reasons.

With decentralisation of the Form 3 exam, the principals and teachers will have to make important decisions regarding the academic wellbeing of their students.

And most importantly, students will not be pressured or stressed by the school authorities in the public exam to achieve straight As and high overall results in quantity and quality to unnecessarily compete unhealthily with other schools and to please the education authorities.

Actually, the system of decentralisation administered by the Education Ministry is not foreign to schools. It is just an extension of the diagnostic monthly or term tests that schools routinely conduct to assess students on what have been taught and the summative end-of-the-year exam to determine their performance.

Ultimately, decentralising PT3 will result in enhancing the level of professionalism among principals, teachers and clerical staff to conduct a public exam themselves.

All they need, I suppose, is financial allocation from the Education Ministry, and this should not be a problem because they will save enormous funds and manpower by not conducting the PT3 exam.

Nonetheless, the district and state education departments must ensure that there is the highest level of integrity, credibility and accountability among the school authorities to win the confidence of parents in particular, that the schools are prepared and able to administer the school-based Form 3 exam themselves.

The check-and-balance assessment of the school education system will eventually be the ultimate Form 5 exam which, unlike the PT3, is recognised by almost all local and foreign colleges and universities, and employers.

Thomas Kok Ipoh The STAR Malaysia Opinion Letters January 18, 2018


Taksonomi Bloom: Satu pandangan

Tajuk ‘Taksonomi Bloom ciptaan Yahudi’ oleh Abdul Naser Tun Rahman Sinar Harian Cetusan 9 Januari 2018 adalah dirujuk.

Pada tahun 1956, Benjamin Bloom dengan beberapa orang rakan beliau iaitu Max Englehart, Edward Furst, Walter Hill, dan David Krathwohl menerbitkan satu rangka kerja untuk mengkategorikan matlamat pendidikan: Taksonomi Objektif Pendidikan yang juga dikenali sebagai Taksonomi Bloom. Rangka kerja ini telah digunakan oleh generasi guru peringkat sekolah rendah atau K-12 dan juga oleh pengajar kolej dalam pengajaran mereka.


Rangka kerja yang dikemukakan oleh Bloom dan rakan-rakannya terdiri daripada enam kategori utama atau domain: Pengetahuan, Pemahaman, Aplikasi, Analisis, Sintesis, dan Penilaian.

Kategori selepas Pengetahuan dipersembahkan sebagai "kemahiran dan kebolehan," dengan pemahaman bahawa pengetahuan adalah prasyarat yang diperlukan untuk memastikan kemahiran dan kebolehan ini dapat diamalkan dan digunakan.

Walaupun setiap kategori mengandungi subkategori, semuanya terletak di sepanjang kontinum dari aras mudah ke aras sederhana hingga ke aras tinggi atau tahap rumit dan konkrit hingga ke abstrak. Taksonomi itu dikenang secara umum mengikut enam kategori utama.

Dalam Taksonomi Asal Bloom (1956) , beberapa penjelasan mudah dan ringkas tentang kategori utama ini boleh diperolehi dari Lampiran Taksonomi Objektif Pendidikan (Buku Panduan Satu, ms 201-207):

• Pengetahuan "melibatkan mengingat semula perkara spesifik dan alam semesta, kaedah dan proses, atau balik corak, struktur, atau penetapan."

• Pemahaman "merujuk kepada jenis pemahaman yang mana individu tahu apa yang diperkatakan dan boleh menggunakan bahan atau idea yang disampaikan tanpa melibatkannya dengan bahan lain atau melihat implikasi sepenuhnya."

• Mengaplikasi pula  merujuk kepada "penggunaan abstraks dalam situasi tertentu dan konkrit."

• Analisis mewakili "pecahan komunikasi ke dalam unsur-unsur konstituennya atau bahagian-bahagian sedemikian rupa sehingga hierarki idea relatif dijelaskan dan / atau hubungan antara idea yang dinyatakan dinyatakan dengan jelas."

• Sintesis melibatkan "menyusun unsur-unsur dan bahagian-bahagian untuk membentuk keseluruhan."

• Penilaian membolehkan "penghakiman mengenai nilai bahan dan kaedah untuk tujuan yang diberikan."

Dalam tahun 2001, sekumpulan ahli psikologi kognitif, ahli teori kurikulum dan penyelidik pengajaran, dan pakar ujian dan penilaian telah  menyusun semula Taksonomi Bloom dan telah menerbitkan sebuah penulisan  baru dengan tajuk ‘A Taxonomy for Teaching, Learning, and Assessment’ (Taksonomi untuk Pengajaran, Pembelajaran dan Pentaksiran). Buku ini telah  menarik perhatian dari pengertian yang agak statik tentang "objektif pendidikan" (dalam tajuk asal Bloom) dan membentuk konsepsi yang lebih dinamik mengenai pengklasifikasi.

Pengarang taksonomi semakan ini menggariskan beberapa dinamisme, menggunakan kata kerja atau nahu dan gerund untuk melabelkan kategori dan subkategori mereka (bukan nahu taksonomi asal). "Kata kerja" menggambarkan proses kognitif yang mana para pemikir temui menggunakannya bersama dengan pengetahuan:

• Mengingat – menyedari , ingat semula

• Memahami – menginterpretasi, memberi contoh, mengelaskan, menyimpulkan, menyatakan, membandingkan, menjelaskan

• Mengaplikasi – melaksanakan, menjalankan, melakukan 

• Menganalisis – membezakan, menganjurkan, menyumbang

• Menilai – memeriksa, mengkritik

• Membina – membuat, menjana, merancang, merencana, menghasilkan

Dalam semakan taksonomi ini, pengetahuan adalah berdasarkan enam proses kognitif, tetapi pengarangnya mencipta taksonomi berasingan tentang jenis pengetahuan yang digunakan dalam menjana pemikiran:

• Pengetahuan Fakta - Pengetahuan pengistilahan, Pengetahuan mengenai butiran dan elemen khusus

• Pengetahuan Konsep - Pengetahuan klasifikasi dan kategori, Pengetahuan prinsip dan generalisasi, Pengetahuan mengenai teori, model, dan struktur

• Pengetahuan Prosedural -  Pengetahuan kemahiran dan algoritma subjek khusus, Pengetahuan teknik  dan kaedah subjek khusus , Pengetahuan tentang kriteria untuk menentukan masa untuk menggunakan prosedur yang sesuai

• Pengetahuan metakognitif - Pengetahuan Strategik, Pengetahuan tentang tugas kognitif, termasuk pengetahuan kontekstual dan bersyarat yang sesuai, Pengetahuan diri

Bagi memastikan taksonomi semakan ini boleh digunapakai, pengarang taksonomi telah  mencadangkan jawapan yang pelbagai untuk persoalan  ini, dan telah menambahkan beberapa penjelasan:

1. Objektif (matlamat pembelajaran) adalah penting dan mesti dibina dan dibentuk dengan baik supaya guru dan pelajar sama-sama memahami tujuan pembentukan tersebut.

2. Guru boleh mendapat manfaat daripada penggunaan kerangka untuk menganjurkan objektif kerana menyusun objektif yang baik membantu menjelaskan objektif untuk diri mereka sendiri dan bagi pelajar.

3. Memiliki satu set objektif yang disusun membantu guru untuk:

"merancang dan menyampaikan arahan yang sesuai";

"merancang tugas dan strategi penilaian yang sah"; dan

"memastikan arahan dan penilaian sejajar dengan objektifnya”

Oleh itu, taksonomi semakan 2001 ini harus digunakan sebagai satu cadangan pandangan yang lebih luas dan lebih menyeluruh oleh pendidik, guru, pengajar, jurulatih profesional, dan perancang kurikulum.

Selain itu, para penilai yang berhasrat untuk memajukan pemikiran dan kemahiran pelajar untuk menjadikan mereka pemikir, pencipta, penemu, pembina, dan pemikir kritis yang baik akan berada dalam kedudukan yang lebih baik untuk berkhidmat kepada masyarakat dan negara dengan cara yang baik dan produktif  dalam Era Teknologi Maklumat ini.

Azizi Ahmad Sinar Harian Pendapat Cetusan Januari 16,2018

A mistake to decentralise Form 3 exam

THE announcement by the Education Ministry to decentralise the Form 3 (PT3) exam starting from 2018 is extremely disappointing news.

This policy to decentralise our national exams will destroy our education system and produce the disastrous outcomes we are observing in other decentralised education systems like the United States where students from middle class and upper middle class households who have the resources and privileges to attend better schools continue to outperform their peers from the working class and poor households.

This disparity is widely exacerbated in the US because schools, rather than the state, have the power to assess the students.

When this power is given to schools, the quality of education in the nation is determined by the schools rather than by the centralised and standardised national exams.

Eventually, inconsistencies among schools in assessing students would lead to parents and students battling for the few select high-quality schools.

Parents would then need to move to districts where “good” schools are located in order to get quality education for their children. Those parents who could not afford to move would compromise the education and future of their children.

The scenarios above are not merely concocted projections but rather the natural pathways of our nation in the coming years if decentralisation of the education system is allowed to take place.

It is imperative to remember that our centralised and standardised national exams have long served as the ladder for our upward socioeconomic mobility. In three generations, our illiterate grandparents were followed by our high school dropout parents and now by a new generation of Malaysians who have earned doctoral degrees from the best institutions in the US.

This progress was possible because we have had standardised and centralised national exams that provided equal playing fields.

The school one attended mattered very little because all students in Malaysia, whether at the foothills of Mount Kinabalu or footsteps of KL Tower, sat for the same exam papers and answered the same questions.

This they did after studying the same syllabi and answering similar questions.

It was because of our centralised and standardised national exams that pictures of our nation’s top students standing in a padi field with her father while holding her exam results or standing solemnly in front of her ramshackle house appeared on the front pages of our newspapers – affirming the possibilities of rising to the pinnacle regardless of the school one attended.

These possibilities would be taken away by this experiment to decentralise PT3.

Additionally, our centralised national exams have provided sufficient room for our students to fail and enough time to improve themselves before sitting for one final national exam that would be the ultimate to judge them. This is a privilege that should not be taken away.

Some educationists would argue that the standardised and centralised national exams have destroyed the passion for learning. However, these same educationists could not produce any alternative method to assess the students other than recommending for the decentralising of PT3.

PT3 is already a difficult exam. It is mind-boggling to think that the PT3 Science and Maths papers, which are difficult, contain a limited number of basic Science and Maths questions. They also have no multiple choice questions despite the presence of this type of questions all the way to the professional board exams in the country.

It is perplexing to think that PT3 students are judged solely on course work for Geography and History even when SPM History, which would determine whether they receive the sacrosanct SPM certificate, is tested with written exams.

It is shocking to think that the same criteria used in PMR and SRP to determine streaming in Form 4 is used in PT3 despite the latter’s Maths and Science exams being far more difficult, leading to ever- shrinking number of students allowed to learn Physics, Chemistry and Biology in Malaysia.

Instead of decentralising PT3, the Education Ministry should concentrate on creating inclusive questions in this exam that would accommodate students of all strengths and aptitudes. They might want to diversify the modes of assessment in PT3 by adding course work to represent 30% of the final grades, as is being done in institutions of higher learning. These are better approaches than decentralising PT3.

It is too late to change the policy for PT3 2018. However, the first batch of KSSM (Standard Based Curriculum for Secondary Schools) students will be sitting for PT3 in 2019. These students born in the year 2004 have gone through so many changes due to our quest to climb up the world’s education rankings. Please keep their PT3 as a centralised and standardised national exam. They would benefit immensely like the previous cohort of students in Malaysia once did. After all, our SPM is standardised and centralised for good reasons.

A Malaysian Scientist Baltimore, United States The STAR Opinion Letters January 15, 2018

Latest Month

February 2018
S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow